SWS®

Survey of Work Styles®

Chestionarul Stilurilor de Lucru  (SWS®) este un instrument multidimensional, dezvoltat prin utilizarea unei abordări psihometrice clasice, bazate pe operaționalizarea constructului definit drept "pattern comportamental de tip A"
Categorie: Cod produs: SWS®

Ce este SWS®? 

SWS® este un instrument autodeclarativ cu 96 de itemi, creat special pentru evaluarea unui număr de șase dimensiuni aferente modelului de comportament de tip A (Type A Behavior). 

SWS® a fost dezvoltat într-o încercare de a răspunde necesității resimțite de psihometricieni de a avea la dispoziție un instrument de măsurare a modelului de comportament de tip A, axat pe auto-evaluare, bazat pe o abordare cantitativă parcimonică în termeni de resurse implicate. Așadar s-a căutat crearea unui instrument care să fie economic, convenabil și obiectiv și care să aibă proprietăți psihometrice solide, comparativ cu instrumentele existente. Necesitatea unui astfel de chestionar a fost semnalată de diverși autori (O’Looney et al., 1985), dar și de instituții profesionale cum ar fi Comitetul de lucru privind comportamentele care conduc la boli cardiace (Review Panel on Coronary-Prone Behavior and Coronary Heart Disease, 1982). 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat SWS®? 

SWS® este cel mai frecvent folosit în coaching, development, în cercetări centrate pe tema stresului ocupațional și mai ales în promovarea unui stil de viață sănătos în contexte de business și I/O. Fiind un instrument de clasă B, acesta poate fi utilizat cu precădere de persoanele care dețin studii de specialiate în psihologie sau științe asociate, fie experiență specifică. 


Care sunt particularitățile SWS®? 

ACREDITARE CPR. SWS® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2006 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologia muncii şi industrial-organizaţională; psihologia aplicată în servicii; psihologie educaţională; consiliere şcolară şi vocaţională. 

UNICĂ MĂSURĂ A MODELULUI DE COMPORTAMENT DE TIP A. Există un interes crescând pentru studiul modelulului de comportament de tip A (Type A Behavior Pattern) ca factor de risc mediat profesional pentru bolile cardiace, dar și pentru diverse alte afecțiuni. Modelul de comportament de tip A a fost caracterizat printr-un viguros manierism verbal și psihomotor, un simț cronic al urgenței, asociat sentimentului constant de lipsă de timp, furie și ostilitate provocate cu ușurință, spirit competitiv accentuat, nerăbdare extremă și o luptă agresivă pentru a reuși (Jenkins, Zyzanski & Rosenman 1978).

Ce este SWS®? 

SWS® constă din șase subscale, fiecare conținând 16 itemi unici. Subscalele sunt denumite: 

  • Nerăbdarea (Impatience), 
  • Furia (Anger), 
  • Implicarea în muncă (Work Involvement), 
  • Sentimentul lipsei de timp (Time Urgency), 
  • Insatisfacția legată de serviciu (Job Dissatisfaction), 
  • Competitivitatea (Competitiveness). 

SWS® oferă de asemenea un scor general pentru comportamentul de tip A, bazat pe suma celor șase subscale și un scor secundar de tip A, bazat pe itemii consonanți cu acele elemente care în Interviul Structurat Rosenman (Rosenman et al., 1975) se constituie în predictorii cei mai coerenți. Scorarea SWS® se face computerizat, iar profilul este format din indicii numiți mai sus, raportați în forma brută și în centile, precum și din informații legate de elementele de descriere verbală, comportamentală a profilului.


Profiluri demonstrative SWS®

Revizie BUROS DA, in J. C. Impara & B. S. Plake (Eds.), The thirteenth mental measurements yearbook.
Abreviere SWS®
Data publicării 2006
Populația vizată adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 1500
Calificarea necesară B
Durată 15-20 minute
Tipul itemilor itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 trepte
Numărul itemilor 96

Douglas N. Jackson, PhD

Douglas N. Jackson este unul dintre cei mai prestigiosi psihometricieni și autori de teste din istoria modernă a psihologiei. Este autorul a numeroase teste psihologice și chestionare de personalitate, psihopatologie, abilități intelectuale și interese de carieră. A publicat de asemenea mult în psihologie, într-o varietate de arii de interes, incluzând analiză multivariată, psihometrie, administrarea și interpretarea testelor pe calculator, erorile de răspuns și distorsiunile în evaluarea personalității, natura inteligenței, conformismul social, personalitatea și performanța muncii, măsurarea interesului pentru carieră, evaluarea performanței la slujbă, stilurile cognitive și de personalitate. A publicat mai mult de 150 articole în reviste de renume și nenumărate capitole de carte. A participat la editarea câtorva prestigioase reviste psihologice. Numeroși foști studenți ai lui Douglas Jackson au devenit personalități în domeniu, care au contribuit ulterior serios la literatura de cercetare.

Recunoașterea capacității sale științifice din partea comunității internaționale de psihologi a fost unanimă. Douglas Jackson a fost președintele Comitetului pentru Testare și Evaluare Psihologica al APA. A fost de asemenea ales ca președinte al Diviziei de Măsurare, Evaluare și Statistică a APA și a Societății pentru cercetare comportamentală multivariată. A fost de asemenea delegatul din partea APA la ITC și membru în consiliul executiv al acestei prestigioase instituții.

Printre cele mai cunoscute teste psihologice publicate de el se numără PRF (Personality Research Form), JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), SWS (Survey of Work Styles), JPI (Jackson Personality Inventory), CDI (Career Directions Inventory, dezvoltat împreună cu Connie Marshall), AIA (Ashland Interest Assessment), BPI (Basic Personality Inventory), MAB (Multidimensional Aptitude Battery), precum și si cele create în colaborare cu Sampo V. Paunonen și Michael C. Ashton, NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire) și FF-NPQ (Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire).

Eșantionul normativ al SWS®

Adaptarea SWS® în România s-a făcut pe o perioadă de 14 luni și este perfect conformă cu normele de transpunere culturală recomandare de ITC. Ea a plecat de la o traducere pe bază de panel de specialiști, secondată cu diade consecutive de translatori, lucrând sub rigorile procedurii double-blind. Echivalența formei românești cu cea originală, aproximată pe baza a 6 diade de translatori, este de .972. SWS® a fost validat în România prin raportarea la criterii comportamentale, pe un eșantion general, dar și pe un eșantion specializat de N=150 manageri de top. 

Eșantionul normativ din România este format din N=1500 de subiecți, dintre care 750 de femei și 750 de bărbați, fiind reprezentativ la nivel național, pentru partea de populație activă în muncă. Eșantionul acoperă din punct de vedere geografic întreaga țară și este controlat pentru conformitate pe cotele sex, vârstă, educație și statut ocupațional ESOMAR. Vârsta minimă reprezentată în eșantion este de 18 ani, vârsta maximă de 85, iar media calculată pe întregul eșantion, pe variabila vârstă, este de 34.97.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS