SON-R® 6 - 40 years

Snijders-Oomen® Nonverbal Intelligence Test 6-40

Testul de Inteligență Nonverbal Snijders-Oomen® 6 - 40 (SON-R® 6 - 40 ani)

Categorie: Cod produs: SON-R® 6 - 40 years

Ce este SON®-R 6 - 40 ani? 

SON®-R 6 - 40 ani este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor, adolescenților și adulților cu vârste cuprinse între 6 ani și 40 de ani, care conține 4 subteste și care poate fi administrat rapid, interactiv, în mod individual, în scopuri de diagnosticare. Testul face posibilă o evaluare largă a funcţionării mintale, într-o manieră nonverbală. 

SON®-R 6 - 40 ani diferă de orice alte teste de inteligență prin plierea pe nevoile specifice ale fiecărui respondent în timpul administrării (procedura adaptativă, instrucțiuni, feedback, atractivitatea materialului de testare), prin varietatea aptitudinilor măsurate și prin posibilitatea testării inteligenței fără a depinde de achizițiile de limbaj.

Anumite caracteristici ale testului asigură atractivitatea lui ca instrument pentru utilizarea asupra persoanelor cu dificultăți cognitive sau a celor a căror testare este evaluată ca dificilă. Aceste caracteristici includ varietatea sarcinilor, oportunitatea de a juca un rol activ, exemple detaliate, feedbackul din partea examinatorului, nivelul simplu pentru inițializare și limitarea itemilor care sunt prea dificili.

Instrumentarul SON-R 6-40

Testul SON-R 6-40 constă din următoarele patru subteste: Analogii, Mozaic, Categorii și Patternuri. Subtestele sunt prezentate în această ordine și pot fi împărțite în două tipuri: teste de raționament abstract (Categorii, Analogii) și teste de performanță ce implică orientare spațială (Mozaic și Patternuri). Subtestele sunt formate din câte două serii a câte 13 itemi (Mozaic și Patternuri) sau din câte trei serii a câte 12 itemi (Categorii și Analogii), aceștia fiind aranjați în ordinea crescătoare a dificultății. Sarcinile fiecărui subtest sunt introduse prin două sau trei exemple. Subiectul lucrează apoi itemii în mod independent. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat SON®-R 6 - 40 ani? 

Administrarea testului nu trebuie realizată exclusiv de psihologi sau psihopedagogi, însă experienţa în testare și în interacţiunea cu persoana examinată este de o importanţă capitală. Totuși, interpretarea și raportarea rezultatelor testării rămâne privilegiul experţilor. SON®-R 6 - 40 ani este un test de inteligenţă generală pentru copii, adolescenți și adulți. Testul evaluează un spectru larg de abilităţi cognitive, fără a implica utilizarea limbajului. Testul pare în mod special potrivit pentru utilizarea în cazul persoanelor cu dificultăți și dizabilități în termenii limbajului/dezvoltării vorbirii sau comunicării. Include, de exemplu, persoanele cu o tulburare a limbajului/vorbirii sau cu dislexie, persoanele cu probleme de auz sau surde, copiii și adulții cu autism, persoanele cu probleme în aria de dezvoltare socială, cât și imigranți care au crescut vorbind o limbă diferită.


Care sunt particularitățile SON®-R 6 - 40 ani? 

FEEDBACK-UL ÎN TIMP REAL. O caracteristică distinctivă a SON®-R 6 - 40 ani este aceea că feedback-ul este dat în timpul administrării testului. După ce persoana dă un răspuns, evaluatorul îi spune acesteia dacă răspunsul dat este corect sau incorect. În cazul în care răspunsul este incorect, evaluatorul demonstrează răspunsul corect. Atunci când este posibil, corectarea se face împreună cu persoana examinată. 

PROCEDURA ADAPTATIVĂ. Itemii din cadrul subtestelor SON®-R 6 - 40 ani sunt aranjaţi în ordinea crescătoare a dificultăţii. Se poate utiliza o procedură clară pentru determinarea unui punct de pornire optim, potrivit vârstei și abilităţii fiecărei persoane în parte. Utilizând punctul de pornire și respectând regulile pentru finalizarea testului, timpul de administrare este limitat la 50-60 de minute (deci o administrare mai rapidă și mai motivantă). 

ADMINISTRAREA NONVERBALĂ ȘI/SAU VERBALĂ. Testul poate fi administrat nonverbal sau prin intermediul indicaţiilor verbale. Instrucţiunile verbale nu prezintă informaţii suplimentare faţă de instrucţiunile nonverbale. Modalitatea de administrare poate fi adaptată abilităţii de comunicare a fiecărui persoane în parte, permiţând astfel testului să se desfășoare într-o manieră cât mai naturală.


Kitul complet SON®-R 6 - 40 (care include instrumentarul testului, aflat în stocul publisherului internațional) este disponibil exclusiv prin precomandă. La plasarea comenzii, vă rugăm să aveți în vedere o durată prelungită de livrare.

Scalele SON®-R 6 - 40 ani

SON®-R 6-40 ani este compus din 4 subteste. Scorurile obținute la cele 4 subteste diferite sunt combinate pentru a forma un scor al inteligenței care reprezintă abilitatea persoanei, în comparație cu grupul său de vârstă.

 1. Analogii, 
 2. Mozaic, 
 3. Categorii, 
 4. Patternuri.

Fiecare dintre aceste subteste obține un scor pe baza cărora sunt calculate trei tipuri de IQ:

 1. SON®-PS (scor de performanță) (Mozaic și Patternuri)
 2. SON®-RS (scor de raționament abstract) (Categorii, Analogii)
 3. SON®-IQ (scor total general) (toate subtestele)
 • Subtestul Analogii (trei serii a câte 12 itemi) este un test cu alegere multiplă în care o figură geometrică este schimbată. Subiectul trebuie să descopere principiul ce stă la baza acestei schimbări și să îl aplice unei alte figuri geometrice.
 • Mozaic (două serii a câte 13 itemi) este un subtest de performanță în care patternuri variate de mozaic trebuie să fie copiate într-un cadru, fiind utilizate șase tipuri de pătrate roșii, albe și roșii și albe.
 • Subtestul Categorii (trei serii a câte 12 itemi) este un test cu alegere multiplă în cadrul căruia subiectului îi este solicitat să indice trei imagini ale unor obiecte care au ceva în comun. Subiectul trebuie apoi să privească cinci alte imagini și să o aleagă pe cea care are aceeași caracteristică în comun cu celelalte trei. 
 • Subtestul Patternuri (două serii a câte 13 itemi) este un test de performanță, în cadrul căruia părțile absente ale liniilor unui pattern continuu trebuie completate, astfel încât patternul să fie întregit în mod firesc.


 • Asigurarea dificultății progresive a itemilor este deosebit de importantă pentru testele SON®-R, deoarece există procedura de test adaptativă, care presupune emiterea unor ipoteze despre abilitate în relație cu itemii neprezentați. 
 • Scorurile standardizate ale subtestelor sunt prezentate ca scoruri standard cu o medie de 10 și cu o abatere standard de 3. Aceste scoruri variază de la 1 la 19. Scorul SON-IQ, bazat pe suma scorurilor standardizate ale subtestelor, are o medie de 100 și o abatere standard de 15. Scorul SON-IQ variază de la 55 la 145. 
 • Suplimentar acestor scoruri standardizate, care sunt bazate pe comparația cu populația de aceeași vârstă, poate fi totodată determinată o vârstă de referință pentru scorurile subtestului și scorurile totale. Ea indică vârsta la care 50% de persoane din populația normativă realizează mai bine sarcinile și 50% au o performanță mai slabă. Vârsta de referință variază de la 5:6 la 18:0 ani. Vârsta de referință face posibilă, de asemenea, interpretarea performanței adulților și a persoanelor mai în vârstă cu deteriorare cognitivă, pentru care, de cele mai multe ori, utilizarea testelor standardizate pe vârstă este practic imposibilă sau inadecvată.

Abreviere SON®-R 6 - 40 ani, SON®-R
Data publicării 2022
Vârsta 6 - 40 ani
Volumul eșantionului 856
Calificarea necesară B
Durată 50-60 minute
Tipul itemilor variat, de performanță sau raționament
Numărul itemilor aproximativ 124

Peter J. Tellegen PhD

Ocupă în prezent funcția de profesor de psihologie aplicată în Norvegia, la Faculty of Behavioural and Social Sciences Groningen, Department: Psychometrics & Statistical Techniques — Department Psychometrics & Statistics.

Jacob A. Laros PhD

Este în prezent profesor universitar al University of Brasilia, cu specializare pe Education Management.

Eșantionul normativ al SON®-R 6 - 40 ani

Pentru standardizarea SON®-R în România, eșantionul are un volum de N = 856 persoane, reprezentativ la nivelul populației din România, vârsta cuprinsă între 6,00 ani și 40,00 ani. Chiar dacă testul a fost normat în România, iar normele pentru alte țări europene sunt accesibile și publicului român, pe viitor va fi disponibil un singur set de norme european (s-a constatat că diferențele sunt foarte mici între țări, tocmai pentru că testul este unul nonverbal). A fost stratificat în funcție de gen, etnie, zona geografică și nivelul educațional al părintelui care a însoțit copilul la testare. 

 • Vârsta: eșantionul a fost divizat în 17 categorii de vârstă a câte 1 an până la 4 ani. 
 • Genul: 57% fete și 43% băieți
 • Mediul de proveniență: mediul rural este subreprezentat
 • Zona geografică: Nord-Est (1), Sud-Est (2), Sud (3), Vest (4), Nord-Vest (5), Nord (6), Centru (7), București (8). Zona 8, constituită din București, este supra-reprezentată. Includerea în eşantionul normativ a unui număr relevant de participanţi provenind din cea mai importantă arie economică a țării ar fi fost imposibilă fără supra-eşantionarea Zonei 8. Acesta este şi motivul pentru care, în termeni de provenienţă a participanţilor, provenienţa urbană este supra-reprezentată (546 participanţi, 63.79%) atunci când este comparată cu provenienţa rurală (310 participanţi, 36.21%). Aşadar, aceste abateri sunt mandatate de scopul şi utilizarea preponderentă a testului.
 • Etnia: conform proporțiilor populației României.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS