Dyslexia. Symptoms, causes, intervention (Gavril Lorana)

Dislexia. Simptome, cauze, intervenție (Gavril Lorana)

Oferă o serie de informaţii menite să explice ce sunt, cum se manifestă, care sunt cauzele şi cum evoluează tulburările specifice de învăţare (TSI), dar şi cum identificăm şi cum abordăm aceste tulburări în contextul apariției legii care protejează acești copii și în România.

Categorie: Cod produs: Dyslexia. Symptoms, causes, intervention (Gavril Lorana)

Volumul în câteva cuvinte

În cele ce urmează veți regăsi prezentarea volumului ”Dislexia. Simptome, cauze, intervenție” așa cum a fost realizată chiar de autoare. 

Prin intermediul prezentei lucrări, îmi propun să vă ofer o serie de informaţii menite să explice ce sunt, cum se manifestă, care sunt cauzele şi cum evoluează tulburările specifice de învăţare (TSI), dar şi cum identificăm şi cum abordăm aceste tulburări. Iniţial, lucrarea a fost concepută pentru a se adresa cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cărora legea 6/2016 le acordă o responsabilitate mare, atât în privinţa identificării cazurilor de risc, dar, mai ales, în privinţa luării unor măsuri educative specifice. Pe măsura elaborării lucrării, au fost introduse informaţii de ordin teoretic, menite să asigure o mai bună înţelegere a modului tipic de achiziţie şi de funcţionare a competenţelor vizate, dar şi a cauzelor şi mecanismelor care stau la baza tulburărilor specifice de învăţare (TSI), ceea ce a contribuit la extinderea categoriilor de cititori incluse la început în publicul ţintă. Prezentul volum descrie în capitolul introductiv, într-o manieră generală tulburările de învăţare, concentrându-se asupra tulburării specifice a citirii. Există, însă, proiectul continuării sale cu prezentarea tulburărilor de scriere şi de calcul. Dat fiind caracterul multidisciplinar al temei abordate, care face apel la o serie de concepte şi teorii aparţinând unor domenii de cercetare diferite (psihologie cognitivă, neuroştiinţe, didactică şi pedagogie, medicină), anumite părţi pot conţine o serie de termeni tehnici, mai puţin accesibili unor nespecialişti. Am încercat ca, prin explicaţiile oferite în casetele laterale, să fac şi părţile cu conţinut tehnic să devină accesibile unui public cititor mai larg: cum ar fi părinţii sau alte persoane interesate de această temă. În interiorul fiecărui capitol, există părţi menite să identifice şi să explice problema tratată, dar şi părţi cu conţinut practic, destinate să orienteze cititorul asupra modalităţilor concrete în care poate fi abordată aceasta. Primele două capitole abordează în manieră generală problema tulburărilor specifice de învăţare. Se porneşte (cap. 1) de la definirea şi clasificarea acestor tulburări. Dat fiind faptul că în legislaţia românească aceste probleme au fost abordate foarte recent, am considerat interesantă o trecere în revistă a modalităţilor în care acestea sunt tratate din punct de vedere legislativ şi instituţional în diferite ţări ale lumii (cap 2). Capitolele 3 şi 4 aprofundează formele principale de manifestare a tulburării specifice a citirii, în timp ce capitolele 5 şi 6 se referă la o serie de aspecte legate de abordarea acestor tulburări în cadrul şcolii, atât din punct de vedere formal (elaborarea PDP pentru copii cu TSI), cât şi din punct de vedere al modalităţilor concrete prin care profesorul poate facilita activitatea de studiu a acestor elevi. În final, capitolul 7 oferă o serie de informaţii utile privind modalităţile concrete de utilizare a metodelor compensative şi dispensative, arătând, în acelaşi timp, care sunt posibilele cauze pentru care acestea nu îşi ating întotdeauna obiectivul final, acela de a facilita activitatea de învăţare. Importanţa temei abordate aici este strâns legată de rolul fundamental al citirii ca modalitate de achiziţie a informaţiilor, atât în cadrul şcolarizării de tip formal, cât şi de-a lungul întregii vieţi. Dificultăţile întâmpinate de copii în decodificarea şi în înţelegerea textului scris au o influenţă crucială asupra duratei şcolarizării şi a rezultatelor obţinute în cadrul acesteia, a carierei profesionale şi a situaţiei sociale a persoanei, în devenirea ei. Frustrarea şi demotivarea asociate dificultăţilor în citire influenţează atât alegerea parcursului şcolar, cât şi durata studiilor. Copilul care suferă de dislexie îşi dă seama repede că efortul lui este mult mai mare decât cel al colegilor, iar rezultatele obţinute sunt departe de a recompensa acest efort. Este dificil de înţeles, pentru el, de ce se găseşte în această situaţie: este oare mai puţin inteligent decât ceilalţi? Este oare mai leneş, cum spun uneori profesorii? De ce nu reuşeşte ceea ce pentru toţi ceilalţi pare atât de simplu? Apariţia în ţara noastră a unei legi care protejează aceşti copii creează premisele unei diminuări semnificative a efectelor secundare asociate acestor tulburări. Există, astfel, posibilitatea sensibilizării opiniei publice faţă de această problematică, având drept consecinţă imediată, identificarea mai uşoară a cazurilor de TSI (tulburări specifice de învăţare) în cadrul şcolii şi speranţa creşterii interesului specialiştilor din ţara noastră în a construi instrumente pentru o diagnoză şi intervenţie timpurie şi eficace.

Cuprins
Prefaţă
Mulţumiri
Introducere

CAPITOLUL 1. TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE – O PRIVIRE GENERALĂ 
1.1. Ce sunt tulburările specifice de învăţare?
1.2. Codificarea tulburărilor specifice de învăţare conform ICD-10 (World Health Organization, 1992) şi a DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013)
1.3. Tulburări generale de învăţare vs tulburări specifice de învăţare
1.3.1. Evoluţia scris-cititului şi adaptarea creierului uman
1.3.2. Evoluţia abilităţii numerice şi de calcul
1.4. Manifestarea tulburărilor specifice de învăţare (TSI)
1.5. Cauzele tulburărilor specifice de învăţare
1.6. Neuroştiinţele educaţiei
1.7. Dificultăţi de învăţare sau tulburare specifică de învăţare?
1.8. Evoluţia tulburărilor specifice de învăţare

CAPITOLUL 2. PREVEDERI ÎN LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ PRIVIND TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE (TSI)
2.1. O panoramă asupra legislaţiei şi a practicilor în domeniul TSI şi a dislexiei în diferite ţări ale lumii
2.1.1. Learning disabilities vs learning disorders …dizabilitate sau tulburare?
2.1.2. Un model de intervenţie pentru TSI în perioada şcolară
2.1.3. Care este cadrul legislativ referitor la TSI în plan internaţional?
2.2. Legislaţia românească

CAPITOLUL 3. DISLEXIA 
3.1. Abilitatea de a citi şi particularităţile limbii 
3.2. Modele teoretice ale procesului de decodificare a textului scris 
3.3. Procesul de spelling şi scrierea 
3.4. Modele ale achiziţiei abilităţii de citire 
3.5. Tulburarea specifică a citirii 
3.5.1. Dislexia în contextul biligvismului 
3.6. Semne care conduc spre ipoteza de dislexie 
3.7. Dislexia profundă, dislexia superficială şi dislexia fonologică 
3.8. Posibile cauze ale dislexiei 
3.9. Diagnoza dislexiei 
3.10. Aspecte motivaţionale şi afective legate de prezenţa dislexiei 
3.11. Cum se intervine în cazul unui diagnostic de dislexie?
3.11.1 Prevenţia dislexiei

CAPITOLUL 4. TULBURAREA SPECIFICĂ A CITIRII. TULBURAREA PRIVIND COMPREHENSIUNEA TEXTULUI 
4.1. Comprehensiune vs decodificare a textului
4.2. Modele descriptive ale comprehensiunii textului
4.2.1. Modele de tip procesual 
4.2.2. Modele ale abilităţilor precedente
4.3. Caracteristici ale textului care pot influenţa comprehensiunea
4.4. Un aspect particular: textul de tip matematic
4.5. Date privind procesarea la nivel neurocerebral a textului scris 
4.6. Evaluarea şi intervenţia în cazul tulburării de comprehensiune a textului

CAPITOLUL 5. PLANUL DIDACTIC PERSONALIZAT ÎN CAZUL COPIILOR CU TSI 
5.1. Plan didactic personalizat vs plan de intervenţie personalizat
5.2. Elaborarea planului didactic personalizat

CAPITOLUL 6. INTERVENȚIA EDUCATIVĂ ÎN CAZUL COPIILOR CU TULBURARE SPECIFICĂ A CITIRII 
6.1. Identificarea cazurilor de TSI
6.2. Informarea familiei
6.3. Intervenţia în cazul copiilor cu TSI
6.3.1. Intervenţia educativă la nivelul şcolii primare - PREVENȚIE
6.3.2. Intervenţia educativă la nivelul şcolii gimnaziale şi liceale
6.4. Aspecte specifice ale intervenţiei educative în cazul tulburărilor privind capacitatea de comprehensiune a textelor scrise 
6.5. Dar limba străină? Cum trebuie procedat în cazul copiilor cu dislexie?
6.6. Elaborarea schemelor conceptuale 
6.6.1. Ce sunt schemele conceptuale? 
6.6.2. Etapele construirii unei scheme conceptuale
6.6.3. Aspecte critice legate de utilizarea schemelor conceptuale
6.7. Stiluri de învăţare
6.8. Verificarea cunoştinţelor în cazul copiilor cu TSI
6.8.1. Verificarea obiectivelor de învăţare stabilite prin PDP
6.8.2. Elemente care pot reprezenta modalităţi de diferenţiere în ceea ce priveşte evaluarea

CAPITOLUL 7. INSTRUMENTE COMPENSATIVE ȘI DISPENSATIVE
7.1. Care sunt instrumentele compensative şi dispensative?
7.2. Aspecte practice şi dificultăţi legate de implementarea metodelor compensative şi dispensative
7.3. Metoda de studiu ca instrument compensativ

Bibliografie

ANEXE 
ANEXA A. LEGEA 6 DIN 2016
ANEXA B. METODOLOGIA DIN 20 IANUARIE 2017 PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI NECESAR ELEVILOR CU TULBURĂRI DE ÎNVĂŢARE
ANEXA B.1. INSTRUMENTE METODOLOGICE PENTRU IDENTIFICAREA ELEVILOR CU RISC DE A FI DIAGNOSTICAȚI CU TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE
ANEXA C. PLANUL DIDACTIC PERSONALIZAT PENTRU ELEVI CU T.S.I.

Lorana GAVRIL, psiholog clinician

Lorana GAVRIL este psiholog clinician, absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, specializată în "Diagnoză și tratament psihodinamic în perioada dezvoltării" și în "Psihopatologia proceselor de învățare", în cadrul Universității din Padova. În prezent este doctorand în cadrul școlii doctorale “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific” a Universității din Cluj. Este membră a grupului de lucru care a realizat traducerea și adaptarea primelor baterii de teste pentru evaluarea dislexiei de dezvoltare în România (Testele MT®-2 și DDE®-2). Și-a îmbogățit experiența prin practica clinică în cadrul unor spitale publice din Italia: Cittadella, Vicenza, San Donà di Piave, și prin practică clinică privată.

-

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS