STAXI®-2

State-Trait Anger Expression Inventory, 2nd Edition

Inventarul Furiei ca Stare și Trăsătură - 2 (STAXI®-2) este cel mai de succes instrument folosit în anger management la nivel mondial
Categorie: Cod produs: STAXI®-2

Ce este STAXI®-2? 

STAXI®-2 este cel mai de succes instrument psihometric pentru evaluarea furiei, folosit în programele de anger management la nivel mondial. STAXI®-2 este un chestionar autodeclarativ, relativ scurt (57 de itemi) care utilizează consacratul model stare-trăsătură, oferind scoruri pe 6 scale structurale, 5 subscale, cât și un indice global al exprimării furiei. 

STAXI®-2 a fost dezvoltat din două principale motive: a) pentru a măsura componentele furiei, cu scopul de a facilita evaluările detaliate a personalității normale, dar și a patologiei psihologice și pentru b) a furniza o modalitate de a măsura contribuția avută de multiplele componente ale furiei la evoluția stării de sănătate, în special fiind vizate hipertensiunea arterială, afecțiunile coronariene și cancerul. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat STAXI®-2? 

STAXI®-2 se adresează cu precădere specialiștilor din zona de sănătate mentală și psihologie clinică, dar utilitatea sa nu este redusă la aceste arii. STAXI®-2 contribuie la identificarea persoanelor care își suprimă furia, ceea îl recomandă și pentru uzul în terapie și consiliere. Totodată este instrumentul dedicat programelor de gestionare a furiei, atât în evaluarea inițială, cât și în monitorizarea progresului. Testul este utilizat cu precădere în următoarele situații: psihodiagnostic clinic/terapie, în special în cadrul programelor de anger management este un ingredient nelipsit; diagnoza traumelor; delincvență și devianță; dezvoltare personală; selecție de personal; coaching și training de soft-skills. STAXI®-2 a fost folosit intensiv în cercetări din domeniul medicinei și al psihologiei sănătății. 

Într-o serie de studii au fost examinate efectele pe care componentele furiei măsurate de scalele STAXI®-2 le au asupra hipertensiunii, a reactivității cardio-vasculare, a bolilor de inimă, a sindromului de stres post-traumatic și asupra altor probleme medicale și psihologice. Scalele STAXI®-2 au fost de asemenea folosite pentru a examina relațiile dintre exprimarea furiei, greutățile cotidiene, starea psihologică și fizică de bine, și copingul cu stresul sau cu satisfacția muncii. 


Care sunt particularitățile STAXI®-2? 

ACREDITAREA CPR. STAXI®-2 este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2007 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologie educaţională, psihologia muncii, psihologia aplicată în servicii, psihologie aplicată în transporturi. 

COMPLETITUDINEA. STAXI®-2 a fost generat pentru a oferi specialistului un instrument ușor de administrat, obiectiv și complet în cuantificarea conceptului măsurat, în ceea ce privește: (a) stările situaționale de furie, (b) trăsătura de personalitate care predispune la resimțirea și exteriorizarea furiei, (c) trăirea internă a furiei, (d) exprimarea ei externă, (e) controlul furiei. 

RAPORTUL STRUCTURAT. În urma scorării electronice este disponibil un raport descriptiv detaliat de 22 de pagini, disponibil atât în limba română, cât şi în limba engleză. Raportul detaliat conţine o descriere verbală a caracteristicilor comportamentale stabilite pe baza STAXI®-2, iar în baza fiecărei scale este furnizat câte un grafic, care vizualizează atât cotele T, cât şi cotele brute, cu un marcaj pentru locul în care se plasează scorul persoanei evaluate. De asemenea, sub grafic se pot citi descrieri ale comportamentelor tipice asociate unor scoruri mici şi mari pe respectiva scală, precum şi câteva sugestii de dezvoltare personală. Profilul STAXI®-2 este în acelaşi timp un profil de dezvoltare, care poate fi folosit în training, coaching sau dezvoltare, el conţinând sugestii de adaptare personală a comportamentelor persoanei evaluate, atunci când aceste comportamente pot fi disfuncţionale.

Scalele STAXI®-2 

Itemii instrumentului STAXI®-2 sunt grupați pe 6 scale, având 5 subscale la care se alătură și un Index al Exprimării Furiei (Anger Expression Index), care oferă o măsură agregată a modalităților de exprimare și control a furiei. Componentele furiei, descrise de către fiecare scală și subscală sunt prezentate în continuare: 

1. Scala Furia ca stare (State Anger, S-Ang) măsoară intensitatea sentimentelor de furie și gradul în care o persoană este tentată să își exprime furia la un anumit moment. Scala S-Ang are trei subscale: subscala Sentimentul de furie (Feeling Angry, S-Ang/F), subscala Tendința de a exprima verbal furia (Feel Like Expressing Anger Verbally, S-Ang/V) și subscala Tendința de a exprima fizic furia (Feel Like Expressing Anger Physically, S-Ang/P). 


2. Scala Temperament furios (Trait Anger, T-Ang) măsoară cât de des sunt exprimate sentimentele de furie în timp. Scala T-Ang are două subscale: subscala Temperament furios (Angry Temperament, T-Ang/T) și subscala Reacție furioasă (Angry Reaction, T-Ang/R). 


3. Scala Exprimarea exterioară a furiei (Anger Expression-Out, AX-O) măsoară cât de des sunt exprimate sentimentele de furie în comportamente agresive din punct de vedere fizic sau verbal. 


4. Scala Exprimarea interioara a furiei (Anger Expression-In, AX-I) măsoară cât de des sentimentele de furie sunt resimțite, dar nu exprimate. 


5. Controlul exterior al furiei (Anger Control-Out, AC-O) măsoară cât de des controlează subiectul exprimarea exterioară a sentimentelor de furie. 


6. Controlul interior al furiei (Anger Control-In, AC-I) măsoară cât de des o persoană încearcă să controleze sentimentele de furie prin calmare sau liniștire. 


+. Indicele de exprimare a furiei (Anger Expression Index, AX Index) este o măsură generală a exprimării furiei, bazată pe răspunsurile date la itemi din scalele AX-I, AX-O, AC-I și AC-O.


Profiluri demonstrative STAXI®-2

Revizie BUROS DA, reviewed in B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook.
Abreviere STAXI®-2
Data publicării 2007
Forma de administrare Individual / grup, autoevaluare
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 1200
Calificarea necesară B
Durată 12-15 minute
Tipul itemilor verbali cotați pe o scală tip Likert de 4 trepte
Numărul itemilor 57 de itemi

Charles D. Spielberger, PhD

Charles D. Spielberger a fost Profesor Emerit pentru Cercetare în Psihologie (Distinguished Research Professor of Psychology) și Director al Centrului de Cercetare în Medicină Comportamentală și Psihologia Sănătății (Center for Research in Behavioral Medicine and Health Psychology) la University of South Florida, unde a activat din 1972. Anterior, a condus programul doctoral în Psihologie Clinică al USF și a predat ca profesor la Universitatea Duke (1955-62), universitatea Vanderbilt (1963-66), și la Florida State University (1967-72), unde a fost și Director pentru Training Clinic. Este acreditat ca Specialist în Psihologie Clinică de Consiliul American pentru Psihologie Profesională (American Board of Professional Psychology) și a fost de asemenea Practician (Distinguished Practitioner) al Academiei Americane (US National Academies of Practice).
 
Charles D. Spielberger este autor, coautor sau editor a mai mult de 400 de publicații profesionale, iar interesele sale curente în cercetare s-au concentrat pe: anxietate, curiozitate, depresie și manifestarea, exprimarea și controlul furiei; stres ocupațional și managementului stresului; efectele stresului, emotiilor și factorilor de stil de viață asupra etiologiei și dezvoltării hipertensiunii, afecțiunilor cardiovasculare și a cancerului.
 
Cărțile sale includ Anxiety and Behavior (1966); Contributions to General Psychology (1968); Anxiety and Educational Achievement (1971); Anxiety: Current Trends in Theory and Research (1972); Cognitive and Affective Learning Strategies (1979); Police Selection and Evaluation (1979); Understanding Stress and Anxiety (1979); Anxiety in Sports (1988); Cross-Cultural Anxiety, Volumele 1-4 (1976-1990), cu R. Diaz-Guerrero); Personality Assessment in America (1992); Test Anxiety: Theory, Assessment and Treatment (1995); și continuă seria de cercetare, la al 17-lea volum, Stress and Emotion (1975-2004, cu I. Sarason).

Dintre instrumentele dezvoltate de Charles D. Spielberger, celebrul State-Trait Anxiety Inventory (1970, 1983) a fost tradus în 72 de limbi și dialecte și a devenit astăzi un standard internațional pentru măsurarea anxietății. Este de asemenea autor al State-Trait Anxiety Inventory for Children (1973), Test Anxiety Inventory (1980), State-Trait Anger Expression Inventory (1988, 1999), și al Job Stress Survey (1995, 1999).

El a fondat American Journal of Community Psychology în 1971, al cărui editor a fost timp de șapte ani și este astăzi editor asociat al Journal of Occupational Health Psychology și al International Journal of Stress Management.

În perioada 1991-1992, Charles D. Spielberger a fost președinte al Asociatiei Psihologilor Americani: vreme de cinci mandate a fost membru în consiliul director al Diviziei APA pentru psihologie clinică (1985-87; 1993-98, 2000-06). Între 1998-2002 a fost președinte al Asociației Internaționale pentru Psihologie Aplicată, iar între 1992-2000 președinte al Asociatiei Internaționale pentru Managementul Stresului. Este membru deplin sau membru onorific în peste 20 de societăți științifice și academice, în 14 Divizii ale APA și membru al Academiei de Cercetare pentru Medicina Comportamentală și al Academiei de Științe din New York.

Adaptarea STAXI®-2 

Adaptarea STAXI®-2 în România s-a făcut pe o perioadă de 18 luni, începând cu luna iunie a anului 2004. Adaptarea culturală a STAXI®-2 este perfect conformă cu normele de transpunere culturală recomandare de ITC și a plecat de la o traducere pe bază de panel de specialiști, secondată cu diade consecutive de translatori, lucrând sub rigorile procedurii double-blind. Echivalența formei românești cu cea originală, aproximată pe bază a 6 diade de translatori, este de .935. STAXI®-2 a fost validat în România prin raportarea la criterii comportamentale, pe un eșantion general, dar și pe un eșantion clinic de N=68 de pacienți. 

Pentru România, indicii de fidelitate se plasează la nivele comparabile cu cele ale eșantioanelor americane, ceea ce demonstrează corectitudinea traducerii și validitatea versiunii românești a STAXI®-2. Cel mai mic indice de fidelitate este cel obținut pentru scala de exprimare interioară a furiei, AX-I, de .57, calculat pentru eșantionul feminin aferent categoriei de vârstă 20-29 ani, iar cel mai mare indice de fidelitate este cel al scalei de temperament furios, T-Ang/T, de .96, calculat pentru eșantionul feminin aferent pacienților clinici. Mediana indicilor Alpha, pentru toate scalele STAXI®-2 și toate eșantioanele românești analizate în acest manual, este de .82, cu doar două sutimi mai mică decât cea de .84 obținută pentru SUA. Scala cu cei mai mici indici de fidelitate este scala de exprimare interioară a furiei, AX-I, care are un indice de fidelitate minim de .57 și un maxim de .79, cu o mediană de .66. Semnalăm de asemenea indici mai degrabă scăzuți, chiar dacă acceptabili din punct de vedere statistic, similar cu situația din SUA, pentru scala de exprimare exterioară a furiei, AX-O, cuprinsă între un minim de .69 și .90, cu o mediană de .74. Scala cu cei mai mari indici de fidelitate este scala furiei ca stare, cuprinsă între .86 și .94, cu o mediană de .88, dar indici mari de fidelitate are și scala sentimentului de furie, S-Ang/F, cuprinsă între .73 și .94 cu o mediană de .90. 

Scorarea STAXI®-2 se face computerizat, iar profilul este format din indicii numiți mai sus, raportați în forma brută și în centile/cote standardizate T, precum și din informații legate de elementele de descriere verbală, comportamentală a profilului. Profilul STAXI®-2 este în același timp un profil de dezvoltare, care poate fi folosit în training, coaching sau dezvoltare pesonală, el conținând sugestii de adaptare personală a comportamentelor persoanei evaluate, atunci când aceste comportamente pot fi disfuncționale. 

Etalonul românesc a fost realizat pe marginea unui eșantion normativ. Eșantionul normativ din România este format din N=1200 de subiecți, dintre care 600 de femei și 600 de bărbați, câte 200 de subiecți din fiecare categorie de vârstă critică pentru evaluarea exprimării furiei (16-19 ani, 20-29 ani și peste 30 de ani). Eșantionul normativ românesc este un eșantion reprezentativ la nivel național, pentru partea de populație activă în muncă. Eșantionul acoperă din punct de vedere geografic întreaga țară și este controlat pentru conformitate pe cotele sex, vârstă, educație și statut ocupațional ESOMAR. Vârsta minimă reprezentată în eșantion este de 16 ani, vârsta maxima de 72, iar media calculată pe întregul eșantion, pe variabila vârstă, este de 35.08 ani. Există de asemenea un etalon pentru adolescenți, din categoria de vârstă 12-16 ani.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS