⚙️ În perioada 1.03-1.05.2021, efectuăm modificări la structura site-ului, cu afectarea temporară a vizualizării paginilor. Îți mulțumim pentru înțelegere! ⚙️

TEDE6®

Test d'évaluation dynamique de l'éducabilité

Testul de Evaluare Dinamică a Potențialului de Învățare - 6  (TEDE6®) permite măsurarea într-un mod original a educabilității persoanei prin evaluarea potențialului sau de învățare
Categorie: Cod produs: TEDE6®

Ce este TEDE6®?

TEDE6® este o evaluare dinamică ce are ca obiectiv principal măsurarea educabilității persoanei prin evaluarea potențialului său de învățare. Paradigma utilizată de TEDE6® este cea de învățare-testare, prin care testul aduce informații suplimentare cu privire la stilurile de învățare. Caietele de testare cuprind 3 subteste, în cadrul cărora itemii (12 pentru etapa de învățare, 18 pentru testare) sunt organizați pe 3 niveluri în funcție de gradientul de transfer necesar. Poate fi administrat începând cu vârsta de 14 ani. Timpul de administrare este de 120 de minute. 

TEDE6® într-un citat TEDE: “Oamenii se dezvăluie mai ales prin modul în care învaţă”, André Ray. Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.Cui se adresează și pentru ce este recomandat TEDE6®?

TEDE6® se adresează tuturor specialiştilor din domeniul formării profesionale, specialiştilor în psihologie, în domeniul managementului resurselor umane: formatori, consultanți și responsabili cu formarea profesională, manageri de resurse umane, consilieri de orientare profesională, consilieri în carieră, consilieri de evaluare, psihologi clinicieni sau specializați în psihologia muncii etc. Testul îşi găseşte astfel utilitatea în cadrele de evaluare specifice următoarelor activități: evaluarea competențelor personale și profesionale, recrutare, mobilitate internă, management predictiv al angajaților și al competențelor acestora.

Fiindcă TEDE6® oferă posibilitatea de a anticipa șansele de reușită ale persoanei în diverse stadii de educație și la examenele finale corespunzătoare acestora, dar și în formarea continuă și la locul de muncă, este recomandat profesioniștilor care își doresc să distingă particularități individuale în contextele evaluative și de examinare. Pe plan clinic, această abordare facilitează accesul, conștientizarea și evocarea raportului persoanei care învață cu stilurile sale de învățare: raportarea la cunoștințe și la autoritate, reprezentările asupra competențelor și imaginea de sine, anxietatea de testare etc.


Care sunt particularitățile TEDE6®?

FIDELITATEA REZULTATELOR. Cu TEDE6® potențialul de învățare este evaluat prin performanța realizată într-o etapă de testare ulterioară parcurgerii unei etape de învățare. Această procedură de plasare într-o situație reală de învățare crește în mod semnificativ fidelitatea rezultatelor, limitând incidența influențelor indirecte precum lipsa de familiaritate cu sarcina, apartenența socio-culturală sau emotivitatea.

PROGNOSTIC ȘI DEZVOLTARE. Utilitatea TEDE6® este maximă în anticiparea comportamentului în situațiile de examinare, cât și în familiarizarea cu stilul personal de învățare, astfel încât, succesul unei evaluări să fie datorat mai degrabă aptitudinilor cognitive, decât strategiilor aplicate situației evaluative. Pe baza analizei profilurilor calitative și a conținutului discuțiilor în care sunt prezentate rezultatele TEDE6® oferă o gamă largă de informații utile dezvoltării personale în domeniul psiho-pedagogic.

REALISM. Modul în care TEDE6® decurge simulează realist o probă de evaluare. TEDE6® conține două caiete de testare (antrenament și testare) și un caiet de instrucțiuni. Sarcina, inspirată din testul de calcul al lungimilor propus de Faverge, este de natură spațială și logico-matematică. Sarcina este dublă: pe de o parte ea presupune formarea unei egalități pornind de la segmente de dreaptă, iar pe de altă parte presupune desenarea săgeților care marchează suprapunerile de segmente care justifică această egalitate. În prima etapă, care durează 60 de minute, persoanele evaluate însoțite de administratorul testului lucrează într-o situație de auto-formare asistată, cu ajutorul caietului de instrucțiuni și al celui de antrenament. Persoanele evaluate sunt apoi rugate să rezolve exercițiile din caietul de testare fără a mai primi ajutor. Această a doua etapă se desfășoară după o pauză de 15 minute și durează 45 de minute.

RAPIDITATE. Chiar dacă administrarea în sine a testului cumulează 120 de minute, posibilitatea TEDE6® de a fi administrat în grupuri de până la 8 persoane, îl face un instrument rapid și accesibil.

Itemii TEDE6®

TEDE6® conține două caiete de testare (antrenament și testare) și un caiet de instrucțiuni.

Cele două caiete cuprind 3 subteste, organizate în ordinea complexității (subtestele A, B și C). În cadrul fiecărui subtest, itemii sunt organizați pe 3 nivele în funcție de gradientul de transfer necesar: 

  • itemi perfect identici care presupun un transfer direct al răspunsurilor, 
  • itemi asemănători care presupun un transfer de metodologie și 
  • itemi diferiți care presupun un transfer flexibil. 

Indicii TEDE6®

Testul rezultă în mai multi indici calitativi arondați coeficientului de educabilitate. 

1. Poziţionare

2. Profil funcţional

3. Profil de învăţare 

(Reuşită spontană, Eroare corectată corespunzător, Eroare aparentă, Interferenţă, Eroare corectată necorespunzător, Eroare necorectată, Omisiune)

4. Profilul transferului

5. Observaţii în timpul procesului de învăţare


Abreviere TEDE6
Data publicării 2009
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual, Creion-hârtie
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 750
Calificarea necesară B
Durată 120 minute
Tipul itemilor probe
Numărul itemilor 12 itemi (etapa de învățare) + 18 itemi (etapa de testare)

Daniel Pasquier, PhD

Daniel Pasquier este psiholog scolar si industrial, Doctor în Stiintele Educatiei. Si-a început cariera ca institutor la Education Nationale si a continuat apoi ca psiholog scolar. Ca psiholog al muncii însarcinat cu realizarea de studii la A.F.P.A. (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), a creat si a pus în functiune un grup de lucru pe probleme de educatie, grup care a fost responsabil de proiectul Tineret 2000. În 1991, Dr. Pasquier îsi deschide propriul cabinet de consultanta în managementul resurselor umane, Avenir & Entreprise, pe care îl coordoneaza. În prezent activitatea sa este orientata spre cercetarea aplicata în domeniul evaluarii dinamice a potentialului de învatare, al localizarii controlului întaririlor primite si al cresterii puritatii normative, al managementului resurselor de atentie si al dimensiunilor personalitatii.

Autor de carti si articole stiintifice, Daniel Pasquier a participat la numeroase congrese în domeniul psihologiei si stiintelor educatiei, a predat psihologia muncii la CNAM, este asociat la laboratorul PRIS al Universitatii din Rouen, membru al SFP si consultant la CNCDP.

Printre testele autorului se numara: T.E.C.M. (Test dévaluation des capacités métacognitives, Test de evaluare a capacitatilor metacognitive); T.I.S.S. (Test d'intéręt pour les situations scolaires, Test de interese pentru situatii scolare); T.L.C.P. (Test de lecture pour cours préparatoire, Test de lectura pentru cursul pregatitor); T.P.C.P. (Test prédictif pour le cours préparatoire, Test predictiv pentru cursul pregatiror); T.F.C.E. (Test de français pour le cours élémentaire, Test de franceza pentru cursul elementar); T.P.6. (Test pour le passage en sixičme, Test pentru trecerea în clasa a VI-a); T.M.C.P. (Test de mathématique pour le cours préparatoire, Test de matematica pentru cursul pregatitor); T.M.C.E. (Test de mathématiques pour le cours élémentaire, Test de matematica pentru cursul primar). Alte lucrari publicate sunt: L'évaluation en pédagogie. Du bon usage des test (Evaluarea în pedagogie - despre utilizarea corecta a testelor); Comprendre léchéc scolaire (Întelegerea esecului scolar); Agir pour la réussite scolaire (Actiuni în vederea reusitei scolare); Les competences ŕ apprendre. Evaluation chez ladulte (Competentele de învatare. Evaluare la adulti).

Adaptare și etalon TEDE6 

Studiul TEDE 6 pe populatia româneasca a cuprins cinci esantioane, totalizând un numar de 608 persoane. Vârsta participantilor a fost cuprinsa între 18 si 58 de ani, cu o medie de vârsta de m=26.68 ani. Patru dintre esantioane au fost formate din persoane adulte, incluse la momentul aplicarii testului într-o forma de învatamânt (elevi la scoli profesionale, studenti, masteranzi si doctoranzi), în timp ce al cincilea esantion a fost format din adulti care nu urmau la momentul aplicarii testului nicio forma de învatamânt. 

Aplicarile au avut loc în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. Toate aplicarile au fost efectuate în grup, de catre persoane care au calificarea necesara pentru a administra teste psihologice si care fac acest lucru în activitatea lor curenta. Rezultatele obtinute pentru cele cinci esantioane din populatia româneasca (analiza de item, statisticile descriptive, comparatiile între diverse subesantioane, fidelitatea si corelatiile între scalele TEDE) sunt toate foarte asemanatoare ca si valoare si semnificatie cu cele obtinute pentru esantionul normativ original francez.

Manualul românesc al TEDE6

 Manualul romanesc al TEDE este o traducere si adaptare a manualului original francez, în care au fost inserate rezultatele studiilor realizate în Romania. Manualul cuprinde o aprofundare a bazei teoretice a TEDE, studiul proprietatilor psihometrice ale acestuia, modalitatile de utilizare si interpretare, precum si un capitol dedicat studiului TEDE pe esantioane din populatia românesca. Manualul nu este disponibil decat pentru utilizatorii cu licenta, achizitia lui este obligatorie la achizita primei licente pentru un psiholog, ca parte a "Starter Kit"-ului.

Despre autorii manualului românesc al TEDE6

Dragoș Iliescu este membru in ITC (International Test Comission) în calitate de Council, Chair of Research & Publication Committee, este doctor în psihologie și conferențiar universitar în cadrul SNSPA București. Interesele sale gravitează în jurul cercetării aplicate și a psihodiagnosticului, cu trimitere spre sfera psihologiei organizaționale, dar și spre cea a psihologiei consumatorului și reclamei.

Raluca Livinți este psiholog, are un master in cercetare sociologica de la Universitatea Bucuresti si este cercetator in cadrul grupului de cercetare din Testcentral inca din 2003. Interesele sale graviteaza in jurul cercetarii fundamentale in domeniul masurarii psihologice, a testelor si testarii.
 

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS