PANSS®

Positive and Negative Syndrome Scale®

Evaluarea focalizată a dimensiunilor pozitive și negative ale tulburărilor psihopatologice (schizofrenie, tulburare bipolară, psihoze afective) (PANSS®) 

Categorie: Cod produs: PANSS®

Ce este PANSS®? 

PANSS® este o scală dezvoltată şi standardizată pentru evaluarea categorială şi pe dimensiuni a fenomenelor relaţionate cu schizofrenia. PANSS® nu este specifică unui anumit diagnostic, deşi este folosită în principal pentru a evalua severitatea simptomelor în schizofrenie şi alte tulburări psihiatrice. Scala este folosită în mod curent pentru a evalua diferite tulburări cum ar fi tulburarea bipolară şi psihozele afective. Anumite componente ale PANSS® au fost folosite inclusiv în studii asupra bolii Alzheimer, anorexiei nervoase, psihozelor induse de substanţe șamd. 

Este de forma unui interviu clinic semi-structurat formalizat (SCI-PANSS®) şi a altor surse de informaţie (PANSS®+ IQ-PANSS®) cu evaluare pe 7 trepte. PANSS® a fost concepută ca o metodă atent definită şi operaţionalizată care evaluează dimensiuni ale simptomelor pozitive, negative şi de alt tip (cum ar fi itemii suplimentari evaluează riscul de agresivitate). 

Este aplicabilă într-un timp relativ scurt și poate fi folosit pentru evaluarea longitudinală, cu un efort minim de instruire și reorientare din partea clinicianului. Este prevăzut cu două modalități de cotare care permit aflarea scorurilor pe clustere de simptome: standard și pentagonal. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat PANSS®? 

Principalele sale arii de utilitate sunt indică evaluarea clinică, răspunsul la tratament, prezicerea rezultatelor și evaluarea severității dizabilității, putând fi utilizat în practica privată, în centre publice de sănătate mintală, în spitale, în centre de consiliere pentru familie, în centre rezidențiale de psihoterapie etc. 


Care sunt particularitățile PANSS®? 

PERSPECTIVĂ MULTI-EVALUATOR. Formatul său permite administrarea ca interviu (SCI-PANSS®) direct pacientului, unui observator relevant (IQ-PANSS®) și unui specialist (PANSS®). Coroborarea informațiilor din toate aceste surse contribuie la parametrii crescuți ai calității evaluării. 

STRUCTURĂ FACTORIALĂ DUBLĂ. Pentru Modelul standard, PANSS® oferă şi cinci scoruri de cluster (Lipsă de energie, Perturbarea gândirii, Activare, Paranoia/Beligeranţă şi Depresie), în vreme ce pentru Modelul structural pentagonal oferă cinci scoruri: Negativ, Pozitiv, Dispoziţie disforică, Activare şi Preocupare autistă. 

APLICABILITATEA PRACTICĂ. Există în prezent o multitudine de studii care susţin utilizarea PANSS ca un instrument excelent de evaluare a efectelor tratamentului, iar PANSS® este deseori folosit în trialuri farmacologice. Are o utilitate bine susţinută pentru evaluarea severităţii simptomelor (şi are implicaţii şi în definirea remisiunilor), şi este relaţionat cu funcţionalitatea, astfel încât scoruri nefavorabile la PANSS® sunt în general asociate cu perturbarea abilităţii de a interacţiona cu ceilalţi şi de a desfăşura activităţi cotidiene în mod adecvat. Cercetările susţin de asemenea utilizarea PANSS® ca instrument clinic pentru identificarea diferenţelor dintre tulburări şi profiluri ale simptomatologiei. Beneficiile PANSS sunt extreme de numeroase: definește adecvat simptomele, oferă criterii operaționale în evaluare, are un număr echilibrat de itemi care constituie sindroamele pozitiv și negativ, oferă o procedură standard de interviu, evaluează prezența și severitatea sindroamelor, surprinde schimbările produse de medicație și ponderea simptomelor pozitive și negative, evaluează psihopatologia generală și influența acesteia asupra severității sindroamelor.

Scalele PANSS® 


Scala Pozitiv (P)

 • P1. Idei delirante 
 • P2. Dezorganizare conceptuală 
 • P3. Comportament halucinator 
 • P4. Hiperactivitate 
 • P5. Idei delirante/de grandoare 
 • P6. Suspiciune/Persecuție 
 • P7. Ostilitate 


Scala Negativ (N)

 • N1. Aplatizare afectivă 
 • N2. Detașare emoțională 
 • N3. Relaționare deficitară 
 • N4. Retragere socială de tip pasiv/apatic 
 • N5. Dificultăți în gândirea abstractă 
 • N6. Lipsa spontaneității și fluxului conversației 
 • N7. Gândire stereotipă 


Indicele compozit (Scala Pozitiv minus scala Negativ)


Scala de Psihopatologie generală (G)

 • G1. Preocupări somatice 
 • G2. Anxietate 
 • G3. Sentimente de vinovăție 
 • G4. Tensiune 
 • G5. Manierisme și posturi 
 • G6. Depresie 
 • G7. Lentoare motorie 
 • G8. Lipsă de cooperare 
 • G9. Conținut neobișnuit al gândirii 
 • G10. Dezorientare 
 • G11. Atenție diminuată 
 • G12. Dificultăți de raționalizare și lipsa conștiinței bolii 
 • G13. Tulburare volițională 
 • G14. Control diminuat al impulsurilor 
 • G15. Preocupare 
 • G16. Evitare socială activă 


Riscul de agresivitate (S)

 • S1. Furie 
 • S2. Dificultăți în amânarea recompensei 
 • S3. Labilitate afectivă


Scorul total


Revizie BUROS DA, reviewed in J. C. Conoley & J. C. Impara (Eds.), The twelfth mental measurements yearbook.
Abreviere PANSS®
Data publicării 2012
Populația vizată clinică, adulți
Forma de administrare Individuală, Autoevaluare/Heteroevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 83
Calificarea necesară B
Durată 30-40 minute
Tipul itemilor întrebări
Numărul itemilor PANSS: 33; SCI-PANSS: 179; IQ-PANSS: 98.

Stanley R. Kay, PhD

Este o autoritate în domeniul cercetării clinice a schizofreniei. În 1980 a absolvit State University din New York at Stony Brook, Dr. Kay este conducătorul cercetării clinice asupra schizofreniei în cadrul departamentului de psihiatrie al Colegiului Albert Einstein College al Centrului Medical Medicine-Montefiore din Bronx. S-a alăturat echipei în 1980 în calitate de asistent universitar clinician.

Din mai 1987, devine director al cercetărilor spihologice din cadrul Centrului Psihiatric Bronx (Bronx Psychiatric Center). Dr. Kay este renumit pentru cercetările sale asupra simptomelor de schizofrenie.

A dezvoltat de asemenea test de tip diagnostic pentru a diferenția schizofrenia de alte tulburări și a creat o scală pentru a delimita tipurile de schizofrenie.

Stanley R. Kay, Ph.D. a lăsat în urmă o moştenire remarcabilă. Pe lângă munca la PANSS, Dr. Kay a dezvoltat Cognitive Diagnostic Battery (Bateria de Diagnostic Cognitiv), utilizată pentru diagnosticul diferenţial între retard mintal şi psihoză, a publicat peste 100 de articole ştiinţifice, a avut în grijă sute de pacienţi şi a crescut două fiice. Mereu în amintirea familiei, a prietenilor şi colegilor, Dr. Kay a lăsat în urmă contribuţii academice recunoscute şi utilizate în continuare pe plan internaţional.

Lewis A. Opler, MD, PhD

Este un psihofarmacolog renumit la nivel internațional; este vestit pentru contribuțiile sale în ceea ce privește cercetările din domeniul sănătății mentale. 

Lewis A. Opler, M.D., Ph.D. este Adjunct Professor of Psychiatry la New York University School of Medicine, precum şi Chief Medical Officer și Director al Research Division of the New York State Office of Mental Health. Scala de sindrom pozitiv şi negativ sau PANSS a Dr. Opler este folosită pe scară mondială în practica în domeniul clinic, pentru ghidarea şi evaluarea progreselor terapeutice. În plus, în cercetarea clinică, PANSS a fost utilizat în mii de studii, inclusiv studiile de referinţă derulate pentru testarea eficienţei antipsihoticelor aprobate după 1990.

Dr. Opler a fost co-autor la peste 200 de publicaţii ştiinţifice, acoperind subiecte de la neurobiologia fundamentală la psihiatria trans-culturală. Dr. Opler a fost co-autor la două cărţi destinate demistificării şi destigmatizării tulburărilor mintale severe: Prozac and Other Psychiatric Drugs (Prozac şi alte medicamente psihiatrice) (Pocket Books, 1996) şi Resurrection and Redemption: Overcoming Mintal Illness and Regaining Dignity (Reînviere şi izbăvire: învingerea bolii mintale şi recâştigarea demnităţii) (PublishAmerica, 2003). Dr. Opler este şi Medical Editor al The complete pill guide (Agenda medicală completă) (Barnes & Noble Books, 2005). În fine, Dr. Opler are în continuare în grijă pacienţi, iar de câţiva ani colegii săi l-au selectat pentru includerea în prestigioasa bază de date Best Doctors in America.

Abraham Fiszbein, MD

Dr. Abraham Fiszbein este psihiatru bilingv specializat pe copii, adolescenţi şi adulţi. S-a născut în Argentina, unde şi-a început studiile de psihiatrie, cu o puternică componentă de sensibilitate trans-culturală.

Dr. Fiszbein a participat la un stagiu intensiv de cercetare la AECOM/MMC, sub supervizarea directă şi mentoratul celebrului psihiatru şi cercetător Lewis A. Opler, M.D., Ph.D., unde a fost co-autor al PANSS şi al versiunii spaniole a acestuia, respectând regulile stricte ale Academiei Regale Spaniole de Limbă Spaniolă. Mai târziu, a fost numit Assistant Professor of Psychiatry la AECOM. A finalizat studiile de rezidenţiat în psihiatrie şi apoi un stagiu clinic în psihiatria copilului şi adolescentului la AECOM/MMC. În prezent, Dr. Fiszbein lucrează în practica privată în Las Cruces, NM, unde continuă să intre în contact cu membrii comunităţii latino şi să se familiarizeze cu diferitele perspective existente în rândul acestei comunităţi.

Mark Opler, PhD, MPH

Dr. Mark Opler este specializat în dezvoltarea şi analiza indicatorilor comportamentali şi biologici ai expunerii şi ai efectelor acesteia. Studiile sale se focalizează pe etiologia, evoluţia de-a lungul vieţii, precum şi tratamentul schizofreniei şi a altor tulburări psihiatrice. În calitate de Senior Associate al PANSS Institute din New York, a dezvoltat şi a condus programe de training pentru evaluatori pentru numeroase studii internaţionale ce vizau tratamente farmacologice şi comportamentale. Dr. Opler este absolvent al programului de training în epidemiologie psihiatrică susţinut de National Institute of Mental Health (NIMH) şi a finalizat un stagiu post-doctoral în cadrul programului de training pentru cercetare în domeniul schizofreniei la Department of Psychiatry al Columbia University. A fost distins cu premiul NARSAD pentru tineri cercetători (2003-2005). Este în prezent afiliat la Columbia University, în cadrul Department of Epidemiology, și la New School University, în cadrul Department of Science, Technology, and Society. 

Paul M. Ramirez, PhD

Dr. Paul Michael Ramirez este Profesor Universitar de neuropsihologie clinică, psihopatologie şi psihofarmacologie în cadrul Programului Doctoral de Psihologie Clinică la Long Island University în New York, unde este şi coordonator al Department of Psychology. Ca preşedinte al CNS ratings, o companie de instruire a evaluatorilor, a fost implicat pe parcursul ultimilor 15 ani în instruirea evaluatorilor pentru studii farmacologice clinice atât în America de Nord, cât şi la nivel internaţional. Dr. Ramirez a publicat mult în reviste psihiatrice şi este co-autor al Informant Questionnaire for the Positive and Negative Syndrome Scale (Chestionarul pentru persoanele care se ocupă de oferirea îngrijirii din cadrul Scalei de sindrom pozitiv şi negativ) (IQ-PANSS). 

Leonard White, PhD

Leonard White, Ph.D., este profesor asistent de psihiatrie la Mt. Sinai School of Medicine, NYC, şi este psiholog clinician principal la Clinical Neuroscience Center Pilgrim Psychiatric Center, Brentwood, NY. Este membru al panelului de experţi din cadrul PANSS Institute. Este autorul principal al Modelului pentagonal de interpretare a PANSS şi a publicat o serie de articole ce investighează validitatea acestuia. Dr. White a fost printre primii cercetători care au utilizat BPRS în studii psihofarmacologice, iar în ultimii 15 ani a colaborat la studiul de cohortă Pilgrim, care se adresează îmbătrânirii cu schizofrenie. 

Eșantionul normativ al PANSS® 

Eșantionul pentru populația românească este format din 83 de pacienți spitalizați, dintre care un număr de N = 54 (61.5%) sunt bărbați, iar un număr de N = 29 (34.9%) sunt femei. Vârsta pacienților este cuprinsă între 23 si 79 de ani (m = 44.78, SD = 13.23), un procent de 74.7% provenind din mediul urban, iar 18.1% din mediul rural. În ceea ce privește nivelul de școlarizare, 1.2% sunt persoane fără studii, 4.8 % cu studii de nivel primar, 21.7% cu studii de nivel gimnazial, 32.5% cu studii liceale, 13.3% post-liceale și 16.9% cu studii superioare. S-a încercat o echilibrare cât mai atentă a eșantionului. 

Cel mai bine reprezentată tulburare în eșantion este schizofrenia paranoidă (N = 36, 43.4% din eșantion).

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS