KOHS®

Kohs Block Design Test®

Testul Kohs® al Cuburilor (KOHS®) o probă clasică în screeningul aptitudinilor cognitive nonverbale
Categorie: Cod produs: KOHS®

Ce este KOHS®? 

KOHS® este un screener al aptitudinilor cognitive utilizat pentru evaluarea copiilor și adolescenților, cu scopul de identificării valorii vârstei mintale și a IQ-ului. Valoarea testului a fost demonstrată şi prin includerea sa ca probă de deprinderi spaţial-vizuale şi motorii, în baterii de teste mai cuprinzătoare, cum sunt Wechsler Intelligence Scale for Children, Wechsler Adult Intelligence Scale şi Arthur Performance Scales. 

Testul este util îndeosebi în situațiile în care este necesară o evaluare rapidă, orientativă, pentru copii sau adolescenți, deși proba poate fi utilizată și în interacțiunea profesională cu adulții. Testul este complet lipsit de încărcătură verbală: itemii pot fi rezolvați și evaluați, iar instrucțiunile pot fi transmise fără niciun recurs la verbalitate; de aceea testul este extrem de util în acele contexte în care capacitatea de verbalizare a respondentului ar putea ridica probleme. 

Testul se remarcă și prin rapiditate: cea mai mare parte a testărilor, mai ales atunci atunci când scopul este într-adevăr cel de screening, se încheie sub 25 de minute. Adesea, la testarea copiilor sub 10 ani, timpul mediu pentru testare este de chiar 15 minute. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat KOHS®? 

Specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihiatrie, medicină vor regăsi în KOHS® instrumentul ideal. KOHS® se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. 

Testul Cuburilor are utilitate crescută în psihologie educaţională/şcolară, consilierea vocaţională şi neurologie. Este un bun predictor pentru performanţele în domeniile care implică aptitudini spaţiale, cum ar fi fizica sau ingineria. În acelaşi timp, performanţa adecvată la test este indicator al funcţionării corespunzătoare a lobilor parietal şi frontal, al funcționării executive și învățării. Rezultatele la test sunt de asemenea, sensibile la: deteriorarea datorată îmbătrânirii, traumatismele craniene (în special cele ale emisferei drepte), sindromul Alzheimer, atacul cerebral, schizofrenie şi tulburări bipolare, autism şi sindromul Asperger. 

Testul KOHS® este ideal pentru interacțiunea cu copiii. Sarcina este percepută drept joc, ceea ce face mai posibilă decât probabil cu orice alt test, evaluarea in vivo, fără inducerea unui climat de examinare. Instrumentarul (setul de cuburi) care însoțește manualul, ca și fișa de scorare, sunt realizate la standarde înalte de calitate și vor oferi atât psihologului, cât și respondentului său o experiență plăcută în utilizare. 


Care sunt particularitățile KOHS®? 

ACREDITARE CPR. KOHS® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2020 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: Psihologie Clinică, Psihologie Educațională, Consiliere Școlară și Vocațională, Psihologia muncii și organizațională, Psihologie aplicată în servicii, Psihopedagogie Specială, Psihologie aplicată în domeniul securității naționale. 

ISTORIC. Deși aniversează peste un secol de existență, Testul KOHS® al cuburilor, este în continuare între cele mai populare metode de screening a abilităților cognitive. Interesant este că, deși oglindește o abordare atât de veche, testul în sine nu s-a devalorizat, ci, dimpotrivă, a fost absorbit ca probă de sine stătătoare în multe din bateriile comprehensive de testare a inteligenței. 

CONCEPT. KOHS® este tributar, în forma sa originală, acelei concepții asupra măsurării inteligenței, care presupune că aceasta este un raport între vârsta mentală a persoanei evaluate și vârsta ei fizică. Vârsta mentala este calculată ca indicator central al scorurilor obținute de o anumită categorie de vârstă; această valoare devine valoarea așteptată de la orice persoana de respectiva vârstă și denota un IQ de 100 de puncte. Am preferat să publicăm în România testul cuburilor pe baza aceleiași concepții, deși este posibilă, de bună seamă, aplicarea unor principii de standardizare prin transformări liniare. Psihologul român va regăsi așadar prin acest test un clasic, ușor de utilizat și mai ales ieftin, un test care este probabil cel mai bun screener de abilități cognitive în mod special pentru copii și adolescenți existent în istoria psihologiei.

Scalele KOHS® 

Pe baza scorului brut, folosind tabelul de conversie din manual se poate afla vârsta mintală corespunzătoare vârstei fizice a examinatului.

De preferat este folosirea tabelului de conversie direct în scor IQ, care folosește vârsta fizică și scorul brut.

În baza valorii obținute se poate realiza clasificarea IQ: 

  • mult sub medie (sub 70), 
  • sub medie (70-85), 
  • medie (85-100), 
  • peste medie (100-115), 
  • mediu superior (115-130), 
  • foarte ridicat (peste 130).

Abreviere KOHS®
Data publicării 2009
Populația vizată copii, adolescenţi şi adulţi
Forma de administrare Individuală
Vârsta vârsta mentală trebuie să fie cuprinsă în intervalul 4 – 19 ani
Volumul eșantionului 1200
Calificarea necesară B
Durată 15-40 minute
Tipul itemilor desene-stimul (itemi non-verbali)
Numărul itemilor 17

Samuel Calmin Kohs

Samuel Calmin Kohs (1890 - 1984) este un psiholog de origine americană, care a avut o carieră remarcabilă în domeniul psihologiei clinice și educaționale. La vârsta de 28 de ani a construit un set de cuburi colorate pe care le-a utilizat în examinările sale și în psihodiagnostic, cunoscute ulterior ca ”Kohs Blocks Test”. 

Eșantionul normativ al KOHS®

Eșantionul normativ românesc conține un număr de 2207 participanți, cu vârste cuprinse între 4 și 56 de ani. Mai exact, vârsta minimă cuprinsă în eșantion este de 48 de luni (patru ani fix), iar vârsta maximă de 670 de luni (55 de ani și 10 luni). Media de vârstă este plasată la 186 de luni (15 ani și 6 luni), mediana la 183 de luni (15 ani și 3 luni), iar abaterea standard este de 77 de luni (6 ani și 5 luni). Desigur, testul este de regulă considerat a fi un screener coerent pentru copii și adolescenți, astfel încât normarea riguroasă a fost realizată, la fel ca și în eșantionul american, pentru copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani. 

Testul poate fi un bun screener și la vârste în afara acestui interval, în condițiile în care se încearcă detectarea unei dizabilități. De principiu, în cazul adulților, o performanță raportată la normă pentru vârsta de 19 de ani ar trebui sa dea indicii despre aptitudinile mentale generale. De asemenea, la copiii mai mici de 4 ani este posibilă administrarea testului în condiții foarte bune, dacă li se poate capta atenția și interesul pentru sarcina specifică a testului și nu doar pentru jocul cu materialele acestuia. 

Participanții la eșantionul normativ românesc sunt 1098 de sex masculin (49.75%) și 1109 de sex feminin (50.25%). Proveniența lor este preponderent din mediul urban (1684, adică 76.30%) și doar 523 (23.70%) provin din mediul rural. Datele au fost culese parțial la sfârșitul anului 2008 (aproximativ 600 de cazuri), fiind ulterior completate în vara anului 2009 și din nou, în primele luni ale anului 2010. Cea mai mare parte a datelor au fost culese de operatori de interviu (psihologi și asistenți sociali) specializați în munca de administrare de teste și chestionare.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS