I-S-T® 2000 R

Intelligence-Structure-Test 2000 R

Testul Structurii Inteligenței 2000 R (I-S-T® 2000 R)
 
Cel mai nou instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive, bazat pe Meta-modelul inteligenței
Categorie: Cod produs: I-S-T® 2000 R

Ce este I-S-T® 2000 R? 

I-S-T® 2000 R este instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive bazat pe Meta-modelul inteligenței și care măsoară: inteligența verbală, inteligența numerică, inteligența figurală şi raționamentul (într-un sens mai incluziv - ca sumă a inteligenței verbale, numerice şi figurale), precum și inteligența fluidă (gf), inteligența cristalizată (gc). I-S-T® 2000 R sau în limba română, Testul Structurii Inteligenței, a fost inițial publicat în Germania în 1954, la construcția sa participând un celebru psiholog și psihometrician al anilor, Rudolf Amthauer. Varianta revizuită a I-S-T® 2000 R a fost realizată ca urmare a importanței revizuirii proprietăților psihometrice și a fundamentelor teoretice ale testelor de inteligență, cât şi informarea permanentă legată de cercetările recente realizate cu acestea.

I-S-T® 2000 R poate fi completat de o persoană în maxim 144 minute, deoarece modalitatea de administrare a acestui instrument presupune un timp limitat. Testul este adresat persoanelor normale cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 65 de ani. I-S-T® 2000 R este format din două module, fiecare dintre ele având două forme: forma A și forma paralelă, B în care diferă ordinea sarcinilor și a distractorilor. Indiferent de formă, chestionarul cuprinde 9 grupuri de sarcini pentru Modulul de bază și 84 de itemi pentru Modulul de cunoștințe. Itemii necesită selectarea răspunsului(urilor) corecte din variantele prezentate, fie completarea liberă cu răspunsurile considerate corecte.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat I-S-T® 2000 R? 

Testul se pretează utilizării în decizii cu impact major, cum sunt cele din mediul business, în selecția candidaților new-entry, fie în alcătuirea pool-ului de talente, cât și pentru valorificarea experienței dobândite în traininguri. În mediul vocațional și de reconversie profesională, I-S-T® 2000 R joacă de asemenea un rol important în anticiparea nivelului de complexitate pe care va putea să îl gestioneze persoana la locul de muncă și modelează în consecință alegerile de carieră. În mediul clinic, instrumentul se pretează identificării modificărilor survenite pre și post-intervenție, iar în cel terapeutic poate prezice succesul intervenției. I-S-T® 2000 R se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. 


Care sunt particularitățile I-S-T® 2000 R? 

ACREDITARE CPR. I-S-T® 2000 R este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2020 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor și a serviciilor, psihologie educaţională şi consiliere școlară și vocațională (a carierei), cât și psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

FORME PARALELE. Atât pentru Forma A, cât și pentru Forma B se asigură evaluarea printr-un modul de bază şi printr-un modul extins. Forma B este o formă paralelă cu acelaşi conținut de sarcini ca şi Forma A. Cele două forme diferă doar prin ordinea sarcinilor şi, de cele mai multe ori, prin ordinea distractorilor, care a fost schimbată pentru a minimiza contagiunea completării individuale cu discuțiile de grup, atunci când se procedează la o administrare de grup a I-S-T® 2000 R. Tabelele standard pentru Forma A pot fi de asemenea folosite pentru Forma B. Deoarece conținutul sarcinilor în Forma B este acelaşi cu cel din Forma A, această formă paralelă nu poate fi utilizată pentru aplicări repetate ale testului, îndeosebi atunci când intervalul de timp dintre sesiunile de testare este scurt (mai mic de un an). 


Pentru utilizatorii fără formare specifică în psihologie sau științe asociate este obligatorie selecția kiturilor care includ cursul online COGNITIVE 3D (cod TR-CGN3D-02-IST).

Modulele I-S-T® 2000 R 

I-S-T® 2000 R constă din două secțiuni individuale (module):

 • Modulul de Bază (evaluează raționamentul și constă din trei subscale: inteligența verbală, numerică şi figurală. Fiecare dintre aceste trei subscale este compusă din trei ”grupuri de sarcini” separate)
 • Modulul Extins (constă dintr-un test care evaluează aspectele relevante ale cunoștințelor. Cu acest test, cunoștințele au fost codificate prin aspectele verbale (VK), numerice (NK) şi figurale (FK) şi prin urmare se poate calcula o sumă a scorului pentru cunoștințe, care e derivată din aceste scoruri parțiale.)

Din punct de vedere conceptual, la un nivel factorial primar I-S-T® 2000 R măsoară:

 • inteligența verbală,
 • inteligența numerică,
 • inteligența figurală şi,
 • raționamentul (într-un sens mai incluziv - ca sumă a inteligenței verbale, numerice şi figurale).

Iar la nivelul ierarhic secundar, cu ajutorul modulului extensiv, testul evaluează:

 • inteligența fluidă (gf),
 • inteligența cristalizată (gc) (scorurile factorilor gf şi gc sunt evaluate prin combinarea Modulului de Bază şi a celui Extins).


Dimensiunile inteligentei conform cu I-S-T 2000 R


Grupurile de sarcini I-S-T® 2000 R 

 1. Completare de Fraze (SC), Grupul de sarcini 1, Sarcinile 1-20 (Fiecare sarcină constă dintr-o propoziție din care lipseşte un cuvânt. Sarcina este de a alege (din cinci alternative date) cuvântul care completează corect propoziția.)
 2. Analogii Verbale (VA), Grupul de sarcini 2, Sarcinile 21-40 (Participantul trebuie să identifice relația dintre două cuvinte şi apoi să aplice regula care conduce relația prin alegerea unui cuvânt (din cinci alternative) care prezintă o relație similară cu alt cuvânt dat.)
 3. Similarități Verbale (VS), Grupul de sarcini 3, Sarcinile 41-60 (Dintr-un grup de şase cuvinte, sarcina este aceea de a alege două cuvinte pentru care există un item comun colectiv.)
 4. Calcule (CA), Grupul de sarcini 4, Sarcinile 61-80 (Aceste sarcini necesită operații matematice cu numere reale. Sarcinile sunt prezentate non-verbal pentru a elimina componentele de limbaj din evaluare.)
 5. Serii Numerice (NS), Grupul de sarcini 5, Sarcinile 81-100 (În fiecare sarcină este prezentată o secvență de numere. Sarcina este de a deduce regula care guvernează secvența şi de a aplica regula prin oferirea următorului număr din serie.)
 6. Semne Numerice (SI), Grupul de sarcini 6, Sarcinile 101-120 (În aceste sarcini, este prezentată o ecuație cu numere raționale din care au fost omişi operatorii matematici. Sarcina este de a alege care dintre cei patru operatori matematici de bază (adunare, scădere, împărțire, înmulțire) ar trebui inserat.)
 7. Selecția Figurilor (SF), Grupul de sarcini 7, Sarcinile 121-140 (Fiecare sarcină prezintă cinci forme geometrice cu unele piese create prin tăierea unora din aceste forme. Participantul trebuie să identifice care dintre figuri ar urma să fie produsă prin combinarea, prin montarea pieselor împreună.)
 8. Cuburi (CU), Grupul de sarcini 8, Sarcinile 141-160 (Sunt prezentate imagini ale unor cuburi cu diferite modele pe fiecare dintre părți. Doar 3 din cele 6 părți sunt vizibile. Fiecare item prezintă unul dintre cuburile originale, după ce acesta a fost rotit în spațiu. Sarcina este de a identifica exact care cub a fost rotit.)
 9. Matrici (MA), Grupul de sarcini 9, Sarcinile 161-180 (Sunt date serii de figuri care au fost aranjate conform unei reguli specifice. Sarcina este de a deduce regula şi apoi de a alege dintr-un set de figuri adiționale pe aceea care se conformează regulii.)
 10. Testul de Cunoştințe, Sarcinile (Întrebările) 181-264 (Sunt date întrebări din diferite arii ale cunoaşterii (geografie, istorie, economie şi finanțe, artă şi cultură, matematică, ştiințe naturale şi cunoştințe din viața cotidiană). Trebuie ales răspunsul corect dintr-un grup de cinci alternative.)


Profilul I-S-T® 2000 R

Abreviere I-S-T® 2000 R, IST
Data publicării 2011
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 2038
Calificarea necesară B
Durată 144 de minute (administrarea ambelor module)
Tipul itemilor 9 grupuri de sarcini (180 itemi) pentru Modulul de bază și 84 de itemi pentru Modulul de cunoștințe
Numărul itemilor 264

André Beauducel, PhD

A fost student al Universității Libere din Berlin (Free University Berlin Germania), perioadă în care a lucrat alături de Prof. Dr. A.O. Jäger la proiectul “gândire productivă și comportament inteligent" (Produktives Denken - intelligentes Verhalten). In anul 1990 obține diploma de licență în Psihologie cu lucrarea: "On the chronometry of intelligence“. Ulterior, se pregătește timp de cinci ani pentru doctorat și ocupă poziția de Asistent Universitar (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) în cadrul Departamentului de Psihologie a Personalității și a Diferențelor Individuale la Free University Berlin. În data de 10 Mai 1996 obține doctoratul cu o lucrare comparativă asupra factorului oblic de rotație și a structurii simple.

Devine asistent Universitar la Departmentul de Psihologie a Personalității și a Diferențelor Individuale din cadrul Universității Tehnologice din Dresden. Lucrează cu Prof. Dr. B. Brocke asupra temei diferențelor individuale dintre aspectele psihometrice și psihofiziologice. În 2002 Asistent universitar în cadrul Departmentului de Psihologie în cadrul Universității Mannheim; lucrează cu Prof. Dr. W.W. Wittmann asupra aspectelor psihometrice și multivariate ale diferențelor individuale.Asistent-șef în cadrul Universității Mannheim. În perioada 2004 - 2006 devine Profesor suplinitor pentru Departmentul de Evaluare în Psihologie și a Diferențelor Individuale, Universitatea Helmut-Schmidt, Universitatea Forțelor Federale Armate Hamburg, iar între 2006 și 2009 este profesor pentru Departmentul de Evaluare în Psihologie și a Diferențelor Individuale, Universitatea Helmut-Schmidt, Universitatea Forțelor Federale Armate Hamburg.

Până în septembrie 2011 a activat ca profesor pentru Departmentul de Evaluare în Psihologie și a Diferențelor Individuale, Universitatea Hamburg. Din Oct. 2011 este Profesor al Evaluării psihologice și al metodelor psihologice în cadrul Universității Rheinische Friedrich-Wilhelms din Bonn.

Rudolf Amthauer, PhD

A dezvoltat prima dată IST în 1953. Amthauer a studiat psihologia la Universitatea Georg-August din Göttingen. În 1953 a obținut doctoratul datorită unei lucrări asupra metodelor de măsurare a inteligenței, care a stat la baza IST. A lucrat ca director de educaţie pentru Hoechst. 

Detlev Liepmann, PhD

Este în prezent profesor al Diviziei de Psihologie Industrială și Socială, în cadrul departamentului de Educație și Psihologie al Universității Libere din Berlin. 

Burkhard Brocke, PhD

Este în prezent Head of the Research Group al departamentul de Neurobiologie a Personalității și al departamentului Laboratorul de psihologie neurogenetică al Universității Tehnice din Dresden. 

Eșantionul normativ al  I-S-T® 2000 R

Adaptarea IST în România a fost realizată pe eșantionul normativ al IST în România, cules pe o perioadă de aproximativ un an și compus din 2038 de persoane, echilibrat atent din punctul de vedere al genului, vârstei și al zonei de proveniență statistică. Caracteristicile psihometrice ale IST fac posibilă fi utilizarea testului cu încredere în luarea deciziilor cu impact major. 

La adaptarea pentru țara noastră au fost realizate retroversiuni succesive, până la obținerea formei finale a IST, având ca scopuri ultime: 

 • asigurarea echivalenței constructului măsurat 
 • asigurarea echivalenței de măsurare 
 • asigurarea echivalenței psihologice a scorurilor 

Adaptarea nu s-a făcut doar pe baza traducerii, ci a solicitat uneori modificarea sau chiar înlocuirea unor itemi, după cum urmează: subtestele Modulului de Bază nu au necesitat moderare lingvistică sau culturală semnificativă în schimb pentru Modulul Extins care conține itemi care țin de geografie și de istorie, de economie, de artă și cultură și de viață cotidiană, s-a lucrat asupra itemilor care nu erau universali, ci localizați cultural. 

Traducerea independentă de către autorii variantei românești și retroversiunile ulterioare, realizate de către un număr de 6 evaluatori, au condus către o formă finală. aceasta a fost pilotată pe un eșantion restrâns de studenți. Au fost culese astfel 247 de administrări ale testului pe baza cărora au fost rulate analize psihometrice. Analizele au confirmat calitatea traducerii și nu au necesitat modificări majore ale vreunui item. A fost modificat minor un număr de variante de răspuns, nu suficient însă cât să necesite o nouă pilotare.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS