BWAS®

Barron-Welsh Art Scale®

Scala de Creativitate Barron-Welsh® (BWAS®) realizează evaluarea nonverbală de tip screening a creativității și deschiderii la experiență
Categorie: Cod produs: BWAS®

Ce este BWAS®? 

BWAS® este o scală non-verbală care măsoară creativitatea și deschiderea spre experiență – dimensiuni care poartă numele de Origence în comunitatea științifică. BWAS® face parte dintr-un sistem mai cuprinzător de evaluare a personalității cu origini încă din 1949: testul de personalitate non-verbal Welch Figure Preference Test (WFPT). Versiunea prezentă a BWAS® este una revizuită, care cuprinde două scale, BWAS și RAS, care măsoară aceeași dimensiune și care conțin un număr de 37 de itemi comuni. 

BWAS® este elaborat prin metoda empirică și constă într-un număr de 86 de figuri alb-negru. Figurile sunt de la forme geometrice simple la pattern-uri complexe, cu variații din punctul de vedere al simetriei, calității și elaborării (desene de mână versus desene elaborate). În cadrul sarcinii testului, respondentul este rugat ca pentru fiecare dintre cele 86 de imagini să bifeze dacă îi place sau nu. În funcție de răspunsurile date, se obțin scoruri cu valori interpretative specifice. Cea mai frecventă alegere de co-administrare este California Psychological Inventory® 260 (CPI® 260).

Astfel, un nivel de originalitate înalt sau un scor Origence ridicat, după cum este acesta măsurat de BWAS®, este caracteristic unor persoane creative, care se opun unor abordări tradiționale, stabilite de alții și care preferă să facă lucrurile în felul lor propriu, chiar dacă acest lucru le face să fie uneori mai puțin populare sau în dezacord cu ceilalți. Sunt persoane interesate de un univers deschis pe care îl pot structura în modul lor subiectiv. Un nivel inferior de Origence este caracteristic unor persoane care se simt mai în largul lor în medii organizate, structurate și stricte, în care problemele pot fi rezolvate prin metode convenționale și anterior stabilite.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat BWAS®? 

BWAS®, ca predictor nonverbal al deschiderii spre experienţă şi al bogăţiei asociative intrinsec asociate cu temperamentul creativ, este ideal în screeningul pentru accesul la posturile din domenii care necesită astfel de calități, cum sunt spre exemplu: copywriting, arhitectură, design, teatru şi film, artă vizuală.

Ca scală de examinare a creativității, BWAS® poate fi utilizat atât în psihologia ocupațională, în consilierea vocațională și reconversia profesională, cât și în consilierea terapeutică.


Care sunt particularitățile BWAS®? 

TIMPUL REDUS DE APLICARE. Cu o durată de administrare de 10-15 minute, BWAS® este aliatul imbatabil în identificarea creativilor sau non-conformiștilor, fie pentru un post, în selecție, fie în contextul terapeutic sau vocațional, pentru descoperirea propriilor calități. 

LARGA APLICABILITATE. Spre deosebire de majoritatea testelor de creativitate, BWAS® nu necesită capacitatea de a citi și scrie, ceea ce îl recomandă și pentru categoriile de persoane care sunt mai greu abordabile cu teste verbale, cum ar fi copiii, persoanele cărora le lipsește fluența verbală într-o anumită limbă, persoanele cu afazie, persoanele surdo-mute. 

ACCESIBILITATEA. Sarcina în sine este una simplă, care nu necesită concentrare susținută din partea respondenților sau un efort de a învăța itemii, motiv pentru care poate fi aplicat unor persoane cu un IQ mai redus sau cu dificultăți de concentrare (de exemplu, persoane depresive etc.). Acordarea de răspunsuri este extrem de facilă.

OBIECTIVITATEA. Spre deosebire de alte teste de creativitate, care solicită producerea de idei/povești/desene, BWAS® solicită doar marcarea unui X la fiecare imagine în dreptul răspunsului îmi place sau nu îmi place; deși este un test de creativitate, scorarea sa este complet obiectivă; influența dezirabilității sociale este minimală.

Scalele BWAS® 

Scalele sunt:

  • scala artistică Barron-Welsh iniţială, denumită BW (Barron & Welsh, 1952)
  • scala artistică revizuită, denumită RA (Welsh, 1959)


Profiluri demonstrative BWAS®

Revizie BUROS DA, in O. K. Buros (Ed.), The seventh mental measurements yearbook.
Abreviere BWAS®
Data publicării 2009
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 19 ani
Volumul eșantionului 861 (eșantion normativ) + 767 (eșantion ocupațional)
Calificarea necesară B
Durată 15 minute
Tipul itemilor itemi de forma unor imagini, scorați pe o scală dihotomică
Numărul itemilor 86

Frank Barron, PhD

Frank Barron, Ph.D. a absolvit La Salle College în 1942, cu specializare în filosofie. Și-a început studiile masterale la University of Minnesota. A participat la cel de-al Doilea Război Mondial ca medic în Europa, după care s-a reîntors la University of Minnesota pentru a-și finaliza masteratul. A primit titlul de Doctor în 1950 la University of California, Berkeley și a predat la Harvard, Bryn Mawr, University of Hawaii, Wesleyan. Din 1969 pâna la pensionarea sa în 1992, a predat la University of California, Santa Cruz, având o contribuție decisivă la dezvoltarea Facultății de Psihologie din cadrul acestei universități, unde a deținut și funcția de Decan. A întreprins mare parte din activitatea sa științifică ca membru fondator al Institute of Peronality Assessment and Research (IPAR) la UC Berkeley, între 1949 și 1968.

A efectuat studii de pionerat în domeniul creativității și al personalității creatoare pe scriitori, arhitecți, cercetători și matematicieni. Activitatea sa a jucat un rol crucial în schimbarea direcției de la psihopatologie spre sănătatea psihologică și vitalitatea personală. A studiat anumite trăsături de personalitate importante pentru creativitate și a construit teste pentru a le evalua. Printre aceste trăsături se numără: predispoziția spre originalitate, preferința pentru complexitate, independența în gândire, sensibilitatea estetică, tăria Eului, sănătatea psihologica, nevrozismul și asumarea de riscuri.

Frank Barron a fost Guggenheim Fellow, Fellow of the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences și SSRC Faculty Research Fellow. A primit premiile Richardson Creativity Award (1969) și Rudolf Arnheim pentru contribuția adusă în domeniul psihologiei și artei (1995), ambele decernate de APA. A fost de asemenea Președinte al Humanistic Division a APA între 1989 și 1990. Și-a adus contribuția la un număr de reviste științifice, printre care Scientific American, Encyclopaedia Britannica, Science, Contemporary Psychology, Journal of Personality și Journal of Abnormal and Social Psychology. În anul 1979 i s-a acordat un titlu de Doctor onorific din partea La Salle College.

Lucrarea sa Creativity and Psychological Health (1963) este considerată una dintre lucrările de referință din domeniul creativității. Lucrările sale Creativity and Personal Freedom (1968) și Creative Person and Creative Process (1969) rezumă multe dintre articolele sale publicate. Printre alte lucrări ale sale se numără Scientific Creativity (1963, împreună cu C. W. Taylor), Artists in the Making (1972), The Shaping of Personality (1979), No Rootless Flower: An Ecology of Creativity (1995) și o antologie, Creators on Creating (1997). În 1996 a fost publicată o lucrare (festschrift) în onoarea sa, Unusual Associates.

Harrison G. Gough, PhD

După aproape patru ani pe care i-a petrecut în serviciul militar în timpul ultimului Război Mondial, Harrison Gough s-a înscris la programul doctoral al Universității din Minnesota, unde a și primit titlul de Doctor în Psihologie, în 1949.

Ulterior a acceptat să predea la Facultatea de Psihologie a Universității Berkeley, din California. A urmat o carieră academică strălucită pâna la retragerea sa, în 1986. Înca își păstreaza titlul onorific de Profesor de Psihologie al Facultății ("Professor Emeritus").

În același timp, în 1956 devine co-fondator al Consulting Psychologists Press (CPP, Inc.), companie care este unul dintre cei mai mari editori de teste și furnizori de produse și servicii adresate profesionistilor centrați pe dezvoltarea personală și organizațională. De la apariția CPP și până în 1996, Gough a fost de asemenea în consiliul director al companiei.

Harrison Gough este autorul unui număr semnificativ de inventare de personalitate printre care cele mai cunoscute sunt California Psychological Inventory (CPI), Adjective Check List (ACL) și Personnel Reaction Blank (PRB). Cel mai cunoscut dintre acestea este, de departe, CPI, publicat pentru prima oara în 1956. Efortul depus de H. G. Gough pentru rafinarea și optimizarea CPI se întinde pe durata a aproape jumătate de secol și a fost rezumat chiar de către autor, în 2002, prin publicarea unei bibliografii comprehensive a CPI care conține mai mult de 2000 de titluri de lucrări dedicate instrumentului. CPI este probabil - după evaluarea BUROS - cel mai puternic și complet instrument de diagnoză a personalității normale, adulte din câte există în prezent.

Cariera strălucită a lui Harrison Gough în domeniul psihologiei a fost încununată recent, în aprilie 2005, când SPSP (Society for Personality and Social Psychology) cea mai mare organizație mondială reunind psihologi și psiho-sociologi i-a oferit doctorului Harrison Gough premiul Jack Block, oferit anual pentru contribuții majore, remarcabile în psihologia personalității. Cei interesați vor dori poate să știe ca Harrison Gough și Jack Block au o lungă istorie de colaborare în cercetări științifice, cea mai marcantă legătură dintre cei doi iluștri cercetători plasându-se tot pe marginea CPI, căci Jack Block este autorul California Q, un Q-Sort standardizat folosit deseori în confluență cu CPI-ul.

Eșantionul normativ al BWAS ®

Testul a fost construit iniţial cu scopul de a oferi ca stimul un material nonverbal, care să se adreseze unei categorii largi de subiecţi care nu puteau fi testaţi destul de rapid cu inventare de personalitate tradiţionale sau cu metode proiective. Ulterior, acesta a devenit de sine-stătător ca măsură obiectivă, rapidă și predictivă în identificarea creativității, ceea ce îl recomandă în situațiile de selecție, atunci când una dintre dimensiunile pe care candidații trebuie să le dețină este temperamentul creativ.

Etalonul BWAS ® permite utilizarea testului în situațiile de selecție

Eşantionul normativ românesc al BWAS® este format dintr-un număr de N=861 de persoane, dintre care N=423 (49.13%) sunt de sex masculin, iar N=438 (50,87%) sunt de sex feminin. Datele au fost selectate dintr-o bază cu peste 1500 de administrări, fiind extrase aleator pe cote şi reprezentând vârste şi niveluri de educaţie diverse. În afară de eşantionul normativ de 861 de persoane, în studiul testului pe populaţia românească au mai fost utilizate şi alte eşantioane, cuprinzând subiecţi dintr-un număr de 30 de ocupaţii, însumând un număr de 767 de persoane. Persoanele incluse în eşantionul normativ românesc al BWAS® au vârsta cuprinsă între 19 şi 52 ani (m=29, SD=6.91). În conformitate cu datele avute la dispoziţie, s-a decis includerea în cercetare a trei categorii de vârstă: 19-29 ani, 30-39 ani şi 40-52 ani. Din analizele efectuate pe eşantionul normativ românesc combinat al BWAS rezultă, ca şi în cazul eşantionului normativ american, faptul că femeile sunt mai creative decât bărbaţii, obţinând scoruri medii semnificativ statistic mai înalte decât bărbaţii la ambele scale.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS