BML

Work Memory Battery

Bateria memoriei de lucru (BML)
 
Unica marcă autohtonă înregistrată în domeniul evaluării mnezice la copii și adolescenți
Categorie: Cod produs: BML
 BML este un instrument relevant pentru testarea memoriei de lucru, care acoperă ciclurile şcolare elementar, gimnazial şi liceal.

Fiind un instrument psihometric util, atractiv, uşor de aplicat şi de scorat și cu o solidă susţinere teoretică, el răspunde standardelor actuale de construcţie pentru acest tip de teste.

BML este considerată prima baterie de memorie românească și include 5 subteste:
 •  Memoria cuvintelor,
 •  Memoria cifrelor,
 •  Memoria vizuală,
 •  Memoria ritmurilor,
 •  Memoria secvențelor

Utilitatea acesteia se regăsește în psihologia școlară (anumite dificultăți de învățare), în psihologia dezvoltării (pentru depistarea anumitor anormalități și pentru inițierea unor măsuri de recuperare timpurie), în zona de clinică pediatrică, neuropsihologică și geriatrică, cât și în cercetarea psihologică (relaţiile dintre componenta verbală şi cea nonverbală din memorare şi învăţare)
  

Materialele testului

Manualul tehnic al instrumentului 
 •  Manualul tehnic al instrumentului
 •  conţine cinci capitole, ordonate într-o secvenţă logică:
 •  Capitolul 1. Prezentarea conceptului memoriei de lucru (a componentelor modelului și a cercetărilor asociate);
 •  Capitolul 2. Prezentarea BML şi a celor cinci subteste ale sale;
 •  Capitolul 3. Modul de administrare şi de scorare a rezultatelor;
 •  Capitolul 4. Standardizarea şi calităţile psihometrice ale BML (descrierea eșantionului normativ, statisticile descriptive, etalonarea, fidelitatea, validitatea);
 •  Capitolul 5. Un ghid de utilizare şi de interpretare a scorurilor BML (studii de caz cu BML, concluzii și direcții de dezvoltare BML).
 •  Acest manual se încheie cu o bibliografie ale lucrărilor care prezintă o implicație majoră în tema abordată.

 Foaia de răspuns extinsă
 •  Este formularul pe care se înregistrează de către examinator observațiile legate de modul de desfășurare al fiecărui subtest în parte.
 •  Pot fi consemnate atitudinea și motivația față de probă, nevoia de performanță, fluctuațiile concentrării atenționale, particularități temperamentale semnificative, reacția la reușită, la reușită parțială sau eșec și orice alt aspect relevant legat de probă
 •  Include o rubrică de date demografice (numele, data nașterii, data evaluării, vârsta, genul, localitatea și județul de proveniență, școala și clasa, mediile generale la lb. română și la matematică, studiile părinților, problema de referință
 •  Conține 4 pagini, în care sunt explicitate secvențele de înregistrare ale răspunsurilor pentru fiecare fază a administrării subtestelor
 •  La final, sunt calculate socurile fiecărei subscale și este stabilit tipul predilect de memorare: Mixt, Auditiv sau Vizual

 Foaia de răspuns scurtă
 •  Este formularul abreviat pe care se înregistrează de către examinator răspunsurile legate de modul de desfășurare al fiecărui subtest în parte.
 •  Pot fi consemnate atitudinea și motivația față de probă, nevoia de performanță, fluctuațiile concentrării atenționale, particularități temperamentale semnificative, reacția la reușită, la reușită parțială sau eșec și orice alt aspect relevant legat de probă
 •  Este util în mod special când se dorește administrarea rapidă fără consemnarea tuturor informațiilor obținute pe parcurs
 •  Include 2 pagini 

Fișa de sinteză a răspunsurilor
 • Este formularul abreviat pe care se înregistrează de către examinator rezultatele obținute, similar unei fișe de profil.
 • Pot fi consemnate atitudinea și motivația față de probă, nevoia de performanță, fluctuațiile concentrării atenționale, particularități temperamentale semnificative, reacția la reușită, la reușită parțială sau eșec și orice alt aspect relevant legat de probă
 • De asemenea, aici figurează scorurile scalate și standard specifice
 • Include o singură pagină

Setul de 6 cuburi
 •  Cuburile au latura de trei centimetri, având două feţe pline albe, două feţe pline roşii şi două feţe jumătate alb – jumătate roşu, pe diagonală.
 •  Patru cuburi din setul de șase sunt aşezate în faţa subiectului, la distanţă de un cub unul de altul, cu faţa albă în sus
 •  Examinatorul va avea un cub cu care va opera sarcinile solictate de subtestul Secvențe, iar participantul la testare îl va avea pe celălalt

 Placa de memorat, placa de lucru și setul de 16 plăcuțe
 •  Proba este compusă dintr-o placă metalică de 15.5 x 15.5 centimetri pe care sunt desenate 16 figuri,
 •  o a doua placă metalică de aceleaşi dimensiuni ca şi prima, dar cu cele 16 căsuţe goale şi
 •  16 plăcuţe metalice separate care reproduc identic cele 16 figuri. 
-
Abreviere BML
Data publicării 2012
Forma de administrare Individuală
Vârsta 6-18 ani
Volumul eșantionului 1811
Calificarea necesară B
Durată fără limită de timp, însă în jur de 30-40 minute
Tipul itemilor variat în funcție de subtest: memorare auditivă, vizuală etc.
Numărul itemilor 5 sarcini variate în funcție de subtest

Aurel Clinciu, PhD

Este: 

* secretar științific al specializării Psihologie. 

* absolvent (1976) al Facultății de Filosofie a Universității București, a dobândit experiența în psihologia clinică, psihodiagnoză și consiliere. 

* angajat al Universității Transilvania din 1998 este titular al disciplinelor Fundamentele psihologiei, Metodologia cercetării, Statistica și SPSS. 

* doctor în psihologie din 2004, este autor a patru cărți, trei cursuri și a peste 60 de articole în reviste de specialitate. 

* din 2006 membru al APR și al Colegiului Psihologilor din România, cu drept de liberă practică și supervizare. 

* deține gradul științific de doctor în neuropsihologie şi psihologie cognitivă - Universitatea Bucureşti cu teza Vizual şi auditiv în structura cognitivă umană. 

* (2003) - coordonator prof. univ. dr. Mielu Zlate (330 de pagini) domeniile sale de interes sunt psihologia cognitivă, fundamentele psihologiei, psihodiagnosticul, eșecul scolar, deficiențele cognitive si afective ale copilului, didactica universitară 

* este autorul a numeroase lucrări, dintre care o mică parte este redată mai jos: "Diferenţiere şi integrare, mecanismele fundamentale ale dezvoltării inteligenţei umane", a V-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, mai 1999, "Particularităţi ale structurii cognitive ale deficientului de intelect" , a VI-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, mai 2000. "Corelatele psihologice ale randamentului şcolar în ciclul primar şi gimnazial", a VII-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, decembrie 2000.

Standardizarea BML pentru România a fost făcută în conformitate cu un plan de eşantionare aleatorie stratificată, elaborat în acord cu ultimul recensământ al populaţiei (anul 2002), cu toate corecţiile impuse de Institutul Naţional de Statistică valabile la începutul anului 2011 (http://insse.ro) (totalizând un număr de 1811 participanți).

Eșantionul este echilibrat pe apartenenţa de gen, vârstă, zonă geografică, mediu şi studiile parentale. Diferenţa globală de două procente dintre genul feminin şi masculin corespunde de altminteri situaţiei demografice reale a populaţiei României.

Repartizarea eşantionului după acest criteriu indică valori extrem de apropiate pentru mediile rural şi urban, atât pe ansamblu (53,9% urban şi 46,1 rural), cât şi pentru fiecare categorie de vârstă în parte.

Cele opt zone geografice: proporţiile din populaţia generală reţinute în structura eşantionului normativ sunt extrem de apropiate de cele indicate de datele oficiale publicate. Cel mai adesea, ele sunt la distanţă de unul sau mai puţin de un procent de populaţia generală a României, pentru fiecare dintre zone.

Pe ansamblu, se poate aprecia că toate cele trei categorii de studii parentale (genrale, medii și superioare) sunt bine reprezentate în eşantionul normativ, care este unul echilibrat şi din acest punct de vedere

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS