SRP 4™

Self-Report Psychopathy Scale-Fourth Edition™

Scala de Psihopatie de Autoevaluare™, Ediţia a 4-a - măsură de autoevaluare concepută pentru a permite examinarea psihopatiei din perspectiva modelului structural PCL (Psychopathy Checklist)

Categorie: Cod produs: SRP 4™

Ce este SRP 4™? 

SRP 4™ este prima măsură autoevaluativă a standardului de aur în identificarea psihopatiei: Hare Psychopathy Checklist-Revised™ (PCL-R™). SRP 4™ utilizează modelul structural PCL-R™, astfel încât rezultatele sale permit identificarea nivelurilor generale de psihopatie și înțelegerea în detaliu a personalității unei persoane pe baza celor 4 fațete ale psihopatiei, grupate în doi mari factori, arondați unui scor general. 

SRP 4™ are peste 150 de studii care examinează utilizarea sa (inclusiv versiunile sale anterioare), întinzându-se pe o perioadă de aproape 30 de ani și fost validat atât pe eşantioane infracționale, cât şi pe eşantioane non-infracționale. Testul include două forme de administrare: forma lungă cu 64 de itemi și forma scurtă cu 29 de itemi, pentru utilizare în contexte în care administrarea cu forma lungă poate să nu fie fezabilă sau posibilă. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat SRP 4™? 

SRP 4™ se adresează îndeosebi specialiștilor din domeniul sănătății mentale și domeniul juridic/infracțional, putând fi utilizat cu precădere în scop de cercetare, dar și ca instrument de evaluare a grupurilor de respondenți alături de alte instrumente psihologice. 

Normele oferite pentru trei eşantioane normative facilitează interpretarea scorurilor SRP 4™ în trei medii cheie: infracțional, studențesc şi comunitar. Suplimentar, rezultatele SRP 4™ pot fi comparate cu uşurinţă cu rezultatele altor instrumente prin intermediul scorurilor standardizate. Toate aceste aplicări au fost susţinute de o validare extensivă de către autori, precum şi prin eforturile multor altor cercetători independenţi. 


Care sunt particularitățile SRP 4™? 

STRUCTURA FACTORIALĂ. La baza SRP 4™ stă modelul PCL-R™. Acesta surprinde un factor supraordonat susținut de patru factori de ordin întâi corelați: (1) Afecte superficiale, (2) Exploatare interpersonală, (3) Stil de viaţă haotic şi (4) Comportament antisocial. Dat fiind paternul de corelaţii dintre aceşti patru factori este posibilă de asemenea specificarea a doi factori de ordin superior: (1) Interpersonal/Afectiv şi (2) Stil de viaţă/Antisocial. De convenienţă, cei patru factori de ordin întâi sunt adesea denumiți drept faţete, iar cei doi factori de ordin superior sunt numiți Factorul 1 şi Factorul 2. 

AUTOADMINISTRAREA. SRP 4™ este prima versiune de autoevaluare a HARE PCL-R, putând fi astfel utilizat alături de consacratul test, fie în alte inițiative care doresc surprinderea elementelor de psihopatie din perspectiva respondentului. 

ADRESABILITATEA. SRP 4™ utilizează un trio de eșantioane normative, fiind astfel compatibil cu contexte de evaluare academice și de cercetare, infracționale și non-infracționale, de tip screening și monitorizare.

Scalele SRP 4™ 

Itemii instrumentului SRP 4™ sunt distribuiți pentru forma lungă (64 itemi) în 4 scale (fațete) conform modelului PCL și corespund celor 2 factori ai psihopatiei, la care se adaugă un scor total. Rezultatele permit identificarea nivelurilor generale de psihopatie și înțelegerea în detaliu a personalității unei persoane.

Scor Total 

Factorul 1 (măsoară nivelurile de egoism, cruzime și folosirea celorlalți fără vinovăție sau remușcare) 

  • Fațeta Interpersonal (explică manipularea altora în scopuri personale, utilizarea carismei superficiale pentru a-i înșela și exploata pe ceilalți) 
  • Fațeta Afectiv (măsoară vidul emoțional, experiența cu remușcări reduse, vinovăția și empatia) 

Factorul 2 (măsoară instabilitatea cronică, antisocialitatea și stilul de viață social deviant) 

  • Fațeta Stil de viață (explică auto-îngăduința, nesăbuința, căutarea de senzații, impulsivitatea și iresponsabilitatea)
  • Fațeta Antisocial (măsoară tendința de a încălca regulile, înclinația către violență, consumul de droguri și alte comportamente infracționale/criminale)

Modelul structural factorial PCL-R


Profil demonstrativ SRP 4™  

Revizie BUROS DA, în J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twenty-first mental measurements yearbook.
Abreviere SRP 4™
Data publicării AUG 2021
Populația vizată adulți (comunitate & studenți), populație infracțională
Forma de administrare Individual / grup, autoevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 324 (comunitate = 143, studenți = 136, infractori = 45)
Calificarea necesară B
Durată 12 minute (forma lungă), 6 minute (forma scurtă)
Tipul itemilor itemi verbali de tipul afirmațiilor, cu scorare pe scală de interval cu 5 puncte
Numărul itemilor 64 (forma lungă), 29 (forma scurtă)

Robert Hare, Ph.D.

Robert Hare este profesor emerit de psihologie la Universitatea British Columbia, unde a predat şi a realizat cercetări vreme de 35 de ani.

Este totodată preşedintele Darkstone Research Group Ltd., o firmă de cercetare şi consultanţă privind infracționalitatea. Şi-a dedicat o mare parte a carierei academice investigării psihopatiei, naturii și evaluării sale, precum şi a implicaţiilor acesteia asupra sănătăţii mentale şi justiţiei penale.

Este autorul câtorva cărţi şi al multor articole ştiinţifice asupra psihopatiei, printre care Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) şi coautor al Psychopathy Checklist: Screening Version; Psychopathy Checklist: Youth Version; al P-Scan şi Antisocial Process Screening Device.

Dr. Hare colaborează cu organismele de aplicare a legii inclusiv FBI şi RCMP, fiind numit și în Consiliul consultativ pentru noile centre FBI Child Abduction şi Serial Murder Investigative Resources Center (CASMIRC).

A fost de asemenea membru al Advisory Panel creat de Serviciul Penitenciar Englez pentru dezvoltarea unor noi programe privind tratamentul infractorilor psihopaţi.

Cercetările sale curente asupra psihopatiei includ aspectele legate de evaluarea, factorii de dezvoltare, corelatele neurobiologice, riscul privind recidivismul şi violenţa, precum şi dezvoltarea (cu Stephen Wong) unor noi strategii de tratament şi management pentru infractorii psihopaţi.

Totodată, Dr. Hare ţine cursuri pe scară largă asupra psihopatiei şi a utilizării corecte și incorecte a PCL-R în domeniul sănătăţii mentale şi în sistemul justiţiei penale. Printre distincţiile recent primite, se numără: medalia de argint din partea Queen Sofia Center din Spania; Canadian Psychological Association Award For Distiguished Application of Psychology; premiul din partea American Academy of Forensic Psychology Award for Distiguished Application of Psychology to the Field of Forensic Psychology; premiul Isaac Ray din partea American Psychiatric Association şi de American Academy of Psychiatry and Law for Outstanding Contributions to Forensic Psychiatry and Psychiatric Jurisprudence; şi din partea National Commision on Correctional Health Care Association’s B. Jaye Anno Award pentru excelenţă în comunicare. Robert Hare este totodată membru afiliat al International Criminal Investigate Analysis Fellowship.

Eșantionul normativ al SRP 4™ 

SRP 4™ a fost tradus în România de către un grup de specialiști în psihologie: Nedelcu Cristina Maria (psiholog clinician principal, cercetător științific și psihoterapeut, cu expertiză în testarea psihologică și adaptarea testelor psihologice), Chivu Alina Cristina (doctorand UB, psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență clinică în intervenția la copii și adolescenți), Cîrstea Marina (psihopedagog și studentă în cadrul Clemson University) și Hofnăr Teodora-Ilinca (psiholog). Traducerea manualului și a chestionarelor (SRP 4: Forma Lungă și SRP 4: Forma Scurtă) a fost efectuată din limba engleză (varianta originală a testului) în limba română, iar pentru traducerea itemilor chestionarelor s-a folosit procedura de traducere-retroversiune. În procesul de colectare a datelor care s-a întins pe o perioadă de aproximativ 7 luni a fost utilizată versiunea finală a chestionarelor aprobată de către MHS, publisherul care deține drepturile de copyright ale acestui instrument psihometric. 

Datele au fost culese printr-o singură evaluare a respondenților. Participarea respondenților a fost voluntară, fiind obținute totodată acordurile de consimțământ informat, anterior completării chestionarelor, asigurându-se astfel respectarea instrucțiunilor legale prezentate în manualul original al testului, precum și respectarea reglementărilor și standardelor etice și profesionale. Obținerea consimțământului informat din partea fiecărui respondent a avut în vedere explicarea scopului principal al evaluării, fiind prezentat motivul pentru care acesta este rugat să completeze chestionarul SRP 4 – adaptarea și normarea unui test de personalitate pe populația românească – asigurându-se de asemenea și respectarea confidențialității datelor personale. În total au fost colectate un număr de 613 chestionare, prin intermediul colaboratorilor TestCentral (psihologi care își desfășoară activitatea în cabinete individuale, instituții clinice, dar și în unități ale Administrației Naționale a Penitenciarelor). 

Colectarea datelor pentru Scala de Psihopatie de Autoevaluare™, Ediţia a 4-a (SRP 4™) a fost realizată prin administrarea chestionarelor atât în format creion-hârtie, cât și în format electronic, în perioada septembrie 2020 – martie 2021. SRP 4 include 3 eșantioane normative: Comunitate (populația generală), Studenți și Infractori. Respondenții au completat versiunea lungă a chestionarului SRP 4. 

Eșantionul Comunitate constă din 246 de persoane, dintre care 143 de gen feminin (reprezentând 58.13%) și 103 de gen masculin (reprezentând 41.87%). În ceea ce privește distribuția pe vârste, în cazul eșantionului Comunitate, media de vârstă a fost de 33.39 ani (SD = 9.76 ani, intervalul de vârstă fiind cuprins între 18 și 80 de ani). 

Eșantionul Studenți constă din 252 de persoane, dintre care 136 de gen feminin (reprezentând 53.97%) și 116 de gen masculin (reprezentând 46.03%). În ceea ce privește distribuția pe vârste, în cazul eșantionului Studenți, media de vârstă a fost de 21.01 ani (SD = 2.79 ani, intervalul de vârstă fiind cuprins între 18 și 40 de ani). 

Eșantionul Infractori constă din 115 de persoane, dintre care 45 de gen feminin (reprezentând 39.13%) și 70 de gen masculin (reprezentând 60.87%). În ceea ce privește distribuția pe vârste, în cazul eșantionului Infractori, media de vârstă a fost de 39.38 ani (SD = 12.06 ani, intervalul de vârstă fiind cuprins între 21 și 70 de ani). Menționăm că în cadrul acestui eșantion s-a încercat o reprezentativitate pe ambele genuri, chiar dacă într-un număr redus. Menționăm că în manualul original, acest eșantion constă în exclusivitate din persoane de gen masculin. 

Astfel, eșantionul Total este format din 613 de persoane, dintre care 324 de gen feminin (reprezentând 52.85%) și 289 de gen masculin (reprezentând 47.15%). În ceea ce privește distribuția pe vârste, media de vârstă a fost de 39.38 ani (SD = 11.07 ani, intervalul de vârstă al respondenților fiind cuprins între 18 și 80 de ani). Date statistice descriptive suplimentare sunt disponibile în cadrul manualului tehnic al testului.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS