FJAS®

Fleishman Job Analysis Survey®

Chestionarul Fleishman® pentru Analiza Muncii (FJAS®) este reputatul sistem de analiză a muncii, cu o unanimă acceptare atât în lumea practicienilor, cât și în cea a teoreticienilor. Are la bază taxonomia aptitudinilor umane, elaborată de către Edwin A. Fleishman.

Categorie: Cod produs: FJAS®

Ce este FJAS®? 

FJAS® este un consacrat instrument psihometric de analiză a muncii utilizat pentru descrierea posturilor și sarcinilor în termenii KSAO (knowledge, skills, abilities, other characteristics). FJAS® are la bază taxonomia aptitudinilor umane, a lui Edwin A. Fleisman, aceasta fiind singura taxonomie a aptitudinilor cu o fundamentare empirică (atât factorială, cât și convergentă/divergentă). Totodată, FJAS® stă la baza unor sisteme celebre de analiză ocupațională și a muncii, precum O*Net. 

Cu o lungă tradiție în domeniul ocupațional, sistemul FJAS® pornește de la premisa că posturile și sarcinile de muncă au caracteristici specifice care solicită cunoștințe, aptitudini și deprinderi tipice din partea angajaților, pentru ca activitățile de muncă să fie desfășurate cu succes. Metoda FJAS® oferă o deci legătură directă și fundamentată între sarcinile specifice unui post de muncă și calitățile de care persoanele trebuie să dispună pentru realizarea eficientă a acestora. În această abordare se presupune că, deși unele aptitudini sunt mai flexibile decât altele, o aptitudine este o trăsătură generală sau capacitate relativ trainică, care este relaționată cu performanța în diverse sarcini. Prin urmare, sarcinile și posturile de muncă se deosebesc unele de altele prin nivelul aptitudinilor solicitate, în vreme ce, și indivizii se deosebesc între ei prin nivelul la care pot opera cu fiecare aptitudine. 

Sistemul include două componente principale în evaluare: i) unul care se concentrează pe aptitudinile fizice, senzoriale, psihomotorii și cognitive, pe care le surprinde într-un număr de 54 de scale de evaluare, și ii) un altul, care se concentrează asupra unui număr de 21 de aptitudini sociale, numite și interpersonale. Ambele componente utilizează un format de răspuns în 7 trepte, cu ancore comportamentale. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat FJAS®? 

FJAS® se adresează tuturor celor interesați (indiferent de formarea acestora) de a deține un sistem prin care profilul aptitudinal al unui individ poate fi comparat cu cerințele aptitudinale ale postului de muncă. Profilul aptitudinal solicitat pentru ocuparea unui anumit post oferă informațiile necesare pentru dezvoltarea unor sisteme de selecție, instruire și evaluare a performanțelor, validate științific și fundamentate juridic. FJAS® înlesnește astfel dezvoltarea directă a programelor de selecție, instruire și evaluare, căci specialistul în resurse umane poate folosi aptitudinile identificate prin intermediul FJAS® pentru alegerea sau dezvoltarea unor instrumente psihologice corespunzătoare cu postul pe care se centrează. 

Pentru selecția personalului, evaluarea performanțelor și promovare, se pot crea baterii de teste și proceduri de măsurare a aptitudinilor solicitate de un anumit post de muncă. Pentru pregătirea profesională a personalului, se pot dezvolta programe de instruire care să vizeze sarcinile de muncă pentru care s-au identificat prin analiza muncii aptitudinile necesare. Pentru a ușura deciziile legate de promovarea personalului, se pot elabora programe de pregătire profesională care să urmărească dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru o paletă largă de posturi. Pot fi de asemenea dezvoltate sisteme de evaluare a performanțelor profesionale, care să se centreze pe sarcini clare și pe aptitudinile relevante direct pentru respectivele sarcini. Aptitudinile identificate prin FJAS® pot fi de asemenea folosite și pentru dezvoltarea familiilor de posturi de muncă ori de ocupații, a grupajelor care presupun cerințe aptitudinale comune. 


Care sunt particularitățile FJAS®? 

ACCESIBILITATEA. Administrarea FJAS® este simplă, la fel ca și scorarea, în plus beneficiază de marele avantaj de a fi o probă de clasă A, fiind astfel accesibil nu doar psihologilor, ci tuturor celor implicați în procese de analiza muncii, indiferent că sunt analiști de resurse umane sau nu. Mai mult, raportul interpretativ ușurează enorm procesul de cotare și interpretare. 

COMPENDIUL ASOCIAT. Volumul Ghidul aptitudinilor umane (Handbook of Human Abilities), inclus în kitul FJAS®, este un compendiu excelent, care realizează interfața dintre taxonomia de aptitudini identificate de analistul de resurse umane cu ajutorul FJAS® și cele mai consacrate teste psihologice la nivel internațional, care măsoară respectivele aptitudini. Prin urmare, alegerea instrumentelor de folosit în recrutare, selecție și dezvoltare devine extrem de facilă.

Scalele FJAS®


Aptitudini cognitive 

 • 1. Înţelegerea verbală 
 • 2. Înţelegerea limbajului scris 
 • 3. Exprimarea orală 
 • 4. Exprimarea în scris 
 • 5. Fluenţa ideilor 
 • 6. Originalitatea 
 • 7. Capacitatea de memorare 
 • 8. Receptivitatea la probleme 
 • 9. Raţionamentul matematic 
 • 10. Uşurinţa aritmetică 
 • 11. Raţionamentul deductiv 
 • 12. Raţionamentul inductiv 
 • 13. Ordonarea informaţiilor 
 • 14. Flexibilitatea categorială 
 • 15. Rapiditatea structurării informaţiilor 
 • 16. Flexibilitatea structurării 
 • 17. Orientarea spaţială 
 • 18. Capacitatea de vizualizare 
 • 19. Rapiditatea percepţiei 
 • 20. Atenţia selectivă 
 • 21. Atenţia distributivă 


Aptitudini psihomotorii 

 • 22. Precizia controlului 
 • 23. Coordonarea mişcării membrelor 
 • 24. Alegerea răspunsurilor motrice 
 • 25. Sincronizarea mişcărilor 
 • 26. Timpul de reacţie 
 • 27. Stabilitatea mână-braţ 
 • 28. Dexteritatea manuală 
 • 29. Dexteritatea degetelor 
 • 30. Viteza ansamblului încheieturii mână-degete 
 • 31. Rapiditatea de mişcare a membrelor 


Aptitudini fizice 

 • 32. Forţa statică 
 • 33. Forţa explozivă 
 • 34. Forţa dinamică 
 • 35. Forţa trunchiului 
 • 36. Supleţea extensiei 
 • 37. Supleţea dinamică 
 • 38. Coordonarea ansamblului mişcărilor 
 • 39. Echilibrul corporal 
 • 40. Rezistenţa fizică 


Aptitudini senzoriale / perceptuale 

 • 41. Acuitatea vizuală de aproape 
 • 42. Acuitatea vizuală la distanţă 
 • 43. Vederea cromatică 
 • 44. Vederea nocturnă 
 • 45. Vederea periferică 
 • 46. Perceperea adâncimii / vederea stereoscopică 
 • 47. Vederea în lumină strălucitoare 
 • 48. Sensibilitatea auditivă 
 • 49. Atenţia auditivă 
 • 50. Localizarea sunetelor 
 • 51. Recunoaşterea vorbirii 
 • 52. Claritatea vorbirii 


Aptitudini sociale / interpersonale 

 • 53. Amabilitatea 
 • 54. Flexibilitatea comportamentală 
 • 55. Capacitatea de coordonare 
 • 56. Responsabilitatea 
 • 57. Asertivitatea 
 • 58. Capacitatea de negociere 
 • 59. Persuasiunea 
 • 60. Sociabilitatea 
 • 61. Conformismul social 
 • 62. Receptivitatea socială 
 • 63. Auto-controlul 
 • 64. Încrederea socială 
 • 65. Dezvoltarea celorlalţi 
 • 66. Obţinerea de informaţii prin conversaţie 
 • 67. Dorinţa de realizare 
 • 68. Deschiderea către experienţe 
 • 69. Independenţa / autonomia 
 • 70. Perseverenţa 
 • 71. Controlul tendinţei de a lua decizii pripite 
 • 72. Argumentarea verbală 
 • 73. Capacitatea de refacere a tonusului


Profilul FJAS®

Revizie BUROS DA, reviewed in J. C. Conoley & J. C. Impara (Eds.), The twelfth mental measurements yearbook.
Abreviere FJAS®
Data publicării 2006
Populația vizată adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Evaluarea sarcinilor specifice postului
Vârsta peste 18 ani
Calificarea necesară A
Durată 10-120 minute
Tipul itemilor itemi verbali, cu câte 7 ancore comportamentale
Numărul itemilor 73

Edwin A. Fleishman PhD

Edwin A. Fleishman, Ph.D., este recunoscut la nivel internațional pentru cercetările sale în domeniul aptitudinilor umane și pentru analiza cerințelor muncii. A activat ca profesor universitar în cadrul Universității George Mason. Anterior, a fost președintele Organizației Resurselor de Cercetare Avansată (Advanced Research Resources Organization), iar, înainte de aceasta, președintele Institutului American pentru Cercetare din Washington, DC, profesor la Universitatea Yale și profesor colaborator la Universitatea Irvine din California și la Institutul de Tehnologie din Israel.

Dr. Fleishman este autorul a peste 200 de articole, monografii și rapoarte de cercetare, inclusiv cărți: Studii în psihologia personalului și industrială (Studies in Personnel and Industrial Psychology), Psihologia și performanța umană (Psychology and Human Performace) (cu R. M. Gagne), Structura și măsurarea condiției fizice (The Structure and Measurement of Physical Fitness), Evoluții actuale în studiile leadership-ului (Current Developments in the Studies of Leadership) (cu J. G. Hunt), Taxonomiile performanței umane (Taxonomies of Human Performance) (cu M. Quaintance). A fost editor șef al Journal of Applied Psychology și a făcut parte din colectivele redacționale ale revistelor Personnel Psychology, Organizational Behavior and Human Perfomance, Computers in Human Behavior, Human Performance și Leadership Quarterly.

Dr. Fleishman a fost ales președinte pentru trei divizii ale Asociației Psihologilor Americani, mai precis pentru divizia de Psihologie industrială și Organizațională (SIOP), pentru divizia de Evaluare și măsurare si pentru divizia de Psihologie inginerească, iar timp de 8 ani a fost președintele Asociației Internaționale de Psihologie Aplicată. A mai activat ca președinte al Comitetului pentru evaluare și testare psihologică din cadrul Asociației Psihologilor Americani. Fost consultant pentru numeroase organizații industriale, educaționale și guvernamentale, a lucrat în cadrul Grupului de consiliere pentru psihologie și știinte sociale din cadrul Cabinetului ministrului apărării și de asemenea în cadrul Comisiei de examinatori a Departamentului de stat al SUA.

În 1980, Dr. Fleishman i s-a acordat renumitul Premiu științific pentru Psihologie aplicată (Distinguished Scientific Award for the Applications of Psychology) din partea Asociației Psihologilor Americani. În 1982, Universitatea din Edinburg i-a acordat titlul onorific de doctor în științe. În 1984, a primit premiul anual al Societății de psihologie industrială și Organizațională pentru contribuții profesionale deosebite. În 1986, a beneficiat, în baza unui premiu acordat de Societatea Japoneză pentru Promovarea științei, de o bursă de cercetare.

Maureen E. Reilly PhD

Maureen E. Reilly (MA, Universitatea George Mason) lucrează în prezent ca asistent-cercetător în cadrul Centrului pentru Studii Comportamentale şi Cognitive din cadrul Universităţii George Mason, timp în care îşi definitivează activitatea de pregătire şi obţinere a doctoratului în psihologie. Face parte şi din grupul de cercetare din cadrul Institutului de Cercetări al Armatei, unde desfăşoară activităţi de cercetare legate de selecţia personalului, evaluarea performanţelor şi reducerea fluctuaţiei de personal.

Adaptarea FJAS® 

Adaptarea FJAS a început în România în anii '80, prin munca de avangardă a profesorului Horia D. Pitariu, din cadrul catedrei de psihologie a Universității Babes-Bolyai din Cluj. Traducerile românești ale celor 54 de scale din FJAS-1, ce țin de aptitudinile cognitive, fizice, senzoriale și psihomotorii, au fost traduse în românește în acea perioadă, însă traducerea a fost rafinata și definitivată în perioada 2003-2004, printr-o metodă modernă, anume aceea a diadelor consecutive de traducători lucrând în procedura double-blindEchivalenta formelor română și americană este aproape perfectă (r=.98). Scalele de aptitudini sociale/interpersonale din FJAS-2, 21 la număr, publicate și în Statele Unite abia în 2001, au fost traduse în Romania direct prin diade consecutive de traducători, sub supervizarea profesorului Horia D. Pitariu și a autorului, Edwin A. Fleishman.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS