IVE™

Eysenck™ Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy Questionnaire

Chestionarul Eysenck™ de Impulsivitate (IVE™) evaluează impulsivitatea și spiritul de aventură, la adolescenți și adulți, fiind un component al vestitelor Scale Eysenck

Categorie: Cod produs: IVE™

Ce este IVE™? 

IVE™ este un chestionar de personalitate axat pe măsurarea impulsivității pe baza unor dimensiuni similare Psihotismului și Extraversiei, așa cum erau evaluate de către Eysenck Personality Questionnaire™ Revised (EPQ™-R). Cum chestionarul EPQ™-R nu includea suficienți itemi specifici pentru măsurarea acestui concept, s-a considerat că este necesar să fie construit un chestionar separat. În cadrul IVE™ Impulsivitatea (Imp, Impulsiveness) este determinată pe baza unor itemi asemănători Psihotismului, Spiritul de aventură (Vent, Venturesomeness) pe baza unei serii de itemi centrați pe Extraversie, iar celor doi factori le-au fost adăugați itemi pentru Empatie (Emp, Empathy). 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat IVE™? 

Specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihiatrie, medicină vor regăsi în IVE™ instrumentul ideal pentru situațiile în care se dorește măsurarea preferinței atipice pentru risc. Testul poate fi utilizat în practica privată, în cabinetele de specialitate din ambulatoriul public sau privat, în secțiile medicale cu pacienți internați sau instituționalizați, instituții educaționale, dar și în mediile de detență (mediile în care există infracţionalitate sau devianţă), fiind astfel util în ariile: psihologie clinică și psihoterapie; psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. 

Totodată Scalele Eysenck pot fi aplicate în cercetarea științifică din domeniile enumerate anterior. În domeniul psihologiei muncii poate evalua probabilitatea de violență, abuzuri sau furt la locul de muncă, în psihologia școlară poate evalua diverse categorii cu risc pentru delincvență. 


Care sunt particularitățile IVE™? 

ACREDITARE CPR. IVE™ este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2008 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi a carierei, psihologia muncii, psihologia aplicată în servicii. 

RAPORT EXCELENT TIMP/REZULTATE. Cei 54 de itemi pot fi completați foarte rapid, iar raportul oferă o solidă bază de plecare în interpretarea scorurilor obținute. 

FACTORII COMPONENȚI. Scalele incluse de IVE™ explică comportamentul înclinat către risc prin prisma a trei factori: Impulsivitatea (Imp), Spiritul de aventură (Vent) și Empatia (Emp). 

Scala Impulsivitate a fost creată special pentru a detecta comportamente aventuroase, caracterizate de lipsa grijii pentru propria siguranță sau sănătate și de desconsiderarea riscului personal. Impulsivitatea trebuie privită ca fiind componenta anormală sau aspectul patologic al comportamentului cu preferinţă pentru risc (persoanele demonstrează o lipsă completă de previziune relativă la consecinţele acţiunilor lor). 

Scala Spirit de aventură identifică persoane extraverte, cu spirit de aventură, cu poftă de viață și căutătoare de plăceri și minime tendințe nevrotice, impulsive, de lipsă de control sau de cedare în fața frustrării sau a provocărilor. Spiritul de aventură ar trebui să fie privit ca adevăratul comportament cu preferinţă pentru risc (sunt caracterizate de un comportament cu preferinţă spre risc asumat). 

Scala Empatie are scopul de a detecta comportamente altruiste, calde, de ajutorare, dar și capacitatea de a rezona cu ceilalti și cu emoțiile lor, precum și preferința de a căuta în mod activ situații în care aceasta aptitudine poate fi manifestată. Empatia contribuie la evaluarea înțelegii implicațiilor pe care preferința pentru risc le poate avea în evaluarea și înțelegerea emoțiilor celorlalți.

Scalele IVE™

Actuala formă a chestionarului IVE™ conține 54 de itemi și oferă o măsurare foarte rapidă și fidelă a dimensiunilor:

  • Impulsivitate 
  • Spirit de aventură 
  • Empatie


Profiluri demonstrative IVE™ 

Revizie BUROS DA, reviewed in O. K. Buros (Ed.), The eighth mental measurements yearbook.
Abreviere IVE™
Data publicării 2009
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual / Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 12 ani
Volumul eșantionului 2600
Calificarea necesară B
Durată 10-15 minute
Tipul itemilor itemi verbali, cu răspuns binar (DA/NU)
Numărul itemilor 54 de itemi

Hans J. Eysenck, PhD

Psiholog clinician de renume, Hans Jürgen Eysenck este cel mai adesea amintit pentru munca sa în domeniul inteligenței și al personalității, deși cercetările sale s-au extins pe arii mult mai vaste. A fost la vremea sa cel mai frecvent citat în revistele de specialitate, dintre psihologii în viață. Hans Eysenck s-a născut în Germania, în timpul primului război mondial, dar de la 14 ani s-a mutat în Anglia din cauza opoziției sale cu partidul nazist. A fondat Departamentul de Psihologie în nou creatul Institut de Psihiatrie, unde a fost profesor din 1955 până în 1983. El a introdus psihologia clinică ca profesie în Anglia iar cercetările sale, de la personalitate și inteligență până la genetică comportamentală, de la atitudini sociale și până la terapii comportamentale, l-au facut renumit în lumea întreagă.

A fost editor-fondator al revistei Personality and Individual Differences și autorul a peste 50 de cărți și mai mult de 900 de articole academice. A prilejuit dezbateri intense cu abordarea sa controversată în privința varianței IQ-ului în grupurile rasiale.

A avut o contribuție însemnată la construirea teoriei științifice moderne asupra personalității și a fost un profesor strălucit, jucând un rol crucial în fundamentarea terapiilor comportamentale pentru tulburările mentale.
 
În același timp, munca lui Eysenck a fost adesea controversată. De departe cele mai caustice dezbateri s-au purtat pe tema rolului geneticii în diferențele de IQ, culminând cu legendarul pumn în nas primit de Eysenck în timpul unei prelegeri ținute la London School of Economics. Atitudinea lui Eysenck este rezumată în autobiografia sa Rebel with a Cause (Transaction Publishers, 1997): ”întotdeauna am simțit că omul de știință datorează lumii un singur lucru, și anume adevărul așa cum îl vede el. Dacă acest adevăr contravine unor credințe adânc înrădăcinate, asta este. Tactul și diplomația sunt foarte bune în relații internaționale, în politică, poate chiar și în afaceri; în știință doar un lucru contează, și anume faptele așa cum sunt ele.”

Eysenck a fost unul dintre primii psihologi care a studiat personalitatea prin metoda analizei factoriale, o tehnică statistică introdusă de Charles Spearman. Punctul forte al modelului lui Eysenck constă în fundamentarea pe o teorie amănunțită a cauzelor personalității. Eysenck a adus contribuții timpurii în domenii precum personalitatea prin aderarea sa explicită și categorică la metodologia științifică, pe care o consideră esențială pentru progresul psihologiei personalității.

Sybil B. G. Eysenck, PhD

Sybil B. G. Eysenck, soția lui Hans J. Eysenck, a fost co-director al Personality Investigations, Publications and Services (PIPS), o organizație dedicată promovării lucrărilor soțului ei și muncii de cercetare a acestuia. Ea este co-autoare, împreună cu soțul ei, pentru cea de-a treia dimensiune a personalității, Psychoticism, și co-autoare împreună cu Donald Saklofske pentru lucrarea Individual Differences in Children and Adolescents

Eșantionul normativ al IVE™ 

Eșantionul normativ al IVE™ în România este format din N = 2600 de participanți. Dintre aceștia, 1300 sunt de sex feminin și 1300 de sex masculin. Distribuția pe vârstă nu este perfect echilibrată, însă este suficient de ponderată pentru a putea fi considerată coerentă. S-a încercat reținerea unui număr de 250 de femei și 250 de bărbați pentru fiecare categorie de vârstă, însă în cazul persoanelor din categoria 40-49 de ani nu s-au putut culege date decât de la 400 de subiecți (200 de femei și 200 de bărbați), pentru categoria 50-59 ani au fost incluși 300 de subiecți (150 de femei și 150 de bărbați), iar pentru categoria 60-69 ani, 200 de subiecți (100 de femei și 100 de bărbați). De asemenea, eșantionul experimental de adolescenți cuprinși între 12 și 15 ani conține 200 de subiecți (100 de fete și 100 de băieți). Mai multe detalii despre etalon, cât și despre caracteristicile psihometrice sunt disponibile în cadrul manualului tehnic.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS