GAMA®

General Ability Measure for Adults®

Testul Abilității Mentale Generale pentru Adulți (GAMA®) - cel mai performant screener al aptitudinilor cognitive (factorul g este considerat cel mai eficient predictor al performanței în muncă)
Categorie: Cod produs: GAMA®
Prezentare generala a GAMA
GAMA (General Ability Measure for Adults) evalueaza aptitudinea intelectuala generala cu ajutorul unor itemi care necesita utilizarea rationamentului si logicii în rezolvarea de probleme care utilizeaza exclusiv designuri si forme abstracte.
Utilizarea de figuri abstracte nonverbale are scopul de a minimiza efectele cunostintelor, exprimarii verbale si a întelegerii verbale asupra scorurilor testului. GAMA prezinta astfel avantajele unui instrument accesibil unei varietati largi de oameni, cu deprinderi de comunicare diferite si provenind din medii diverse din punct de vedere lingvistic, cultural si educational.
Testul este format din 66 de itemi grupati în patru subscale: Identitati, Succesiuni, Analogii si Constructii. Se calculeaza atât un coeficient de inteligenta (IQ) GAMA total, cât si scoruri pe fiecare dintre subteste.
GAMA se poate aplica atât creion-hârtie, cât si electronic, atât individual, cât si în grup. Este un instrument de 66 de itemi cu câte 6 variante de raspuns, care poate fi aplicat începând cu vârsta de 18 ani. Timpul de administrare este de 25 de minute si necesita un nivel de întelegere a lecturii de clasa a treia.
Utilitatea GAMA este imensa in domeniul selectiei de personal sau educationale, caci ofera o masura coerenta a aptitudinii mentale generale, care este un predictor excelent al performantei profesionale si al multor fatete specifice legate de comportamentul la locul de munca. In plus, GAMA este o masura extrem de scurta, care nu presupune mai mult de 30 de minute pentru administrare, incluzand aici instructajul.
GAMA este o proba psihologica de clasa C, conform clasificarii APA., fiind accesibil în exclusivitate psihologilor.

Scalele GAMA® 

GAMA® include un scor IQ general, compus din scorurile la cele patru subteste detaliate mai jos. 

  • Subtestul Identități necesită examinarea formelor și culorilor stimulilor pentru a determina care opțiune de răspuns este identică. 
  • Subtestul Succesiuni necesită analiza interrelațiilor între design-uri pe măsură ce acestea se mișcă în spațiu. 
  • Subtestul Analogii implică descoperirea relațiilor dintr-o pereche de figuri abstracte și recunoașterea relațiilor conceptuale similare într-o pereche diferită de figuri. 
  • Subtestul Construcții implică analiza, sinteza și rotația designurilor spațiale pentru a construi o figură nouă.


Profilul GAMA® 

Revizie BUROS DA, reviewed in B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), The fourteenth mental measurements yearbook.
Abreviere GAMA®
Data publicării 2008
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 4000
Calificarea necesară C
Durată 25 minute (durată fixă)
Tipul itemilor itemi de forma unor design-uri abstracte nonverbale, scorati pe o scală cu 6 puncte
Numărul itemilor 66 de itemi

Naglieri Jack, PhD

Jack A. Naglieri este doctor în ştiinţe şi profesor de psihologie în cadrul programului School Psychology al George Mason University, fiind de asemenea, Senior Research Scientist al Devreux Center for Resilient Children. Este membru asociat al Diviziilor 15 şi 16 ale APA şi câştigător al Senior Scientist Award din partea Diviziei 16 APA și deține o diplomă Assessment Psychology - American Board of Assessment Psychology, a dobândit licenţa în calitate de psiholog şcolar în Virginia şi Ohio şi este certificat în psihologie şcolară în New York, Georgia, Arizona şi Ohio. Încă de la sfârşitul anilor ’70, dr. Naglieri şi-a concentrat eforturile pe teme teoretice și psihometrice în ceea ce priveşte inteligenţa, intervenţiile cognitive, diagnosticul tulburărilor emoţionale şi de învăţare, și pe teme teoretice şi de evaluare referitoare la factorii protectivi relaţionaţi cu reziliența. 

Dr. Naglieri este autor şi coautor a peste 250 de lucrări educaţionale, cărţi şi teste. Cercetările lui educaționale includ cercetări focalizate pe teme excepționale, cum sunt: retardul mental, tulburările de învăţare specifice, supradotarea, tulburarea de deficit de atenţie; studii psihometrice pentru teste ca: Scalele de Inteligenţă Wechsler (Wechsler Scales of Intelligence), Sistemul de Evaluare Cognitivă (Cognitive Assessment System) şi Bateria Kaufman pentru Evaluarea Copiilor (The Kaufman Assessment Battery for Children); cercetarea influenţei rasei, genului şi diferenţelor etnice în procesarea cognitivă; evaluarea corectă utilizând teste nonverbale şi de procesare cognitivă; identificarea minorităţilor supradotate, IDEA şi identificarea tulburărilor de învăţare specifice, și intervenţiile cognitive bazate pe matematică.

A fost autorul a numeroase cărţi printre care şi Essential of CAS Assessment (Naglieri, 1999) şi a fost coautor al altor cărţi incluzând aici Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of Intelligence (Das, Naglieri & Kirby, 1994), Helping Children Learn: Intervention Handouts for Use at School and Home (Naglieri & Pickering, 2003), Essentials of WNV Assessment (Brunnert, Naglieri & Hardy-Braz, 2009) şi Helping all Gifted Children Learn: A Teacher’s Guide to Using the NNAT2 (Naglieri, Brulles & Lansdowne, 2009). Dr. Naglieri a fost, de asemenea, coeditor al unor serii de cărţi: Handbook of Assessment Psychology (Graham & Naglieri, 2002), Assessment of Autism Spectrum Disorder (Goldstein, Naglieri & Ozonoff, 2009), Assessing Impairment: From Theory to Practice (Goldstein & Naglieri, 2009) şi A Practitioner’s Guide to Assessment of Intelligence and Achievement (Naglieri & Goldstein, 2009). 

Activitatea academică erudită a Dr. Naglieri include şi dezvoltarea şi publicarea unor teste şi chestionare.

El și-a început activitatea în acest domeniu la mijlocul anilor ’80 cu publicarea Matrix Analogies Tests (Naglieri, 1985), Draw a Person Quantitative Scoring System (Naglieri, 1988), Screening Procedure for Emotional Disturbance (Naglieri, McNeish & Bardos, 1991). A publicat Devereux Behavior Rating Scale-School Form (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1993) şi Devereux Scales of Mintal Disorders (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1994), Devereux Early Childhood Assessments (LeBuffe & Naglieri, 2003).

În 1997 a publicat General Ability Scale for Adults (Naglieri & Bardos), Cognitive Assessment System (Naglieri & Das, 1997), Naglieri Nonverbal Ability Test-Multi Level Form (Naglieri, 1996). Testele cele mai recente includ Naglieri Nonverbal Ability Test Second Edition (Naglieri, 2008), The Wechsler Nonverbal Scale of Ability (Wechsler & Naglieri, 2008), Devreux Elementary Student Strenght Assessment (LeBuffe, Shapiro & Naglieri, 2009). Pentru mai multe informaţii în ceea ce îl priveşte pe Dr. Naglieri puteţi accesa pagina de internet www.jacknaglieri.com

Achilles N. Bardos, PhD

Dr. Achilles N. Bardos este Profesor asociat și Director de training al programului de psihologie școlară al University of Northern Colorado. Este membru al facultății în Division of Professional Psychology la University of Northern Colorado.

A obținut diploma de licență la Wright State University, diploma de master la Ball State University și titlul de Doctor la Ohio State University. A activat doi ani (1988-1990) în programul de psihologie școlară al Alfred University din New York.

Interesele sale pedagogice și științifice includ inteligența, evaluarea și măsurarea psihologică și educațională, aplicațiile computerului în psihologie și programe de evaluare. A publicat multe articole și a prezentat peste 80 de lucrări și workshopuri la conferințe naționale și internaționale. Este autorul și co-autorul mai multor teste de inteligență și personalitate: Basic Achievement Skills Inventory (BASI: Bardos, 2003), un test de realizare pe mai multe nivele; BASI-Verbal & Math Skills Screen (BASI: VMS, Bardos, 2003); General Ability Measure for Adults (GAMA: Naglieri, Bardos, 1997), un test de inteligență non-verbală; Draw A Person: Screening Procedure for Emotional Disturbance (DAP:SPED: Naglieri, McNeish, Bardos, 1991). A oferit consultanță și în dezvoltarea altor teste de inteligență și personalitate.

Caracteristicile demografice ale eșantionului normativ românesc

Esantionul normativ românesc al GAMA este format dintr-un numar de N=4000 de persoane (1975 barbati si 2025 femei), selectate dintr-o baza de date de 4772 de persoane, cu vârste cuprinse între 14 si 85 ani. Prin aceasta selectie a rezultat un esantion reprezentativ statistic la nivel national, controlat pe variabilele vârsta, sex, regiune statistica si mediu de provenienta.

Administrarile GAMA incluse în esantionul normativ românesc au fost culese în perioada februarie-noiembrie 2007. Datele au fost culese atât prin operatori de interviu, operând pe baza unei metode tipice sondajelor de opinie, cât si de psihologi, psihoterapeuti sau pedagogi din toata România, în cadrul practicii lor curente. Astfel, esantionul contine elevi, studenti, persoane spitalizate, persoane evaluate în cadrul unui demers de selectie de personal, persoane evaluate în scop terapeutic sau de dezvoltare, persoane evaluate în cadrul unui proces de consiliere vocationala, orientare scolara sau profesionala, pentru dezvoltare personala etc. Stratificarea esantionului în ceea ce priveste statutul ocupational este asadar foarte buna.

Reprezentativitatea esantionului normativ românesc al GAMA s-a asigurat pe variabilele-tinta mentionate anterior în conformitate cu datele din Anuarul statistic al României, bazat pe raportul recensamântului populatiei, care prezinta situatia populatiei României la data de 1 iulie 2002.

Aceasta distributie este foarte apropiata de cea a populatiei României. Pe nici una din multe categorii descrise de vârsta si sex nu exista o deviere mai mare, atunci când este comparata distributia esantionului normativ GAMA cu distributia populatiei României. Un decalaj general mai mic de 2% se manifesta în stratificarea pe sexe, esantionul GAMA continând 1975 barbati si 2025 femei, adica 49.38% si respectiv 50.63%, fata de 51.17% si 48.83%, cât reprezinta aceste categorii în cadrul populatiei României.

În esantionul normativ românesc, în conformitate cu distributia populatiei României, cel mai voluminos grup de vârsta este acela al categoriei 30-34 de ani (426 de participanti), urmat de categoria 20-24 ani (382 de participanti).

Esantionul românesc are o stratificare mai fina decât cel american. În perioada cuprinsa între 25 si 54 de ani, la esantionul american au fost utilizate intervale de câte 10 ani, pe când la esantionul românesc s-a optat pentru intervale mai mici, de 5 ani, deoarece acestea sunt de obicei utilizate în cercetarile sociologice pe populatia României. În plus, pentru Statele Unite exista un numar impresionant de studii care demonstreaza relativa invariabilitate a aptitudinilor mentale în acel interval de vârsta, pe clase incrementale de câte 10 ani, pe când în România nu exista pâna la acest moment nici un astfel de studiu.

Daca la esantionul american cea mai mica categorie de vârsta a fost 18-19, ani, la esantionul românesc s-a urmarit aplicabilitatea testului începând cu vârsta de 14 ani. La aceste vârste mai mici au fost utilizate intervale mai reduse, deoarece la aceasta vârsta diferentele nivelului de dezvoltare sunt mai pregnante într-o perioada mai mica de timp.

Normarea testului - derivarea scorurilor testului

Constructia etaloanelor GAMA a început cu o examinare a mediilor, deviatiilor standard si a statisticilor de frecventa pentru cele patru subteste. Aceste analize au fost efectuate atât pentru esantionul total, cât si pe fiecare grupa de vârsta în parte. Distributiile scorurilor brute ale subtestelor (adica numarul itemilor corecti din fiecare subtest) si distributiile scorurilor brute totale (adica numarul de itemi corecti pentru tot testul) au fost examinate initial nu pe grupele de vârsta utilizate reprezentate în etalonul normativ, ci pe grupe de vârsta mai reduse, exprimate în ani întregi.

Pe baza progresiei scorurilor medii, s-a determinat ca un numar de 11 grupe de vârsta reflecta cel mai bine tendintele pe vârste observate în structura datelor. Din acest motiv, scorurile standard pentru aceste subteste au fost calculate separat pentru fiecare dintre cele 11 grupe de vârsta.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS