ADOS®-2

Autism Diagnostic Observation Schedule®, Second Edition

Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului - 2, este varianta revizuită a testului ADOS®, iar alături de ADI®-R și SCQ®, reprezintă standardul de aur în evaluarea autismului

Categorie: Cod produs: ADOS®-2

Ce este ADOS®-2? 

ADOS®-2 este o evaluare standardizată, semi-structurată a comunicării, a interacțiunii sociale, a jocului/folosirii imaginative a anumitor materiale și a comportamentelor restrictive și repetitive în cazul persoanelor trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unor posibile tulburări din spectrul autist (TSA). Programul ADOS‑2 este varianta revizuită a Autism Diagnostic Observation Schedule™ (ADOS™, Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului; Lord, Rutter, DiLavore și Risi, 1999), recunoscut la nivel internațional drept standardul de aur al evaluării prin observație pentru diagnosticarea TSA (Kanne, Randolph, & Farmer, 2008; Ozonoff, Goodlin-Jones, & Solomon, 2005). 

ADOS®-2 include cinci module de evaluare, iar fiecare modul include activități standard, concepute să genereze comportamente direct relevante pentru diagnosticul TSA, la diferite niveluri de dezvoltare și vârste cronologice. Caietele de protocol ghidează examinatorul în administrarea activităților, în codarea comportamentelor observate și în scorarea algoritmului. ADOS®-2 poate fi folosit pentru persoane cu o gamă largă de niveluri de dezvoltare și de limbaj. Unul dintre cele cinci module este ales pentru a fi administrat în funcție de abilitățile de limbaj expresiv și de vârsta cronologică a persoanei, precum și a adecvării materialelor de evaluare la nivelul de maturitate individual asociat. 

Fiecare modul ADOS®-2 are propriul său caiet de protocol care oferă ordine și structură în administrarea, codarea și scorarea modulului. Secțiunea Observație este folosită de către examinator, în timpul sesiunii, pentru a ghida prezentarea și observarea activităților și pentru a lua notițe. Secțiunea codare este folosită imediat după sesiune, când examinatorul atribuie scoruri globale în baza comportamentului observat al persoanei. După completarea codării, Algoritmul este folosit pentru a facilita scorarea. O prezentare a modulelor ADOS‑2 este oferită în continuare. 

Cele cinci caiete de protocol sunt următoarele: 

 • Modulul Toddler. Pentru evaluarea copiilor între 12 și 30 de luni și care nu folosesc vorbirea în sintagme în mod constant. 
 • Modulul 1. Pentru evaluarea copiilor de 31 de luni sau mai în vârstă și care nu folosesc vorbirea în sintagme în mod constant. 
 • Modulul 2. Pentru evaluarea copiilor de orice vârstă care folosesc vorbirea în sintagme, dar care nu sunt fluenți verbali. 
 • Modulul 3. Pentru evaluarea copiilor și adolescenților tineri care sunt fluenți verbal. 
 • Modulul 4. Pentru evaluarea adolescenților mai în vârstă și a adulților care sunt fluenți verbal. 

 Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat ADOS-2®? 

Deși o varietate de specialiști pot folosi ADOS-2®, modul în care utilizează rezultatele în scrierea rapoartelor și în formularea recomandărilor, ar trebui să fie consecvent cu activitatea profesională din domeniul lor. Spre exemplu, psihologii clinicieni și medicii ar putea folosi ADOS-2® pentru a susține un diagnostic medical; psihologii școlari ar putea folosi rezultatele pentru a justifica o încadrare în învățământul special; terapeuții ocupaționali și logopezii ar putea folosi rezultatele pentru planificarea tratamentului. 

ADOS-2® este un instrument psihometric clinic de clasă C. Profesioniștii care intenționează să utilizeze ADOS-2®, ar trebui să dețină a priori educație, pregătire și experiență, care să includă utilizarea de (baterii de) teste administrate individual, precum și o expunere extensivă la temele relaționate cu TSA. În toate cazurile, fiecare profesionist care utilizează ADOS-2® trebuie să se asigure că specializarea, experiența și pregătirea sa sunt adecvate pentru scopul urmărit. Atunci când utilizează ADOS-2®, examinatorii trebuie să fie suficient de familiarizați cu activitățile și modul de codare astfel încât să-și poată concentra atenția pe observarea individului evaluat, nu pe detaliile de administrare. Este de asemenea critic pentru examinator să exerseze folosirea ADOS-2® cu cazuri care nu reprezintă evaluări formale și să se familiarizeze pe deplin cu activitățile de evaluare, câștigând încrederea că poate aplica corect și acurat categoriile de coduri. Cantitatea de exercițiu necesar pentru fiecare examinator variază, deoarece depinde de experiența anterioară a examinatorului în ceea ce privește TSA, observațiile formale și administrările individuale. 


Care sunt particularitățile ADOS®-2? 

OPTIMIZĂRILE. Comparativ cu versiunea precedentă, elementele noi ale ADOS®-2 includ următoarele: i) manualul și protocoale actualizate pentru toate modulele, cu recomandări îmbunătățite de administrare, codare și interpretare; ii) algoritmi revizuiți pentru modulele 1-3; iii) scoruri comparative pentru modulele 1-3; iv) modulul Toddler (destinat copiilor mici) și algoritmii asociați pentru evaluarea copiilor de la cele mai fragede vârste. 

CO-ADMINISTRAREA DIAGNOSTICĂ. ADOS®-2 este doar o componentă a unei evaluări diagnostice complete pentru TSA. El oferă informații numai cu privire la comportamentele curente și bazate pe un eșantion de timp limitat. Evaluarea TSA, ca și evaluarea altor tulburări, necesită evaluarea mai multor domenii de funcționare, cu mai multe instrumente și colectarea de informații din surse multiple. Specialiștii care folosesc ADOS®-2 ar trebui să rețină că informația furnizată de acest instrument nu ar trebui să fie niciodată folosită izolat pentru a determina diagnosticul clinic al unui individ sau eligibilitatea sa pentru diverse servicii. Pentru un diagnostic clinic complet, vor fi necesare informații suplimentare precum cele legate de istoricul dezvoltării și provenind adeseori dintr-o observație mai îndelungată, dar și un interviu detaliat cum este Autism Diagnostic Interview®-Revised (ADI®-R, Interviul de diagnosticare a autismului, revizuit; Rutter, Le Couteur și Lord, 2003) sau alte interviuri cu însoțitorii/aparținătorii sau chestionare cum ar fi Social Communication Questionnaire® (SCQ®, Chestionarul comunicării sociale (Rutter, Bailey și Lord 2003; vezi și Corsello et al., 2007). În plus, informații despre abilitățile cognitive și de limbaj ale persoanei sunt necesare pentru a interpreta comunicarea și comportamentele sociale, cu scopul de a pune un diagnostic clinic de TSA. 

COMPATIBILITATE DSM ȘI ICD. ADOS-2® ia în considerare criteriile DSM-IV, ICD-10, cât și studii determinante, incluzând criteriile cele mai importante în structura sa.


Kitul complet ADOS-2® (care include instrumentarul testului, aflat în stocul publisherului internațional) este disponibil exclusiv la cerere. La plasarea comenzii, vă rugăm să aveți în vedere o durată prelungită de livrare.

Scalele ADOS®-2 

Sarcinile de observație pe baza cărora se codează dimensiunile sunt redate pe module, mai jos:

 • MODULUL TODDLERPre-verbal/Cuvinte singulare, Vârsta recomandată: 12-30 luni, include sarcinile: 1. Jocul liber, 1a. Jocul liber – minge, 2. Blocarea accesului la jucărie, 3. Răspunsul la strigarea pe nume, 4. Jocul cu baloane de săpun, 4a. Jocul cu baloane de săpun – tachinarea în joc, 5. Anticiparea unei rutine cu obiecte, 5a. Anticiparea unei rutine cu obiecte – incapacitatea în joc, 6. Anticiparea unei rutine sociale, 7. Răspunsul la atenția împărtășită, 8. Zâmbetul social de răspuns, 9. Timpul pentru baie, 9a. Timpul pentru baie – ignorarea, 10. Imitația funcțională și simbolică, 11. Gustarea.
 • MODULUL 1, Pre-verbal/Cuvinte singulare, Vârsta recomandată: minim 31 de luni, include sarcinile: 1. Jocul liber, 2. Răspunsul la strigarea pe nume, 3. Răspunsul la atenţia împărtăşită, 4. Jocul cu baloane de săpun, 5. Anticiparea unei rutine cu obiecte, 6. Zȃmbetul social de răspuns, 7. Anticiparea unei rutine sociale, 8. Imitaţia funcţională şi simbolică, 9. Petrecerea aniversară, 10. Gustare.
 • MODULUL 2, Vorbirea în sintagme, include sarcinile: 1. Sarcina de construcție, 2. Răspunsul la strigarea pe nume, 3. Jocul simbolic/ „de-a....”, 4. Jocul interactiv, 5. Conversația, 6. Răspunsul la atenția împărtășită (”joint attention”), 7. Sarcina de demonstrație, 8. Descrierea unei imagini, 9. Spunerea unei povești dintr-o carte, 10. Jocul liber, 11. Petrecerea aniversară, 12. Gustarea, 13. Anticiparea unei rutine cu obiecte, 14. Jocul cu baloane de săpun.
 • MODULUL 3, Vorbirea fluentă, Copil/Adolescent, include sarcinile: 1. Sarcina de construcție, 2. Jocul simbolic/ „de-a....”, 3. Jocul interactiv, 4. Sarcina de demonstrație, 5. Descrierea unei imagini, 6. Spunerea unei povești dintr-o carte, 7. Benzi desenate, 8. Conversație și expunere, 9. Emoții, 10. Dificultăți și neplăceri sociale, 11. Pauze, 12. Prieteni, relații și căsătorie, 13. Singurătate, 14. Crearea unei povești. 
 • MODULUL 4, Vorbirea fluentă, Adolescent/Adult, include sarcinile: 1. Sarcina de construcție*, 2. Spunerea unei povești dintr-o carte, 3. Descrierea unei imagini*, 4. Conversație și expunere, 5. Loc de muncă sau școală în prezent*, 6. Dificultăți și neplăceri sociale, 7. Emoții, 8. Sarcina de demonstrație, 9. Benzi desenate*, 10. Pauze, 11. Viața de zi cu zi*, 12. Prieteni, relații și căsătorie, 13. Singurătate, 14. Planuri și speranțe, 15. Crearea unei povești,


Sarcinile redate mai sus sunt codate pe următoarele dimensiuni și subdimensiuni (între paranteze sunt redate modulele care le includ):

A. Limbaj şi comunicare 

 • A1. Nivelul global al limbajului vorbit non-ecoic (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • A1a. Frecvenţa gângurelii (MT) 
 • A2. Frecvenţa vocalizării spontane direcţionate către ceilalţi (MT, M1) 
 • A2. Anomalii ale vorbirii asociate cu autismul (intonaţie/volum/ritm/viteză) (M2, M3, M4) 
 • A3. Intonaţia vocalizărilor sau verbalizărilor (MT, M1) A3/4. Ecolalia imediată (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • A5/8. Conversația (M2, M3, M4) 
 • A5. Oferirea de informații (M3, M4) 
 • A4/5. Utilizarea stereotipă/idiosincratică a cuvintelor sau frazelor (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • A6. Cererea de informații (M3, M4) 
 • A6. Utilizarea corpului altei persoane (MT, M1) 
 • A6/7. Indicarea cu degetul (MT, M1, M2) 
 • A7/9. Gesturi descriptive, convenţionale, instrumentale sau informaţionale (M2, M3, M4) 
 • A7. Povestirea de întâmplări (M3, M4) 
 • A8. Gesturile (MT, M1) 
 • A9. Frecvenţa vocalizării nedirecţionate (MT) 
 • A10. Gesturi emfatice sau emoționale (M4) 

B. Interacţiune socială reciprocă 

 • B1. Contactul vizual neobişnuit (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • B2. Tachinarea în joc (MT) 
 • B2. Zâmbetul social de răspuns (M1) 
 • B3. Incapacitatea în joc (MT) 
 • B3. Producere de limbaj și comunicare nonverbală asociată (M3, M4) 
 • B2/3/4. Expresiile faciale direcţionate către ceilalţi (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • B4/5. Integrarea privirii şi a altor comportamente în timpul contactelor sociale (MT, M1) 
 • B3/4/5/6. Entuziasmul împărtăşit în interacţiune (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • B5/6. Empatie/comentarii referitoare la emoțiile celorlalți (M3, M4) 
 • B5. Comunicarea propriilor trăiri emoționale (M4) 
 • B6/7. Insight în situații sociale tipice și la nivel relațional (M3, M4) 
 • B4/6/7. Răspunsul la strigarea pe nume (MT, M1, M2) 
 • B7. Solicitarea (MT, M1) 
 • B8. Ignorarea (MT) 
 • B8. Responsabilitate (M4) 
 • B8/11. Oferirea (M1, MT) 
 • B5/9/12. Indicarea (MT, M1, M2) 
 • B10. Cantitatea solicitărilor (MT) 
 • B6/10/13. Iniţierea spontană a episoadelor de atenţie împărtăşită (MT, M1, M2) 
 • B7/11/14. Răspunsul la atenţia împărtăşită (MT, M1, M2) 
 • B7/8/9/12/15. Calitatea iniţierii interacţiunilor sociale (deschiderii sociale) (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • B8/10. Numărul de iniţieri ale interacţiunii sociale/de menţinere a atenţiei (M3, M4) 
 • B9/13/16a. Numărul de iniţieri ale interacţiunii sociale/de menţinere a atenţiei: EXAMINATOR (MT, M1, M2) 
 • B9/13/16b. Numărul de iniţieri ale interacţiunii sociale/de menţinere a atenţiei: PĂRINTE/ÎNSOȚITOR (MT, M1, M2) 
 • B10/11/12. Nivelul de comunicare socială reciprocă (M2, M3, M4) 
 • B9/10/11/14. Calitatea răspunsului social (M1, M2, M3, M4) 
 • B15/17. Nivelul de implicare (MT, M1)
 • B12/13/16/18. Calitatea globală a raportului (MT, M1, M2, M3, M4) 

C. Jocul 

 • C1. Jocul funcţional cu obiecte (MT, M1, M2) 
 • C2. Imaginaţia/Creativitatea (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • C3. Imitaţia funcţională şi simbolică (MT) 

D. Comportamente stereotipe şi interese restrȃnse 

 • D1. Interes senzorial neobişnuit manifestat în cadrul jocului cu obiecte/persoane (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • D2. Manierisme la nivelul mâinilor şi degetelor/Posturi (MT) 
 • D2. Manierisme la nivelul mâinilor şi degetelor şi alte manierisme complexe (M1, M2, M3, M4) 
 • D3. Alte manierisme complexe (MT) 
 • D3/4. Comportament de autovătămare (MT, M1, M2, M3, M4) 
 • D4/5. Interese repetitive sau comportamente stereotipe neobişnuite (MT, M1, M2) 
 • D4. Interese excesive față de teme, obiecte sau comportamente repetitive neobișnuite sau foarte specifice (M3, M4) 
 • D5. Compulsii sau ritualuri (M3, M4) 

E. Alte comportamente anormale 

 • E1. Hiperactivitate (MT, M1, M2) 
 • E1. Hiperactivitate/Agitație (M3, M4) 
 • E2. Agitație/Iritabilitate (MT) 
 • E2. Accese de furie, agresivitate, comportament negativ sau disruptiv (M1, M2, M3, M4) 
 • E3. Agresivitate şi comportament disruptiv (MT) 
 • E3/4. Anxietate (MT, M1, M2, M3, M4)

Abreviere ADOS®-2
Data publicării 2018
Populația vizată copii mici, copii, adolescenți și adulți, persoane trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unei/unor tulburări din spectrul autist (TSA)
Forma de administrare Individual
Vârsta începând cu 12 luni
Calificarea necesară C
Durată fiecare dintre cele cinci module poate fi administrat în 40-60 minute
Tipul itemilor fiecare modul presupune un program de activități care utilizează itemi fizici, din stimulativul instrumentar ADOS®-2
Numărul itemilor 5 module cu un număr variat de activități (redate detaliat pe această pagină, în secțiunea Scale a testului)

Catherine Lord, Ph.D.

Catherine Lord este Profesor Universitar la University of Michigan, unde ţine cursuri de psihologie şi psihiatrie şi Senior Scientist la Center for Human Growth and Development în cadrul aceleiaşi universităţi. Este psiholog clinician specializat în diagnoza, dezvoltarea socială şi a comunicării şi intervenţia în tulburările din spectrul autist. Este Director al Autism & Communication Disorders Center şi Profesor universitar la College of Literature, Science & Arts.

Este recunoscută pentru studiile longitudinale desfăşurate pe tema copiilor cu autism, precum şi pentru rolul său în dezvoltarea de instrumente destinate diagnosticării autismului utilizate în prezent în practică şi cercetare în toată lumea.

Dr. Lord este Preşedinte al Early Intervention in Autism Committee al National Academy of Science. A primit Irving B. Harris Early Childhood Lecture Award în 2004 şi a fost finalistă pentru New York University Child Study Center Scientific Achievement Award in 2005.

Dr. Lord a lucrat anterior la University of North Carolina, University of Minnesota, University of Alberta, London Medical Research Council Child and Adolescent Psychiatry Unit, Harvard University (Children’s Hospital) şi University of Chicago.

Michael Rutter, M.D., FRS

Sir Michael Rutter este Profesor Universitar în domeniul psihopatologiei dezvoltării la Institute of Psychiatry, Kings College, London. Este primul consultant în domeniul psihiatriei copilului din Marea Britanie.

A fost psihiatru consultant la Maudsley Hospital din 1966 până în 1998 şi a predat psihiatria copilului la Institute of Psychiatry între 1973 şi 1998. Dr. Rutter este recunoscut pentru contribuţiile sale la punerea bazelor psihiatriei copilului ca specialitate medicală şi biopsihosocială cu o bază ştiinţifică puternică. A înfiinţat Medical Research Council Child Psychiatry Research Unit în 1984 şi Social, Genetic and Developmental Psychiatry Research Centre zece ani mai târziu, fiind Director onorific până în 1998. Scopul centrului este să construiască o punte între înnăscut (genetică) şi dobândit (mediu) în interacţiunea în dezvoltarea comportamentului uman complex, cum ar fi depresia şi ADHD la copii.

Printre interesele sale de cercetare s-au numărat genetica autismului, efectul deprivării timpurii a copiilor, depresia, studiul influenţelor şcolare şi de mediu asupra comportamentului copiilor. Prezintă de asemenea un interes special pentru efectul combinat al factorilor de risc genetic şi psihosocial. A publicat aproape 40 de lucrări şi peste 400 de capitole şi articole în reviste ştiinţifice. A fost editorul european al Journal of Autism and Developmental Disorders între 1974 şi 1994. A fost Deputy Chairman al Wellcome Trust între 1999 şi 2004. A făcut parte dintre administratorii Nuffield Foundation între 1992 şi 2007.

Sir Michael Rutter a fost făcut cavaler în 1992 şi este membru onorific al British Academy, membru al Royal Society şi membru fondator al Academia Europaea şi al Academy of Medical Sciences. Michael Rutter Centre for Children and Adolescents de la Maudsley Hospital din Londra a fost numit în onoarea sa.

Pamela DiLavore, Ph.D.

Pamela C. DiLavore activează în cadrul diviziei TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicaped Children) a University of North Carolina. A absolvit studiile de licență în domeniul educației speciale la Indiana University, în 1978 și a primit titlul de Doctor la University of North Carolina. 

Susan Risi, Ph.D.

Susan Risi este Research Coordinator în cadrul Autism & Communicaton Disorders Center al University of Michigan. Este psiholog, având calificari în psihologie clinică și psihologia copilului obținute la Florida State University. A publicat lucrări în ariile relațiilor dintre copii și a diagnosticului tulburărilor din spectrul autismului. În trecut a lucrat la University of Chicago și University of New Mexico. 

Adaptarea ADOS®-2 în România 

Adaptarea ADOS®-2 în România s-a desfășurat în perioada septembrie 2015 - septembrie 2018, fiind realizată sub coordonarea psih. clinician Maria Cristina (Crina) Nedelcu, Ph.D., alături de dr. Cristina-Gianina Anghel. Din echipa care a sprijinit acest proiect au făcut parte și numeroși colaboratori ai TestCentral. Precum în cazul ADOS, adaptarea a fost efectuată prin cicluri de traduceri și retroversiuni consecutive, fiind nevoie de două astfel de cicluri pentru a fi considerată adecvată și echivalentă cu originalul. Varianta finală a primit aprobarea Dr. Deborah K. Anderson, membră a echipei Prof. Catherine Lord. 

ADOS®-2 se bazează pe itemi critici, adică pe simptomele autismului din DSM-IV-TR. Aceste comportamente sunt rare la persoanele neafectate de autism. Rezultatele sunt categoriale, existând puncte limită pentru autism și pentru tulburările din spectrul autismului. Rezultatele nu sunt bazate pe scale și norme, și prin urmare nu a fost necesară studierea unui eșantion normativ. 

Manualul românesc al ADOS®-2 este o traducere și adaptare a manualului original american. Manualul cuprinde capitole referitoare la administrarea și cotarea fiecărui modul din ADOS, aplicabilitatea ADOS, precum și date referitoare la dezvoltarea instrumentului și la studiile psihometrice. Manualul ADOS‑2 este prezentat în două părți. Toți utilizatorii ADOS‑2 ar trebui să se familiarizeze cu ambele părți ale acestui manual. 

Manualul ADOS®‑2 (partea I): modulele 1-4. Partea I include o imagine generală asupra ADOS®‑2, precum și informații privind administrarea, codarea și interpretarea, dezvoltarea instrumentului și informații psihometrice despre modulele 1-4. Deși această parte se concentrează în principal pe modulele 1-4, ea prezintă recomandări generale relevante pentru toate cele cinci module. 

Manualul ADOS®‑2 (partea a II-a): modulul Toddler. Partea a II-a urmează aceeași structură ca partea I și se concentrează în mod specific pe modulul Toddler. Modulul Toddler reprezintă o contribuție majoră adusă instrumentului, facilitând o evaluare mai precisă a copiilor mici. Deoarece evaluarea copiilor foarte mici are provocările sale unice, prezentarea materialului pentru modulul Toddler este discutată separat.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS