⚙️ În perioada 1.03-1.05.2021, efectuăm modificări la structura site-ului, cu afectarea temporară a vizualizării paginilor. Îți mulțumim pentru înțelegere! ⚙️

MMPI®-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Inventarul de Personalitate Multifazic Minnesota - 2 (MMPI®-2) este testul emblemă a psihologiei clinice și judiciar
Categorie: Cod produs: MMPI®-2
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 este cel mai cunoscut și utilizat instrument de diagnoză și evaluare a personalității și psihopatologiei adulților în mediul clinic sau în cercetare. Prin intermediul celor 567 de itemi acesta furnizează o imagine fin detaliată asupra patternurilor majore legate de tulburările psihologice și de personalitate, al persoanelor cu vârsta peste 18 ani. În funcție de persoana implicata, completarea sa durează de la 60 la 90 de minute. MMPI-2 include peste 120 de scale specifice, incluzând aici și scale destinate surprinderii obiective a validității profilului.
MMPI-2 este cel mai cunoscut şi utilizat instrument de evaluare a personalităţii şi psihopatologiei adulţilor în mediul clinic sau în cercetare, este destinat să evalueze o parte din patternurile majore legate de tulburările psihologice şi de personalitate
Versiunea MMPI-2 este versiunea revizuită, îmbunătăţită şi completată cu scalele clinice restructurate şi scala de validitate a simptomelor a primei variante a MMPI (versiunea inițială apărută în anul 1989).

Revizia include:
 • norme mult mai reprezentative (eşantioane de adulţi, bărbaţi şi femei, din diferite regiuni geografice, de diferite etnii şi minorităţi);
 • format mult mai consistent pentru scorurile T ale scalelor clinice (scoruri T uniforme (UT) pentru a produce în esenţă acelaşi interval şi aceeaşi distribuţie pentru toate scalele);
 • reformularea itemilor astfel încât să se elimine ambiguitatea, formularea sexistă şi conţinutul învechit;
 • trei scale de validitate – FB, VRIN şi TRIN.

MMPI-2 este un instrument masiv prin:
 • generozitatea celor peste 120 de scale,
 • generozitatea descriptorilor lor ce acoperă o arie largă de psihopatologie,
 • volumul dens şi impresionant de aspecte teoretice şi date psihometrice,
 • foi de profil atribuite fiecărui gen,
 • grile de corectare, norme cu şi fără corecţie de K,
 • are la bază 567 itemi.

Kitul MMPI-2 cuprinde:
 • manualul de utilizare,
 • caietul de testare (cuprinde itemii și este reutilizabil) și
 • foaia de răspuns (destinată înregistrării răspunsurilor)

Administrarea MMPI-2 se realizează exclusiv în creion-hârtie, în vreme ce scorarea este exclusiv automatizată, online. 
 • Scale de validitate a simptomelor
 • Scalele clinice
 • Suscalele Harris-Lingoes
 • Subscalele Introversie Socială (Si)
 • Scalele de conținut
 • Scalele componente de conținut
 • Cele cinci scale ale psihopatologiei personalității
 • Scalele suplimentare legate de caracteristici mai generale de personalitate
 • Scalele suplimentare legate de tulburări emoționale generalizate
 • Scalele clinice restructurate (RC)
Abreviere MMPI-2
Data publicării 2013
Forma de administrare Individual/grup, creion-hârtie
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 2198 (etalon normal), 227 (etalon clinic)
Calificarea necesară C
Durată 60-90 minute
Tipul itemilor itemi formulați sub forma unor enunțuri exprimate la persoana I, singular, cu răspuns dihotomic (adevărat/fals)
Numărul itemilor 567

James N. Butcher, Ph.D.

James N. Butcher, PhD este profesor emerit de psihologie în cadrul University of Minnesota, profesând sub această titulatură de peste 40 de ani. A fost absolvent al University of North Carolina. Mare parte a carierei sale a fost focusată pe construirea și optimizarea MMPI, MMPI-2 și a MMPI-A în cadrul unor medii și contexte distincte. Biografia sa include peste 250 de articole, 58 de cărți și peste 38 de ani de oferit workshopuri de educație continuă despre utilizarea instrumentelor MMPI.

Butcher a jucat un rol foarte important în identificarea nevoilor de revizuire a variantei originale a MMPI, proces rezultat cu apariția MMPI-2 și MMPI-A. A dezvoltat un sistem interpretativ computerizat, intitulat Minnesota Reports, pentru a-i asista pe psihologi în demersul evaluativ cu MMPI-2 și MMPI-A. Minnesota Reports au fost inițial publicate în 1981. Minnesota Reports disponibile acum includ Adult Clinical System-Revised, Reports for Forensic Settings, Revised Personnel System și Adolescent Interpretive Report (la care a contribuit Carolyn L. Williams).

Câteva dintre cele mai recente cărți includ recomandări interpretative și studii de cercetare relevante adresate psihologilor pentru a-i sprijini pe aceștia în utilizarea MMPI-2, MMPI-A și a Minnesota Reports. Aceste cărți includ: A Beginner’s Guide to the MMPI-2 (3rd Edition) (2011), A Beginner’s Guide to the MMPI-A (alături de Carolyn L. Williams, 2011), Oxford Handbook of Personality Assessment (Editor, 2009), Personality Assessment in Treatment Planning: Use of the MMPI-2 and BTPI (alături Julia Perry, 2008), Assessing Hispanic Clients Using the MMPI-2 and MMPI-A (alături Jose Cabiya, Emilia Lucio, and Maria Garrido, 2007) și MMPI/MMPI-2/MMPI-A in Court (a treia Ediție) (alături de Kenneth Pope and Joyce Seelen, 2006). Informații suplimentare despre uzul instrumentelor MMPI sunt disponibile în cadrul MMPI-2, MMPI-A, and Minnesota Reports: Research and Clinical Applications.

John R. Graham, Ph.D.

 •  John R. Graham, Ph.D. deține titlul de Interim Chair pentru Epidemiologie și Biostatistică și titlul Professor Emeritus, KSU Distinguished Scholar
 •  A absolvit University of North Carolina la Chapel Hill în anul 1965
 •  Domeniile de cercetare de care profesorul este interesat implică evaluarea personalității și evaluarea judiciară utilizând MMPI-2 și MMPI-A.
 •  Interesele sale specifice includ: (1) identificarea răspunsurilor invalide; (2) creșterea validității pentru grupurile etnice; (3) Scalele Clinice Restructurate (RC); (4) Cele cinci scale ale psihopatologiei personalității (PSY-5); (5) corelații ale scalelor și tipuri de coduri într-o varietate de contexte; (6) predicția modificărilor comportamentale pre- și post-instituționale în cazul prizonierilor.

Este autor al:
 Graham, J.R. (2006). MMPI-2:Assessing personality and psychopathology (4th Edition). New York: Oxford University Press.
 Butcher, J.N., Graham, J.R., Kamphuis, J.H., & Rouse, S.V. (2006). Evaluating MMPI-2 research: Considerations for practitioners. In J.N. Butcher (Ed.). MMPI-2: A practitioner's guide (pp. 15-38). Washington, DC: APA.
 Sellbom, M., Graham, J.R., & Schnek, P.W. (2005). Symptom correlates of MMPI-2 scales and code types in a private practice setting. Journal of Personality Assessment, 84, 163-171.
 Stein, L.A.R., & Graham, J.R. (2005). Ability of substance abusers to escape detection on the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) in a juvenile correctional facility. Assessment, 12, 79-85.
 Sellbom, M., Ben-Porath, Y.S., Graham, J.R., Arbisi, P.A., & Bagby, R.M. (2005). Susceptibility of the MMPI-2 Clinical, Restructured Clinical (RC), and Content Scales to overreporting and underreporting. Assessment, 12, 79-85  

Yossef Ben-Porath, Ph.D.

 • Este profesor de psihologie la Kent State University.
 • A finalizat studiile de doctorat în cadrul University of Minnesota și a fost implicat în mod extins în cercetările MMPI în ultimii 24 de ani.
 • Este coautor al MMPI-2-RF și al numeroaselor manuale ale testelor, a numeroase cărți, capitole de cărți și articole despre MMPI.
 • Cea mai recentă carte a sa Interpreting the MMPI-2-RF oferă detalii și instrucțiuni practice pentru interpretarea MMPI-2-RF, cea mai recentă versiune a MMPI pentru adulți.
 • Este Associate Editor al Psychological Assessment și membru al conducerii editoriale a mai multor reviste de psihologie. Practica sa clinică implică consultarea mai multor agenții care realizează screeningul candidaților pentru pozițiile din domeniul siguranței publice și conducerea evaluărilor psihologice judiciare în cadrul proceselor legale.  

Auke Tellegen, Ph.D.

Dr. Auke Tellegen a primit Ph.D. în psihologia personalității din partea Universității Minnesota în anul 1962 și completată cu un studii post-doctorale de psihologie clinică în cadrul University of Minnesota Medical School în 1963. A ocupat poziția de profesor în cadrul Departmentului de Psihologie din 1968 până în 1999, când a devenit profesor emerit.

Domeniile în care a publicat includ evaluarea stărilor, a personalității, responsivitatea hipnotică și psihopatologia. Dr. Tellegen este consultant psihometric în cadrul University of Minnesota Press, și este co-autor al MMPI-2-RF (Forma revizuită), MMPI-2 și MMPI-A, și autor al Scalelor Clinice Restructurate MMPI-2 (RC).

W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

 •  A scris alături de E. Earl Baughman o carte de mare impact Negro and White Children: A Psychological Study in the Rural South.
 •  În 1991 a fost premiat de APA cu Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research


Beverly Kaemmer

Beverly Kaemmer este Associate Director și Test Divison Manager în cadrul Universității Minnessota.

Descrierea eșantionului normativ pentru România

 • Adaptarea testului pentru limba română s-a realizat prin cicluri consecutive de traducere și retroversiune.
 • Traducerea itemilor a avut loc în perioada martie-aprilie 2010, fiind efectuată de autorii versiunii românești a prezentului manual, în timp ce retroversiunile au fost realizate de traducători specializați, cu experiență în traduceri psihologice.
 • A fost nevoie de trei astfel de etape până la o versiune acceptabilă a tuturor celor 567 de itemi.

Eșantionul românesc de persoane normale

 • Eșantionul de adulți inițial fără diagnostic psihiatric a fost format din N = 2252 participanți, în proporții aproape egale din bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 74 de ani (M = 26.35, SD = 9.78)
 • Eșantionul normativ (adulți normali) este format din N = 2198 adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 87 de ani (M = 41.04, SD = 15.03), echilibrat în funcție de câteva variabile demografice:
 • Gen (masculin 48.83%, feminin 51.17%)
 • Vârstă (pe 8 categorii de vârstă, conform recensământului din 2002)
 • Nivel de educație (absolvent a mai puțin de 12 clase, absolvent de liceu, colegiu/educație tehnică, absolvent de facultate, studii post-universitare)
 • Proveniență (urban 53.31 %, rural 46.69%)
 • Regiunea geografică (conform celor 8 regiuni georgrafice NE, SE, S, SV, V, NV, Centru, București)
 • Etnie (română, ungară, rromă)

Fidelitate, medii și abateri standard

 • În cadrul manualului testului sunt prezentați în întregime coeficienții de consistență internă Cronbach alpha pentru toate scalele MMPI-2, precum și mediile și abaterile standard
 • Acestea au valori comparabile cu cele obținute pe populația SUA
 • Scalele de validitate - variază de la .38 Lipsă de frecvenţă - Psihopatologie la .85 Autoprezentare la superlativ(S)
 • Scalele clinice - variază de la .60 Hipomanie (9Ma) la .87 Schizofrenie (8Sc)
 • Subscalele Harris-Lingoes – variază de la .33 Imoralitate (Ma1) la .73 Acuze somatice (Hy4)
 • Subscalele Si – variază de la .54 Evitare socială (Si2) la .78 Timiditate/Jenă (Si1)
 • Scalele de conținut – variază de la .70 Indicatori negativi de tratament (TRT) la .81 Cinism (CYN)
 • Scalele componente de conținut – variază de la .24 Ideaţie suicidară (DEP4) la .78 Convingeri mizantropice(CYN1)
 • Cele cinci scale ale psihopatologiei personalității – variază de la .52 Agresivitate (AGGR) la .82 Emotivitate negativă/Nevrotism (NEGE)
 • Scalele suplimentare legate de caracteristici mai generale de personalitate – variază de la .55 Dominanţă (Do) la .88 Anxietate (A)
 • Scalele suplimentare legate de tulburări emoționale generalizate – variază de la .38 Scala de alcoolism MacAndrew-revizuită (MACR) la .86 Tulburare de stres posttraumatic Keane (PK)
 • Scalele clinice restructurate (RC) – variază de la .47 Emoţii pozitive scăzute (RC2 / lpe) la .81 Demoralizare(RCd / dem) 

Eșantionul clinic

 • este a fost format din N = 207 participanți: 85 de bărbați și 122 de femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 80 de ani (M = 41.95, SD = 14.92)
 • Datele au fost culese de către psihologi clinicieni într-un număr de cinci spitale psihiatrice, din 3 orașe mari din România
 • Gama de diagnostice a fost foarte largă, începând cu anxietate, diverse tipuri de depresie (de exemplu, episod depresiv, depresie indusă de stres, depresie severă), personalitate antisocială, schizofrenie, dependență de droguri, abuz de alcool, reacție anxios-depresivă, tulburare de stres post traumatic, tentativă de sinucidere, tulburare bipolară, tulburări afective, episod psihotic, tulburare de personalitate organică, tulburare de personalitate borderline, simptom de retragere etc.
 • Dat fiind numărul mare de diagnostice individuale, niciunul dintre acestea nu este reprezentat la nivel larg în eșantion, cel mai bine reprezentată fiind tulburarea depresivă (N = 17), tulburarea anxios-depresivă (N = 14), anxietatea (N = 4), tulburarea obsesiv-compulsivă (N = 3)
 • Gen (masculin 41.06%, feminin 58.94%)
 • Vârstă (pe 8 categorii de vârstă, conform recensământului din 2002)
 • Nivel de educație (absolvent a mai puțin de 12 clase, absolvent de liceu, colegiu/educație tehnică, absolvent de facultate, studii post-universitare)
 • Proveniență (urban 84.06 %, rural 15.94%)
 • Regiunea geografică (conform celor 8 regiuni georgrafice NE, SE, S, SV, V, NV, Centru, București)
 • Etnie (română, ungară, rromă) 

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS