⚙️ În perioada 1.03-1.05.2021, efectuăm modificări la structura site-ului, cu afectarea temporară a vizualizării paginilor. Îți mulțumim pentru înțelegere! ⚙️

AZUBI®-TH

Work Sample Test of Job-related Intelligence for Technical Occupation and Skilled Trade

Proba de lucru pentru inteligența vocațională: ocupații tehnice și meserii (AZUBI®-TH/PLIV-TH)

Categorie: Cod produs: AZUBI®-TH

Proba de lucru pentru inteligența vocațională: ocupații tehnice și meserii a fost creată pentru selecția din domeniul tehnic și al meseriilor, în special pentru cea a ucenicilor, poate fi utilizat în orientarea vocațională a tinerilor și recalificare; sprijină dezvoltarea personală și identificarea nivelului de aptitudini și aduce susținere în decizia de angajare a ucenicilor.

Diagnosticul aptitudinal

Autorii PLIV-TH - Proba de lucru referitoare la inteligența vocațională pentru ocupații tehnice și meserii (în germană AZUBI-TH Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz fur handwerkliche und technische Tatigkeiten) consideră că pot pune la dispoziția utilizatorilor un instrument care a beneficiat de progresele din domeniul evaluării aptitudinilor profesionale și, în același timp, un instrument care oferă premisele deschiderii unui nou mod de evaluare în diagnosticul aptitudinilor. Pe baza principiilor sale de dezvoltare și a datelor actuale, PLIV-TH – constituie, ca și probele de lucru pentru activitățile de birou și comerciale (în germană AZUBI-BK Arbeitsprobe zur berufsbezogenenIntelligenz fur Büro- und kaufmännische Tätigkeiten) - pe de o parte o probă de lucru, iar pe de altă parte o probă care beneficiază de aceeași calitate a măsurării ca și cea a testelor de inteligență consacrate.

Un concept nou

PLIV-TH (AZUBI-TH) - ca și AZUBI-BK (Schuler & Klingner, 2005) se bazează pe un concept nou de test, care combină avantajele testelor de inteligență (abordarea constructului: mărime, validitate generalizată, respectiv calitatea măsurării) cu avantajele probelor de lucru (abordarea simulării: transparență ridicată și acceptare din partea candidaților).

Sarcinile PLIV-TH

PLIV-TH este format din cinci sarcini, care verifică cele patru domenii de competență:

- Scala Abilități spațiale este măsurată cu ajutorul sarcinilor Confecţionarea figurilor din tablă (CFT) şi Sortarea pieselor din lemn (SPL);

- Scala Abilitatea de calcul prin sarcina Calcularea planurilor pentru locuinţe (CPL);

- Scala Înțelegere tehnică prin sarcina Rezolvarea problemelor tehnice (RPT);

- Scala Cunoștințe de ortografie prin sarcina Corectarea raportului (CR).

Alături de performanța din cadrul fiecărei sarcini, este determinată o valoare totală a performanței pentru fiecare persoană evaluată.

Despre administrare și validitate

Administrarea

Administrarea se poate face individual sau în grup. Există două forme: A și B. Prin informațiile din forma scrisă, precum și prin cele oferite de coordonatorul testării, este explicat modul în care trebuie rezolvat testul, dar sunt prezentate și exemple pentru fiecare sarcină. Timpul de lucru (inclusiv timpul de instruire) pentru cele 5 sarcini ale probei este de 50 de minute; mai sunt necesare în plus 4 minute pentru instrucțiuni generale la începutul administrării testului.

Câteva date despre validitatea PLIV-TH

Valorile validității de conținut și de aspect sunt ridicate; sunt obținute rezultatele preconizate pentru validitatea factorială și validitatea de construct referitoare la inteligență și înțelegerea tehnică. Astfel, corelația dintre PLIV-TH și IST 2000 R este .78 (corectată .83, N = 177), cu WIT este .83 (corectată .90, N = 158 ), cu PSB- R este .59 (corectată .63, N = 259), cu AZUBI-BK este .57 (corectată .62, N = 124), cu MTVT este .52 (corectată .62, N = 245), cu PTV este .50 (corectată .63, N = 256) și cu DBP este .33 (corectată .38, N = 281). Validitatea de criteriu: corelație ridicată cu performanțele la școala profesională (corelație cu rezultatele evaluărilor intermediare ale IHK = .53 ; corectată .59, N = 47, și cu performanța practică IHK = .46, corectată .51, N = 58, cu performanța generală la școala profesională .43, corectată . 46, N = 153, respectiv cu alte eșantioane este .40, corectată .45, N = 1.339) și cu performanță de formare profesională (performanța generală de formare = .57; corectată .59, N = 153; corelație cu performanța profesională .59, corectată .62, N = 153).

Principalul domeniu de utilizare al PLIV-TH este selecția candidaţilor pentru meserii şi ocupații tehnice. În acelaşi timp, metoda poate fi utilizată şi pentru orientarea profesională. Prin utilizarea PLIV-TH pot fi prezise probabilităţile de succes, respectiv pot fi prezise capacitatea şi performanţa profesională.

Utilizarea PLIV-TH în cadrul consilierii profesionale oferă avantajul de a evalua capacitatea de performanţă intelectuală generală, fără a declanşa reacţii negative ale participanţilor, tipice pentru testele de inteligenţă. Participanţii recunosc relevanţa şi legătura cu meseriile şi profesiile tehnice. În acelaşi timp, feedback-ul oferit - mai ales în cazul rezultatelor aflate sub medie ale participanților – nu este tratat atât de personal şi este în mai mică măsură variabil, așa cum este cel față de un scor IQ.

Prezentarea scalei Abilități spaţiale

Abilitățile spațiale sunt măsurate cu ajutorul sarcinilor Confecţionarea figurilor din tablă (CFT) şi Sortarea pieselor din lemn (SPL). Exemple de sarcini sunt prezentate în Figurile alăturate.

Sarcina Confecţionarea figurilor din tablă este alcătuită din 12 itemi care trebuie rezolvaţi în decurs de 10 minute, iar sarcina Sortarea pieselor din lemn este compusă din 16 itemi, care trebuie rezolvați în 8 minute.


 

  Prezentarea scalei Abilități de calcul

Abilitatea de calcul este verificată prin sarcina Calcularea planurilor pentru locuinţe. Aşa cum arată Figura, trebuie rezolvați 16 itemi într-un interval de 10 minute.


 

Prezentarea scalei Înţelegere tehnică

Scala Înțelegere tehnică este alcătuită din sarcina Rezolvarea problemelor tehnice care cuprinde 16 itemi. Aceștia trebuie rezolvați în 8 minute.


 

 Prezentarea scalei Cunoştinţe de ortografie

După analiza cerinţelor s-a ajuns la concluzia că și pentru activităţile tehnice şi pentru cele bazate pe muncă manuală sunt necesare competenţele lingvistice de bază, spre exemplu înţelegerea instrucţiunilor transmise oral şi în scris, dar şi scrierea de rapoarte. Prin  urmare, a fost dezvoltată o sarcină pentru evaluarea cunoștințelor de ortografie.


Abreviere PLIV-TH; AZUBI-TH
Data publicării 2015
Forma de administrare Individual/Grup; Autoevaluare
Vârsta Peste 13 ani
Volumul eșantionului 1033
Calificarea necesară B
Durată 54 minute
Tipul itemilor 5 tipuri de sarcini: Confecţionarea figurilor din tablă (CFT); Sortarea pieselor din lemn (SPL); Calcularea planurilor pentru locuinţe (CPL); Rezolvarea problemelor tehnice (RPT); Corectarea raportului (CR).
Numărul itemilor 60

Heinz Schuler, Ph.D.

Dr. Heinz Schuler, personalitate marcanta pe plan mondial in domeniul psihologiei economice, este profesor si seful Catedrei de Psihologie a Universitatii Hohenheim Stuttgart. Detine si functiile de director stiintific la S&F Personalpsychologie Managementberatung GmbH si de inspector consilier la HR Diagnostics AG.

Ariile sale de expertiza cuprind domenii precum psihologia personalului, diagnosticarea capacitatilor profesionale, cercetarea si cresterea performantei.

Prof. Schuler consiliaza firme in recrutarea si selectia electronica a personalului assesment center, analiza si dezvoltarea potentialului, masurarea performantei si audit managerial.

Preocuparile sale actuale de cercetare sunt focalizate pe dezvoltarea noilor metode de masurare a caracteristicilor personale care joaca un rol important in succesul profesional precum creativitatea, motivatia performantei si integritatea.

Prof. Schuler a introdus in psihologie doua concepte de mare impact, anume principiul multimodalitatii si conceptul de validitate sociala. Este si autor a peste 400 de publicatii dintre care Selectia psihologica a personalului, Manual de psihologie organizationala, Manual de psihologia personalului, Aprecierea si imbunatatirea performantei profesionale a personalului, Inventarul de motivatie a performantei in profesie LMI si a Testului de motivatie in sport SMT.

Dintre produsele electronice cele mai noi, realizate impreuna cu echipele sale de cercetare, se numara portalul de consiliere vocationala "Was studiere ich?" (www.was-studiere-ich.de), in acces liber, si un instrument inovativ de profilare profesionala (www.berufsprofiling.de), mijloace care permit compararea profilului calificarilor individuale cu profilul tipic pentru o profesie data.

Traducerea PLIV-TH în România

Traducerea PLIV-TH în România

PLIV-TH a fost tradus în limba română de către Liliana Miclăuș, în perioada 2011-2012. Traducerea rezultată a fost totodată supusă analizei autorilor testului, în special a Dl. Prof. Dr. Heinz Schuler, aceștia oferind sugestii extrem de utile legate de adaptarea probei.

Pentru ca un test să poată fi utilizat de către specialiști în alte țări decât in cea în care a fost construit este necesar ca procesul prin care trece să cuprindă mai mult decât o simplă traducere, presupunând totodată și adaptarea culturală a itemilor acestuia. Scopul final al adaptării este acela de a asigura echivalența constructului măsurat, echivalența de măsurare și echivalența psihologică a scorurilor. Luând în considerare acest aspect imortant, PLIV-TH nu a făcut excepție. În acest fel s-a procedat, de exemplu, în cazul sarcinii Corectarea raportului, care corespunde scalei Cunoștințe de ortografie. Liliana Miclăuș (traducătorul testului) a colaborat în adaptarea acestei sarcini cu lingvistul și criticul literar Prof. Dr. Aurel Sasu.

Primul pas a fost familiarizarea domnului profesor cu proba de lucru și prezentarea în detaliu a acestei sarcini, explicându-i-se fiecare tip de greșeală de ortografie în parte, prezentat în textul original din limba germană.

Pasul următor a avut în vedere găsirea unui corespondent în limba română pentru fiecare tip de greșeală din limba germană. Astfel, pentru toate tipurile de greșeli din limba germană, precum virgule, cratime, despărțire în silabe, lipsa dublei consoane sau lipsa unei litere, au fost găsite corespondențele în textul tradus în limba română.

Prezentăm în continuare un exemplu de adaptare pentru literele greșite cu pronunție asemănătoare cuvântului german:

Corect: existieren; greșit: eksistieren

Pentru adaptarea în limba română a fost ales cuvântul:

Corect: există Greșit: esistă

Așadar, dacă în germană „x” era înlocuit de „k”, în română „x” a fost înlocuit de „s”.

Fiecare pas al acestui demers a fost discutat și aprobat de către Prof. Dr. Heinz Schuler, coautor al testului și un cunoscător de excepție al gramaticii limbii germane.

Eșantionul românesc

Eșantionul normativ românesc

Eșantionul normativ românesc al PLIV-TH conține 1033 de persoane, dintre care 617 înscrise la licee tehnologice, 310 la școli de arte și meserii și 106 meseriași (persoane calificate care practică o meserie, meșteșug). Din cele două forme paralele ale testului, A și B, participanților li s-a cerut să rezolve doar forma A, întrucât ambele conțin aceiași itemi, dar în ordine diferită. Mai mult, sarcina Corectarea raportului este la fel în ambele forme.

 

 Tabelul alăturat prezintă distribuția eșantionului normativ românesc al PLIV-TH pentru cele două variabile avute în vedere: școala de proveniență/ profesie și gen. Nu au fost stabilite criterii de eșantionare pentru variabila gen, deoarece în mare parte din școlile profesionale acest echilibru este sever încălcat: în anumite școli sunt prezente aproape în exclusivitate persoane de gen masculin (de exemplu, în școlile de meserii), iar în alte
școli sunt prezente persoane de gen feminin (de exemplu, școli de coafură și cosmetică etc).

Din eșantionul total, 730 sunt persoane de gen masculin, iar 303 sunt persoane de gen feminin. Au fost culese date atât privind elevii aflați în licee tehnologice și în școli de arte și meserii, cât și privind meseriașii, adică persoanele calificate, care deja activează în acest domeniu (ocupații tehnice și meserii). Pentru o componență echilibrată a eșantionului, în cazul liceelor tehnologice (N = 617) a fost inclus un număr de participanți
aproximativ egal din toate cele patru clase de studiu (IX-XII) și s-a păstrat raportul de gen. În cazul școlilor de arte și meserii au fost incluși 124 de elevi cu calificări de nivel 1, 97 de elevi cu calificări de nivel 2 și 89 de elevi cu calificări de nivel 3. Categoria cu o reprezentare mai scăzută este cea a meseriașilor (N = 106), iar datele culese sunt doar de la persoane de gen masculin.

Eșantionul pentru elevi este de tip stratificat, cu o reprezentare uniformă a celor opt zone statistice ale României, pentru fiecare regiune alegându-se unul sau două orașe mari.

Proba a fost administrată de către psihologi, aceștia procedând asemenea unui operator de interviu. în licee cu profil tehnic și în școli de arte și meserii. Totodată, au fost culese date din partea persoanelor care lucrează deja ca meseriași.

 

 Eșantionul utilizat a fost de conveniență, iar metoda a fost cea a bulgărelui de zăpadă (snowball sampling): un meseriaș a fost testat, iar apoi a fost rugat să recomande alți doi colegi care pot completa proba; aceștia au recomandat la rândul lor alți colegi ș.a.m.d. În Tabelul de mai jos este prezentat eșantionul normativ românesc PLIV-TH în funcție de variabilele vârstă și gen.

Eșantionul de la liceul tehnologic (N = 617) conține 448 băieți și 169 de fete cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, iar cel de la școala de arte și meserii (N = 310) include 176 de băieți și 134 de fete cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. În ceea ce privește persoanele care deja lucrează în domeniul tehnic incluse în eșantion, meseriașii (N = 106), au vârste cuprinse între 20 și 59 de ani.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS