CPI® - 25 credite CPR

Cursul California Psychological Inventory (CPI®)

Inventarul Psihologic California (CPI® 260, 434) este considerat la nivel internaţional a fi cea mai completă probă de măsurare a personalităţii normale.

Categorie: Cod produs: CPI® - 25 credite CPR

Ce este inventarul CPI? 

Pe scurt, CPI este un amplu chestionar de personalitate construit pentru evaluarea comprehensivă a personalității adulte normale sau cvasi-normale. Bucurându-se de o popularitate deosebită datorită complexității și practicității sale, inventarul reunește o colecție de itemi dezvoltați empiric, în număr de 260 pentru varianta CPI 260, respectiv 434 pentru versiunea CPI 434. Scorarea itemilor se realizează pe o scală dihotomică (adevărat/fals), având o durată de 25 - 35 de minute în funcție de versiunea administrată a testului. 


De ce să excelezi în utilizarea CPI parcurgând cursul? 

CPI este descriptiv 

Una dintre caracteristicile definitorii ale CPI este capacitatea de a descrie persoana evaluată în termeni intuitivi și accesibili, ca și când aceasta ar fi fost descrisă în mod obiectiv de către un apropiat care o cunoaște foarte bine. CPI reușește să includă în această intimă prezentare caracteristicile normale, recognoscibile, utile și importante, adaugând ceea ce contează la ceea ce este deja cunoscut despre persoana evaluată. 

CPI este comparativ 

Racordarea la baza normativă permite compararea imparțială și etică cu ceilalți, iar astfel pot fi identificate și puse în valoare ariile favorabile, în funcție de scopul evaluării. Examinatorul va putea astfel descrie respondentul organizației, medicului sau consilierului educațional (doar câteva contexte) în termenii punctelor forte și al stilurilor și preferințelor personale. 

CPI este predictiv 

Utilizarea de tip incremental, în care rezultatele CPI sunt combinate cu rezultatele altor evaluări aduce un aport considerabil la nivelul predicției comportamentale. În acest mod, specialistul poate interveni în eliberarea potențialul personal, accentuând preferințele personale/strategiile de succes, respectiv reducând preferințele care conduc la nereușite. 

De ce CPI și nu un test specific? 

Pentru că în 25 de minute vei afla cine este în linii mari cel din fața ta. CPI este un broadband și conține două rânduri de scale: primare și secundare. Scalele primare sunt în număr de 20, în vreme ce scalele secundare variază în funcție de variantă, de la 8 la 15. Versiunile oferite de către TestCentral includ toate cele 35 de scale, iar complexitatea evaluării este similară din punctul de vedere al cantității de informații obținute, cu aplicarea succesivă a unui număr de 35 de teste specifice, având avantajul practic al unei durate de timp de administrare mult mai reduse. 

Din punctul de vedere al conținutului scalele pot fi grupate în șase categorii, care acoperă tot ce ți-ai putea dori să afli rapid despre particularitățile de funcționare ale persoanei: 

 • (1) relaționarea interpersonală (7 scale interpersonale), 
 • (2) self-management (7 scale intrapersonale), 
 • (3) motivația și stilul de gândire (3 scale de performanță și stil cognitiv), 
 • (4) caracteristici personale (3 scale), 
 • (5) stilul de muncă (6 scale), 
 • (6) scale suplimentare (9 scale).

Competențele dobândite

Parcurgând cursul vei putea: 

 • înțelege modelul teoretic care a stat la baza chestionarului; 
 • realiza instructajul de administrare într-un mod care să favorizeze autodezvăluirea, în detrimentul autorecomandării; 
 • stabili validitatea protocolului (a distorsionat respondentul sau a fost pe punctul de a distorsiona? Cu alte cuvinte, vei fi capabil să surprinzi eventuala suprareprezentare a punctelor forte, omiterea posibilelor limite, fie fenomenul opus.); 
 • identifica stilul de viață și nivelului de satisfacție asociat cu aceasta (această deprindere îți va asigura o imagine generală asupra contextului de interpretare.); 
 • interpreta scalele individuale, atât la nivel normativ, cât și la nivel ipsativ; 
 • analiza și interpreta efectul scalelor moderator asupra configurației generale a scalelor; 
 • extrage informațiile obținute din interpretarea integrată și corelată a grupajelor de scale pentru a identifica patternuri în structura de personalitate; 
 • emite ipoteze cu privire la motivele care conduc persoanele către diferite decizii și acțiuni; 
 • înțelege procesul de interpretare ca procedeu iterativ care contribuie la emergența unui profil specific
 • și vei dobândi deprinderi de predicție comportamentală.

Abreviere Cursul CPI
Durată 25 de ore de studiu
Tip online
Scop Dobândirea excelenței în predicția personalității cu CPI.
Module 10
Credite CPR 25 credite
Teme DA, teme și scurte teste
Termene limită NU, cursul poate fi parcurs în ritm propriu (însă testele au limită de timp după începerea completării)

Harrison G. Gough, PhD

După aproape patru ani pe care i-a petrecut în serviciul militar în timpul ultimului Război Mondial, Harrison Gough s-a înscris la programul doctoral al Universității din Minnesota, unde a și primit titlul de Doctor în Psihologie, în 1949.

Ulterior a acceptat să predea la Facultatea de Psihologie a Universității Berkeley, din California. A urmat o carieră academică strălucită pâna la retragerea sa, în 1986. Înca își păstreaza titlul onorific de Profesor de Psihologie al Facultății ("Professor Emeritus").

În același timp, în 1956 devine co-fondator al Consulting Psychologists Press (CPP, Inc.), companie care este unul dintre cei mai mari editori de teste și furnizori de produse și servicii adresate profesionistilor centrați pe dezvoltarea personală și organizațională. De la apariția CPP și până în 1996, Gough a fost de asemenea în consiliul director al companiei.

Harrison Gough este autorul unui număr semnificativ de inventare de personalitate printre care cele mai cunoscute sunt California Psychological Inventory (CPI), Adjective Check List (ACL) și Personnel Reaction Blank (PRB). Cel mai cunoscut dintre acestea este, de departe, CPI, publicat pentru prima oara în 1956. Efortul depus de H. G. Gough pentru rafinarea și optimizarea CPI se întinde pe durata a aproape jumătate de secol și a fost rezumat chiar de către autor, în 2002, prin publicarea unei bibliografii comprehensive a CPI care conține mai mult de 2000 de titluri de lucrări dedicate instrumentului. CPI este probabil - după evaluarea BUROS - cel mai puternic și complet instrument de diagnoză a personalității normale, adulte din câte există în prezent.

Cariera strălucită a lui Harrison Gough în domeniul psihologiei a fost încununată recent, în aprilie 2005, când SPSP (Society for Personality and Social Psychology) cea mai mare organizație mondială reunind psihologi și psiho-sociologi i-a oferit doctorului Harrison Gough premiul Jack Block, oferit anual pentru contribuții majore, remarcabile în psihologia personalității. Cei interesați vor dori poate să știe ca Harrison Gough și Jack Block au o lungă istorie de colaborare în cercetări științifice, cea mai marcantă legătură dintre cei doi iluștri cercetători plasându-se tot pe marginea CPI, căci Jack Block este autorul California Q, un Q-Sort standardizat folosit deseori în confluență cu CPI-ul.

Modulele CPI

 1. Introducere 
 2. Validitatea protocolului 
 3. Scalele vectoriale și modelul cuboid 
 4. Scalele orientării interpersonale 
 5. Scalele orientării valorice și normative 
 6. Scalele funcționării intelectuale 
 7. Scalele rolului și stilului interpersonal 
 8. Scalele secundare 
 9. Interpretarea corelată a scalelor  
 10. Resurse

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS