BASC®-2

Behavior Assessment System for Children® - 2

Sistemul de Evaluare a Comportamentului Copiilor - 2 (BASC®-2)

Sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului copiilor și tinerilor

Categorie: Cod produs: BASC®-2

Ce este BASC®-2? 

BASC®-2 reprezintă un sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani. În cazul BASC-2 vorbim despre o abordare multimetodă, deoarece sistemul conține următoarele metode de evaluare, care pot fi utilizate fie în mod individual, fie în oricare din posibilele lor combinații: 

 • Două scale de evaluare, una pentru profesori (Scala de Evaluare pentru Profesori, Teacher Rating Scale, TRS) și o alta pentru părinți (Scala de Evaluare pentru Părinți, Parent Rating Scale, PRS). Fiecare scală este împărțită pe mai multe grupe de vârstă. Cu ajutorul acestor scale, se pot colecta descrieri referitoare la comportamentul observabil al copilului. 
 • O scală de autoevaluare (Autoevaluare a Personalității, Self-Report of Personality, SRP), prin intermediul căreia copilul sau adultul tânăr își poate descrie emoțiile sau percepțiile asupra propriei persoane. 
 • Un interviu structurat, referitor la istoricul dezvoltării persoanei evaluate (Structured Developemental History, SDH). 
 • O foaie de observație care poate fi folosită pentru înregistrarea și clasificarea comportamentelor observate în mod direct în timpul orelor de curs (Student Observation System, SOS). 

BASC®-2 evaluează o arie mare de dimensiuni distincte. Pe lângă evaluarea personalității, a problemelor comportamentale și a tulburărilor emoționale, BASC®-2 identifică și caracteristici pozitive, care pot fi utilizate în mod eficient în procesul de intervenție și tratament. Aria de dimensiuni evaluate ajută la stabilirea diagnosticului diferențial pentru diferite categorii de tulburări, precum cele incluse in Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, 2000), dar surprinde și alte categorii generale de probleme, cum ar fi de exemplu cele cuprinse in The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 1997). 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat BASC®-2? 

Specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihologie școlară și educațională vor regăsi în BASC®-2 instrumentul multi-perspectivă ideal. BASC®-2 se adresează tuturor celor care dețin formare specifică în psihologie și științe asociate, cât și experiență în lucrul cu copiii și adolescenții. 

BASC®-2 a fost construit pentru a facilita diagnosticul diferențial și clasificarea educațională a unei varietăți de probleme emoționale și comportamentale care pot fi întâlnite la copii, precum și pentru a ajuta în stabilirea planurilor de tratament și de intervenție. Când sunt utilizate individual, componentele BASC®-2 reprezintă instrumente stabile și sofisticate din punct de vedere psihometric, care oferă o paletă larga de informații utile. Când este folosit ca un sistem integrat, BASC®-2 oferă informații despre un copil sau tânăr, provenind din surse variate, furnizând clinicianului un set coordonat de instrumente pentru evaluare, pentru diagnostic și pentru stabilirea unui plan de tratament. 

Ariile de utilitate ale acestui instrument sunt extrem de numeroase. 

DIAGNOSTIC CLINIC. BASC®-2 este de un real folos în diagnosticarea clinică a acelor tulburări care apar mai ales în copilărie sau adolescenţă. Sistemul BASC®-2 evaluează o varietate de mecanisme și simptomatologia cuprinsă în DSM-IV-TR. CLASIFICARE EDUCAȚIONALĂ. BASC®-2 a fost conceput astfel încât să fie sensibil la numeroase probleme care apar în mediul școlar, printre care abilităţi sociale deficitare, dificultăţi în învăţare sau la nivelul altor abilităţi adaptative. EVALUARE COMPORTAMENTALĂ ȘI A MANIFESTĂRILOR. Determinarea manifestărilor are în vedere un proces de identificare a surselor unui anumit comportament. Această procedură este des întâlnită în educaţia specială și în proceduri legate de acţiuni disciplinare sau de probleme de conduită, iar BASC®-2 include scale extrem de potrivite pentru acest tip de investigații. BASC®-2 poate fi de asemenea utilizat în evaluarea persoanelor cu dificultăţi de vedere și de auz, în evaluarea programelor terapeutice și în evaluarea judiciară. 


Care sunt particularitățile BASC®-2? 

ACREDITAREA CPR. BASC®-2 este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2022 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru utilizarea cu precădere în domeniul clinic şi al sănătății, domeniul judiciar, apărare și siguranță națională, domeniul educațional și consilierea carierei. 

CARACTERUL MULTI-METODIC. Caracterul multi-metodic și multi-dimensional al BASC®-2 derivă din utilizarea celor patru forme diferite de evaluare - două scale de hetero-evaluare, una pentru profesori și una pentru părinți, scale de autoevaluare, un sistem de observație și un interviu structurat. 

MULTITUDINEA AVANTAJELOR. Fiecare componentă a BASC®-2 a fost special construită pentru un anumit context specific sau pentru un anumit tip de respondent, deoarece anumite comportamente sau constructe se pretează mai mult la a fi măsurate în anumite contexte decât în altele. Interpretarea Scalelor BASC®-2 este accesibilă, datorita faptului că acestea au fost construite pornind de la dimensiuni clar specificate, conținutul itemilor fiind adecvat constructului, iar scalele fiind dezvoltate prin îmbinarea bazei teoretice și a datelor empirice. Scalele primare și cele Compozite ale BASC®-2 au o coeficienți înalți de fidelitate, atât atunci când sunt luate în considerare consistența internă, sau fidelitatea test-retest. BASC®-2 poate fi scorat manual.BASC®-2 utilizează diferite tipuri de verificare a validității, asistând clinicianul în detectarea unor distorsiuni care afectează validitatea cum ar fi cele generate de neatenție, neînțelegere sau lipsă de sinceritate. Scalele au o coerență ridicată, nu numai sub aspectele legate de gen sau de vârstă, dar și atunci când comparăm formele pentru părinți și cele pentru profesori. Astfel, se oferă o bază pentru interpretarea corectă și consistentă a scalelor, dar și pentru o interpretare relevantă a scorurilor provenite din diferite surse sau culese în diferite perioade de timp. BASC®-2 acopera o spectru mare de vârste, de la 2 ani la 21 de ani, pornind de la preșcolari, până la liceeni, fiind sensibil la diferențele de dezvoltare, și menținând o continuitate a constructelor. BASC®-2 oferă și o versiune a SRP care poate fi utilizată pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani și care se poate utiliza în școli tehnice, colegii sau universități. BASC®-2 acoperă extensiv aspecte clinice, dar și comportamente adaptative, având în același timp și scale cu un grad înalt de specializare (de exemplu Probleme de atenție, Hiperactivitate, Depresie, Anxietate) pentru stabilirea mai clara a diagnosticului diferențial. 

VARIETATEA MATERIALELOR COMPONENTE. BASC®-2 utilizează următoarele materiale, diferite în baza modului de măsurare și observare, respectiv al vârstei și tipului de evaluator: 

 • Manualul tehnic BASC®-2 
 • Manualul de Adaptare Culturala BASC®-2 
 • Istoricul structurat de dezvoltare SDH 
 • Scala de autoevaluare interviu SRP-I (6-7 ani) 
 • Scala de autoevaluare copil SRP-C (8-11 ani) 
 • Scala de autoevaluare adolescent SRP-A (12-21 ani) 
 • Scala de autoevaluare adolescent SRP-COL (18-25 ani) 
 • Scala de heteroevaluare pentru profesor-prescolar TRS-P (2-5 ani) 
 • Scala de heteroevaluare pentru profesor-copil TRS-C (6-11 ani) 
 • Scala de heteroevaluare pentru profesor-adolescent TRS-A (12-21 ani) 
 • Sistemul de Observare a Elevului SOS 
 • Scala de heteroevaluare pentru parinte-preșcolar PRS-P (2-5 ani) 
 • Scala de heteroevaluare pentru parinte-copil PRS-C (6-11 ani) 
 • Scala de evaluare pentru parinte-adolescent PRS-A (12-21 ani) 
 • Raportul de Feedback pentru Părinți - părinte 
 • Raportul de Feedback pentru Părinți - copil 
 • Raportul de Feedback pentru Părinți -profesor

Scalele BASC®-2

TRS: Scalele de evaluare pentru profesori (Teacher Rating Scalessunt considerate o măsură comprehensivă atât a comportamentelor adaptative, cât și a celor „problemă” în mediile școlare. Aceste scale au fost concepute pentru a fi folosite de profesori, suplinitori, învăţători, educatori sau alte persoane care îndeplinesc un rol similar. TRS are mai multe forme, itemii fiind adaptaţi pentru trei niveluri de vârstă: P preșcolar (de la 2 la 5 ani), C copil (de la 6 la 11 ani) și A adolescent (de la 12 la 21 de ani), putând fi completate în 10-15 minute.

 • TRS-PScale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare); Scale Primare (Adaptabilitate; Activităţi cotidiene; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Abilităţi sociale; Somatizare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)
 • TRS-CScale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare); Scale Primare (Adaptabilitate; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Probleme de conduită; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Leadership; Probleme de învăţare; Abilităţi sociale; Somatizare; Abilităţi de învăţare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)
 • TRS-AScale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare); Scale Primare (Adaptabilitate; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Probleme de conduită; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Leadership; Probleme de învăţare; Abilităţi sociale; Somatizare; Abilităţi de învăţare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)


PRS: Scalele de evaluare pentru părinţi (Parent Rating Scalessunt o măsură comprehensivă a comportamentelor adaptative și a comportamentelor-problemă manifestate de copii în context familial sau social. Durata de completare variază între 10 și 20 de minute. Itemii au fost concepuţi pentru a putea fi citiţi de la nivelul clasei a patra. PRS conţine trei forme diferite, una pentru fiecare din cele trei grupe de vârstă:  P preșcolar (de la 2 la 5 ani), C copil (de la 6 la 11 ani) și A adolescent (de la 12 la 21 de ani).

 • PRS-P - Scale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare); Scale Primare (Adaptabilitate; Activităţi cotidiene; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Abilităţi sociale; Somatizare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)
 • PRS-C - Scale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare); Scale Primare (Adaptabilitate; Activități cotidiene; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Probleme de conduită; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Leadership; Abilităţi sociale; Somatizare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)
 • PRS-A - Scale Compozite (Abilităţi Adaptative; Indicele Simptome Comportamentale; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare); Scale Primare (Adaptabilitate; Activități cotidiene; Agresivitate; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Probleme de conduită; Depresie; Comunicare funcţională; Hiperactivitate; Leadership; Probleme de învăţare; Abilităţi sociale; Somatizare; Retragere) Scale de Conţinut (Controlul furiei; Intimidare; Afecţiuni în dezvoltarea socială; Funcţionare executivă; Emoţionalitate negativă; Rezistență emoţională)


SRP: Scalele de autoevaluare (Self Report of Personality) pot fi completate în 20 până la 30 de minute, și sunt scrise pentru nivelul clasei a treia și conţin forme diferite pentru trei categorii de vârstă: C copil (8 până la 11 ani), A adolescent (12 până la 21 de ani) și COL tineri, care sunt implicaţi în programe post-liceale (18–25 de ani).

 • SRP-C - Scale Compozite (Indicele Simptome Emoţionale; Neatenţie/Hiperactivitate; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare; Adaptare Personală); Scale Primare (Anxietate; Probleme de atenţie; Atitudine faţă de şcoală; Atitudine faţă de profesori; Atipicalitate; Depresie Hiperactivitate; Relaţiile interpersonale; Locul controlului; Relaţiile cu părinţii; Adaptarea şcolară; Stimă de sine; Încredere în sine; Căutarea stimulării;  Sentimentul ineficienţei; Stres social; Somatizare)
 • SRP-A - Scale Compozite (Indicele Simptome Emoţionale; Neatenţie/Hiperactivitate; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare; Adaptare Personală); Scale Primare (Anxietate; Probleme de atenţie; Atitudine faţă de şcoală; Atitudine faţă de profesori; Atipicalitate; Depresie Hiperactivitate; Relaţiile interpersonale; Locul controlului; Relaţiile cu părinţii; Adaptarea şcolară; Stimă de sine; Încredere în sine; Căutarea stimulării;  Sentimentul ineficienţei; Stres social; Somatizare); Scale de Conţinut (Controlul furiei; Puterea ego-ului; Manie; Anxietate de testare)
 • SRP-COL - Scale Compozite (Indicele Simptome Emoţionale; Neatenţie/Hiperactivitate; Probleme de Externalizare; Probleme de Internalizare; Probleme Şcolare; Adaptare Personală); Scale Primare (Abuz de alcool; Anxietate; Probleme de atenţie; Atipicalitate; Depresie Hiperactivitate; Relaţiile interpersonale; Locul controlului; Relaţiile cu părinţii; Adaptarea şcolară; Stimă de sine; Încredere în sine; Căutarea stimulării;  Sentimentul ineficienţei; Stres social; Somatizare); Scale de Conţinut (Controlul furiei; Puterea ego-ului; Manie; Anxietate de testare)


SDH: Istoricul structurat de dezvoltare (Structured Developmental History) folosește o investigare în profunzime a dezvoltării sociale, psihologice, educaţionale, făcând referiri și la informaţii medicale despre copil, fapt ce poate influenţa în mod decisiv stabilirea unui diagnostic sau a unui plan de tratament.

Secțiunile SDH: 

 • Persoana care răspunde la întrebări; Informaţii despre trimitere; Părinţii; Îngrijitorii principali/primari; Îngrijirea Copilului; Istoria Familială; Fraţi/Surori; Locuința Copilului; Relaţiile Familiale; Sarcina; Naşterea; Dezvoltarea; Istoric Medical; Sănătatea Familiei; Relații de Prietenie;  Interese/Timp Liber; Comportament/Temperament; Istoric Educaţional; Comentarii Suplimentare


SOS: Sistemul de Observare a Elevului (Student Observation Systema fost construit pentru a ajuta specialistul să evalueze comportamentul pe care copiii (de la preșcolari la liceeni) îl manifestă în timpul orelor.

Secțiunile SOS: 

 • Reacţia la profesor/lecţie; Interacţiunea cu colegii de aceeași vârstă; Lucrul pe teme școlare; Mişcări tranzitorii; Mişcări necorespunzătoare; Neatenţie; Vociferare necorespunzătoare; Somatizare; Mişcări repetitive; Agresivitate; Comportamente primejdioase pentru propria persoană; Comportament sexual necorespunzător; Probleme de eliminare (defecaţie/micţiune); Altele.
Revizie BUROS DA, in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twentieth mental measurements yearbook.
Abreviere BASC®-2
Data publicării 2011
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual / Grup, Autoevaluare și Heteroevaluare
Vârsta 2-25 ani
Volumul eșantionului 2000 persoane
Calificarea necesară B
Durată 20-40 minute
Tipul itemilor verbali cu răspuns dihotomic (A/F), verbali cu răspuns pe scală Likert cu 4 trepte
Numărul itemilor 100 la 185, în funcție de forma administrată

Randy W. Kamphaus, PhD

Randy W. Kamphaus, PhD, este decan al College of Education și în 2004 a primit titlul Distinguished Research Professor din partea Georgia State University. 

Totodată a fost distins cu Premiul Russell H. Yeany Jr. pentru Cercetare și cu Premiul Lifetime Achievement Alumni pentru cariera sa remarcabilă, din partea College of Education at the University of Georgia. Atenția Dr. Kamphaus s-a îndreptat către aspecte legate de evaluarea clinică, ceea ce i-a permis să abordeze teme de cercetare cum sunt: metodele de clasificare, diagnosticul diferențial, dezvoltarea testelor, evaluarea dizabilităților de învățare sau a deficitului de atenție asociat - sau nu - cu hiperactivitate.

Dr. Kamphaus, este cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale la construcția și dezvoltarea BASC (Behavioral and Emotional Screening System), BASC-2 Intervention Guide, BASC-2 Classroom Intervention Guide, BASC-2 Progress Monitor și a celebrului Behavioral Assessment for Children, Second edition (BASC-2). Totodată a activat ca cercetător și consultant în cadrul unor proiecte de cercetare finanțate federal care investigau problema screening-ului de sănătate mentală, intervenția timpurie și prevenția, metodele de clasificare a copilului, prevalența ADHD și tulburările de conduită din America Latină, reducerea comportamentelor agresive din școli etc.

În calitate de psiholog licențiat și Membru al American Psychological Association (APA), a contribuit extensiv la dezvoltarea profesiei sale și a ocupat poziția de președinte al Diviziei APA de Psihologie Școlară și a fost membru al APA Council of Representatives. Dr. Kamphaus este autorul și coautorul a 12 cărți, incluzând Evaluarea Clinică a Nivelului de Inteligență a Copilului și Adolescentului și Evaluarea Clinică a Personalității și Comportamentului Copilului și Adolescentului (împreună cu Dr. Paul Frick), cinci teste psihologice, peste 80 articole în jurnale științifice și capitole de carte. Participă la acordarea burselor în domeniu prin lucrul în calitate de editor la School Psychology Quarterly și ca recenzent ad hoc pentru câteva jurnale științifice. Dr. Kamphaus este frecvent invitat ca lector în cadrul cursurilor în domeniu.

Cecil R. Reynolds, PhD

Cecil R. Reynolds, PhD, a fost distins cu titlul Emeritus Professor of Educational Psychology și cu titlul Distinguished Research Scholar de către Texas A&M University. Este binecunoscut pentru contribuția sa la testarea și evaluarea psihologică, este autorul și editorul a mai mult de 45 de cărți, incluzând The Handbook of School Psychology, Encyclopedia of Special Education, cât și a celor două volume ale lucrării Handbook of Psychological and Educational Assessment of Children. Este de asemenea autorul și coautorul a peste o duzină de teste incluzând BASC-2 Behavioral and Emotional Screening System (BASC-2 BESS) și Behavioral Assessment System for Children, Second Edition (BASC-2), a scalei Revised Childrens Manifest Anxiety Scale, Second Edition, ale scalelor Reynolds Intellectual Assessment Scales și a publicat peste 300 de lucrări erudite.

Dr. Reynolds a primit numeroase premii naționale pentru carierea sa, incluzând aici Lightner Witmer Award from the American Psychological Association (APA) și Early Career Awards din partea a două divizii APA (15, Psihologie Educațională, si 5, Statistică și Măsurare). I-a fost decernat de către divizia 16 APA premiul Senior Scientist și din partea Academiei Naționale de Neuropsihologie a fost onorat cu Distinguished Clinical Neuropsychologist Award. Acestor premii li s-au alăturat câteva alte premii naționale acordate carierei sale de cercetare în evaluare și testare.

Dr. Reynolds a ocupat în trecut poziția de editor-șef în cadrul Archives of Clinical Neuropsychology și a fost editor-asociat al Journal of School Psychology. Este editor-sef în cadrul Applied Neuropsychology și membru al consiliului editorial a 13 jurnale. Fiind o persoană activă în domeniul său profesional, a fost președinte al academiei Naționale de Neuropsihologie, membru al Comitetului APA de Evaluare și Testare, președintele a trei divizii APA (5, 16, and 40) și membru al comitetului executiv al National Association of School Psychologists.

Eșantionul normativ al BASC®-2 

Caracterul complex al acestui sistem de evaluare este generat pe de o parte de intervalul foarte extins de vârste căruia se adresează (începând de la 2 ani și până la vârsta adultă), precum și de formele de evaluare foarte diferite. Aceasta complexitate s-a reflectat și în procesul de adaptare culturală, durata de timp necesară finalizării acestui proiect fiind mai lungă comparativ cu cea necesară adaptării altor instrumente. În continuare va fi descris sumar procesul de adaptare în ansamblul sau. 

Prima etapa a adaptării culturale a constat în traducerea preliminară a itemilor pentru fiecare formă de evaluare (TRS, PRS, SRP) și pilotarea itemilor pe eșantioane relativ restrânse. În cadrul acestui proces au fost urmăriți în special acei itemi expuși la modificări substanțiale datorită dificultății utilizării lor în aria culturală din România. După analizarea acestor date preliminare a fost efectuat un al doilea set de modificări, seturile de itemi fiind ulterior retraduse de către un traducător autorizat independent (procedura denumita retroversiune). După stabilirea formulei finale a itemilor a început practic procesul de etalonare. Construirea setului de norme a început în ianuarie 2008 și s-a finalizat în noiembrie 2008. Procesul de colectare a datelor a avut o durată extinsă datorită faptului că aplicările pentru fiecare copil au fost colectate din cel puțin două surse și anume părinte și profesor, respectiv din trei surse pentru categoriile de vârstă pentru care s-au putut utiliza scalele de autoevaluare (peste 6 ani). La baza procesului de colectare de date a stat o colaborare foarte strânsă între coordonatorii proiectului și instituțiile școlare (grădinițe, școli, licee, universități). 

Etapa finală a proiectului a constat în analiza datelor, în stabilirea caracteristicilor psihometrice ale scalelor din cadrul sistemului BASC®-2 și în construirea sistemului normativ. Durata totala a proiectului a fost de 17 luni. 

Eșantionul normativ românesc conține volume diferite de participanți, respectiv: N(TRS)=1165 participanți, N(PRS)=1167 participanți și N(SRP)=937 participanți. Din punct de vedere al genului, eșantionul este echilibrat: TRS 575 femei (49.35%), PRS 615 femei (52.69%), iar SRP 519 femei (63.07%). Din punctul de vedere al vârstei, mediile și abaterile vârstei indică o componență echilibrată a eșantionului. Singura categorie de vârstă în care s-a înregistrat o reprezentare mai scăzută a unui anumit segment de vârstă este cea cuprinsă între 2-5 ani (Preșcolar). Din punctul de vedere al mediului de proveniență distribuția reflectă tendința din ultimul deceniu a populației de a migra de la mediul rural la cel urban.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS