CDI®

Child Depression Inventory®

Inventarul de Depresie pentru Copii (CDI®) - instrument consacrat în evaluarea depresiei la copii
Categorie: Cod produs: CDI®

Ce este CDI®? 

CDI® evaluează prezenţa şi severitatea anumitor simptome depresive ale copiilor și adolescenților cu vârste între 7 și 19 ani, în vederea elaborării unui plan de tratament. Este utilizat cel mai adesea în şcoli, clinici de consiliere şi secţii de pediatrie de către psihologi, asistenţi social, consilieri şi alţi specialişti în sănătate mintală. CDI® diferenţiază copiii cu tulburări depresive sau distimice de elevii normali, dar şi de cei cu alte tulburări psihiatrice. CDI® este ideal oricând este necesară o evaluare a depresiei şi a problemelor asemănătoare ale copiilor, care să fie în acelaşi timp rapidă, dar totuşi completă prin scorurile factoriale oferite. De asemenea, CDI® este ideal atunci când sunt necesare informaţii clinice mai amănunţite. 

Versiunea scurtă, CDI:S, a fost construită empiric pentru a oferi o evaluare rapidă şi uşor de măsurat a simptomelor depresive. Este ideală pentru măsurarea modificărilor înregistrate în ceea ce priveşte severitatea simptomelor şi progresul tratamentului. Este de asemenea utilizată frecvent ca instrument de screening. În general, CDI® şi CDI:S oferă rezultate comparabile. 

Unul dintre avantajele CDI este acela că oferă şi două variante de heteroevaluare, una destinată părinţilor (CDI:P), iar cealaltă profesorilor (CDI:T). Itemii acestora corespund celor din CDI® şi CDI:S, fiind însă formulaţi corespunzător. Aceste versiuni oferă dimensiuni multiple evaluării şi răspund nevoii existenţei mai multor puncte de vedere asupra simptomelor aceluiaşi copil. Părinţii evaluează comportamentul observat al copiilor acasă, în situaţii de familie din afara clasei, în timp ce profesorii evaluează comportamentul copiilor în situaţii academice şi sociale la şcoală. Astfel, cele două evaluări sunt complementare. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat CDI®? 

CDI® se adresează cu precădere specialiștilor din domeniul sănătății mentale și în general persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. CDI® se poate utiliza ca şi instrument de screening de rutină în medii cum ar fi: şcoli, policlinici, spitale de psihiatrie, servicii de protecţie a copilului, centre de detenţie juvenilă şi cabinete medicale private. Printre potenţialii evaluatori se numără psihologi, asistenţi sociali, medici, consilieri, psihiatri, asistente medicale de pediatrie, profesori sau cadre şcolare. Ca regulă generală, evaluatorii trebuie să cunoască principiile de bază şi limitele testării psihologice şi interpretării testelor psihologice. 


Care sunt particularitățile CDI®? 

CARACTERUL MULTI-EVALUATOR. CDI® cuantifică simptomatologia depresivă bazându-se pe informaţia oferită de copii, adolescenţi, profesori şi părinţi (sau tutorii legali ai copilului). Prin obţinerea de informaţii de la diferite surse, CDI® răspunde direct necesității unei evaluări multi-evaluator. 

COMPATIBILITATEA DSM-IV-TR ȘI IDEA. Amendamentele privind Educaţia Persoanelor cu Handicap (IDEA) pot fi folosite ca linii directoare și în țara noastră, în ceea ce privește oferirea din partea școlilor a unor servicii speciale pentru copiii cu dificultăţi sociale şi/ sau emoţionale care interferă cu funcţionarea în context şcolar. IDEA recomandă utilizarea unor instrumente de screening pentru identificarea copiilor ce necesită aceste servicii. CDI® este un instrument de screening adecvat ce poate fi inclus în baterii de evaluare conforme legislaţiei IDEA. Un alt important beneficiu este că dimensiunile CDI® pot fi utilizate pentru a estima constructele care stau la baza diagnosticului în DSM-IV-TR. 

DEZVOLTAREA. CDI® a fost construit în anii ‘90 din nevoia de a avea un instrument competitiv pentru evaluarea depresiei la copii. Până atunci, diagnosticarea depresiei la copii era destul de dificil de efectuat, deoarece aceasta era privită ca o boală specifică adulţilor, iar sistemul nervos al copiilor era considerat a nu fi destul de matur pentru a manifesta modificările neurochimice şi de funcţionare cerebrală care sunt asociate cu depresia. Construit după modelul Beck Depression Inventory, CDI este proiectat pentru copiii de vârstă şcolară şi pentru adolescenţi (intervalul de vârstă 7-19 ani).

Scalele CDI® 

Forma lungă oferă un Scor total, precum şi scoruri la 5 scale:

  • scala Dispoziție negativă (Negative Mood);
  • scala Probleme interpersonale (Interpersonal Problems);
  • scala Ineficienţă (Ineffectiveness);
  • scala Anhedonie (Anhedonia);
  • scala Stimă de sine scăzută (Negative Self-Esteem).

CDI:S oferă un singur Scor total.
CDI:P şi CDI:T prezintă un Scor total, precum şi câte două scoruri corespunzătoare celor două scale componente:

  • Scala Probleme emoţionale;
  • Scale Probleme funcţionale.
Revizie BUROS DA, in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements yearbook.
Abreviere CDI®
Data publicării 2012
Populația vizată copii și adolescenți
Forma de administrare individuală și de grup, autoevaluare și heteroevaluare de către părinți și profesori
Vârsta 7-19 ani
Volumul eșantionului 2560 pentru CDI, 440 pentru CDI:P, 455 pentru CDI:T
Calificarea necesară B
Durată 5 minute (CDI:S); 15 minute (CDI); 10 minute (CDI:P și CDI:T)
Tipul itemilor verbali, alegerea dintre trei variante de răspuns (CDI și CDI:S), respectiv scală cu 4 puncte (CDI:P și CDI:T)
Numărul itemilor 27 itemi (forma lungă), 10 itemi (forma scurtă), 17 itemi (versiunea pentru părinți), 12 itemi (versiunea pentru profesori)

Maria Kovacs, PhD

Dr. Kovacs este recunoscută la nivel internațional pentru contribuţiile aduse la înţelegerea tulburărilor depresive din copilărie şi adolescenţă. Ea deține o diplomă de masterat în domeniul educaţiei de la Universitatea Columbia în 1969. Dr. Kovacs a obținut doctoratul în psihologie de la Universitatea din Pennsylvania în 1971 şi a făcut un stagiu post-doctorat în psihologie clinică la Spitalul de Stat Norristown.

Dr. Kovacs este în prezent profesor de psihiatrie la University of Pittsburg School of Medicine și Western Psychiatric Institute and Clinic, deținând această poziție încă din 1977. Temele abordate privesc la subiectele de depresie şi suicid şi tratamentul lor. În plus, cercetare în curs de desfăşurare privind factorii de risc şi consecinţele pentru tulburările de dispoziție cu debut juvenil, Dr. Kovacs a fost membru al comitetului special de finanţare și acordare a  granturilor pentru Institutul Național pentru Sănătate Mintală, şi este un membru al American Psychological Society. 

Eșantionul normativ al CDI® 

Datele de etalonare au fost colectate de către un număr de 21 de examinatori independenți, astfel încât distribuția pe cele 8 regiuni geografice să fie una echilibrată. A fost utilizată metoda rutei de eșantionare cu pas. 

  • Autoevaluarea: Eșantion N = 2560 copii și adolescenți, egal departajați în funcție de gen (50%), cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani (M = 13 ani, SD = 3.7 ani) 
  • Evaluarea realizată de părinți CDI:P: Eșantion N = 440 copii și adolescenți, dintre care 46% băieți, cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani (M = 13.12 ani, SD = 3.39 ani) 
  • Evaluarea realizată de profesori CDI:T: Eșantion N = 455 copii și adolescenți, dintre care 49% băieți, cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani (M = 13.20 ani, SD = 3.39 ani)

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS