Licențiere, drepturi și obligații în utilizarea produselor și serviciilor TestCentral

Definirea produselor și serviciilor TestCentral

Produsele și serviciile TestCentral includ instrumente psihometrice (cum sunt testele psihologice, metodele proiective și tehnicile aperceptiv-tematice), cărți (volume și ghiduri de specialitate), cursuri, training-uri și orice alte bunuri oferite în cadrul prezentului site, care pot fi adăugate în Coșul de cumpărături. Pentru acestea TestCentral declară în mod expres că deţine toate drepturile, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare publicării şi distribuţiei lor. În cadrul acestui document, pentru facilitarea comunicării, ”instrument psihometric” și ”test” vor fi folosite interșanjabil.


Pentru utilizarea oricărui instrument psihometric ai nevoie de licență 

Acordăm instrumente (teste) psihometrice doar persoanelor abilitate să le folosească. Poartă numele de licență de utilizare a unui instrument, documentul care atestă că deții competențele legale și profesionale de a utiliza instrumentele (testele) psihometrice, pentru care ai achiziționat manualul și materialele adiacente. 

TestCentral_competențe


De ce este licența nominală? 

Deoarece doar persoana competentă desemnată deține drepturile și responsabilitățile asociate utilizării instrumentelor. Pentru obținerea licenței este nevoie să furnizezi datele tale de identificare, precizând detalii cu privire la calificarea ta, cum ar fi formarea profesională, statutul de membru al unor organizații profesionale, calitatea de angajat al unor instituții active în domeniul psihologiei, precum și date despre experiența generală în psihometrie sau testare. În acordarea licenței, alături de datele oferite luăm în considerare și tipul testului(lor) solicitat(e) (conform recomandărilor APA, testele fiind clasificate după modelul A-B-C). 

TestCentral_licența_nominală

După o examinare riguroasă, ce are în vedere normele internaționale și prevederile naționale referitoare la utilizarea testelor psihologice (conform legii 213/2004 și a Regulamentelor aferente elaborate de Colegiul Psihologilor din România), decidem dacă sunt întrunite sau nu condițiile pentru eliberarea licenței. În caz afirmativ, aceasta va fi emisă nominal, indicând că asumarea răspunderii actului profesional de administrare a instrumentului și interpretare a rezultatelor obținute îți aparține în exclusivitate în calitate de utilizator licențiat. 


Avantajele asociate deținerii unei licențe

Consorțiul TestCentral deține, prin intermediul celor două companii care îl compun: D&D Consultants Grup SRL și OS Organizzazioni Speciali România, toate drepturile, acordurile, autorizațiile și licențele necesare publicării și distribuției instrumentelor psihometrice existente în portofoliul său. De aceea, poți integra instrumentele TestCentral în cadrul inițiativelor tale fără a te îngrijora de fidelitatea și validitatea rezultatelor obținute. 

Astfel: 

 • Vei fi ferit de prejudiciile, de orice natură, asociate practicilor neprofesionale (amenzi, sancțiuni, penalizări profesionale, probleme legale etc.), 
 • Vei beneficia de rigoare științifică și vei avea garantată confidențialitatea în tratamentul datelor, informațiilor și rezultatelor/profilurilor asociate licenței tale de utilizator, 
 • Vei fi la curent cu utilizarea celor mai bune practici în testare și evaluare, deoarece promovăm și urmăm îndeaproape standardele International Test Commission (ITC) și American Psychological Association (APA), și suntem membru al Giunti Psychometrics International Group și European Test Publishers Group (ETPG)
 • Vei contribui la progresul și alinierea psihologiei române la standardele internaționale. 


Tipuri de licențiere 

Ai la dispoziție următoarele tipuri de licențiere pentru utilizarea intrumentelor distribuite de TestCentral în România: 

 • Licența cu scorare electronică online; 
 • Licența cu scorare manuală

Poți citi mai multe despre tipurile de licențiere aici.


Copyright și licențiere - drepturi & obligații

Singura obligație pe care o ai în legătură cu licența este legată de respectarea copyrightului (am făcut rezumatul în cele ce urmează, însă te rugăm să citești cu atenție și în întregime clauzele pe care le agreezi atunci când achiziționezi instrumentele TestCentral, redate mai jos, în secțiunea Drepturile și obligațiile tale în utilizarea produselor și serviciilor TestCentral): 

 • În conformitate cu legile și uzanțele din domeniu, licențierea nu presupune transferarea dreptului de proprietate asupra instrumentului achiziționat, 
 • Acest drept rămâne în continuare al proprietarului de drept (autorul și/sau distribuitorul). 

Pe scurt, licențierea este o concesie de utilizare a instrumentului pentru numărul de administrări achiziționat. 

TestCentral_copyright

Sunt interzise, iar culpa în vreunul din punctele menționate mai jos duce la terminarea automată a licenței și la acțiunile legale ce se impun în conformitate cu legea românească: 

 • copierea, multiplicarea, duplicarea, sau stocarea, fie aceasta în formă tipografică, fotografică sau electronică, a oricăruia dintre materialele sau a unor părţi din materialele care compun instrumentul(le) psihometric(e), 
 • publicarea integrală, prin orice mijloace, a rapoartelor-profil (de exemplu, în ziare, reviste, internet etc.), iar divulgarea acestora trebuie făcută în limitele prevederilor etice legate de circulația rezultatelor evaluărilor psihologice, 
 • sub-licențierea, închirierea, revânzarea, răscumpărarea sau leasing-ul, 
 • orice operație de manipulare, modificare, de conversie, decodare, inginerie inversă, demontare sau, în orice caz, crearea de produse derivate din sau bazate pe forma software sau fizică a instrumentului(lor) psihometric(e). 

Sunt permise

 • folosirea parţială sau integrală a raportul-profil ce îți revine pentru fiecare scorare a unui chestionar, în relaţiile tale contractuale cu terţi, cu păstrarea confidenţialităţii şi doar în condiţiile în care publicarea acestora nu aduce leziune dreptului de copyright, 
 • solicitarea acordului prealabil, exprimat explicit şi în scris către TestCentral în legătură cu orice publicare, electronică sau tipografică sau în orice altă modalitate, precum şi orice înstrăinare a materialelor care compun instrumentul(le) psihometric(e). Îți garantăm răspunsul nostru în maxim zece zile lucrătoare. 


Drepturile și obligațiile tale în utilizarea produselor și serviciilor TestCentral

Art. 1. TESTCENTRAL declară în mod expres că deţine toate drepturile, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare publicării şi distribuţiei instrumentelor psihometrice comercializate. 

Art. 2. Proprietatea şi drepturile asupra instrumentelor psihometrice ce fac obiectul prezentului contract nu se transferă, ci rămân în continuare ale proprietarilor de drept. Dreptul de reprezentare în România nu este transferabil la CUMPĂRĂTOR în baza acestui contract, ci rămâne în continuare al TESTCENTRAL, care este singurul distribuitor legal îndreptățit de a face comercializarea. 

Art. 3. CUMPĂRĂTORUL are dreptul să achiziţioneze şi alte materiale suplimentare (manuale ale testului, chestionare suplimentare, training șamd) cât timp respectă condițiile legale impuse de utilizarea acestora. 

Art. 4. CUMPĂRĂTORUL se obligă să plătească în avans preţul exprimat în RON (TVA inclus) pentru instrumentele psihometrice achiziționate pe bază de factură proforma eliberată de TESTCENTRAL ca urmare a comenzii plasate online. 

Art. 5. TESTCENTRAL se obligă ca pentru plata făcută de CUMPĂRĂTOR să emită o factură fiscală şi să o trimită CUMPĂRĂTORULUI, în original, în termen de 15 zile calendaristice. Comunicarea facturilor fiscale se poate face și în format electronic (via email), factura fiind valabilă fără ștampilă și semnătură, conform dispozițiilor art. 319 Cod fiscal. 

Art. 6. Plata va fi făcută de CUMPĂRATOR în RON, la cursul din data emiterii facturii proforme (curs BNR din prima zi a lunii când se face facturarea + 1%), în contul TESTCENTRAL, așa cum acest cont este indicat pe factură. 

Art. 7. TESTCENTRAL se obligă să trateze toate datele, informaţiile şi profilurile primite de la CUMPĂRĂTOR ca informaţii confidenţiale. 

Art. 8. TESTCENTRAL se obligă să emită o licenţă de utilizare a instrumentului psihometric menţionat pe numele unei persoane autorizate desemnată de CUMPĂRĂTOR. TESTCENTRAL poate refuza emiterea licenţei dacă persoana desemnată de CUMPĂRĂTOR nu întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru licenţiere

Art. 9. CUMPĂRĂTORUL nu are dreptul de revânzare, sub-licenţiere sau răscumpărare a chestionarelor. 

Art. 10. Orice chestionar aplicat sau scorat manual, electronic, sau prin orice altă formă, este considerat nul pentru orice utilizări ulterioare. 

Art. 11. CUMPĂRĂTORUL se obligă să folosească exclusiv materialele originale furnizate de către TESTCENTRAL pentru toate testările şi evaluările psihologice ce ţin de proba psihometrică licenţiată. 

Art. 12. În condiţiile în care, la un anumit moment în derularea contractului, CUMPĂRĂTORUL face o cerere scrisă în acest sens şi returnează spre anulare licenţa emisă, TESTCENTRAL în cauză se obligă să emită o licenţă de utilizare a instrumentului psihometric menţionat pe numele unei alte persoane indicate de CUMPĂRĂTOR. Comutarea poate fi făcută doar dacă persoana indicată de CUMPĂRĂTOR este eligibilă pentru licenţiere, în condiţiile stipulate de TESTCENTRAL; în condiţiile în care acesta nu este cazul, TESTCENTRAL ce primește cererea de comutare poate refuza comutarea licenţei. 

Art. 13. TESTCENTRAL are obligaţia de a despăgubi integral CUMPĂRĂTORUL pentru orice prejudiciu, de orice natură (inclusiv amenzi, sancţiuni etc.), pe care acesta din urmă le-ar suferi ca urmare a utilizării fără drept a instrumentului psihometric licenţiat şi/sau ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare pentru utilizarea instrumentului achiziţionat. TESTCENTRAL nu este responsabil pentru situaţiile şi pentru modalitatea în care CUMPĂRĂTORUL foloseşte instrumentul; responsabilitatea profesională pentru utilizare revine integral și exclusiv CUMPĂRĂTORULUI. 

Art. 14. TESTCENTRAL se angajează să livreze produsele comandate CUMPĂRĂTORULUI într-un termen rezonabil (denumit în continuare „termen de livrare”). Livrările de produse confirmate de TESTCENTRAL se vor face în funcție de opțiunile de livrare ale TESTCENTRAL, de obicei de la cinci (5) până la zece (10) zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Produsele ce trebuie comandate de la furnizor sunt de obicei livrate în douăzeci (20) până la șapte zeci și cinci (75) zile. În cazuri excepționale, TESTCENTRAL poate prelungi unilateral termenul de livrare, chiar și în mod repetat. TESTCENTRAL își rezervă dreptul de a prelungi termenul de livrare din cauza forței majore sau în cazurile în care nu este posibil din motive obiective să livreze mărfurile în termenul indicat. În cazul unei prelungiri a perioadei de livrare, TESTCENTRAL informează CUMPĂRĂTORUL prin e-mail la adresa de e-mail sau SMS a cumpărătorului. În acest caz, CUMPĂRĂTORUL are dreptul să renunțe la contract. 

Art. 15. CUMPĂRĂTORUL va suporta costul de livrare și ambalare pentru aceste produse. Serviciile de curierat utilizate de TESTCENTRAL aparțin companiei Fan Curier. 

Art. 16. În cazul în care au fost achiziţionate produse pentru scorarea online, TESTCENTRAL se obligă să pună la dispoziţia CUMPĂRATORULUI pe toata durata contractului sistemul său de scorare online. Sistemul de scorare online (electronic) presupune interacţiunea utilizatorului desemnat de CUMPĂRĂTOR cu site-ul https://www.testcentral.ro, pe baza numelui de utilizator şi a parolei de utilizator puse la dispoziţie de VÂNZATOR la începutul licenţei. Scorarea chestionarelor se face automat şi instantaneu prin acest sistem online. 

Art. 17. În cazul în care au fost achiziţionate produse pentru scorarea prin sistemul software Psy4, CUMPĂRĂTORUL este obligat să trateze PSY4 la fel ca pe orice alt material care intră sub incidenţa drepturilor de autor. Orice operaţie de manipulare, modificare, de conversie, decodare, inginerie inversă, demontare sau, în orice caz, crearea de produse derivate din sau bazate pe PSY4 sau părţi ale acestuia este ilegală. În cazul acestui software se aplică suplimentar faţă de acest contract obligaţiile care îi vor fi stipulate CUMPĂRĂTORULUI la momentul instalării şi care sunt acceptate de acesta prin instalarea software-ului. 

Art. 18. În cazul achiziţionării serviciilor de training, TESTCENTRAL ce furnizează astfel de servicii se obligă să pună la dispoziţie ca trainer un profesionist format în utilizarea instrumentului achiziţionat şi să ofere participanţilor diplomă de certificare a prezenţei la training. Trainingul realizat de TESTCENTRAL nu se constituie în licenţă de utilizare a testului pentru CUMPĂRĂTOR şi nici nu constituie o certificare formală a vreunui drept a acestuia în relaţie cu TESTCENTRAL sau cu testul achiziţionat. CUMPĂRĂTORUL se obligă să indice pentru training exclusiv persoane care pot fi licenţiate în uzul unei probe psihometrice de clasă A/B/C, conform cu standardele Colegiului Psihologilor din România şi ale Asociaţiei Psihologilor Americani. 

Art. 19. CUMPĂRĂTORUL nu are dreptul să facă public, prin mijloace electronice, tipografice sau prin orice alte modalităţi nici o parte a materialelor primite sau achiziţionate de la TESTCENTRAL în vederea execuţiei licenţei: chestionare, foi de răspuns, manuale, grile de scorare etc. Orice publicare, electronică sau tipografică sau în orice altă modalitate, precum şi orice înstrăinare a acestor materiale trebuie făcută cu acordul prealabil, exprimat explicit şi în scris de TESTCENTRAL. 

Art. 20. CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a folosi parţial sau integral raportul-profil ce îi revine pentru fiecare scorare a unui chestionar, în relaţiile sale contractuale cu terţi, cu păstrarea confidenţialităţii şi doar în condiţiile în care publicarea acestora nu aduce leziune dreptului de copyright. Este interzisă aşadar publicarea integrală, prin orice mijloace, a rapoartelor-profil (de exemplu în ziare, reviste, internet etc.). Divulgarea acestora trebuie făcută în limitele prevederilor etice legate de circulaţia rezultatelor evaluărilor psihologice. 

Art. 21. În cazul în care, în timp, TESTCENTRAL întrerupe/sistează distribuţia produsului achiziţionat, chestionarele originale rămase neaplicate sau nescorate la acel moment vor avea o valabilitate de graţie de încă 3 ani de la momentul anunţării în scris a modificării sus-menţionate. În aceste condiţii, CUMPĂRĂTORUL nu va avea dreptul la compensaţii financiare sau de orice alt fel legate de sistarea respectivului produs sau serviciu. 

Art. 22. Având în vedere caracterul regimului special al instrumentelor psihologice, cu circuit limitat doar la persoanele cu competenţe demonstrate în domeniul evaluării psihologice, CUMPĂRĂTORUL se obligă să respecte, în calitate de utilizator final, prevederile referitoare la utilizarea testelor psihologice, aşa cum sunt stipulate prin Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, modificată, şi prin Regulamentele aferente elaborate de Colegiul Psihologilor din România. 

Art. 23. Orice fel de act sau încercare din partea CUMPĂRĂTORULUI de copiere, multiplicare, duplicare, sau stocare, fie acestea în formă tipografică, fotografică sau electronică, a oricăruia dintre materialele sau a unor părţi din materialele puse la dispoziţie de către TESTCENTRAL (incluzând dar nerezumându-se la chestionare, foi de răspuns, manuale) pune CUMPĂRĂTORUL în culpă faţă de legea romană a drepturilor de autor şi duce automat la terminarea licenţei şi la iniţierea măsurilor legale împotriva CUMPĂRĂTORULUI.

Art. 24. TESTCENTRAL depune toate eforturile pentru a asigura corectitudinea algoritmilor de scorare, atât la implementare, cât și pe timpul funcționării acestora. Inevitabil, cu toată diligența depusă, există posibilitatea ca unele greșeli minore să se strecoare. În astfel de cazuri, ne asumăm răspunderea pentru remedierea erorilor detectate și - dacă este cazul - comunicarea imediată a eventualilor pași de urmat.


Articolul a fost actualizat ultima oară pe data de 28.06.2022

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS