AZUBI®-TH

Work Sample Test of Job-related Intelligence for Technical Occupation and Skilled Trade

Proba de lucru pentru inteligența vocațională: ocupații tehnice și meserii (AZUBI®-TH/PLIV-TH)

Categorie: Cod produs: AZUBI®-TH

Ce este AZUBI®-TH/PLIV-TH? 

AZUBI®-TH/PLIV-TH este un instrument de tip probă de lucru, destinat diagnozei aptitudinilor profesionale în cazul ocupațiilor tehnice și meseriilor. PLIV-TH se bazează pe un nou concept de test, care combină avantajele testelor de inteligență vocațională cu abordarea bazată pe simulare, având prin urmare avantajul transparenței, cât și un grad de acceptare ridicat. În raport cu toți indicatorii de succes profesional importanți, PLIV-TH se bucură și de validitate socială și predictivă ridicată, ceea ce îl recomandă pentru selecție și reconversie profesională. 

De altfel, rezumatul meta-analitic a 85 de ani de cercetare, realizat de către Schmidt şi Hunter (1998), arată că testele de inteligență şi probele de lucru prezintă cei mai ridicați coeficienți de validitate (validitatea predictivă referitoare la succesul profesional al probelor de lucru, r = .54, şi cea a testelor de inteligență, r = .51). PLIV-TH este considerat de asemenea un test de performanță, ceea ce reduce aproape total posibilitatea respondenților de a distorsiona pozitiv. 

Proba ia în considerare cele mai importante abilități (verbale, numerice și spațiale), competențe și cunoștințe (de tip tehnic-matematic), comportamentul în muncă (meticulozitatea și acuratețea muncii, capacitatea de concentrare și conștiinciozitatea) și preferințele și interesele de tip realist-tehnic. 

PLIV-TH are două forme paralele A și B, alcătuite din cinci sarcini, care verifică patru domenii de competență (abilități spațiale, abilități de calcul, înțelegere tehnică și cunoștințe de ortografie), care pot fi administrate în mai puțin de o oră. PLIV-TH are și o versiune dedicată ocupațiilor de birou și comerciale, intitulată AZUBI®-BK/PLIV-BC

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat AZUBI®-TH/PLIV-TH? 

AZUBI®-TH/PLIV-TH adresează selecția personalului pentru ocupațiile tehnice și de tip producție/manufactură, în special pentru selecția candidaților, orientarea în carieră a tinerilor și recalificare, dezvoltarea personalului și identificarea potențialului aptitudinal, cât și ca suport în decizia de angajare a ucenicilor. 

PLIV-TH poate fi utilizat de specialiștii din HR, cât și de consilierii vocaționali sau psihologii școlari, deoarece prin utilizarea PLIV-TH pot fi prezise probabilitățile de succes, respectiv pot fi prezise capacitatea şi performanţa profesională. 


Care sunt particularitățile AZUBI®-TH/PLIV-TH? 

VALIDITATEA SOCIALĂ. PLIV-TH, comparativ cu testele de inteligență, este perceput de către participanții la testare ca oferind mai multe informații din domeniul tehnic și fiind mai transparent. Persoanele evaluate primesc prin intermediul sarcinilor un tip de feedback mai complex; nivelul de acceptare din partea candidaților și evaluarea obiectivității este peste cea a testelor de inteligență. 

AVANTAJELE CONCEPTULUI DUAL DE MĂSURARE. Deoarece PLIV‑TH reprezintă ca fenotip o probă de lucru, iar ca genotip aspecte ale inteligenței vocaționale, sunt reduse dezavantajarea minorităților, reacțiile negative ale respondenților și necesitatea de a deține experiență anterioară în profesie, în vreme ce este crescută validitatea predictivă. 

COMPATIBILITATEA CU ALTE METODE DE EVALUARE. Grupul ţintă al PLIV-TH este reprezentat de profesiile din domeniul tehnic şi al meseriilor bazate pe muncă manuală, corespunzând tipului realist de orientare în carieră conform Holland, 1985, ceea ce îl face compatibil cu testul SDS® 5.

Scalele AZUBI®-TH/PLIV-TH

PLIV-TH este format din cinci sarcini, corespunzătoare unui număr de patru domenii de competență: 

1. Scala Abilități spațiale este măsurată cu ajutorul sarcinilor:

  • Confecţionarea figurilor din tablă (CFT, 12 itemi/ 10 minute) şi 
  • Sortarea pieselor din lemn (SPL, 16 itemi/ 8 minute); 

2. Scala Abilitatea de calcul prin sarcina:

  • Calcularea planurilor pentru locuinţe (CPL, 16 itemi/ 10 minute);

3. Scala Înțelegere tehnică prin sarcina:

  • Rezolvarea problemelor tehnice (RPT, 16 itemi/ 8 minute); 

4. Scala Cunoștințe de ortografie prin sarcina Corectarea raportului (CR, 5 minute). 

Alături de performanța din cadrul fiecărei sarcini, este determinată o valoare totală a performanței pentru fiecare persoană evaluată. 

Abreviere PLIV-TH (în România); AZUBI®-TH (internațional)
Data publicării 2015
Forma de administrare Individual/Grup; Autoevaluare
Vârsta Peste 13 ani
Volumul eșantionului 1033
Calificarea necesară B
Durată 54 minute
Tipul itemilor 5 tipuri de sarcini: Confecţionarea figurilor din tablă (CFT); Sortarea pieselor din lemn (SPL); Calcularea planurilor pentru locuinţe (CPL); Rezolvarea problemelor tehnice (RPT); Corectarea raportului (CR).
Numărul itemilor 60

Heinz Schuler, PhD

Dr. Heinz Schuler, personalitate marcantă pe plan mondial în domeniul psihologiei economice, este profesor și directorul Catedrei de Psihologie a Universității Hohenheim Stuttgart. Deține și funcțiile de director științific la S&F Personalpsychologie Managementberatung GmbH și de inspector consilier la HR Diagnostics AG.

Ariile sale de expertiză cuprind domenii precum psihologia personalului, diagnosticarea capacităților profesionale, cercetarea și creșterea performanței.

Prof. Schuler consiliază firme în recrutarea și selecția electronică a personalului, assesment center, analiza și dezvoltarea potențialului, măsurarea performanței și audit managerial.

Preocupările sale actuale de cercetare sunt focalizate pe dezvoltarea noilor metode de măsurare a caracteristicilor personale care joacă un rol important în succesul profesional precum creativitatea, motivația performanței și integritatea.

Prof. Schuler a introdus în psihologie două concepte de mare impact, anume principiul multimodalității și conceptul de validitate socială. Este și autor a peste 400 de publicații dintre care Selecția psihologica a personalului, Manual de psihologie organizațională, Manual de psihologia personalului, Aprecierea și îmbunătățirea performanței profesionale a personalului, Inventarul de motivație a performanței în profesie și a Testului de motivație în sport.

Dintre produsele electronice cele mai noi, realizate împreună cu echipele sale de cercetare, se numără portalul de consiliere vocațională "Was studiere ich?" (www.was-studiere-ich.de), în acces liber, și un instrument inovativ de profilare profesională (www.berufsprofiling.de), mijloace care permit compararea profilului calificărilor individuale cu profilul tipic pentru o profesie dată.

Prof. Dr. Yvonne Görlich

Yvonne Görlich a studiat psihologia și arhitectura în cadrul Universității Tehnice din Berlin, din 1995 până în 2001, absolvind studiile de doctorat la Universitatea Hohenheim, în 2003, unde a și deținut postul de asistent de cercetare până în 2007. În 2010, s-a mutat la Departmentul de medicină ocupațională, socială și de mediu din cadrul University Medical School (UMG) din Göttingen, activând în cadrul Clinicii pentru psihiatrie și psihoterapie, începând cu 2013. Din anul 2011, a lucrat în Office of the Dean of Studies al UMG, fiind implicată în selecția și evaluarea studenților prin intermediul unor metode de testare interactive. Din 2001 activează ca și consultant liber-profesionist. În perioada 2015 - 2018 a lucrat în cadrul Therapy and Counselling Centre din Göttingen, cu atribuții de diagnostic și terapie a pacienților cu tulburări mentale. Este psiholog psihoterapeut licențiat din octombrie 2017 și profesor de psihologie diferențială, psihologia personalității și diagnostic psihologic în cadrul Universității PFH din Aprilie 2018.

Adaptarea AZUBI®-TH/PLIV-TH 

AZUBI®-TH/PLIV-TH a fost tradus în limba română de către Liliana Miclăuș, în perioada 2011-2012. Traducerea rezultată a fost totodată supusă analizei autorilor testului, în special a dl. Prof. Dr. Heinz Schuler, aceștia oferind sugestii extrem de utile legate de adaptarea probei. 

Pentru ca un test să poată fi utilizat de către specialiști în alte țări decât in cea în care a fost construit este necesar ca procesul prin care trece să cuprindă mai mult decât o simplă traducere, presupunând totodată și adaptarea culturală a itemilor acestuia. Scopul final al adaptării este acela de a asigura echivalența constructului măsurat, echivalența de măsurare și echivalența psihologică a scorurilor. 

Luând în considerare acest aspect imortant, PLIV-TH nu a făcut excepție. În acest fel s-a procedat, de exemplu, în cazul sarcinii Corectarea raportului, care corespunde scalei Cunoștințe de ortografie. Liliana Miclăuș (traducătorul testului) a colaborat în adaptarea acestei sarcini cu lingvistul și criticul literar Prof. Dr. Aurel Sasu. Primul pas a fost familiarizarea domnului profesor cu proba de lucru și prezentarea în detaliu a acestei sarcini, explicându-i-se fiecare tip de greșeală de ortografie în parte, prezentat în textul original din limba germană. Pasul următor a avut în vedere găsirea unui corespondent în limba română pentru fiecare tip de greșeală din limba germană. Astfel, pentru toate tipurile de greșeli din limba germană, precum virgule, cratime, despărțire în silabe, lipsa dublei consoane sau lipsa unei litere, au fost găsite corespondențele în textul tradus în limba română. 

Prezentăm în continuare un exemplu de adaptare pentru literele greșite cu pronunție asemănătoare cuvântului german: 

Corect: existieren; greșit: eksistieren

Pentru adaptarea în limba română a fost ales cuvântul: 

Corect: există; Greșit: esistă 

Așadar, dacă în germană „x” era înlocuit de „k”, în română „x” a fost înlocuit de „s”. 

Fiecare pas al acestui demers a fost discutat și aprobat de către Prof. Dr. Heinz Schuler, coautor al testului și un cunoscător de excepție al gramaticii limbii germane. 


Eșantionul normativ al AZUBI®-TH/PLIV-TH

Eșantionul normativ românesc al AZUBI®-TH/PLIV-TH conține 1033 de persoane, dintre care 617 înscrise la licee tehnologice, 310 la școli de arte și meserii și 106 meseriași (persoane calificate care practică o meserie, meșteșug). 

Din cele două forme paralele ale testului, A și B, participanților li s-a cerut să rezolve doar forma A, întrucât ambele conțin aceiași itemi, dar în ordine diferită. Mai mult, sarcina Corectarea raportului este la fel în ambele forme.

Nu au fost stabilite criterii de eșantionare pentru variabila gen, deoarece în mare parte din școlile profesionale acest echilibru este sever încălcat: în anumite școli sunt prezente aproape în exclusivitate persoane de gen masculin (de exemplu, în școlile de meserii), iar în alte școli sunt prezente persoane de gen feminin (de exemplu, școli de coafură și cosmetică etc). 

Din eșantionul total, 730 sunt persoane de gen masculin, iar 303 sunt persoane de gen feminin. Au fost culese date atât privind elevii aflați în licee tehnologice și în școli de arte și meserii, cât și privind meseriașii, adică persoanele calificate, care deja activează în acest domeniu (ocupații tehnice și meserii). 

Pentru o componență echilibrată a eșantionului, în cazul liceelor tehnologice (N = 617) a fost inclus un număr de participanți aproximativ egal din toate cele patru clase de studiu (IX-XII) și s-a păstrat raportul de gen. În cazul școlilor de arte și meserii au fost incluși 124 de elevi cu calificări de nivel 1, 97 de elevi cu calificări de nivel 2 și 89 de elevi cu calificări de nivel 3. Categoria cu o reprezentare mai scăzută este cea a meseriașilor (N = 106), iar datele culese sunt doar de la persoane de gen masculin. 

Eșantionul pentru elevi este de tip stratificat, cu o reprezentare uniformă a celor opt zone statistice ale României, pentru fiecare regiune alegându-se unul sau două orașe mari. Proba a fost administrată de către psihologi, aceștia procedând asemenea unui operator de interviu. în licee cu profil tehnic și în școli de arte și meserii. Totodată, au fost culese date din partea persoanelor care lucrează deja ca meseriași. Eșantionul utilizat a fost de conveniență, iar metoda a fost cea a bulgărelui de zăpadă (snowball sampling): un meseriaș a fost testat, iar apoi a fost rugat să recomande alți doi colegi care pot completa proba; aceștia au recomandat la rândul lor alți colegi ș.a.m.d. 

Eșantionul de la liceul tehnologic (N = 617) conține 448 băieți și 169 de fete cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, iar cel de la școala de arte și meserii (N = 310) include 176 de băieți și 134 de fete cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. În ceea ce privește persoanele care deja lucrează în domeniul tehnic incluse în eșantion, meseriașii (N = 106), au vârste cuprinse între 20 și 59 de ani.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS