ASRS®

Autism Spectrum Rating Scales®

Scalele pentru Evaluarea Tulburărilor de Spectru Autist (ASRS®) sunt un ghid multiperspectivă în stabilirea și planificarea tratamentului la persoana cu TSA
Categorie: Cod produs: ASRS®

Ce este ASRS®? 

ASRS® este reprezentat de un set de scale de evaluare construite pentru a măsura comportamente asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) apărute în cazul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Aceste evaluări sunt realizate fie de către părinți, fie de către educatori, învățători, profesori sau de către toți aceștia. ASRS® conține itemi relaționați cu tulburarea de tip autist, tulburarea Asperger și tulburarea pervasivă de dezvoltare fără altă specificație (TPD-FAS). 

ASRS® este disponibil în două variante: lungă și scurtă, atât pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, cât și pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Forma lungă a ASRS® (2-5 ani) cuprinde 70 de itemi, iar forma lungă a ASRS® (6-18 ani) conține 71 de itemi. Există forme separate pentru părinți și pentru profesori pentru ambele grupe de vârstă. Formele scurte ale ASRS® au fost dezvoltate prin selecția itemilor care diferențiază cel mai bine între populația non-clinică și populația clinică, compusă din persoane diagnosticate cu TSA. Forma scurtă ASRS® (2-5 ani) și Forma scurtă ASRS® (6-18 ani) au fiecare câte 15 itemi, iar în acest caz atât părinții, cât și profesorii completează aceeași variantă. 

Toate scalele utilizează sistemul psihometric al scorurilor T, în cadrul căruia valoarea mediei este de 50, iar o abatere standard are valoarea 10. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat ASRS®? 

ASRS® oferă un ghid în stabilirea unui diagnostic, în deciziile care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, în monitorizarea răspunsului la intervenție și în evaluarea programului în care a fost inclusă persoana cu TSA. Prin urmare, ASRS® este recomandat persoanelor specializate din domeniul psihologiei clinice, al sănătății mentale și al ariilor educaționale. Pot utiliza testul: psihologi școlari, asistenți sociali din domeniul clinic, medici, consilieri, persoane care lucrează în domeniul psihiatriei și asistenți din domeniul pediatriei sau psihiatriei. 

Persoana care interpretează testul trebuie să dețină nivelul B de calificare. 


Care sunt particularitățile ASRS®? 

MULTIPERSPECTIVA. Structura ASRS® contribuie la dobândirea tabloului complet asupra modului în care se prezintă simptomele în contexte diferite de viață: în familie, cu anumite figuri parentale sau tutori și în mediul educațional, cu anumite cadre didactive. 

RAPORTUL TIMP/REZULTATE. ASRS® furnizează rapid (prin numărul de itemi de administrat, dar și prin facilitățile de scorare) o imagine globală (formele lungi) sau de screening (formele scurte) asupra unui interval larg de vârstă. 

COMPATIBILITATE DSM-IV ȘI ICD-10. Evaluarea tulburărilor caracterizate prin tipare atipice de dezvoltare și comportament, așa cum este cazul TSA, este complexă. Chiar dacă această tulburare este clar definită și mult mai puțin controversată comparativ cu alte tulburări din copilărie (de exemplu, ADHD – deficit de atenție și hiperactivitate), tot există numeroase contradicții, nesiguranțe și neînțelegeri în ceea ce o privește. Totuși, ASRS® ia în considerare criteriile DSM-IV, ICD-10, cât și studii determinante, incluzând criteriile cele mai importante în structura sa.

Scalele ASRS® 

Scorul total (Are multe caracteristici comportamentale similare persoanelor diagnosticate cu TSA.)

Scalele ASRS (doar pentru formele lungi)

 • 1. Social/Comunicare (Folosirea inadecvată a comunicării verbale și nonverbale: inițiere, angajare și menținere a contactului social). 
 • 2. Comportamente neobișnuite (Are probleme în tolerarea schimbărilor rutinei zilnice. Se angajează în comportamente fără un sens aparent, stereotipe. Exagerarea reacțiilor la experiențe senzoriale.) 
 • 3. Autoreglare (doar pentru ASRS 6-18 ani) (Prezintă deficiențe de atenție sau al controlului motric/al impulsivității; are o atitudine contestatară.) 
 • 4. Scale DSM-IV-TR (Prezintă simptome direct corelate cu criteriile de diagnostic ale TSA din DSMIV- TR.)

Scale de tratament (doar pentru formele lungi)

 • 1. Socializare cu copiii de aceeași vârstă (Prezintă un interes și o capacitate scăzută în a se angaja în activități de clădire și menținere a unor relații cu alți copii.)
 • 2. Socializare cu adulți (Prezintă un interes și o capacitate scăzută în a se angaja în activități de clădire și menținere a unor relații cu adulții.) 
 • 3. Reciprocitate socială / emoțională (Prezintă abilități limitate în a oferi un răspuns emoțional adecvat la o situație socială.) 
 • 4. Limbaj atipic (Comunicarea verbală poate fi repetitivă, nestructurată sau neconvențională.) 
 • 5. Stereotipii (Se angajează în comportamente, sunete sau mișcări repetitive, aparent lipsite de obiectiv.) 
 • 6. Rigiditate comportamentală (Tolerează cu dificultate schimbările în rutină, în activități sau comportamente; aspectele mediului înconjurător trebuie să rămână neschimbate.) 
 • 7. Sensibilitate senzorială (Reacționează exagerat la unii stimuli senzoriali, auditivi, vizuali, olfactivi sau gustativi.) 
 • 8. Atenție/Autoreglare (ASRS 2-5 ani) (Prezintă dificultăți în direcționarea atenției asupra unui singur lucru în timp ce ignoră distractorii, pare dezorganizat. Prezintă deficiență în controlul impulsiilor și motricității; are o atitudine contestatară.) 
 • 9. Atenție (ASRS 6-18 ani) (Prezintă dificultăți în direcționarea atenției asupra unui singur lucru și în ignorarea distractorilor, pare dezorganizat.)
Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements yearbook.
Abreviere ASRS®
Data publicării 2013
Populația vizată Copii și tineri, cu suspiciune de autism
Forma de administrare individual, heteroevaluare
Vârsta de la 2 ani la vârsta de 18 de ani
Volumul eșantionului N părinți = 1064, N profesori = 1062
Calificarea necesară B
Durată Forma lungă - 15 minute, forma scurtă - 5 minute
Tipul itemilor verbali, comportamentali cu cinci trepte de intensitate
Numărul itemilor Forma lungă (2-5 ani) - 70 de itemi; Forma lungă (6-18 ani) - 71 de itemi; Forma scurtă (2-5 ani) - 15 itemi; Forma scurtă (6-18 ani) - 15 itemi

Naglieri Jack, PhD

Jack A. Naglieri este doctor în ştiinţe şi profesor de psihologie în cadrul programului School Psychology al George Mason University, fiind de asemenea, Senior Research Scientist al Devreux Center for Resilient Children. Este membru asociat al Diviziilor 15 şi 16 ale APA şi câştigător al Senior Scientist Award din partea Diviziei 16 APA și deține o diplomă Assessment Psychology - American Board of Assessment Psychology, a dobândit licenţa în calitate de psiholog şcolar în Virginia şi Ohio şi este certificat în psihologie şcolară în New York, Georgia, Arizona şi Ohio. Încă de la sfârşitul anilor ’70, dr. Naglieri şi-a concentrat eforturile pe teme teoretice și psihometrice în ceea ce priveşte inteligenţa, intervenţiile cognitive, diagnosticul tulburărilor emoţionale şi de învăţare, și pe teme teoretice şi de evaluare referitoare la factorii protectivi relaţionaţi cu reziliența. 

Dr. Naglieri este autor şi coautor a peste 250 de lucrări educaţionale, cărţi şi teste. Cercetările lui educaționale includ cercetări focalizate pe teme excepționale, cum sunt: retardul mental, tulburările de învăţare specifice, supradotarea, tulburarea de deficit de atenţie; studii psihometrice pentru teste ca: Scalele de Inteligenţă Wechsler (Wechsler Scales of Intelligence), Sistemul de Evaluare Cognitivă (Cognitive Assessment System) şi Bateria Kaufman pentru Evaluarea Copiilor (The Kaufman Assessment Battery for Children); cercetarea influenţei rasei, genului şi diferenţelor etnice în procesarea cognitivă; evaluarea corectă utilizând teste nonverbale şi de procesare cognitivă; identificarea minorităţilor supradotate, IDEA şi identificarea tulburărilor de învăţare specifice, și intervenţiile cognitive bazate pe matematică.

A fost autorul a numeroase cărţi printre care şi Essential of CAS Assessment (Naglieri, 1999) şi a fost coautor al altor cărţi incluzând aici Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of Intelligence (Das, Naglieri & Kirby, 1994), Helping Children Learn: Intervention Handouts for Use at School and Home (Naglieri & Pickering, 2003), Essentials of WNV Assessment (Brunnert, Naglieri & Hardy-Braz, 2009) şi Helping all Gifted Children Learn: A Teacher’s Guide to Using the NNAT2 (Naglieri, Brulles & Lansdowne, 2009). Dr. Naglieri a fost, de asemenea, coeditor al unor serii de cărţi: Handbook of Assessment Psychology (Graham & Naglieri, 2002), Assessment of Autism Spectrum Disorder (Goldstein, Naglieri & Ozonoff, 2009), Assessing Impairment: From Theory to Practice (Goldstein & Naglieri, 2009) şi A Practitioner’s Guide to Assessment of Intelligence and Achievement (Naglieri & Goldstein, 2009). 

Activitatea academică erudită a Dr. Naglieri include şi dezvoltarea şi publicarea unor teste şi chestionare.

El și-a început activitatea în acest domeniu la mijlocul anilor ’80 cu publicarea Matrix Analogies Tests (Naglieri, 1985), Draw a Person Quantitative Scoring System (Naglieri, 1988), Screening Procedure for Emotional Disturbance (Naglieri, McNeish & Bardos, 1991). A publicat Devereux Behavior Rating Scale-School Form (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1993) şi Devereux Scales of Mintal Disorders (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1994), Devereux Early Childhood Assessments (LeBuffe & Naglieri, 2003).

În 1997 a publicat General Ability Scale for Adults (Naglieri & Bardos), Cognitive Assessment System (Naglieri & Das, 1997), Naglieri Nonverbal Ability Test-Multi Level Form (Naglieri, 1996). Testele cele mai recente includ Naglieri Nonverbal Ability Test Second Edition (Naglieri, 2008), The Wechsler Nonverbal Scale of Ability (Wechsler & Naglieri, 2008), Devreux Elementary Student Strenght Assessment (LeBuffe, Shapiro & Naglieri, 2009). Pentru mai multe informaţii în ceea ce îl priveşte pe Dr. Naglieri puteţi accesa pagina de internet www.jacknaglieri.com

Sam Goldstein, PhD

Sam Goldstein este doctor în ştiinţe, instructor clinic asistent al Departmentului de Psihiatrie al University of Utah School of Medicine şi profesor asociat la George Mason University, cu experiență semnificativă în psihologia şcolară, psihologia dezvoltării copilului şi neuropsihologie. Este licențiat în calitate de psiholog şi certificat ca evaluator al dizabilităţilor intervenite în dezvoltare în Statul Utah, SUA. A fost, de asemenea, certificat la nivel naţional în calitate de psiholog şcolar de către National Association of School Psychologists. Dr. Goldstein este prezent în lista Consiliului pentru Council for the National Register of Health Service Providers in Psychology.

Dr. Goldstein este Editor in Chief al Journal of Attention Disorders şi Contributing Editor la Attention Magazine. Este de asemenea Co-Editor al Guilford Press Series, Risk and Resilience. Dr. Goldstein a fost autor, coeditor sau coautor al 23 de cărţi, printre care se numără şi 11 manuale. 

A fost, de asemenea, autorul a 50 de capitole de carte şi a fost recenzor al mai multor articole ştiinţifice. A fost coautor al mai multor cărţi alături de diverşi autori, incluzându-i aici pe Robert Brooks – Raising A Self - Disciplined Child (McGraw-Hill, 2007) şi Understanding and Managing Children’s Classroom Behavior: Creating Sustainable, Resilient Classrooms (Wiley, 2007); Nancy Mather, Learning Disabilities and Challenging Behaviors (Brookes, 2008); Dr. Jack A. Naglieri, A Practitioner’s Guide to Assessment of Intelligence and Achievement (Wiley, 2009), Assessing Impairment: From Theory to Practice (Springer, 2009) şi (alături de Dr. Sally Ozonoff) Assessment of Autism Spectrum Disorders (Guilford, 2009).

Dr. Golstein a participat în calitate de Executive Producer la o serie de filme şi proiecte video utilizate în scopuri educative, printre care se numără şi documentarul premiat Tough Times / Resilient Kids. Totodată, susţine la nivel național, cât și internațional discursuri pe teme cum sunt rezilienţa, dezvoltarea copilului, autismul, tulburările neuropsihologice şi deficitul de atenţie/ cu sau fără hiperactivitate. 

Dr. Goldstein a fost preşedintele National Proffesional Advisory Board pentru grupurile de sprijin adresate părinţilor copiilor cu deficit de atenţie şi este membru al Professional Advisory Board din cadrul Attention Deficit Disorder Association (ADDA). A fost membru în consiliul director al Rowland Hall St. Mark’s School, al Guadalupe School şi al Children’s Center. Este în prezent membru în consiliul director al Rowland Hall School şi al Utah Ronald McDonald House Charities. Pentru mai multe informaţii în ceea ce îl priveşte pe Dr. Goldstein puteţi accesa pagina de internet www.samgoldstein.com.

Eșantionul normativ al ASRS®

Colectarea datelor pentru acest test a luat loc între Mai 2011 și Decembrie 2012. Pe parcursul acestui proces de colectare a datelor de cercetare și a informațiilor necesare, peste 2126 de formulare au fost completate. 

 • un număr de 1064 au fost completate de către părinți (dintre care 489 aparțineau grupei de vârstă 2-5 ani și 575 grupei 6-18 ani) 
 • un număr de 1062 au fost administrate profesorilor sau persoanelor care se ocupau de îngrijirea copiilor (dintre care 503 aparțineau grupei de vârstă 2-5 ani și 559 grupei 6-18 ani). 
 • datele au fost colectate de colaboratorii TestCentral, de pe teritoriul României, cu precădere din zonele: București, Brașov, Constanța, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Alba, Sibiu. 
 • deși au fost culese date din toate zonele statistice ale țării noastre, nu s-a forțat reprezentativitatea pe cote, pe aceste regiuni geografice. 
 • în toate cazurile, participanților li s-a explicat scopul de cercetare al aplicării și s-a obținut de la aceștia consimțământul informat. 
 • toate administrările au fost făcute în format creion-hârtie. 
 • eșantionul normativ românesc al ASRS este format din evaluările părinților N = 1064, dintre care 510 (47.94%) de gen masculin și 554 (52.06%) de gen feminin, cât și din evaluările profesorilor și persoanelor care se ocupă de îngrijirea copiilor N = 1062, dintre care 521 (49.05%) de gen masculin și 541 (50.95%) de gen feminin

Mai multe detalii se regăsesc în cadrul manualului testului.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS