CPI® 260

California Psychological Inventory® (260)

Inventarul Psihologic California (CPI® 260) considerat la nivel internaţional a fi cea mai completă probă de măsurare a personalităţii normale.
Categorie: Cod produs: CPI® 260
Cu peste 60 de ani de studii de cercetare și validare, California Psychological Inventory (CPI) este considerat a fi cel mai bun și complet inventar de personalitate, de tip autoevaluativ și derivat empiric. CPI a fost construit de la bun început cu intenția de a oferi o imagine de ansamblu clară și eficientă asupra caracteristicilor personale și profesionale, a motivației și a stilurilor de gândire, a cărei aplicabilitate se regăsește într-o multitudine de situații și contexte, de la utilizări cvasi-clinice și de adaptabilitate socială (diagnoza devianței și delincvenței) și ajungând la aplicații precum selecția de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de muncă, orientarea vocațională, dezvoltarea carierei etc.

CPI a fost numit în repetate rânduri ca fiind cel mai bun inventar de personalitate. Încă de la crearea sa, Kelly (1956), în Mental Measurements Yearbook l-a numit probabil cel mai bun instrument de tipul său. Kleinmutz (1967, p. 239) considera la acel moment ca CPI este pe drumul de a deveni unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun, instrument de măsurare a personalității, iar Anastasi (1968, p. 448) îl considera unul dintre cele mai bune inventare de personalitate care exista ... de vreme ce dezvoltarea sa este de un înalt nivel tehnic și validarea sa a fost făcută printr-un mare număr de cercetări extensive și instrumentul este în continuare supus unor îmbunătățiri continue. Hough (1988), efectuând un studiu metaanalitic în care a inclus 37 probe de diagnoză a personalității, l-a găsit ca fiind cel mai bun inventar de personalitate existent. Până în anul 1990 au fost înregistrate traduceri și adaptări ale CPI-ului în 28 de limbi (s-au inclus aici și patru dialecte chineze).

Scalele CPI® 

Conține 20 de scale primare ("populare") și un număr variabil (de la variantă la variantă, între 7 și 12) de scale secundare. Scalele primare sunt grupate în 4 categorii principale: 

(a) Măsuri ale stilului și orientării interpersonale, cu scale precum Dominanța (Do), Capacitatea de status (Cs), Sociabilitatea (So), Prezența socială (Sp), Acceptarea de sine (Sa), Independența (In), Empatia (Em); 

(b) Măsuri ale orientarii valorice și normative, cu scale precum Responsabilitatea (Re), Socializarea (So), Autocontrolul (Sc), Impresia bună (Gi), Comunalitatea (Cm), Starea de bine (Wb) și Toleranța (To); 

(c) Măsuri ale funcționarii cognitive și intelectuale, cu scale precum Realizarea prin conformare (Ac), Realizarea prin independență (Ai) și Eficiența intelectuală (Ie); 

(d) Măsurile rolului și stilului interpersonal, cu scale precum Intuiția psihologică (Py), Flexibilitatea (Fx) și Feminitatea/Masculinitatea (F/M). 

Scalele secundare ale CPI® sunt: 

  • Scala Mp (Potențial managerial, Managerial Potential
  • Scala Wo (Orientarea spre muncă, Work Orientation
  • Scala Ct (Temperament creativ, Creative Temperament
  • Scala Lp (Leadership, Leadership
  • Scala Ami (Amabilitate, Amicability
  • Scala Leo (Orientarea spre aplicarea legii, Law Enforcement Orientation
  • Scala Tm (Încăpățânare, Tough-mindedness
  • Scalele B-Ms și B-Fm (Scalele Baucom pentru Feminitate/Masculinitate) 
  • Scala Anx (Anxietate, Anxiety) 
  • Scala Nar (Narcisism, Narcissism)


Profiluri demonstrative CPI®

Revizie BUROS DA, in R. A. Spies, J. F. Carlson, & K. F. Geisinger (Eds.), The eighteenth mental measurements yearbook.
Abreviere CPI® 260, CPI® PLUS
Data publicării 2006
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare individuală/ grup, autoevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 3200
Calificarea necesară B
Durată 25-35 de minute
Tipul itemilor itemi verbali scorați pe o scală dihotomică
Numărul itemilor 260 (CPI® 260 sau PLUS)

Harrison G. Gough, PhD

După aproape patru ani pe care i-a petrecut în serviciul militar în timpul ultimului Război Mondial, Harrison Gough s-a înscris la programul doctoral al Universității din Minnesota, unde a și primit titlul de Doctor în Psihologie, în 1949.

Ulterior a acceptat să predea la Facultatea de Psihologie a Universității Berkeley, din California. A urmat o carieră academică strălucită pâna la retragerea sa, în 1986. Înca își păstreaza titlul onorific de Profesor de Psihologie al Facultății ("Professor Emeritus").

În același timp, în 1956 devine co-fondator al Consulting Psychologists Press (CPP, Inc.), companie care este unul dintre cei mai mari editori de teste și furnizori de produse și servicii adresate profesionistilor centrați pe dezvoltarea personală și organizațională. De la apariția CPP și până în 1996, Gough a fost de asemenea în consiliul director al companiei.

Harrison Gough este autorul unui număr semnificativ de inventare de personalitate printre care cele mai cunoscute sunt California Psychological Inventory (CPI), Adjective Check List (ACL) și Personnel Reaction Blank (PRB). Cel mai cunoscut dintre acestea este, de departe, CPI, publicat pentru prima oara în 1956. Efortul depus de H. G. Gough pentru rafinarea și optimizarea CPI se întinde pe durata a aproape jumătate de secol și a fost rezumat chiar de către autor, în 2002, prin publicarea unei bibliografii comprehensive a CPI care conține mai mult de 2000 de titluri de lucrări dedicate instrumentului. CPI este probabil - după evaluarea BUROS - cel mai puternic și complet instrument de diagnoză a personalității normale, adulte din câte există în prezent.

Cariera strălucită a lui Harrison Gough în domeniul psihologiei a fost încununată recent, în aprilie 2005, când SPSP (Society for Personality and Social Psychology) cea mai mare organizație mondială reunind psihologi și psiho-sociologi i-a oferit doctorului Harrison Gough premiul Jack Block, oferit anual pentru contribuții majore, remarcabile în psihologia personalității. Cei interesați vor dori poate să știe ca Harrison Gough și Jack Block au o lungă istorie de colaborare în cercetări științifice, cea mai marcantă legătură dintre cei doi iluștri cercetători plasându-se tot pe marginea CPI, căci Jack Block este autorul California Q, un Q-Sort standardizat folosit deseori în confluență cu CPI-ul.

Eșantionul normativ al CPI® 

Adaptarea CPI® s-a realizat în România începând cu anii '70, continuând mai mult sau mai putin susținut în toată această perioadă. Majoritatea cercetărilor s-au realizat sub directa îndrumare a autorului testului, iar volumul impresionant de studii, publicate și nepublicate, care utilizează CPI® în România califică această probă ca probă internațională cu cea mai serioasa validare în România. 

Adaptarea a inclus nu doar aspecte legate de traducere și semantică, ci și aspecte ce țin de semnificația culturală a anumitor itemi. În plus, au fost considerate aspecte statistice care probează echivalența formelor, precum distribuțiile comparative ale răspunsurilor pe anumite grupuri-criteriu, stabilitatea soluției factoriale etc. 

Manualul testului expune de asemenea o seamă de studii autohtone de validare prin diverse metode, precum validarea concurentă sau validarea prin raportarea directă la criteriu, prin hetero-evaluari adjectivale ori prin peer-nomination. Etaloanele actuale ale CPI® sunt realizate pe baza unor eșantioane normative, reprezentative la nivel național atât în mediu urban, cât și în cel rural. Eșantionul normativ pentru CPI® 434 conține 2500 de subiecți, iar cel pentru CPI® 260 conține 3200 de subiecți.

Manualul romanesc al CPI este un manual integral românesc, valabil pentru toate versiunile CPI® (480, 462, 434, 260) cu o prefață a autorului original al testului, Harrison G. Gough. Este o lucrare excelentă, voluminoasă și care acoperă un gol în sfera celui mai iubit chestionar de personalitate utilizat în România. Este o lucrare complexă, adresată deopotrivă utilizatorilor începători și celor avansați. Manualul are 420 de pagini și este structurat în 11 capitole: Introducere în CPI®. Istoric si versiuni, Bazele filosofice ale CPI®, Fidelitatea CPI®, Structura factorială a CPI®, Scalele vectoriale și modelul cuboid, Semnificațiile scalelor standard ale CPI®, Scalele speciale ale CPI®, Interpretarea profilurilor individuale, Studiul echipelor din organizații, Asistența psihologică a managerilor, Promovare și selecție profesională.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS