MT®-2

MT®-2 Reading Tests for Primary School

MT®-2 - Testele de citire MT-2 pentru școala primară

Categorie: Cod produs: MT®-2

Ce este MT®-2? 

MT®-2 sunt o colecție de teste destinate evaluării diverselor aspecte ale citirii, oferind o estimare globală a competențelor copilului. Testele MT®-2 permit evaluarea aspectelor fundamentale ale procesului de citire: 1) comprehensiunea textului citit în gând, pe cont propriu, și 2) corectitudinea și rapiditatea lecturii cu voce tare. 

1) Testele de comprehensiune a lecturii sunt de tip colectiv și iar din utilizarea lor se poate constata dacă elevul, când citește pe cont propriu un text, este în măsură să înțeleagă semnificațiile pe care mesajul scris le transmite. 2) Testele de corectitudine și rapiditate sunt de tip individual și servesc obținerii de informații referitor la modul în care elevul citește cu voce tare. Prin intermediul acestor Teste se poate evalua capacitatea de decodificare (de descifrare) și competența lingvistică a elevului aflat în oricare dintre clasele I-V. 

Testele MT sunt constituite din materiale standard bazate pe o unică procedură, permițând specialiștilor să verifice corectitudinea, viteza și capacitatea de comprehensiune a citirii de la prima clasă a școlii primare până la clasa a cincea de gimnaziu. Testele pun deci la dispoziția operatorilor școlari (psihologi, cadre didactice, logopezi etc.) o serie de instrumente diferențiate, atât individuale cât și colective, corespunzător situațiilor de învățare tipice fiecărei clase din școala obligatorie. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat MT®-2? 

MT®-2 se adresează tuturor specialiștilor din domeniul psihologiei școlare, logopezilor și consilierilor, cât și cadrelor didactice sau operatorilor școlari, fiind un instrument real de planificare, efectiv la îndemâna specialiștilor din psihologie, educație și învățământ. Testele MT®-2 conectează teoria psihologică și practica pedagogică, cercetarea științifică și practicile didactice, pe de-o parte, iar pe de alta traduc logica planificării instructiv-educative de la abstractul teoriei la concretul operativității școlar-didactice a situației de predare-învățare.


Care sunt particularitățile MT®-2? 

STRUCTURA. Testele MT®-2 includ pentru fiecare clasă din ciclul I-V, probe de comprehensiune (inițiale, intermediare, finale și de analiză aprofundată) și probe de corectitudine și rapiditate. Pentru clasele a 2-a și a 3-a ale școlii primare sunt prevăzute – atât pentru comprehensiune cât și pentru corectitudine și rapiditate – o probă inițială, una intemediară (circa spre jumătatea anului școlar) și o probă pentru finalul anului. Pentru clasa a 1-a, în schimb, sunt prevăzute o probă de comprehensiune și una de corectitudine și rapiditate de administrat la mijlocul anului școlar și alte două care pot fi propuse la sfârșitul anului școlar ca verificare finală. Pentru clasele a 4-a și a 5-a sunt prevăzute teste de început și de sfârșit de an școlar atât pentru comprehensiune, cât și pentru corectitudine și rapiditate (pentru clasa a 5-a testele finale de comprehensiune sunt două). În plus, au fost prevăzute Teste de aprofundare a capacității de comprehensiune care pot fi propuse pe parcursul anului școlar pentru toate clasele de la a 2-a la a 5-a. 

COMPATIBILITATEA CU DDE®-2. Rezultatele MT®-2 sunt compatibile cu cele obținute cu Bateria pentru Evaluarea Dislexiei și a Disortografiei de Dezvoltare – 2 (Sartori, Job, Tressoldi, Roșan, Gavril, David, 2021)

SIMPLITATEA ȘI OBIECTIVITATEA. Testele MT includ pentru fiecare nivel de școlarizare câte un text corespunzător, din moment ce copiii învață să citească pornind de la texte adaptate vârstei lor. De asemenea, prezența unor întrebări simple liniștește copilul și îi dă siguranță în ceea ce privește capacitatea sa de a înțelege ceea ce i se cere; prezența unor întrebări ușor mai dificile îmbunătățește proprietățile psihometrice și discriminative ale testului.

Scalele testelor MT®-2 

1. Pentru probele de comprehensiune sunt furnizate numărul de răspunsuri corecte, procentul de elevi care a înregistrat respectivul număr și frecvențele cumulate, alături de semnificația performanței în baza centilei obținute (Necesită intervenție imediată - NII, Necesită atenție- NA, Prestație suficientă în raport cu criteriul - PS, Criteriu pe deplin îndeplinit - CDI) 

2. Pentru probele de corectitudine și rapiditate, în scopul evaluării corectitudinii se utilizează numărul de erori, procentul de elevi care a înregistrat respectivul număr și frecvențele cumulate, alături de semnificația performanței (anterior menționată), în vreme ce pentru evaluarea vitezei de citire, se utilizează indicatorul silabe/secundă împreună cu intervalele de performanță (anterior menționate).


Structura testelor MT®-2 

Clasa a I-a 

  • Comprehensiune: Intermediară - Întrebări de comprehensiune, Finală - Povestea veveriței;
  • Corectitudine și rapiditate: Intermediară - Povestea lui Moș Crăciun, Finală - Omida și mușcatele;

Clasa a II-a

  • Comprehensiune: Inițială - Povestea covorului, Analiză aprofundată - Semaforul plictisit, Analiză aprofundată - Ariciul și câinele, Intermediară - Vulpea și pădurarul, Finală - Piticul care voia para;
  • Corectitudine și rapiditate: Inițială - Ali salvează luna, Intermediară - Omul care nu reușea să crească, Finală - Șoarecii clopotari;

Clasa a III-a

  • Comprehensiune: Inițială - Istoria unui căscat, Analiză aprofundată - Regele Alfred și plăcintele, Analiză aprofundată - Pisica șchioapă, Intermediară - Măgarul în râu, Finală - Negustorul păgubit;
  • Corectitudine și rapiditate: Inițială - Între zis și făcut, Intermediară - Cea mai simplă idee, Finală - Butoiul gol și butoiul plin;

Clasa a IV-a

  • Comprehensiune: Inițială - Leul și leoaica, Analiză aprofundată: Chef de joacă, Analiză aprofundată: Panda, Finală Crucea inimii;
  • Corectitudine și rapiditate: Inițială - Ghicitoarea care nu a ghicit, Finală - Un ochi, doi ochi;

Clasa a V-a

  • Comprehensiune: Inițială - Călătoria anghilelor; Analiză aprofundată - Omar și Hamed, Analiză aprofundată - Ursul polar, Finală - Unde râul este mai albastru, Finală - Grota strămoșilor;
  • Corectitudine și rapiditate: Inițială - Vechi proverbe, Finală - Case și clădiri.

Abreviere MT®-2
Data publicării 2021
Populația vizată elevi clasele I-V
Forma de administrare Individual/Evaluare
Vârsta coresp. cls I-V (7-12 ani)
Volumul eșantionului +3300 administrări (comprehensiune); +1700 administrări (corectitudine & rapiditate)
Calificarea necesară A
Durată Nu există o limită prestabilită de timp. Timpul avut la dispoziție se poate considera încheiat când aproximativ 9/10 din clasă au terminat de răspuns la întrebări.
Tipul itemilor citire cu voce tare, despărțire în silabe, bifare răspuns corect la întrebări vizuale sau textuale
Numărul itemilor pentru comprehensiune: variabil, între 10 și 15

Adrian ROȘAN, PhD

Adrian ROȘAN este profesor universitar, director al Departamentului de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, licențiat în Psihopedagogie Specială și Psihologie, Psiholog cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială, psihologie clinică și psihoterapie, supervizor în psihopedagogie specială.

Este coordonator împreună cu Carmen David al Laboratorului de cercetări interdisciplinare a diferențelor individuale în învățare Learn-id (http://learnid.centre.ubbcluj.ro).

Este autor, co-autor și coordonator de cărți, capitole de cărți și articole științifice în domeniul psihopedagogiei speciale și al psihologiei: Repere diagnostic bazate pe dovezi științifice în tulburările specific de învățare  - prim autor Carmen David (Ed. Argonaut & Limes, 2017), Psihopedagogie Specială. Modele de evaluare și intervenție (Ed. Polirom, 2015), Comportamentul violent – strategii de screening și inter­venție (Ed. Alma Mater, 2009), Violența juvenilă școlară – teorie, prevenție și intervenție inte­grativă (Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006) A coordonat  programe de cercetare naționale și internaționale: ”Efectele transparenței codului ortografic și ale capacității de procesare fonologică asupra învățării limbajului scris: o comparație între vorbitorii de limbă română și franceză ” (2016-2018), ”Relația dintre capacitatea de recunoaștere a expresiilor faciale, empatie și riscul de apariție a comportamentului violent - element pivotal în prevenția comportamentului violent la vârsta pubertății” (2007), „Screeningul adolescenților cu trăsături callous unemotional (CU) din centre de reeducare din România – procedură validată științific” (2010-2012). A tradus, adaptat și validat în limba română probe în domeniul screeningului agresi­vității și trăsăturilor psihopatice în dezvoltare, (Inventory of Callous Unemotional Traits, Pair Conflict Scale, Antisocial Process Screening Device, MAYSI), precum și probe de screening și diagnostic al tulburărilor specific de învățare (DDE-2, Probele de evaluare a abilităților de lectură MT). Este membru  în board-ul unor asociații științifice si rețele profesionale naționale: Asociația Psihologilor din România (APR), Colegiul Psihologilor din România (CPR).

Lorana GAVRIL, psiholog clinician

Lorana GAVRIL este psiholog clinician, absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, specializată în "Diagnoză și tratament psihodinamic în perioada dezvoltării" și în "Psihopatologia proceselor de învățare", în cadrul Universității din Padova. În prezent este doctorand în cadrul școlii doctorale “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” a Universității din Cluj. Este membră a grupului de lucru care a realizat traducerea și adaptarea primelor baterii de teste pentru evaluarea dislexiei de dezvoltare în România (Testele MT®-2 și DDE®-2). Și-a îmbogățit experiența prin practica clinică în cadrul unor spitale publice din Italia: Cittadella, Vicenza, San Donà di Piave, și prin practică clinică privată.

Carmen DAVID, PhD

Carmen David este lector universitar dr. în cadrul Departamentului de Psihopedagogie specială al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj- Napoca. Este cadru didactic titular al unor discipline care vizează evaluarea psihopedagogică și intervenția recuperatorie și compensatorie în cazul copiilor cu tulburări specifice de învățare. Este autor al unor cărți sau capitole în cărți care vizează problematica evaluării și a intervenției psihopedagogice în tulburările specifice de învățare (dislexie, disortografie, disgrafie, discalculie). Alături de profesor dr. Adrian Roșan, coordonează Laboratorul de cercetari interdisciplinare a diferențelor individuale în învățare (Learn-id), a cărui misiune este și aceea de a promova și dezvolta cercetarea autohtonă în domeniul tulburărilor specifice de învățare, cu aplicație directă în domeniul educațional, dar și în cel al psihologiei clinice. A fost profesor de sprijin în sistemul educațional special american, valorificând această experiență în direcția dezvoltării de instrumente de evaluare și intervenție care să răspundă nevoilor educaționale speciale ale copiilor cu astfel de tulburări de dezvoltare. Este membru fondator onorific al Asociației Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj și membru fondator al Asociației Be Inclusive.

Cristina BĂLAŞ‐BACONSCHI, PhD

Cristina Bălaș‐Baconschi este lector universitar la Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, doctor în Psihologie din anul 2003. Domenii de interes: problematica tulburărilor din spectrul autist, problematica dizabilităţilor intelectuale şi a metodelor de intervenţie în acest domeniu, diversele tipuri de terapii ocupaţionale care pot fi aplicate persoanelor cu dizabilităţi. În domeniul dificultăților și tulburărilor de învățare, este autor de suporturi de curs pentru studenții anului terminal nivel licență, precum și pentru studenții de la master. A participat la un stagiu postdoctoral AUF şi a colaborat la realizarea unor proiecte de cercetare finanţate de TEMPUS, CNCSIS, ERASMUS+, precum și la conferințe și workshop-uri cu tema Tulburărilor specifice de învățare, fiind și membră a laboratorului de cercetare pe acest domeniu din cadrul Departamentului de Psihopedagogie specială.

Adaptarea MT®-2 

Adaptarea în limba română a pornit de la premisa unei similitudini culturale semnificative între populația școlară din România și cea italiană. Din acest motiv, s-a încercat respectarea cât mai îndeaproape posibil a modelului original, mici modificări fiind aduse prin adăugarea unor itemi la clasa I-a, această modificare revelându-se necesară în urma administrării testului pilot. Pentru forma în limba română a textelor s-a apelat la două traduceri diferite, forma finală fiind obținută prin integrarea celor două variante. 


Eșantionul normativ al MT®-2 

Eșantionul de normare a totalizat un volum de peste 3300 administrări, la elevii aparținând intervalului de clase a I-a-a V-a, pentru comprehensiune, și de peste 1900 administrări, aparținând aceluiași interval, pentru corectitudine și rapiditate. Atât mediul urban, cât și cel rural sunt reprezentate.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS