TEDE6®

Test d'évaluation dynamique de l'éducabilité

Testul de Evaluare Dinamică a Potențialului de Învățare - 6  (TEDE6®) permite măsurarea într-un mod original a educabilității persoanei prin evaluarea potențialului sau de învățare
Categorie: Cod produs: TEDE6®

Ce este TEDE6®? 

TEDE6® este o evaluare dinamică ce are ca obiectiv principal măsurarea educabilității persoanei prin evaluarea potențialului său de învățare. Paradigma utilizată de TEDE6® este cea de învățare-testare, prin care testul aduce informații suplimentare cu privire la stilurile de învățare. 

Caietele de testare cuprind 3 subteste, în cadrul cărora itemii (12 pentru etapa de învățare, 18 pentru testare) sunt organizați pe 3 niveluri în funcție de gradientul de transfer necesar. Poate fi administrat începând cu vârsta de 14 ani. Timpul de administrare este de 120 de minute. TEDE6® într-un citat TEDE: “Oamenii se dezvăluie mai ales prin modul în care învaţă”, André Ray. Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat TEDE6®? 

TEDE6® se adresează tuturor specialiştilor din domeniul formării profesionale, specialiştilor în psihologie, în domeniul managementului resurselor umane: formatori, consultanți și responsabili cu formarea profesională, manageri de resurse umane, consilieri de orientare profesională, consilieri în carieră, consilieri de evaluare, psihologi clinicieni sau specializați în psihologia muncii etc. Testul îşi găseşte astfel utilitatea în cadrele de evaluare specifice următoarelor activități: evaluarea competențelor personale și profesionale, recrutare, mobilitate internă, management predictiv al angajaților și al competențelor acestora. 

Fiindcă TEDE6® oferă posibilitatea de a anticipa șansele de reușită ale persoanei în diverse stadii de educație și la examenele finale corespunzătoare acestora, dar și în formarea continuă și la locul de muncă, este recomandat profesioniștilor care își doresc să distingă particularități individuale în contextele evaluative și de examinare. Pe plan clinic, această abordare facilitează accesul, conștientizarea și evocarea raportului persoanei care învață cu stilurile sale de învățare: raportarea la cunoștințe și la autoritate, reprezentările asupra competențelor și imaginea de sine, anxietatea de testare etc. 


Care sunt particularitățile TEDE6®? 

FIDELITATEA REZULTATELOR. Cu TEDE6® potențialul de învățare este evaluat prin performanța realizată într-o etapă de testare ulterioară parcurgerii unei etape de învățare. Această procedură de plasare într-o situație reală de învățare crește în mod semnificativ fidelitatea rezultatelor, limitând incidența influențelor indirecte precum lipsa de familiaritate cu sarcina, apartenența socio-culturală sau emotivitatea. 

PROGNOSTIC ȘI DEZVOLTARE. Utilitatea TEDE6® este maximă în anticiparea comportamentului în situațiile de examinare, cât și în familiarizarea cu stilul personal de învățare, astfel încât, succesul unei evaluări să fie datorat mai degrabă aptitudinilor cognitive, decât strategiilor aplicate situației evaluative. Pe baza analizei profilurilor calitative și a conținutului discuțiilor în care sunt prezentate rezultatele TEDE6® oferă o gamă largă de informații utile dezvoltării personale în domeniul psiho-pedagogic. 

REALISM. Modul în care TEDE6® decurge simulează realist o probă de evaluare. TEDE6® conține două caiete de testare (antrenament și testare) și un caiet de instrucțiuni. Sarcina, inspirată din testul de calcul al lungimilor propus de Faverge, este de natură spațială și logico-matematică. Sarcina este dublă: pe de o parte ea presupune formarea unei egalități pornind de la segmente de dreaptă, iar pe de altă parte presupune desenarea săgeților care marchează suprapunerile de segmente care justifică această egalitate. În prima etapă, care durează 60 de minute, persoanele evaluate însoțite de administratorul testului lucrează într-o situație de auto-formare asistată, cu ajutorul caietului de instrucțiuni și al celui de antrenament. Persoanele evaluate sunt apoi rugate să rezolve exercițiile din caietul de testare fără a mai primi ajutor. Această a doua etapă se desfășoară după o pauză de 15 minute și durează 45 de minute. 

RAPIDITATE. Chiar dacă administrarea în sine a testului cumulează 120 de minute, posibilitatea TEDE6® de a fi administrat în grupuri de până la 8 persoane, îl face un instrument rapid și accesibil.

Itemii TEDE6® 

TEDE6® conține două caiete de testare (antrenament și testare) și un caiet de instrucțiuni. 

Cele două caiete cuprind 3 subteste, organizate în ordinea complexității (subtestele A, B și C). 

În cadrul fiecărui subtest, itemii sunt organizați pe 3 nivele în funcție de gradientul de transfer necesar: 

  • itemi perfect identici care presupun un transfer direct al răspunsurilor, 
  • itemi asemănători care presupun un transfer de metodologie și 
  • itemi diferiți care presupun un transfer flexibil. 

Indicii TEDE6® 

Testul rezultă în mai mulți indici calitativi arondați coeficientului de educabilitate. 

  • 1. Poziţionare 
  • 2. Profil funcţional 
  • 3. Profil de învăţare (Reuşită spontană, Eroare corectată corespunzător, Eroare aparentă, Interferenţă, Eroare corectată necorespunzător, Eroare necorectată, Omisiune) 
  • 4. Profilul transferului 
  • 5. Observaţii în timpul procesului de învăţare

Abreviere TEDE6®
Data publicării 2009
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individual, Creion-hârtie
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 750
Calificarea necesară B
Durată 120 minute
Tipul itemilor probe
Numărul itemilor 12 itemi (etapa de învățare) + 18 itemi (etapa de testare)

Daniel Pasquier, PhD

Daniel Pasquier este psiholog școlar și industrial, Doctor în Științele Educației. Și-a început cariera ca institutor la Education Nationale și a continuat apoi ca psiholog școlar. Ca psiholog al muncii însărcinat cu realizarea de studii la A.F.P.A. (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), a creat și a pus în funcțiune un grup de lucru pe probleme de educație, grup care a fost responsabil de proiectul Tineret 2000. În 1991, Dr. Pasquier își deschide propriul cabinet de consultanță în managementul resurselor umane, Avenir & Entreprise, pe care îl coordonează. În prezent activitatea sa este orientată spre cercetarea aplicată în domeniul evaluarii dinamice a potențialului de învățare, al localizării controlului întăririlor primite și al creșterii purității normative, al managementului resurselor de atenție și al dimensiunilor personalității.

Autor de cărți și articole științifice, Daniel Pasquier a participat la numeroase congrese în domeniul psihologiei și științelor educației, a predat psihologia muncii la CNAM, este asociat la laboratorul PRIS al Universității din Rouen, membru al SFP și consultant la CNCDP.

Printre testele autorului se numără: T.E.C.M. (Test dévaluation des capacités métacognitives, Test de evaluare a capacităților metacognitive); T.I.S.S. (Test d'intéręt pour les situations scolaires, Test de interese pentru situații școlare); T.L.C.P. (Test de lecture pour cours préparatoire, Test de lectură pentru cursul pregătitor); T.P.C.P. (Test prédictif pour le cours préparatoire, Test predictiv pentru cursul pregătitor); T.F.C.E. (Test de français pour le cours élémentaire, Test de franceză pentru cursul elementar); T.P.6. (Test pour le passage en sixičme, Test pentru trecerea în clasa a VI-a); T.M.C.P. (Test de mathématique pour le cours préparatoire, Test de matematică pentru cursul pregătitor); T.M.C.E. (Test de mathématiques pour le cours élémentaire, Test de matematică pentru cursul primar). Alte lucrări publicate sunt: L'évaluation en pédagogie. Du bon usage des test (Evaluarea în pedagogie - despre utilizarea corectă a testelor); Comprendre l'échéc scolaire (Înțelegerea eșecului școlar); Agir pour la réussite scolaire (Acțiuni în vederea reușitei școlare); Les competences a apprendre. Evaluation chez l'adulte (Competențele de învățare. Evaluare la adulți).

Adaptarea și eșantionul normativ al TEDE6® 

Studiul TEDE 6 pe populația românească a cuprins cinci eșantioane, totalizând un număr de 608 persoane. Vârsta participanților a fost cuprinsă între 18 și 58 de ani, cu o medie de vârstă de m=26.68 ani. Patru dintre eșantioane au fost formate din persoane adulte, incluse la momentul aplicării testului într-o formă de învățământ (elevi la școli profesionale, studenți, masteranzi și doctoranzi), în timp ce al cincilea eșantion a fost format din adulți care nu urmau la momentul aplicării testului nicio formă de învățământ. 

Aplicările au avut loc în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. Toate aplicările au fost efectuate în grup, de către persoane care au calificarea necesară pentru a administra teste psihologice și care fac acest lucru în activitatea lor curentă. Rezultatele obținute pentru cele cinci eșantioane din populația românească (analiza de item, statisticile descriptive, comparațiile între diverse subeșantioane, fidelitatea și corelațiile între scalele TEDE) sunt toate foarte asemănătoare ca și valoare și semnificație cu cele obținute pentru eșantionul normativ original francez.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS