⚙️ În perioada 1.03-1.05.2021, efectuăm modificări la structura site-ului, cu afectarea temporară a vizualizării paginilor. Îți mulțumim pentru înțelegere! ⚙️

PANSS®

Positive and Negative Syndrome Scale®

Evaluarea Focalizată a Dimensiunilor Pozitive și Negative ale Tulburării Schizofrenice (PANSS®) 

Categorie: Cod produs: PANSS®
Positive and Negative Sydrome Scale evaluează severitatea simptomelor în schizofrenie și alte tulburări psihiatrice. Este folosit în mod curent pentru a evalua diferite tulburări cum ar fi tulburarea bipolară și psihozele afective.
 
PANSS oferă o tehnică bine definită, standardizată de evaluare a spectrului pozitiv-negativ, fiind un instrument solid din punct de vedere metodologic și psihometric. Este aplicabil într-un timp relativ scurt și poate fi folosit pentru evaluarea longitudinală, cu un efort minim de instruire și reorientare din partea clinicianului.
Anumite componente ale PANSS au fost folosite în studii asupra bolii Alzheimer, anorexiei nervoase, psihozelor induse de substanțe si a multor altor tulburări. PANSS are forma unui interviu clinic semi-structurat formalizat care evaluează dimensiuni ale simptomelor pozitive, negative și de alt tip, cu ajutorul a 7 trepte de intensitate.
PANSS include 33 de itemi care redau:
  • Scorul scalei Pozitiv (P),
  • Scorul scalei Negativ (N),
  • Indicele compozit (Scala Pozitiv minus scala Negativ),
  • Scala de Psihopatologie generală (G),
  • Riscul de agresivitate (S)
  • Scorul total
Principalele sale arii de utilitate sunt indică evaluarea clinică, răspunsul la tratament, prezicerea rezultatelor și evaluarea severității dizabilității, putând fi utilizat în practica privată, în centre publice de sănătate mintală, în spitale, în centre de consiliere pentru familie, în centre rezidențiale de psihoterapie etc.
Cele două modalități de cotare permit aflarea scorurilor pe clustere de simptome: (Lipsa de energie, Perturbarea gândirii, Activarea, Paranoia/Beligeranța și Depresia) și suplimentar (Negativ, Pozitiv, Dispoziție disforică, Activare și Preocupare autistă).

Beneficiile PANSS sunt extreme de numeroase: definește adecvat simptomele, oferă criterii operaționale în evaluare, are un număr echilibrat de itemi care constituie sindroamele pozitiv și negativ, oferă o procedură standard de interviu, evaluează prezența și severitatea sindroamelor, surprinde schimbările produse de medicație și ponderea simptomelor pozitive și negative, evaluează psihopatologia generală și influența acesteia asupra severității sindroamelor.
 

Simptomele evaluate de PANSS

P1. Idei delirante
P2. Dezorganizare conceptuală
P3. Comportament halucinator
P4. Hiperactivitate
P5. Idei delirante/de grandoare
P6. Suspiciune/Persecuție
P7. Ostilitate
N1. Aplatizare afectivă
N2. Detașare emoțională
N3. Relaționare deficitară
N4. Retragere socială de tip pasiv/apatic
N5. Dificultăți în gândirea abstractă
N6. Lipsa spontaneității și fluxului conversației
N7. Gândire stereotipă
G1. Preocupări somatice
G2. Anxietate
G3. Sentimente de vinovăție
G4. Tensiune
G5. Manierisme și posturi
G6. Depresie
G7. Lentoare motorie
G8. Lipsă de cooperare
G9. Conținut neobișnuit al gândirii
G10. Dezorientare
G11. Atenție diminuată
G12. Dificultăți de raționalizare și lipsa conștiinței bolii
G13. Tulburare volițională
G14. Control diminuat al impulsurilor
G15. Preocupare
G16. Evitare socială activă
S1. Furie
S2. Dificultăți în amânarea recompensei
S3. Labilitate afectivă

Materialele testului

Manualul tehnic al instrumentului
Interviul clinic structurat pentru Scala de sindrom pozitiv și negativ (SCI-PANSS)
Chestionarul pentru persoanele de îngrijire pentru Scala de sindrom pozitiv si negativ (IQ-PANSS)
Formularul de scorare manuală PANSS
Criteriile de cotare PANSS


Abreviere PANSS
Data publicării 2012
Populația vizată Clinică, adulți
Forma de administrare Individuală, Autoevaluare/Heteroevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 83
Calificarea necesară B
Durată 30-40 minute
Tipul itemilor întrebări
Numărul itemilor Interviul clinic adresat pacientului cuprinde 231 itemi de forma unor interogații.Pentru interviul clinic adresat persoanei care se ocupă de îngrijirea pacientului numărul itemilor este 179 formulați ca întrebări.

Stanley R. Kay, Ph.D.

Este o autoritate în domeniul cercetării clinice a schizofreniei  în 1980 a absolvit State University din New York at Stony Brook,  Dr. Kay este conducătorul cercetării clinice asupra schizofreniei în cadrul departamentului e psihiatrie al Colegiului Albert Einstein College al Centrului Medical Medicine-Montefiore din Bronx. S-a alăturat echipei în 1980 în calitate de asistent universitar clinician.

Din mai 1987, devine director al cercetărilor spihologice din cadrul Centrului Psihiatric Bronx (Bronx Psychiatric Center). Dr. Kay este renumit pentru cercetările sale asupra simptomelor de schizofrenie.

A dezvoltat de asemenea test de tip diagnostic pentru a diferen$ia schizofrenia de alte tulburări și a creat o scală pentru a delimita tipurile de schizofrenie.

Stanley R. Kay, Ph.D. a lăsat în urmă o moştenire remarcabilă. Pe lângă munca la PANSS, Dr. Kay a dezvoltat Cognitive Diagnostic Battery (Bateria de Diagnostic Cognitiv), utilizată pentru diagnosticul diferenţial între retard mintal şi psihoză, a publicat peste 100 de articole ştiinţifice, a avut în grijă sute de pacienţi şi a crescut două fiice. Mereu în amintirea familiei, a prietenilor şi colegilor, Dr. Kay a lăsat în urmă contribuţii academice recunoscute şi utilizate în continuare pe plan internaţional.

Lewis A. Opler, M.D., Ph.D.

Este un psihofarmacolog renumit la nivel internațional; este vestit pentru contribuțiile sale în ceea ce privește cercetările din domeniul sănătății mentale. 

Lewis A. Opler, M.D., Ph.D. este Adjunct Professor of Psychiatry la New York University School of Medicine, precum şi Chief Medical Officer și Director al Research Division of the New York State Office of Mental Health. Scala de sindrom pozitiv şi negativ sau PANSS a Dr. Opler este folosită pe scară mondială în practica în domeniul clinic, pentru ghidarea şi evaluarea progreselor terapeutice. În plus, în cercetarea clinică, PANSS a fost utilizat în mii de studii, inclusiv studiile de referinţă derulate pentru testarea eficienţei antipsihoticelor aprobate după 1990.

Dr. Opler a fost co-autor la peste 200 de publicaţii ştiinţifice, acoperind subiecte de la neurobiologia fundamentală la psihiatria trans-culturală. Dr. Opler a fost co-autor la două cărţi destinate demistificării şi destigmatizării tulburărilor mintale severe: Prozac and Other Psychiatric Drugs (Prozac şi alte medicamente psihiatrice) (Pocket Books, 1996) şi Resurrection and Redemption: Overcoming Mintal Illness and Regaining Dignity (Reînviere şi izbăvire: învingerea bolii mintale şi recâştigarea demnităţii) (PublishAmerica, 2003). Dr. Opler este şi Medical Editor al The complete pill guide (Agenda medicală completă) (Barnes & Noble Books, 2005). În fine, Dr. Opler are în continuare în grijă pacienţi, iar de câţiva ani colegii săi l-au selectat pentru includerea în prestigioasa bază de date Best Doctors in America.

Abraham Fiszbein, M.D.

Dr. Abraham Fiszbein este psihiatru bilingv specializat pe copii, adolescenţi şi adulţi. S-a născut în Argentina, unde şi-a început studiile de psihiatrie, cu o puternică componentă de sensibilitate trans-culturală.

Dr. Fiszbein a participat la un stagiu intensiv de cercetare la AECOM/MMC, sub supervizarea directă şi mentoratul celebrului psihiatru şi cercetător Lewis A. Opler, M.D., Ph.D., unde a fost co-autor al PANSS şi al versiunii spaniole a acestuia, respectând regulile stricte ale Academiei Regale Spaniole de Limbă Spaniolă. Mai târziu, a fost numit Assistant Professor of Psychiatry la AECOM. A finalizat studiile de rezidenţiat în psihiatrie şi apoi un stagiu clinic în psihiatria copilului şi adolescentului la AECOM/MMC. În prezent, Dr. Fiszbein lucrează în practica privată în Las Cruces, NM, unde continuă să intre în contact cu membrii comunităţii latino şi să se familiarizeze cu diferitele perspective existente în rândul acestei comunităţi.

Mark Opler, Ph.D., MPH

Dr. Mark Opler este specializat în dezvoltarea şi analiza indicatorilor comportamentali şi biologici ai expunerii şi ai efectelor acesteia. Studiile sale se focalizează pe etiologia, evoluţia de-a lungul vieţii, precum şi tratamentul schizofreniei şi a altor tulburări psihiatrice. În calitate de Senior Associate al PANSS Institute din New York, a dezvoltat şi a condus programe de training pentru evaluatori pentru numeroase studii internaţionale ce vizau tratamente farmacologice şi comportamentale. Dr. Opler este absolvent al programului de training în epidemiologie psihiatrică susţinut de National Institute of Mental Health (NIMH) şi a finalizat un stagiu post-doctoral în cadrul programului de training pentru cercetare în domeniul schizofreniei la Department of Psychiatry al Columbia University. A fost distins cu premiul NARSAD pentru tineri cercetători (2003-2005). Este în prezent afiliat la Columbia University, în cadrul Department of Epidemiology, și la New School University, în cadrul Department of Science, Technology, and Society. 

Paul M. Ramirez, Ph.D.

Dr. Paul Michael Ramirez este Profesor Universitar de neuropsihologie clinică, psihopatologie şi psihofarmacologie în cadrul Programului Doctoral de Psihologie Clinică la Long Island University în New York, unde este şi coordonator al Department of Psychology. Ca preşedinte al CNS ratings, o companie de instruire a evaluatorilor, a fost implicat pe parcursul ultimilor 15 ani în instruirea evaluatorilor pentru studii farmacologice clinice atât în America de Nord, cât şi la nivel internaţional. Dr. Ramirez a publicat mult în reviste psihiatrice şi este co-autor al Informant Questionnaire for the Positive and Negative Syndrome Scale (Chestionarul pentru persoanele care se ocupă de oferirea îngrijirii din cadrul Scalei de sindrom pozitiv şi negativ) (IQ-PANSS). 

Leonard White, Ph.D.

Leonard White, Ph.D., este profesor asistent de psihiatrie la Mt. Sinai School of Medicine, NYC, şi este psiholog clinician principal la Clinical Neuroscience Center Pilgrim Psychiatric Center, Brentwood, NY. Este membru al panelului de experţi din cadrul PANSS Institute. Este autorul principal al Modelului pentagonal de interpretare a PANSS şi a publicat o serie de articole ce investighează validitatea acestuia. Dr. White a fost printre primii cercetători care au utilizat BPRS în studii psihofarmacologice, iar în ultimii 15 ani a colaborat la studiul de cohortă Pilgrim, care se adresează îmbătrânirii cu schizofrenie. 
Eșantionul pentru populația românească este format din 83 de pacienți spitalizați, dintre care un număr de N = 54 (61.5%) sunt bărbați,  iar un număr de N = 29 (34.9%) sunt femei.
Vârsta pacienților este cuprinsă între 23 si 79 de ani (m = 44.78, SD = 13.23), un procent de 74.7% provenind din mediul urban, iar 18.1% din mediul rural. În ceea ce privește nivelul de școlarizare, 1.2% sunt persoane fără studii, 4.8 % cu studii de nivel primar, 21.7% cu studii de nivel gimnazial, 32.5% cu studii liceale, 13.3% post-liceale și 16.9% cu studii superioare.
S-a încercat o echilibrare cât mai atentă a eșantionului. Cel mai bine reprezentată tulburare în eșantion este schizofrenia paranoidă (N = 36, 43.4% din eșantion).

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS