NEO-PI-3™

NEO Personality Inventory, Third Edition™

Inventarul Personalității NEO-3 (NEO-PI-3™) este versiunea actualizată a consacratului NEO-PI-R™

Categorie: Cod produs: NEO-PI-3™

Ce este NEO-PI-3™? 

NEO-PI-3™ este versiunea actualizată a binecunoscutului Revised NEO Personality Inventory™ (NEO-PI-RI™), considerat la nivel global a fi standardul modelului Celor cinci factori, și evaluând comprehensiv, fidel și valid consacratul cvintet (Nevrotismul, Extraversia, Deschiderea către experiențe, Agreabilitatea și Conștiinciozitatea) al dimensiunilor de personalitate, cât și fiecare dintre cele 30 de fațete asociate acestora. 

NEO-PI-3™ permite evaluarea detaliată și precisă a domeniilor personalității prin intermediul celor 240 de itemi, evidențiind stilul emoțional, interpersonal, experiențial, atitudinal și motivațional al clientului. Administrarea testului se face în 30-40 minute, iar scorarea se realizează în câteva secunde prin formatul online. Spre deosebire de versiunea precedentă, NEO-PI-3™ oferă posibilitatea de a administra chestionarul atât ca autoevaluare (forma S), cât și din perspectiva unei alte persoane în calitate de observator (forma R). Deși aceste tipuri de evaluare nu sunt interșanjabile, ele oferă un sprijin în diverse situații, de exemplu imposibilitatea unei persoane de a completa autoevaluarea sau evaluarea membrilor unei echipe. 

Îmbunătățirile aduse prezentei versiuni sunt numeroase. Probabil cea mai importantă este adăugarea unor indici de validitate a profilului. Alte modificări țin de înlocuirea unui număr de 37 de itemi dintre cei 240, pentru a-i face mai inteligibili și mai adecvați pentru respondenții mai tineri și pentru adulții cu niveluri educaționale mai reduse. De asemenea, ordinea itemilor a fost schimbată pentru a permite, exclusiv în cazuri speciale, administrarea scurtată. Suplimentar, acum există forme diferite ale testului pentru adolescenți și adulți. Mai multe precizări ale optimizărilor sunt prezentate mai jos, la Particularitățile testului. 

Pentru mai multe detalii, consultă și secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat NEO-PI-3™? 

NEO-PI-3™ se adresează specialiștilor din domenii variate interesați de evaluarea personalității normale, cu sau fără elemente de psihopatologie anterior identificate, putând fi astfel folosit cu adulți și/sau adolescenți în aria business, în aria sănătății mentale, în aria educațională și în cercetare, în scopul identificării detaliate a structurii factoriale de personalitate. 

NEO-PI-3™ poate fi utilizat în consilierea profesională și psihologie industrial-organizațională, contribuind semnificativ în selecția de personal, studiul siguranței ocupaționale, în leadershipul transformațional și dinamica de echipă, precum și în conturarea intereselor vocaționale. 

În domeniul clinic, atât în consiliere, psihologie clinică, dar și în psihiatrie, servește pentru înțelegerea stilurilor emoţionale, interpersonale, experienţiale, atitudinale și motivaţionale ale clientului, în stabilirea diagnosticului, în facilitarea comunicării și apropierii empatice, pentru feedback și insight, pentru anticiparea cursului terapiei, pentru selectarea tratamentului optim. 

În medicina comportamentală și psihologia sănătății, inventarul poate fi utilizat pentru identificarea predispoziției la boli coronariene, locului relativ al controlului privind propria sănătate și a comportamentului anormal legat de boală. 

În cercetarea cross-culturală, poate fi extrem de util în compararea științifică a diferitelor culturi, la fel precum poate contribui în domeniul geneticii moleculare și comportamentale, de exemplu în investigarea trăsăturilor moștenite relevate prin studiile gemelare. 

În psihologie educațională, Deschiderea și Conștiinciozitatea joacă un rol important în asocierea cu alte concepte din aria menționată. 


Care sunt particularitățile NEO-PI-3™? 

NEO JOB PROFILER. NEO-PI-3™ include o componentă adițională destinată identificării trăsăturilor relevante unei anumite ocupații, NEO Job Profiler, însoțită de setul de cartonașe specifice care facilitează procesul de stabilire a ponderii trăsăturii respective în cadrul rolului ocupațional. 

GLOSAR. Adăugarea unui glosar de termeni mai puțin familiari contribuie la posibilitatea de a administra testul și respondenților cu un nivel limitat de alfabetizare. 

PROFILUL EXTINS. Disponibilitatea de generare a unui profil extins în urma administrării testului, care include: un rezumat al NEO-PI-3 în cei cinci factori, graficul complet al dimensiunilor și fațetelor, interpretarea verbală detaliată a fațetelor NEOAC, o secțiune de interpretări corelative în baza a zece stiluri individuale (Stare de bine, Apărare, Control al furiei, Control al impulsurilor, Interese, Interacțiuni, Activitate, Atitudini, Învățare și Caracter), o secțiune de interpretare clinică pentru verificarea raportării la problemele de viață și o secțiune de verificare a validității profilului, fac din NEO-PI-3™ alegerea ideală în contextul nevoii obținerii unui volum ridicat de informații într-un timp rezonabil.


IMPORTANT. Toți utilizatorii testelor NEO PI-R™ și NEO FFI™ beneficiază de un discount de 30% la achiziția starter-kitului NEO-PI-3™ (care include manualul NEO PI-3™/NEO-FFI-3™). Acest discount nu este cumulabil cu alte promoții în desfășurare. 

Scalele NEO-PI-3™

Dimensiunile (cei cinci factori) și fațetele (câte șase) asociate lor sunt:

Nevrotism (N)

 • Anxietate (N1), Furie-Ostilitate (N2), Depresie (N3), Timiditate (N4), Impulsivitate (N5), Vulnerabilitate (N6)

Extraversie (E)

 • Căldură (E1), Spirit gregar (E2), Asertivitate (E3), Activism (E4), Căutarea stimulării (E5), Emoții pozitive (E6)

Deschidere (O)

 • Fantezie (O1), Estetică (O2), Sentimente (O3), Acțiune (O4), Idei (O5), Valori (O6)

Agreabilitate (A)

 • Încredere (A1), Onestitate (A2), Altruism (A3), Complianță (A4), Modestie (A5), Blândețe (A6)

Conștiinciozitate (C)

 • Competență (C1), Ordine (C2), Simțul datoriei (C3), Dorință de realizare (C4), Autodisciplină (C5), Deliberare (C6)


Profilul NEO-PI-3™

Pe baza scalelor, profilul NEO-PI-3™ returnează:

(I) Secțiunea introductivă.

(II) Rezumatul factorial (trei intensități de descriptori): Nevrotism (N), Extraversie (E), Deschidere către experiențe (O), Agreabilitate (A) și Conștiinciozitate (C).

(III) Profilul grafic cu factorii și fațetele (scoruri brute și scoruri T).

(IV) Interpretarea detaliată a fiecărui factori și a fațetelor corespondente fiecărui factor (cu câte trei categorii descriptiv-interpretative).

(V) Cadrane de interpretări corelative pentru stiluri de personalitate privind:

 • Starea de bine (Optimiști joviali, Pesimiști posomorâți, Emotivi accentuați, Liniștiți placizi),
 • Apărarea (Adaptați, Indiferenți, Hipersensibili, Dezadaptativi), 
 • Controlul furiei (Destinși, Timizi, Cu sânge rece, Temperamentali), 
 • Controlul impulsurilor (Tenace, Supracontrolați, Relaxați, Necontrolați), 
 • Interesele (Consumatori mondeni, Casnici, Introspectivi, Creativi sociali), 
 • Interacțiunile (Lideri, Primitori, Competitori, Modești), 
 • Activitatea (Hedoniști, Întreprinzători, Letargici, Truditori), 
 • Atitudinile (Liber cugetători, Progresiști, Rigizi, Tradiționaliști), 
 • Învățarea (Visători, Elevi buni, Elevi delăsători, Conformiști), 
 • Caracterul (Bine intenționați, Altruiști eficienți, Șterși, Individualiști).

(VI) Interpretarea clinică a scorurilor factorilor și fațetelor.

(VII) Indicii de validitate ai profilului.

(VIII) Modus operandi. 


Profilul NEO-PI-3™

Revizie BUROS J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements yearbook.
Abreviere NEO-PI-3™, NEO-3™, NEO3™
Data publicării 2019
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual/Grup, Auto/Heteroevaluare
Vârsta peste 12 ani
Volumul eșantionului 4000
Calificarea necesară B
Durată 30-40 minute
Tipul itemilor 240 de itemi verbali, cotați pe o scală tip Likert, cu 5 puncte
Numărul itemilor 240

Paul T. Costa, Jr., PhD

Paul T. Costa a activat din 1985 până în prezent în calitate de conducător al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de cercetare a îmbătrânirii și a Institutului național pentru sănătate. Este foarte cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la întocmirea NEO® PI-R.

În anul 1964, obține B.A. (bachelor of arts) în psihologie la Universitatea Clark. Continuă studiile la Universitatea din Chicago unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul dezvoltării umane. Mai târziu, în 1972 lucrează ca lector al secției de Psihologie clinică, în cadrul Universității Harvard, pentru că în 1973 să devină profesor asociat al Universității Massachusetts din Boston.

Este membru al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, 1965, Division 20, Adult Development and Aging, 1975, Division 38, Health Psychology, 1985) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității și nu numai (Hierarchical linear modeling analyses of the NEO® PI-R scales in the Baltimore Longitudinal Study of Aging, Age trends and age norms for the NEO® Personality Inventory-3 in adolescents and adults, Assessment).

Robert R. McCrae, PhD

Robert R. McCrae activează din 1983 ca lider al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și Cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de Cercetare a Îmbătrânirii și a Institutului Național pentru Sănătate, alături de colegul său Paul Costa. Este cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la dezvoltarea NEO® PI-R.

În anul 1971, obține B.A. (bachelor of arts) în filosofie la Universitatea de stat Michigan. Continuă studiile la Universitatea din Boston unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul psihologiei personalității. Mai târziu, în 1974 lucrează ca lector al departamentului de Psihologie, în cadrul Universității Boston, pentru ca în 1975 să devină asistent de cercetare în Programul de cercetare a personalității, din Studiul de etalonare a îmbătrânirii (Normative Aging Study) din clinica Universității Massachusetts din Boston. În 1978 devine director al unui proiect ce investighează fumatul și personalitatea, aparținând aceleiași universități.

Este membru onorific al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, Division 20, Adult Development and Aging, Society for Personality Assessment) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității (Toward a geography of personality traits: Patterns of profiles across cultures, Personality plasticity after age 30, National character and personality, Current Directions in Psychological Science).

Eșantionul normativ al NEO-PI-3™

Eșantionul normativ pentru Forma S

Eșantionul normativ al NEO-3 în România cuprinde un număr de 4000 de participanți, 2000 de bărbați și 2000 de femei, selectați aleator dintr-o bază de date mai voluminoasă (de peste 7000 de administrări ale chestionarului). Participanții au vârste cuprinse între 18 și 84 de ani (M = 43.95, SD = 16.30).

În baza de date mai voluminoasă au fost supra-reprezentate femeile, tinerii și persoanele din mediul urban, cu precădere din regiunea statistică 8 (București), însă în timpul extragerii randomizate au fost implementate proceduri de echilibrare a bazei de date din punctul de vedere al genului pe fiecare categorie de vârstă și de echilibrare a celor 8 regiuni statistice.

În ceea ce privește distribuția pe gen și vârstă a eșantionului normativ românesc există o bună echilibrare a subeșantioanelor de gen în interiorul fiecărei grupe vârstă, precum și o reprezentare adecvată a fi ecărei categorii de vârstă în ansamblul eșantionului normativ.

Distribuția eșantionului normativ românesc în funcție de gen, mediu de proveniență și zonă geografică. Toate zonele geografice sunt foarte bine reprezentate în eșantion, iar abaterea procentuală de la procentul relativ al populației pe fiecare zonă este mai mică de 2%. În culegerea eșantionului s-au făcut eforturi deosebite pentru culegerea de date nu doar din zona urbană, ci deopotrivă din zona rurală; ca efect al acestor eforturi, aproximativ 45% din eșantion este de proveniență rurală. După cum se poate observa, subeșantioanele de gen sunt echilibrate bine și în cazul distribuției pe zonă statistică.

Eșantionul normativ este divers și din punctul de vedere al etniei participanților, reflectând relativ apropiat de realitate distribuția etnică a populației României.

Distribuția în funcție de educație a eșantionului normativ românesc are o parte semnificativă a eșantionului cu studii universitare; există însă, de asemenea, o parte voluminoasă a eșantionului care raportează studii mai scăzute, de liceu, în special din zona rurală și din rândul participanților cu vârste mai ridicate.

Eșantionul normativ pentru Forma R

Eșantionul normativ pentru Forma R a NEO-3 în România cuprinde un număr de 824 de participanți, care au evaluat 401 bărbați (48.67%) și 423 femei (51.33), cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani (M = 35.42, SD = 13.37). Evaluatorii sunt soți/soții și prieteni/prietene ale unui număr similar (824) de participanți incluși în eșantionul normativ pentru Forma S, descris mai sus. Fiecare dintre acești participanți a fost evaluat de o singură altă persoană. Acest eșantion este utilizat pentru trasarea etaloanelor pentru Forma R, precum și pentru calcularea caracteristicilor psihometrice a Formei R și pentru raportarea acordului inter-evaluator între Forma S și Forma R a chestionarului.

Eșantionul normativ pentru adolescenți

Pentru dezvoltarea normelor pentru adolescenți, au fost culese utilizate datele provenite de la un eșantion de 410 adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani (M = 14.56, SD = 1.31), între care 171 de băieți și 239 de fete. Eșantionul a fost colectat în cadrul unui proiect național de evaluare a motivației școlare, adolescenții fiind elevi de liceu și gimnaziu în școli din mai multe regiuni geografi ce, atât din zona urbană cât și din zona rurală.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS