CGN3D - 60 credite CPR

Cursul online COGNITIVE 3D

3 MODULE ÎN 1: GAMA®, I-S-T® 2000 R & MAB®-II 

Parcurgând integral cursul, vei obține o perspectivă tridimensională asupra evaluării inteligenței, pornind de la noțiunile de bază și definirea sa conceptuală și continuând cu aplicațiile practice ilustrate prin utilizarea unui număr de trei instrumente consacrate în măsurarea aptitudinii cognitive.

Categorie: Cod produs: CGN3D - 60 credite CPR

Ce este COGNITIVE 3D? 

COGNITIVE 3D abordează inteligența teoretic și practic, oferind definiții de lucru ale conceptului și susținând înțelegerea sa în contextul concret al predicției comportamentale prin prisma celor mai consacrate trei perspective de măsurare (modelul factorial, meta-modelul și modelul Wechsler). 

Situată în continuare în topul celor mai importanți predictori ai performanței umane în domeniul muncii, aptitudinea cognitivă își dovedește importanța atât în zona educațională, unde este direct legată de succesul academic, cât și în zona clinică, fiind un predictor al sănătății și longevității. De fapt, inteligența este considerată a fi unul dintre cele mai utile atribute psihologice, motiv în plus pentru a include măsurarea ei între competențele deținute. 

Cursul este recomandat tuturor (indiferent de pregătirea anterioară) celor care își doresc să afle rapid esențialul despre inteligență, astfel încât, ulterior parcurgerii sale, să fie capabili să extragă concluzii semnificative legate de predicția comportamentală pentru domeniul relevant activității lor, folosind (minim) unul dintre instrumentele psihometrice prezentate: General Ability Measure for Adults® (GAMA®), Intelligence-Structure-Test 2000 R (I-S-T® 2000 R) sau Multidimensional Aptitude Battery® - II (MAB®-II).


Condiții de achiziție

Prețul integral al cursului este de 280 €, TVA inclus, la care se poate adăuga costul asociat achiziției unuia dintre cele trei teste menționate. Cursul este obligatoriu în cazul testelor de clasă C (GAMA®, MAB®-II), opțional pentru testul de clasă B (IST® 2000 R). Cursul se poate achiziționa la prețul integral fără condiția de achiziție a unuia dintre kit-urile testelor GAMA®, MAB®-II sau I-S-T® 2000 R

Certificatul de absolvire oferă 60 credite CPR și se generează după promovarea cu succes a testelor finale aferente modulelor incluse. Se oferă discount dacă se achiziționează pachet format din kit de testare (GAMA®, MAB®-II sau IST® 2000 R) + curs Cognitive 3D – detalii pe pagina aferentă fiecărui test.

Competențe dobândite 

Parcurgând cursul: 

 • vei stăpâni noțiunile de bază privind conceptul de inteligență; 
 • vei afla detalii despre definirea aptitudinii cognitive; 
 • vei cunoaște perspectivele distincte din care poate fi privită inteligența și putea descrie particularitățile lor; 
 • vei deține noțiunile psihometrice fundamentale necesare administrării și interpretării măsurilor evaluative ale conceptului; 
 • vei deprinde utilizarea unui număr de trei teste de evaluare a IQ-ului, fiecare bazat pe un model teoretic distinct:
 1. General Ability Measure for Adults® (GAMA®) - pentru inteligența fluidă ca parte a modelului factorial, Iată câteva particularități/avantaje ale testului GAMA: utilizează un conţinut verbal minimal (low education), prezintă cerinţe motorii minimale (disabled), poate fi administrat atât individual cât şi în grup (timing), oferă o măsurare a aptitudinii intelectuale care să fie corectă chiar pentru indivizi proveniţi din medii diverse (cultural bias), utilizează acele culori care s-au dovedit a fi cel mai puţin problematice ca urmare a unor afecţiuni ale vederii cromatice (user friendly). 
 2.  Intelligence-Structure-Test 2000 R (I-S-T® 2000 R) - pentru meta-modelul inteligenței, construcția IST-ului are la bază 2 modele teoretice ale inteligenței: modelul conceptelor de inteligență fluidă și de inteligență cristalizată (gf și gc) dezvoltat de Cattell (1963, 1987) și teoria Radex a inteligenței (Guttman, 1965) care propune noțiunea de ”fațetă”. modelul Radex al lui Guttman / teoria Radex a inteligenței distinge între 2 fațete: fațeta sarcină sau nivelul complexității sarcinii – cu alte cuvinte, numărul de procese cognitive angrenate pentru a rezolva o problemă, dar și nivelul de flexibilitate și adaptare ale acestor procese în funcție de item; fațeta material sau conținut – itemii pot face referire la orice tip de conținut: verbal, numeric, figural etc. 
 3. Multidimensional Aptitude Battery® - II (MAB®-II) - pentru modelul Wechsler al inteligenței agregate, MAB-II oferă o formă rapidă, scorabilă obiectiv, administrabilă în grup, pentru modelul WAIS (Krieshok & Harrington, 1985). Fără a avea vreun item comun cu vreuna din formele WAIS, MAB®-II obține cu un timp de aplicare înjumătățit şi cu o administrare mult mai facilă, corelații foarte mari cu această baterie, capitalizând astfel de pe urma tuturor studiilor de validare realizate cu WAIS. deși nu complet conformă cu modelul Cattell–Horn–Carroll, structura MAB®-II integrează modelul inteligenței cristalizate și fluide, dar și pe cel ierarhic al lui Carroll, fiind o măsură comprehensivă a factorilor relevanți pentru conceptul inteligenței.
 • vei aprofunda fundamente teoretice diferite și potrivirea lor cu scopul testării; 
 • vei administra instructajul într-un mod standardizat prin care să preîntâmpini eventuala avantajare a persoanei evaluate; 
 • vei dobândi permisiunea de a utiliza testele de clasă C: GAMA® și MAB®-II, dacă deții licența lor.
Abreviere CGN3D
Durată 60 ore de studiu (3 module x 20 ore)
Tip online
Scop Evaluarea psihometrică a inteligenței din perspectiva a trei modele teoretice distincte
Module 3
Credite CPR 60 credite/curs sau 20 credite/modul
Teme NU, câte 4 studii de caz, câte 4 seturi de exerciții și câte o evaluare finală per modul
Termene limită NU, cursul poate fi parcurs în ritm propriu

Modulele COGNITIVE 3D 

Mai jos poți consulta cuprinsul fiecărui modul inclus în cadrul Cognitive 3D. 


MODULUL I 

Conceptul de inteligență 

1. Informații teoretice 

2. Modalități de definire. 

 • Definiții 

3. Principalele perspective asupra inteligenței (Perspectiva psihometrică, Perspectiva procesării informaționale, Pespectiva neuropsihologică/biologică, Perspectiva socială)

4. Noțiuni psihometrice de bază 


MODULUL GAMA 

General Ability Measure for Adults® (GAMA®) evaluează aptitudinea intelectuală generală cu ajutorul unor itemi care necesită utilizarea raționamentului și logicii în rezolvarea de probleme care utilizează exclusiv designuri și forme abstracte. 

I. Aspecte teoretice 

1. Introducere 

2. Particularități psihometrice 

3. Structura GAMA®

 • Subtestul Identități (Matching
 • Subtestul Analogii (Analogies
 • Subtestul Succesiuni (Sequences
 • Subtestul Construcţii (Constructions

II. Aspecte practice 

1. Aspecte pe care administratorul trebuie să le respecte 

 • Administrare creion-hârtie 
 • Administrare computerizată supervizată (offline
 • Administrare computerizată nesupervizată (offline

2. Scorare - Condiții specifice GAMA® 

 • Utilitate 

3. Rezumat - Recomandări generale pentru a interpreta un profil GAMA®

 • Studiu de caz 1 - Evaluare clinică – Afecțiunea Alzheimer 
 • Studiu de caz 2 - Evaluare clinică – Dificultăți în învățare 
 • Studiu de caz 3 - Proces de recrutare și selecție 
 • Studiu de caz 4 - Evaluare clinică - Suspect Traumatism cerebral ușor 
 • Testarea cunoștințelor GAMA® 


MODULUL I-S-T R 2000

Intelligence-Structure-Test 2000 R (I-S-T® 2000 R) este unicul instrument disponibil în România pentru evaluarea aptitudinilor cognitive având la bază Meta-modelul inteligenței. Prin varianta IST-L este disponibil acum și online. 

 I. Aspecte teoretice 

1. Informații istorice, definirea constructelor și dezvoltarea subtestelor/scalelor testului 

2. Constructele gf & gc 

3. Particularități psihometrice 

II. Aspecte practice 

1. Aspecte pe care administratorul trebuie să le respecte 

 • Administrare creion-hârtie 
 • Administrare computerizată supervizată (offline) 
 • Administrare computerizată nesupervizată (offline) 
 • Ordinea și durata administrării 

2. Instrucțiuni de scorare 

3. Utilitate I-S-T® 2000 R 

 • Studiu de caz 1 - Evaluare clinică 
 • Studiu de caz 2 - Evaluare clinică 
 • Studiu de caz 3 - Evaluare clinică 
 • Studiu de caz 4 - Psihologia muncii – Proces de recrutare și selecție/promovare 
 • Testarea cunoștințelor - I-S-T® 2000 R


MODULUL MAB-II 

Multidimensional Aptitude Battery® - II (MAB®-II) a fost proiectată pentru a furniza o măsură comodă și scorabilă obiectiv a aptitudinii cognitive generale, adică a inteligenței. 

I. Aspecte teoretice 

1. Aspecte teoretice 

2. Particularități psihometrice 

II. Aspecte practice 

1. Aspecte pe care administratorul trebuie să le respecte 

 • Administrare creion-hârtie 

2. Utilitate 

3. Descriere scale MAB®-II - Dimensiunea Verbală (Informație, Înțelegere, Aritmetică, Similarități, Vocabular)

4. Descriere scale MAB®-II - Dimensiunea Performanță (Simboluri numerice, Completarea de imagini, Spațial, Aranjarea de imagini, Asamblarea de obiecte) 

5. Idei esențiale pentru interpretarea MAB®-II 

 • Nivelul I de interpretare. Scala Totală de Inteligență 
 • Nivelul II de interpretare. Scorurile globale la scalele Verbală și Performanță 
 • Nivelul III de interpretare. Variabilitatea subtestelor 
 • Nivelul IV de interpretare. Variabilitatea intra-subtest 
 • Nivelul V de interpretare. Analiza calitativă 

6. Interpretare scale MAB®-II

7. Rezumat - Recomandări generale pentru interpretare MAB®-II

 • Studiu de caz 1 - Anxietate de testare 
 • Studiu de caz 2 - Evaluare educațională 
 • Studiu de caz 3 - Promovare rol managerial 
 • Studiu de caz 4 - Evaluare clinică – Stare depresivă/anxioasă 
 • Testarea cunoștințelor MAB®-II 

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS