PCL-R™

Hare Psychopathy Checklist-Revised™, 2nd Edition

Scala Hare de Psihopatie Revizuită - II (PCL-R™) a devenit încă de la prima sa ediție din 1991, standardul definitoriu în evaluarea personalității psihopatice

Categorie: Cod produs: PCL-R™

Ce este PCL-R™? 

PCL-R™ este în prezent cel mai bun predictor unic al comportamentului violent disponibil în lume și este considerat standard definitoriu la nivel internațional pentru măsurarea psihopatiei. Acceptarea sa pe scară largă ca măsură standard a constructului clinic de psihopatie reflectă importanţa universală a constructului şi nevoia unui instrument fidel şi valid de măsurare a acestuia. 

Prima sa variantă a fost dezvoltată în anii 1970 de către R. Hare pentru utilizarea în psihologia experimentală, fiind inspirată de lucrările celebrului psihiatru american Hervey M. Cleckley. PCL-R™ este o scală cu 20 de itemi de evaluare a psihopatiei în context clinic, medico-legal, de cercetare şi penal. PCL-R utilizează un interviu semi-structurat, documente şi alte informaţii colaterale pentru a măsura, infera trăsături de personalitate şi comportamente relaţionate conceptului, larg înţeles, tradiţional al psihopatiei. Scala oferă scoruri dimensionale pe o structură bi-factorială cumulând patru fațete, dar poate fi folosită de asemenea pentru a clasifica, diagnostica indivizii în scop clinic şi de cercetare. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat PCL-R™? 

PCL-R™ se adresează îndeosebi clinicienilor din domeniul sănătății mentale și domeniul juridic/infracțional, putând fi utilizat atât în scop de cercetare, cât și ca instrument de evaluare alături de alte instrumente psihologice. În situaţii de cercetare, scorurile PCL-R sunt de obicei ţinute confidenţiale şi nu sunt oferite staff-ului corecţional sau instituţional, serviciilor de probaţiune şi alți terți. Importanța administrării corecte în condiții standardizate este majoră, deoarece consecințele ce pot rezulta în urma administrării testului dețin o pondere considerabilă pentru viitorul persoanei evaluate. 

PCL-R™ este recomandat în evaluarea tulburării psihopate de personalitate în populația infracțională. Asigură acoperire completă a trăsăturilor și comportamentelor de psihopatie. Poate fi interpretat în termenii potrivirii cu ”prototipul” psihopatiei, fie poate fi utilizat pentru identificarea, clasificarea și diagnoza persoanelor psihopate. Scorarea se bazează pe gradul de potrivire al personalității și comportamentului cu itemii definiți. În principal, scorurile PCL-R™ sunt utilizate pentru a prezice riscul de recidivă și probabilitatea de reabilitare în rândul celor care au săvârșit infracțiuni, însă instrumentul poate fi folosit eficient și în rândul altor tipuri de populații. 


Care sunt particularitățile PCL-R™? 

STRUCTURA FACTORIALĂ. Constituția robustă a PCL-R™ este susţinută de doi factori corelaţi (Interpersonal/Afectiv şi Devianţă socială) şi de patru faţete (Interpersonal, Afectiv, Stil de viaţă şi Antisocial).

VALIDITATEA DE CONSTRUCT. Prin felul în care este măsurată de către PCL-R, psihopatia este un construct clinic bine validat şi probabil, unicul construct clinic important în sistemul de justiţie penală (Hare, 1996a; Harris, Skilling & Rice, 2001). Manualul instrumentului conţine o mare cantitate de dovezi pentru validitatea de construct a psihopatiei aşa cum este măsurată de PCL-R™ şi derivatele sale. 

DISTINCȚIA PSIHOPATIE-TPA. Deși împărtășește unele trăsături cu psihopatia măsurată de PCL-R™, tulburarea de personalitate antisocială (TPA), nu este identică. În populaţia infracțională prevalenţa TPA, utilizând criteriile de diagnostic formale, este mult mai ridicată decât prevalenţa diagnosticelor PCL-R™ de psihopatie (la un scor de cel puţin 30), rezultând o asociaţie asimetrică între cele două tulburări: mulţi dintre infractorii psihopați întrunesc criteriile pentru TPA, însă mulţi dintre infractorii cu TPA nu sunt psihopaţi. Motivul pentru această relaţie asimetrică este acela că diagnoza TPA este puternic corelată cu componentele devianţei sociale (Factorul 2) ale psihopatiei aşa cum sunt ele măsurate de PCL-R™ şi slab corelată cu componentele interpersonale şi afective (Factorul 1).

Scalele/Itemii PCL-R™

 1. Volubilitate/Farmec superficial 
 2. Sentiment grandios al propriei valori 
 3. Nevoia de stimulare/Înclinație spre plictiseală 
 4. Minciuna patologică 
 5. Inducere în eroare/Manipulare 
 6. Lipsa remușcărilor sau a vinovăției 
 7. Afecte superficiale 
 8. Indiferență/Lipsă de empatie 
 9. Stil de viață parazitic 
 10. Control comportamental scăzut 
 11. Comportament sexual promiscuu 
 12. Probleme comportamentale timpurii 
 13. Lipsa unor scopuri realiste pe termen lung 
 14. Impulsivitate 
 15. Iresponsabilitate 
 16. Eșec în acceptarea responsabilității pentru propriile acțiuni 
 17. Relațiile maritale multiple de scurtă durată 
 18. Delincvență juvenilă 
 19. Revocarea liberării condiționate 
 20. Versatilitate criminală

Revizie BUROS DA, reviewed In R. A. Spies & B. S. Plake (Eds.), The sixteenth mental measurements yearbook.
Abreviere PCL-R™, HARE™
Data publicării AUG 2015
Populația vizată adulți, populații clinice și infracționale
Forma de administrare Individual, interviu
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 419
Calificarea necesară B
Durată până la trei ore: Interviul structurat: 90 - 120 minute Informații suplimentare: 60 minute PCL–R evaluarea: 15 - 20 minute
Tipul itemilor interviu cu 20 de teme, fiecare cu suita ei de întrebări specifice, scorare pe scală de interval cu 3 puncte
Numărul itemilor 20 de itemi

Robert Hare, Ph.D.

Robert Hare este profesor emerit de psihologie la Universitatea British Columbia, unde a predat şi a realizat cercetări vreme de 35 de ani.

Este totodată preşedintele Darkstone Research Group Ltd., o firmă de cercetare şi consultanţă privind infracționalitatea. Şi-a dedicat o mare parte a carierei academice investigării psihopatiei, naturii și evaluării sale, precum şi a implicaţiilor acesteia asupra sănătăţii mentale şi justiţiei penale.

Este autorul câtorva cărţi şi al multor articole ştiinţifice asupra psihopatiei, printre care Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) şi coautor al Psychopathy Checklist: Screening Version; Psychopathy Checklist: Youth Version; al P-Scan şi Antisocial Process Screening Device.

Dr. Hare colaborează cu organismele de aplicare a legii inclusiv FBI şi RCMP, fiind numit și în Consiliul consultativ pentru noile centre FBI Child Abduction şi Serial Murder Investigative Resources Center (CASMIRC).

A fost de asemenea membru al Advisory Panel creat de Serviciul Penitenciar Englez pentru dezvoltarea unor noi programe privind tratamentul infractorilor psihopaţi.

Cercetările sale curente asupra psihopatiei includ aspectele legate de evaluarea, factorii de dezvoltare, corelatele neurobiologice, riscul privind recidivismul şi violenţa, precum şi dezvoltarea (cu Stephen Wong) unor noi strategii de tratament şi management pentru infractorii psihopaţi.

Totodată, Dr. Hare ţine cursuri pe scară largă asupra psihopatiei şi a utilizării corecte și incorecte a PCL-R în domeniul sănătăţii mentale şi în sistemul justiţiei penale. Printre distincţiile recent primite, se numără: medalia de argint din partea Queen Sofia Center din Spania; Canadian Psychological Association Award For Distiguished Application of Psychology; premiul din partea American Academy of Forensic Psychology Award for Distiguished Application of Psychology to the Field of Forensic Psychology; premiul Isaac Ray din partea American Psychiatric Association şi de American Academy of Psychiatry and Law for Outstanding Contributions to Forensic Psychiatry and Psychiatric Jurisprudence; şi din partea National Commision on Correctional Health Care Association’s B. Jaye Anno Award pentru excelenţă în comunicare. Robert Hare este totodată membru afiliat al International Criminal Investigate Analysis Fellowship.

Eșantionul normativ al PCL-R™ 

PCL-R™ a fost tradus și adaptat în România de către Ioan Tia și Daniela Iliescu în anul 2013. Chestionarul și materialele aferente au fost traduse de către Dragoș Iliescu, Ioan Tia și Laura Mohorea. Datele au fost colectate prin metoda standard (interviul semistructurat și analiza informațiilor din documente) subiecții fiind deținuți de ambele genuri, din patru penitenciare diferite reprezentative pentru sistemul penitenciar românesc. A fost disponibilă o singură evaluare pentru fiecare deținut. Participarea a fost voluntară, fiind selectați în vederea evaluării deținuții cu pedepse mai mari de doi ani. Pentru eșantionul românesc nu deținem date cu protocoale scorate exclusiv pe baza analizei documentelor. 

Eșantionul pentru populația României este format din 419 participanți, dintre care un număr de N = 286 este reprezentat de către deținuți bărbați cu pedepse de peste doi ani (din 3 penitenciare diferite), iar un număr de N = 133 este reprezentat de către deținuți femei cu pedepse de peste doi ani (dintr-un singur penitenciar). Astfel, deținuții bărbați reprezintă 68.26% din eșantion, iar deținuții femei reprezintă 31.74 % din eșantion. 

 TestCentral - tabel descriptiv HARE

Tabelul alăturat oferă informații privind intervalul de vârstă pentru eșantionul prezent: vârsta minimă pentru deținuții bărbați este de 21 de ani, în timp ce vârsta maximă este de 51 de ani (M = 33.41, SD = 6.86). Pentru deținuții femei vârsta minimă este de 20 de ani, iar cea maximă de 48 de ani (M = 32.12, SD = 6.25). Scorurile abaterii standard obținute indică valori destul de apropiate pentru ambele genuri. Pentru eșantionul consolidat M = 33, iar SD = 6.69. Acest eșantion consolidat a fost folosit pentru a calcula centilele PCL-R™ și scorurile Total și pe factori.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS