NEO FFI™

NEO Five-Factor Inventory™

Inventarul NEO de Personalitate cu Cinci Factori™ (NEO FFI™) forma scurtă a consacratului Revised NEO Personality Inventory™, NEO PI-R™

Categorie: Cod produs: NEO FFI™

Ce este NEO FFI™? 

NEO FFI™ este forma scurtă a celui mai cunoscut și celui mai utilizat chestionar de personalitate în psihologia modernă, NEO PI-R, evaluând constructele clasice ale modelului Big Five. Prin urmare, NEO FFI măsoară aceleași cinci dimensiuni majore sau domenii ale personalității (Nevrotismul, Extraversia, Deschiderea către experiențe, Agreabilitatea și Conștiinciozitatea), fără însă a măsura și fațetele acestor factori. 

Astfel, NEO FFI este un instrument mult mai concis de măsurare a personalității normale, utilizabil pentru adolescenți și adulți. Chestionarul are doar 60 de itemi, măsurați pe o scală în 5 trepte. Administrarea lui se face în 10 minute, iar scorarea se realizează în câteva secunde prin formatul online și în câteva minute, în formatul creion-hârtie. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat NEO FFI™? 

NEO FFI se adresează specialiștilor din domenii variate interesați de evaluarea personalității normale, fără elemente de psihopatologie anterior identificate, putând fi astfel folosit cu adulți și adolescenți în aria business, în aria sănătății mentale, în aria educațională și în cercetare, în scopul identificării rapide a structurii factoriale de personalitate. 

Inventarul este utilizat cu precădere în următoarele situații: (i) screening de personalitate în fazele de selecție sau evaluare periodică, (ii) identificarea osaturii personalității pentru eficientizarea programelor terapeutice, (iii) consilierea în vederea orientării și reconversiei profesionale și pentru (iv) cercetări, atunci când variabila personalitate este implicată. 


Care sunt particularitățile NEO FFI™? 

ACREDITARE CPR. NEO FFI este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2009 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi a carierei, psihologia muncii, psihologia aplicată în servicii. 

RAPORT EXCELENT TIMP/REZULTATE. Concizia NEO FFI permite administrarea sa în situațiile în care timpul este o resursă prețioasă, oferind într-o perioadă scurtă rezultate cu putere interpretativă mare (10 minute pentru completare/ scorare automată instantanee/ profil disponibil în două variante: simplu sau extins). 

PROFILUL EXTINS NEO FFI PLUS. Pe baza răspunsurilor la cei 60 de itemi ai NEO FFI, numeroasele studii din literatura de specialitate au permis dezvoltarea unui profil extins. Pe lângă scorurile factorilor, acesta returnează câte două fațete pentru fiecare factor (cu câte trei categorii descriptiv-interpretative), un număr de nouă interpretări corelative (Stil de interacțiune, Stil decizional, Stil de învățare, Orientarea spre sarcină, Bunăstarea psihologică, Controlul impulsurilor, Stilul de apărare, Orientarea caracterului, Controlul furiei), un grafic al evoluției scorurilor la factori în timp, liste adjectivale pentru factori, o secțiune interpretativă cu aplicativitate în mediul organizațional (cu scoruri la: Dinamica Motivațională, Clustere ocupaționale, 13 Competențe profesionale a câte doi descriptori interpretativi, Avantajele și riscurile asociate factorilor și fațetelor).


IMPORTANT. Recomandăm utilizarea celei mai recente versiunii a testului: NEO-FFI-3™ (NEO Five-Factor Inventory-3™) care include o serie de optimizări relevante în diagnosticul personalității. Toți utilizatorii testelor NEO PI-R™ și NEO FFI™ beneficiază de un discount de 30% la achiziția starter-kitului NEO-PI-3™ (care include manualul NEO PI-3™/NEO-FFI-3™). Acest discount nu este cumulabil cu alte promoții în desfășurare.

Scalele NEO FFI™

Profilul NEO FFIreturnează exclusiv scorurile factorilor: Nevrotism (N), Extraversie (E), Deschidere către experiențe (O), Agreabilitate (A) și Conștiinciozitate (C).

Profilul NEO FFI PLUS returnează:


(I) Factorii: Nevrotism (N), Extraversie (E), Deschidere către experiențe (O), Agreabilitate (A) și Conștiinciozitate (C).


(II) Fațete corespondente fiecărui factor (cu câte trei categorii descriptiv-interpretative): 

 • Stimă de sine negativă (N1) + Emoționalitate negativă (N2);
 • Sociabilitate (E1) + Activism (E2);
 • Curiozitate (O1) + Flexibilitate mentală (O2);
 • Încredere vs suspiciune (A1) + Politețe (A2);
 • Productivitate (C1) + Organizare (C2).


(III) Cadrane de interpretări corelative: 

 • Stil de interacțiune (Leadership, Carismatic, Participativ, Retras),
 • Stil decizional (Tradițional, Progresist, Dogmatic, Liberal), 
 • Stil de învățare (Curios, Practic, Aspirațional, Silitor), 
 • Orientarea spre sarcină (Hedonic, Motivat, Pasiv, Metodic), 
 • Bunăstarea psihologică (Optimist, Detașat, Pesimist, Emoțional), 
 • Controlul impulsurilor (Axat pe obiective, Supra-controlat, Sub-controlat, Relaxat), 
 • Stilul de apărare (Adaptativ, Dezadaptativ, Hipersensibil, Hiposensibil), 
 • Orientarea caracterului (Generos, Altruist, Centrat pe nevoile proprii, Nemotivat) 
 • Controlul furiei (Temperamental, Timid, Cu sânge rece, Iertător), 


(IV) Evoluția scorurilor la factori în timp


(V) Liste adjectivale pentru factori,


(VI) O secțiune interpretativă cu aplicativitate în mediul organizațional cu scoruri la: 

 • Dinamica Motivațională, 
 • Clustere ocupaționale, 
 • 13 Competențe profesionale a câte doi descriptori interpretativi (Orientarea către acțiune, Aderarea la politici organizaționale, Eficiența în afaceri, Orientarea către schimbare, Capacitate decizională, Capacitate de delegare, Dezvoltarea celorlalți, Facilitare, Leadership, Asumarea riscurilor, Locul controlului, Independența în muncă, Spirit antreprenorial) 
 • Avantajele și riscurile asociate factorilor și fațetelor.


Profilurile NEO FFI™ și NEO FFI™ PLUS

Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twentieth mental measurements yearbook.
Abreviere NEO FFI™
Data publicării 2009
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual / Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 2200
Calificarea necesară B
Durată 10 minute
Tipul itemilor Itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 puncte
Numărul itemilor 60

Paul T. Costa, Jr., PhD

Paul T. Costa a activat din 1985 până în prezent în calitate de conducător al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de cercetare a îmbătrânirii și a Institutului național pentru sănătate. Este foarte cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la întocmirea NEO® PI-R.

În anul 1964, obține B.A. (bachelor of arts) în psihologie la Universitatea Clark. Continuă studiile la Universitatea din Chicago unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul dezvoltării umane. Mai târziu, în 1972 lucrează ca lector al secției de Psihologie clinică, în cadrul Universității Harvard, pentru că în 1973 să devină profesor asociat al Universității Massachusetts din Boston.

Este membru al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, 1965, Division 20, Adult Development and Aging, 1975, Division 38, Health Psychology, 1985) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității și nu numai (Hierarchical linear modeling analyses of the NEO® PI-R scales in the Baltimore Longitudinal Study of Aging, Age trends and age norms for the NEO® Personality Inventory-3 in adolescents and adults, Assessment).

Robert R. McCrae, PhD

Robert R. McCrae activează din 1983 ca lider al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și Cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de Cercetare a Îmbătrânirii și a Institutului Național pentru Sănătate, alături de colegul său Paul Costa. Este cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la dezvoltarea NEO® PI-R.

În anul 1971, obține B.A. (bachelor of arts) în filosofie la Universitatea de stat Michigan. Continuă studiile la Universitatea din Boston unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul psihologiei personalității. Mai târziu, în 1974 lucrează ca lector al departamentului de Psihologie, în cadrul Universității Boston, pentru ca în 1975 să devină asistent de cercetare în Programul de cercetare a personalității, din Studiul de etalonare a îmbătrânirii (Normative Aging Study) din clinica Universității Massachusetts din Boston. În 1978 devine director al unui proiect ce investighează fumatul și personalitatea, aparținând aceleiași universități.

Este membru onorific al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, Division 20, Adult Development and Aging, Society for Personality Assessment) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității (Toward a geography of personality traits: Patterns of profiles across cultures, Personality plasticity after age 30, National character and personality, Current Directions in Psychological Science).

Adaptarea NEO FFI™ 

NEO FFI este forma scurta a NEO PI-R. Ca atare, a fost tradus și adaptat în România împreună cu fratele mai mare, urmând exact aceiași pași. De principiu, adaptarea s-a bazat pe traduceri și retroversiuni consecutive, cuplate cu analize critice ale traducerilor existente în România la acel moment. 

Eșantionul normativ al NEO FFI™

Eșantionul normativ românesc provine dintr-o colecție de date de mare volum, conținând 3761 chestionare. Setul de date utilizat ca eșantion normativ reprezintă 58.50% din colecția de date și a fost extras aleator, cu un control al cotelor, adică astfel încât să asigure o cât mai bună reprezentativitate pe o serie de criterii demografice. 

Eșantionul normativ românesc pentru NEO FFI are un volum de 2200 persoane, dintre care 1100 sunt femei și 1100 sunt bărbați. Vârsta minimă în acest eșantion este de 14 ani, vârsta maximă de 62 de ani (M=30.30, SD=11.61). Chestionarele incluse în eșantionul normativ au fost culese parțial prin operatori de interviu remunerați, parțial prin colaboratori și asistenți de cercetare. Cea mai mare parte din chestionare au fost administrate în format creion-hârtie, însă pentru aproape un sfert din chestionarele incluse în eșantionul normativ datele au fost culese prin administrare electronică (online). 

Eșantionul normativ pentru adolescenți este format din cei 450 de subiecți incluși și în eșantionul NEO FFI (157 cu vârste cuprinse între 14 și 17 și 293 cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani), la care au fost adăugați, prin extragere aleatorie, din colecția de date mai mare, un număr suplimentar de 350 de elevi și studenți. În total, acest eșantion cuprinde așadar 800 de adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani (M=14.99, SD=1.67). Etalonul de adolescenți rezultat pe baza acestui eșantion normativ este prezentat în anexele manualului. NEO® FFI nu a fost administrat ca atare decât unui număr mai degrabă restrâns de subiecți. 

De vreme ce NEO FFI nu conține niciun item străin de NEO PI-R, răspunsurile probabile la NEO FFI au fost deduse din cele date de fiecare subiect la NEO PI-R. Astfel, eșantionul normativ al NEO FFI este identic cu cel cules pentru chestionarul mai mare. 

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS