HDI®

Hamilton Depression Inventory®

Inventarul de Depresie Hamilton® (HDI®)
 
Binecunoscutul instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive
Categorie: Cod produs: HDI®

Ce este HDI®? 

Inventarul HDI® a fost dezvoltat ca instrument de autoevaluare a severităţii simptomatologiei depresive la adulţi, compatibil cu DSM-IV-TR. Versiunea completă a HDI® constă din 23 de itemi, fiind scurt şi uşor de administrat, putând fi utilizat pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 89 de ani şi necesitând un nivel de înțelegere a cuvântului scris caracteristic clasei a cincea. HDI® poate fi administrat individual sau în grup. Forma completă necesită aproximativ 10 minute pentru completare, cu toate că persoanele mai în vârstă, persoanele cu retard psihomotor sever sau cele care au un ritm mai lent al citirii pot avea nevoie de mai mult timp. Completarea formei scurte a HDI®, HDI®-SF necesită doar 5 minute. 

HDI® este compatibil cu formatul tradiţional de evaluare a depresiei, oferind un indicator al severităţii clinice a depresiei raportate de un adult, pe baza unui scor prag cu valoare clinică. Aşadar, HDI® îi oferă clinicianului o bază empirică pentru a decide dacă există posibilitatea ca un adult să manifeste un nivel de simptomatologie depresivă relevant din punct de vedere clinic. În acest fel, instrumentul permite evaluarea adulţilor care pot prezenta risc pentru forme mai grave de depresie, diagnosticabile. Decizia referitoare la diagnosticare sau la clasificarea formei de depresie trebuie însă luată pe baza unor interviuri de adâncime cu persoana. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat HDI®? 

Specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihiatrie, medicină vor regăsi în HDI® instrumentul clinic ideal. Testul poate fi utilizat în practica privată, în cabinetele de specialitate din ambulatoriul public sau privat, în secțiile medicale cu pacienți internați sau instituționalizați, instituții educaționale sau în alte arii care necesită screeningul și monitorizarea stării psihice: psihologie clinică și psihoterapie; psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. 

Instrumentul poate fi folosit pentru identificarea persoanelor care manifestă niveluri clinice ale simptomatologiei depresive, atât în contexte clinice şi care ţin de sănătatea mintală, cât şi în eşantioane recrutate din comunitate, în contexte medicale, precum şi în studii care vizează depresia şi constructe relaţionate. HDI® se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. 


Care sunt particularitățile HDI®? 

ACREDITAREA CPR. HDI® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2022 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru utilizarea în Psihologie Clinică. 

SUPERIOR ALTOR INSTRUMENTE SIMILARE. Spre deosebire de cele mai multe scale de autoevaluare a depresiei, HDI® utilizează întrebări multiple în cazul multora dintre itemi, pentru a obţine un scor per item care prezintă o fidelitate mai bună în ceea ce priveşte evaluarea simptomului clinic. Această caracteristică permite clientului să-şi reprezinte mai acura adevărata severitate a simptomelor pe care le acuză şi, prin urmare, să ofere clinicianului sau cercetătorului o măsură mai sensibilă a severităţii depresiei. Inventarul HDI® diferă de alte instrumente scurte de autoevaluare, de tip creion-hârtie, cum sunt Inventarul de depresie Beck (Beck Depression Inventory, BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock şi Erbaugh, 1961), Scala de depresie a Centrului pentru studii epidemiologice (Center for Epidemiological Studies- Depression scale, CES-D; Radloff, 1977) sau Scala de autoevaluare a depresiei (Self-Report Depression Scale, SRDS; Zung, 1965) și în ceea ce priveşte formatul de evaluare şi orientarea. 

4 FORME SPECIFICE NEVOILOR PRACTICE. Inventarul HDI® a fost proiectat să fie utilizat atât de către clinicieni, cât şi de către cercetători, într-o varietate de contexte şi pentru o varietate de scopuri. Pentru a susţine utilitatea HDI® pentru un spectru larg de aplicaţii, au fost realizate două forme ale protocolului HDI®. Forma standard constă din versiunea completă HDI® cu 23 de itemi, din care poate fi derivat de asemenea un scor pentru versiunea cu 17 itemi, versiune congruentă cu Interviul Clinic HDRS. Poate fi derivat de asemenea un scor pentru o subscală specifică evaluării melancoliei ca subtip al tulburării depresive (HDI®-Mel), precum şi o listă a criteriilor de diagnostic pentru tulburarea depresivă majoră conform DSM-IV (Lista criteriilor de diagnostic pentru tulburarea depresivă majoră cuprinse în HDI® - HDI® Major Depression Checklist). Cea de-a doua formă a HDI® (HDI®-SF) este o formă scurtă, cu 9 itemi, care menţine niveluri ridicate ale calităţii psihometrice aşa cum au fost puse în evidenţă pentru versiunea completă a HDI®, oferind în acelaşi timp cercetătorilor și clinicienilor o alternativă viabilă pentru screening sau utilizări de tip anchetă. (Consultă secțiunea Scale pe pagina testului pentru mai multe detalii).

CONTEXTUL. Cercetările şi studiile epidemiologice din ultima decadă sugerează că sute de mii de adulţi suferă de depresie într-o formă sau alta. În cazul multora dintre aceste persoane, depresia poate rămâne netratată dacă nu este identificată. Evaluarea depresiei este o activitate clinică importantă. În cazul multor persoane, depresia poate fi un precursor al unor comportamente de o gravitate mai ridicată, inclusiv comportamente suicidare. De asemenea, trebuie remarcat că sunt multe persoane care prezintă niveluri subclinice ale tulburărilor psihologice, dar care pot avea niveluri semnificative ale depresiei. Ne referim aici la persoanele care s-ar putea să se confrunte cu unul sau mai mulţi stresori specifici sau cu evenimente de viaţă majore, cum sunt divorţul, separarea, pierderea locului de muncă, probleme financiare, abuz de substanţe, probleme medicale, conflict familial, pierderi personale sau alte probleme şi dezamăgiri. HDI® este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive considerat cea mai bună metodă de evaluare sub raportul costuri-beneficii. El oferă scurt și eficient informaţii despre simptomatologia depresivă aşa cum sunt ele conceptualizate în zilele noastre.

Scalele HDI® 

HDI® 

  • Versiunea completă a HDI® este forma recomandată pentru evaluarea clinică a severităţii simptomelor depresive la adulţi, datorită modului comprehensiv în care evaluează domeniul simptomelor depresive. Versiunea completă a HDI constă din 38 de întrebări pe baza cărora sunt derivate scoruri pentru cei 23 de itemi relaţionaţi cu simptomele. 
  • Itemii acoperă următoarele simptome: Disforie, Sentimente excesive de vină/vină nejustificată, Ideaţie suicidară sau tentative de suicid, Insomnie (dificultăţi de adormire), Insomnie (trezire repetată pe parcursul nopţii), Insomnie (trezitul dimineaţa mai devreme decât în mod normal), Pierderea interesului/performanţă slabă la locul de muncă, Retard psihomotor, Agitaţie psihomotorie, Anxietate – psihologică, Anxietate – somatică, Pierderea apetitului, Oboseală, dureri musculare, Simptome somatice – genitale/libido, Ipohondrie, Pierderea insight-ului (înțelegerii profunde), Scădere în greutate, Hipersomnie, Neajutorare, Detaşare-depersonalizare, Sentimente de devalorizare/inutilitate, Pesimism - lipsă de speranţă, Indecizie. 


HDI®-17 

  • HDI®-17 constă din primii 17 itemi ai HDI®, cotaţi în acelaşi fel ca itemii care fac parte din versiunea completă a HDI®. Astfel, un scor total pentru forma cu 17 itemi se poate obţine în urma administrării versiunii complete a HDI®
  • Itemii acoperă următoarele simptome: Disforie, Sentimente excesive de vină/vină nejustificată, Ideaţie suicidară sau tentative de suicid, Insomnie (dificultăţi de adormire), Insomnie (trezire repetată pe parcursul nopţii), Insomnie (trezitul dimineaţa mai devreme decât în mod normal), Pierderea interesului/performanţă slabă la locul de muncă, Retard psihomotor, Agitaţie psihomotorie, Anxietate – psihologică, Anxietate – somatică, Pierderea apetitului, Oboseală, dureri musculare, Simptome somatice – genitale/libido, Ipohondrie, Pierderea insight-ului (înțelegerii profunde), Scădere în greutate.


HDI®-SF 

  • Versiunea scurtă a HDI®, recomandată pentru screening, are 9 itemi (HDI®-SF) cărora le sunt subsumate 15 întrebări și deține caracteristici psihometrice comparabile în termeni de magnitudine cu caracteristicile psihometrice ale versiunii complete a HDI®, cu toate că administrarea și cotarea HDI®-SF necesită mai puţin de jumătate din timpul necesar administrării și cotării versiunii complete a HDI®. 
  • Itemii acoperă următoarele simptome: Dispoziţie disforică, Ideaţie suicidară sau tentative de suicid, Pierderea interesului/performanţă scăzută la locul de muncă, Anxietate - psihologică, Oboseală, dureri musculare, Neajutorare, Sentimente de devalorizare/inutilitate, Pesimism-lipsă de speranţă, Indecizie.


HDI®-Mel

  • Scala HDI®-Mel constă din 9 itemi care fac referire la elementele melancolice, aşa cum sunt delimitate de DSM-IV. Melancolia se referă la o formă endogenă sau un subtip de depresie care tinde să fie mai mult de natură biologică şi se pretează mai degrabă tratamentului cu antidepresive.
  • Itemii acoperă următoarele simptome: Dispoziţie disforică, Lipsa reactivităţii la stimuli plăcuţi, Înrăutăţirea depresiei în timpul dimineţii, Vină excesivă, Trezitul dimineaţa mai devreme decât în mod normal, Lipsa plăcerii în timpul realizării de activităţi, Retard psihomotor, Agitaţie psihomotorie, Pierdere în greutate.
Revizie BUROS DA, in J. C. Impara & B. S. Plake (Eds.), The thirteenth mental measurements yearbook.
Abreviere HDI®
Data publicării 2013
Populația vizată adulți
Forma de administrare individuală și de grup, autoevaluare
Vârsta 18-89 ani
Volumul eșantionului 917 persoane
Calificarea necesară B
Durată 10-15 minute (HDI®), 5 minute (HDI®-SF)
Tipul itemilor întrebări
Numărul itemilor HDI®: 23 de itemi (evaluaţi prin 40 de întrebări); HDI®-17: 17 itemi; HDI®-SF- 9 itemi

William M. Reynolds, PhD

Este licențiat în psihologie la Universitatea California din Berkeley (B.A. 1973) și absolvent al programelor de masterat și doctorat în cadrul Universității Oregon (M.A. 1974, Ph.D. 1976; temele abordate în lucrările sale de disertație și de doctorat sunt psihologia școlară, cea clinică și psihopedagogia specială. În prezent, Reynolds este profesor de psihologie în cadrul Humboldt State University, din Arcata, California. Anterior a ocupat timp de 9 ani, poziția de profesor de psihologie educațională în cadrul British Columbia University, din Vancouver, cât și funcția de director al programelor adresate masteranzilor în psihologie școlară. A ocupat de asemenea timp de 11 ani poziția de profesor de psihologie educațională în cadrul Universității Wisconsin-Madison, unde pentru câțiva ani a fost de asemenea director al programelor de masterat în spihologie școalară.

În cadrul Universității Wisconsin a susținut întâniri și consultații în calitate de Principal Investigator al Waisman Center on Mental Retardation and Human Development, cât și în calitate de Discipline Chief pe psihologie, al Waisman Center. Interesele sale se centrează asupra caracteristicilor educaționale ale copiilor și tinerilor, asupra evaluării psihologice, a diversității culturale, a problemelor de ordin internațional în practica psihologică și a profesionalizării psihologiei. Din 1976 până în 1980, a fost Asistent profesor de psihologie educațională și statistică în cadrul State University of New York, din Albany. A fost distins cu Fellow of the American Psychological Association (1987) și cu Fellow of the Society for Personality Assessment (1987). Face parte din mai multe consilii editoriale ale unor numeroase jurnale din domeniul psihologiei clinice și școlare, incluzând aici Journal of Consulting and Clinical Psychology, Clinical Psychology Review, Journal of Clinical Psychology, Journal of School Psychology, Professional School Psychology, School Psychology Review, Journal of Psychoeducational Assessment, Psychology in the Schools, Assessment, Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Journal of Personality Assessment, și Clinical Case Studies.

Dr. Reynolds este consultantul agențiilor de sănătate mintală și mai multor inspectorate școlare din Statele Unite, Canada, Australia și Israel pe teme cum sunt procedurile necesare identificării distressului psihologic și al comportamentului suicidar la adolescenți, și cu workshopuri pe aceeași temă în America de Nord, Australia, Europa și Israel. A fost de asemenea consultant pe comportamentul suicidar la adolescenți și pe tratamentele psihosociale pentru psihopatologia copiilor și adolescenților pentru National Institute of Mental Health. În ultimii 28 de ani, dr. Reynolds a menținut un program activ de cercetare în domeniile de psihologie școlară și clinică. Interesele sale de cercetare s-au concentrat asupra naturii, evaluării și tratamentului depresiei și comportamentului suicidar la copii și adolescenți, evaluarea competenței la persoanele cu retard mintal, efectele violenței asupra sănătății mentale a adolescenților, evaluarea conceptului de sine, psihopatologiei copilului și adolescentului, și mai recent asupra efectului bullying. Este autorul și co-autorul a peste 130 de publicații profesionale, incluzând articole în jurnale, capitole de carte, cărți, teste psihologice.

Kenneth A. Kobak, MSSW

Kobak este un psiholog cu peste 30 de ani de experiență în cercetarea clinică în cadrul medical industrial și universitar. Interesele sale sunt legate de evaluarea clinică, de formarea evaluatorilor, de dezvoltarea scalelor de evaluare și de metodologia clinică. Dr. Kobak a obținut BA, MSSW, și PhD în cadrul University of Wisconsin-Madison. El este co-autorul Rater Applied Performance Scale (RAPS), larg utilizată în industria medicală penteru evaluarea deprinderilor clinice ale examinatorilor de a administra scale de evaluare a simptomelor. Alături de Dr. Janet Williams din partea SIGMA, este co-autorul unui ghide de interviu structurat pentru Montgomery-Asberg Depression Rating Scale.

Dr. Kobak a primit numeroase burse NIMH pentru dezvoltarea și studiul cursurilor de formare adresate examinatorilor pe teme ca depresia, schizofrenia și autismul. A fost distins cu premiul New Investigator Award din partea NIMH în 1996, și este un membru de seamă al echipei Depression Rating Scale Standardization (DRSST). El este de asemenea autorul a mai multor versiuni administrabile pe computer ale scalelor de evaluare clinice, cum sunt Hamilton Depression (HAMD) și Hamilton Anxiety Scales (HAMA), utilizate la nivel pregnant în industria medicală.

Eșantionul normativ al HDI® 

Eșantioanele românești un inclus un număr total de 917 persoane (N = 516 femei), dintre care 203 erau studenți (N = 143 femei). Vârsta medie în eșantionul total a fost 28.73, cu o abatere standard de 9.62 (vârsta participanților a variat între 19 și 60 de ani). Toți participanții au fost recrutați din comunitate, pe bază de voluntariat. Majoritatea persoanelor incluse în eșantion au raportat simptome depresive de intensitate scăzută. Amplitudinea variației scorurilor indică însă că a existat un număr de persoane care au raportat nivele moderate și severe ale simptomatologiei depresive. 

În cadrul manualului, sunt redate eșantioanele pentru versiunile HDI® (HDI®, HDI®-17, HDI®-SF, HDI®-Mel), fiind prezentate N, M, SD. Redăm valorile eșantionului total pentru HDI®: N=917, M=5.95, SD=6.48. Femeile au obținut sistematic scoruri mai mari decât bărbații, la toate formele Inventarului HDI®Aceste diferențe între scorurile femeilor și cele ale bărbaților sunt semnificative statistic pentru toate cele patru forme ale inventarului HDI®.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS