MAB®-II

Multidimensional Aptitude Battery® - II

Bateria Multidimensională a Aptitudinilor Cognitive - II (MAB®-II) valoros instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive, considerat sinonimul în variantă creion-hârtie al celebrului WAIS
Categorie: Cod produs: MAB®-II
Bateria Multidimensionala de Aptitudini, versiunea II (MAB-II, Multidimensional Aptitude Battery-II, Jackson, 1998) a fost proiectata pentru a furniza o masura comoda si scorabila obiectiv a aptitudinii cognitive generale, adica a inteligentei. Rezultatele se prezinta sub forma unui profil care contine 5 scoruri la subtestele verbale si 5 scoruri la subtestele de performanta. MAB masoara constructe asemanatoare si urmareste îndeaproape ceea ce este considerat a fi cel mai valoros instrument de evaluare a inteligentei, testul WAIS: în manualul original (Jackson, 1984), autorul testului prezinta corelatii între MAB si WAIS-R (Wechsler, 1981) de .94 pentru scala Verbala, .79 pentru Performanta si .91 pentru scorul complet de inteligenta.
MAB-II consta din doua grupuri de scale, anume verbale si nonverbale. Câte cinci scale sunt grupate în fiecare din dimensiunile Verbala si Performanta. Aceste dimensiuni pot fi administrate fie separat, fie împreuna, pentru a se obtine o evaluare completa a aptitudinilor individuale. În plus fata de cele 10 scoruri ale subtestelor, MAB-II furnizeaza un scor QI Verbal, un scor QI Performanta si un scor QI Complet.
MAB-II este destinat evaluarilor pe scala larga a aptitudinilor intelectuale la adulti si adolescenti de peste 16 ani. Ca si alte instrumente de evaluare a aptitudinilor mentale, MAB-II poate fi utilizat într-o varietate de scopuri si contexte. Acestea includ, de exemplu, educatie si consiliere pentru cariera, industrie si afaceri, clinici si institute pentru afectiuni mentale, precum si în cercetare. Pentru a se obtine evaluari valide cu MAB-II, testarea presupune existenta aptitudinilor de limbaj necesare celor evaluati pentru citirea si întelegerea instructajelor scrise precum si a celor verbale. Nu se recomanda folosirea MAB-II în evaluarea functionarii intelectuale la persoanele suspecte de retard mental, si nici pentru indivizii ale caror caracteristici psihice, deviate spre patologie, ar putea sa interfereze sever cu întelegerea instructajelor sau cu urmarea acestora. Din experienta autorului, majoritatea pacientilor cu afectiuni de natura psihica sunt capabili sa completeze testul.
De la începutul lansarii MAB-II au existat versiuni speciale ale testului în limba franceza si limba spaniola. Este de mentionat însa ca scala Verbala nu este recomandata pentru evaluarea inteligentei acelor persoane a caror limba materna este alta decât limba în care li se prezinta MAB-II, dar testul poate fi folosit pentru evaluarea nivelului pe care îl are respondentul în limba în care i se administreaza testul.
MAB-II foloseste itemi cu alegeri multiple pentru toate subtestele. Desi continutul lor merge de la verbal si numeric pâna la imagini, în toate cazurile sarcina respondentului este sa identifice, dintre cele 5 variante, pe aceea care este corecta sau pe care o considera corecta. Acest format al itemilor permite o înregistrare facila a raspunsurilor pentru fiecare persoana, o scorare structurata, pentru care nu sunt necesare cunostinte foarte profesioniste, precum si scorarea, interpretarea si prezentarea automata a datelor.
Desi numele a noua din zece subteste sunt identice cu cele folosite în alte teste, incluzând, printre altele, Army Alpha si Beta sau scalele Wechsler, MAB-II foloseste un format diferit si nu are nici un item comun cu vreun alt instrument.
Formatul de raspuns al MAB conduce la o serie de avantaje incontestabile:
- poate fi administrat pentru grupuri de indivizi (se recomanda grupuri de pâna la maxim 15-20 de persoane pentru o supraveghere optima în timpul examinarii), ceea ce diminueaza serios costurile de utilizare, spre deosebire de WAIS, de exemplu, în conditiile în care aspectele evaluate sunt destul de asemanatoare;
- permite un câstig de timp evident pentru psihologul profesionist, care se poate dedica mai mult unor interpretari calitative si activitatilor de consiliere;
- conduce la o crestere a fidelitatii rezultatelor obtinute printr-o metodologie de scorare obiectiva, adesea automatizata si asistata de calculator; un numar de studii (de exemplu Ryan, Prifiteria & Powers, 1983) au aratat ca evaluatorii au înregistrat discrepante marcante în evaluarea scalelor Wechsler;
- permite construirea unor etaloane mult mai reprezentative si structurate pe diverse categorii si grupuri;
MAB-II a fost proiectat într-un format care sa permita administrarea în grup si automatizata, într-o maniera de scorare convenabila atât manual cât si cu ajutorul calculatorului, folosind etaloane actualizate. Daca prima editie a MAB folosea etaloane echivalate cu cele ale WAIS-R, a doua editie este bazata în întregime pe etaloane nord-americane, care se sprijina pe un recensamânt recent al populatiei acestei tari, dar si pe esantioane canadiene reprezentative. Toate acestea au dus la un succes rapid al testului pe continentul nord-american. Evident, în România, MAB-II se bazeaza pe etaloane realizate pe esantioane normative românesti, precum si pe o adaptare serioasa, care în cazul scalelor Verbale este chiar radicala.
În selectarea itemilor a fost acordata o atentie deosebita identificarii acelor continuturi care sa aiba un nivel suficient de generalitate pentru grupuri diverse, în functie de sex, nationalitate, vârsta si cultura.
Un al doilea aspect al dezvoltarii MAB-II este intentia de a realiza un instrument care are nu numai proprietatile psihometrice recomandate în general, ci si caracteristica de a fi usor de folosit si de interpretat. Instructajele care trebuiesc expuse de examinator sunt standardizate si ele pot fi administrate printr-o sursa audio sau un computer. Toate limitele de timp pentru cele 10 subscale sunt egale (sapte minute) iar scorarea manuala este proiectata astfel încât sa se realizeze rapid.
Un al treilea obiectiv al generarii MAB-II este etalonarea pe grupe de vârsta. MAB-II este etalonat pe grupe de vârste incrementale, astfel încât rezultatele obtinute de o anumita persoana sa poata fi comparate cu acele persoane care au o vârsta comparabila. Desigur, indicele general de inteligenta poate fi raportat la populatia generala, însa existenta unor etaloane pentru grupe de vârsta este un incontestabil avantaj.
-
Revizie BUROS DA, in B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook.
Abreviere MAB®-II
Data publicării 2008
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 12 ani
Volumul eșantionului 3200
Calificarea necesară C
Durată 100 minute
Tipul itemilor scalele verbale și scalele de performanță, cu câte 5 variante de alegere
Numărul itemilor 161 de itemi pentru scalele verbale și 174 de itemi pentru scalele de performanță

Douglas N. Jackson, PhD

Douglas N. Jackson este unul dintre cei mai prestigiosi psihometricieni și autori de teste din istoria modernă a psihologiei. Este autorul a numeroase teste psihologice și chestionare de personalitate, psihopatologie, abilități intelectuale și interese de carieră. A publicat de asemenea mult în psihologie, într-o varietate de arii de interes, incluzând analiză multivariată, psihometrie, administrarea și interpretarea testelor pe calculator, erorile de răspuns și distorsiunile în evaluarea personalității, natura inteligenței, conformismul social, personalitatea și performanța muncii, măsurarea interesului pentru carieră, evaluarea performanței la slujbă, stilurile cognitive și de personalitate. A publicat mai mult de 150 articole în reviste de renume și nenumărate capitole de carte. A participat la editarea câtorva prestigioase reviste psihologice. Numeroși foști studenți ai lui Douglas Jackson au devenit personalități în domeniu, care au contribuit ulterior serios la literatura de cercetare.

Recunoașterea capacității sale științifice din partea comunității internaționale de psihologi a fost unanimă. Douglas Jackson a fost președintele Comitetului pentru Testare și Evaluare Psihologica al APA. A fost de asemenea ales ca președinte al Diviziei de Măsurare, Evaluare și Statistică a APA și a Societății pentru cercetare comportamentală multivariată. A fost de asemenea delegatul din partea APA la ITC și membru în consiliul executiv al acestei prestigioase instituții.

Printre cele mai cunoscute teste psihologice publicate de el se numără PRF (Personality Research Form), JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), SWS (Survey of Work Styles), JPI (Jackson Personality Inventory), CDI (Career Directions Inventory, dezvoltat împreună cu Connie Marshall), AIA (Ashland Interest Assessment), BPI (Basic Personality Inventory), MAB (Multidimensional Aptitude Battery), precum și si cele create în colaborare cu Sampo V. Paunonen și Michael C. Ashton, NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire) și FF-NPQ (Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire).
Traducerea si adaptarea MAB-II pentru limba româna a necesitat un efort important, pentru a mentine un echilibru între cerintele detinatorului licentei internationale a testului (Sigma Assessment Systems) si constrângerile culturale si de limba specifice României. Pe de o parte, este de înteles dorinta autorului, ori, în cazul nostru, a editorului international, de a tine testul cât mai apropiat cu putinta de forma sa originala, efectuând asadar modificari minime. Aceasta dorinta este întotdeauna înteleasa si acceptata de autorii adaptarii, cu atât mai mult cu cât nu se poate capitaliza de pe urma cercetarilor si a studiilor de validare efectuate în alte culturi sau medii, decât în conditiile în care exista o echivalenta suficient de clara între formele testului care circula în noua cultura.
Cu toate acestea, o simpla traducere nu este niciodata suficienta. Desi exista un mare numar de studii care confirma performanta echivalenta, în culturi diferite, a marii majoritati a itemilor figurali (scala Performanta) utilizati în diferite teste de aptitudini mentale, exista tot atâtea dubii cu privire la performanta echivalenta a itemilor verbali. Majoritatea itemilor din testele verbale, care încarca puternic componenta cristalizata a inteligentei, sunt itemi cu o rezonanta culturala puternica. Pilotarea MAB-II în România a demonstrat de altfel cu prisosinta, la nivelul analizei de item si a analizei de distractor, faptul ca o parte mare a itemilor verbali, în special din subtestele V1, V2, V4 si V5, aveau o performanta insuficienta în contextul cultural românesc.
Asadar, cel mai intens efort si cea mai substantiala interventie au avut loc în cazul subtestelor si itemilor mai saturati cultural. În termenii celor discutate în sectiunile anterioare ale acestui manual, am putea spune ca este vorba de subtestele mai saturate de factorul cristalizat Gc din componenta inteligentei. În aceasta situatie s-au aflat majoritatea itemilor din sectiunea Verbala, precum si subtestul de Completare de Imagini, din sectiunea Performanta. Itemii din aceste sectiuni ale MAB vehiculeaza o informatie preponderent verbala, ceea ce îi face foarte receptivi la dimensiunea lingvistica si culturala a celui care încearca sa rezolve subtestele respective.
Adaptarea MAB-II la limba româna nu s-a limitat, deci, la o simpla traducere. Adesea a fost nevoie de reformularea unor pasaje întregi, de înlocuiri de date si nume cu semnificatie istorica, geografica sau culturala, cu altele, care sa poata functiona de pe pozitia de distractori sau chiar de pe cea de varianta corecta de raspuns.
MAB-II este un test foarte elaborat din punct de vedere psihometric. Itemii sai sunt foarte echilibrati si este evident, la o prima vedere, ca s-a lucrat asupra lor pe baza analizei de distractor; acest avantaj al MAB-II a trebuit pastrat si în varianta româneasca. Demersul de înlocuire a fost complicat de aceea foarte mult de faptul ca a fost necesar ca, în cadrul itemilor testului, atât variantele corecte, cât si distractorii, sa fie înlocuiti cu entitati care sa aiba aproximativ aceeasi putere de atragere sau de discriminare ca si variantele originale. Înlocuirile au fost pilotate în repetate rânduri si au necesitat de cele mai multe ori interventii suplimentare.
Esantionul utilizat în România pentru normarea MAB-II a urmarit îndeaproape caracteristicile globale ale populatiei românesti desprinse din ultimul Recensamânt al Populatiei (2002), cu toate corectiile impuse de Institutul National de Statistica si valabile la data de 10 februarie 2007 (http://www.insse.ro). Acest efort a fost facut pentru a se asigura o cât mai buna reprezentativitate pe principalele criterii demografice.
Dintr-o baza de date de 4417 înregistrari complete, au fost selectate, printr-un program special, 3200 de persoane, care alcatuiesc esantionul normativ al MAB-II, astfel încât aceasta selectie sa raspunda în cea mai mare masura cerintelor de reprezentativitate.
Pentru a raspunde cât mai complet literaturii de specialitate din domeniul testarii aptitudinilor mentale, privind evolutia scorurilor de inteligenta generala în functie de vârsta, esantionul normativ românesc a fost generat pe 11 grupe de vârsta diferite, acestea fiind cât mai echilibrate si mai uniforme cu putinta.
Principalele rigori urmarite pentru includerea unei persoane evaluate în esantionul normativ românesc al MAB-II au fost urmatoarele: numarul egal de barbati si femei, numarul egal de persoane incluse într-un interval de vârsta, precum si caracterul reprezentativ din punctul de vedere al regiunii geografice.

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS