CPI® 434

California Psychological Inventory® (434)

Inventarul Psihologic California 434 (CPI® 434)

Considerat la nivel internaţional a fi cea mai completă probă de măsurare a personalităţii normale

Categorie: Cod produs: CPI® 434

Ce este CPI® 434? 

CPI® 434 este considerat unul dintre cele mai bune inventare de personalitate la nivel internațional și este cea mai frecventă alegere în rândul specialiștilor români atunci când doresc evaluarea personalității ca predictor în diverse arii în care aceasta este necesară precum, business, academia și educație, terapie și dezvoltare personală. CPI® 434 este disponibil în formă autodeclarativă, pentru evaluarea personalității adulte normale sau cvasi-normale, oferind rezultate exhaustive corespondente unei durate de administrare de 45-55 de minute. 

CPI a fost construit de la bun început cu intenția de a oferi o imagine de ansamblu clară și eficientă asupra caracteristicilor personale și profesionale, a motivației și a stilurilor de gândire, a cărei aplicabilitate se regăsește într-o multitudine de situații și contexte, de la aplicații precum selecția de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de muncă, orientarea vocațională, dezvoltarea carierei și ajungând la utilizări cvasi-clinice și de adaptabilitate socială (diagnoza devianței și delincvenței). Este conceput prin derivare empirică și are la bază modelul cuboid, bazat pe intersecția a trei vectori (Extraversie-Introversie, Orientare spre/împotriva normei, Nivelul de actualizare). 

Deoarece a fost conceput special pentru a evalua potențialul de management și de conducere, acest instrument este perfect atunci când este nevoie să fie identificate punctele forte și zonele de dezvoltare ale unei persoane. Pe de altă parte, instrumentul poate fi cu ușurință utilizat pentru a înțelege și facilita interacțiunile într-un grup de persoane. CPI® 434 este forma lungă a CPI® 260 (valorile numerice exprimând de fapt numărul de itemi al fiecărei versiuni). Precum versiunea scurtă, CPI® 434 poate fi utilizat într-o mare varietate de scopuri, mergând de la procesul de orientare și consiliere școlară și profesională, la evaluările judiciare (cazuri de delincvență sau devianță).  CPI® 434 implică un număr mai mare de itemi formulați distinct de specificul organizațional al itemilor variantei 260, astfel încât testul poate fi utilizat și în diagnosticul clinic, în terapie și în lucrul cu adolescenții.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat CPI® 434? 

CPI® 434 este dedicat tuturor specialiștilor care activează în domeniul clinic și educațional, interesați de diagnostic, de identificarea punctelor forte și a limitelor, și pe de altă parte de dinamica grupurilor, de dezvoltare, fiind un extrem de bun predictor al performanței de lucru și al capacității de învățare. Inventarul oferă de asemenea posibilitatea de a realiza studiul echipelor în organizații în vederea construirii unei echipe, a compatibilizării şi revizuirii diferenţelor interpersonale și a stimulării colaborării. 

În domeniul sănătății, CPI® 434 poate fi utilizat pentru a stabili profilul individual și anumite patternuri comportamentale, astfel încât să poată fi determinată rata de succes a terapiei, fie să se poată stabili obiectivele fezabile conform structurii de personalitate. 


Care sunt particularitățile CPI® 434? 

ACREDITARE CPR. CPI® 434 este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2006 avizul pe o perioadă nedeterminată în domeniile psihologia muncii şi industrial-organizaţională; psihologia aplicată în servicii; psihologia transporturilor; psihologie educaţională; consiliere şcolară şi vocaţională; psihologie clinică; consiliere psihologică; psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; psihologie judiciară. 

PUTEREA INTERPRETATIVĂ. Inventarul este de departe unul dintre cele mai exhaustive din lume, dispunând de grupaje de scale care oferă informații predictive detaliate asupra personalității. Conform principiilor interpretative, valorile și corelațiile dintre scale conferă nuanțele variate și particulare ale psihodiagnosticului. 

COMBATAREA DISTORSIUNII. CPI® 434 include în structura sa mai multe mecanisme pentru a surprinde și preveni încercările de distorsiune pozitive sau negative, dar și răspunsurile aleatorii. 

RAPORTUL EXCELENT TIMP/REZULTATE. Rezultatele CPI® sunt disponibile imediat după sub forma unui detaliat raport CPI® 434 (exemple sunt disponibile în secțiunea Scale/Profiluri). Fiind un instrument de clasă B, puterea interpretativă a CPI® este maximă în mâinile celor care fie sunt licențiați ca psihologi, fie au expertiză în psihometrie sau competențe dobândite în arii asociate.


Pentru utilizatorii fără formare specifică în psihologie sau științe asociate este obligatorie selecția kiturilor care includ trainingul online CPI (1 persoană) (cod TR-CPI-03-434).

Scalele CPI® 

Conține 20 de scale primare ("populare") și un număr variabil (de la variantă la variantă, între 7 și 12) de scale secundare. Scalele primare sunt grupate în 4 categorii principale: 

(a) Măsuri ale stilului și orientării interpersonale, cu scale precum Dominanța (Do), Capacitatea de status (Cs), Sociabilitatea (So), Prezența socială (Sp), Acceptarea de sine (Sa), Independența (In), Empatia (Em); 

(b) Măsuri ale orientarii valorice și normative, cu scale precum Responsabilitatea (Re), Socializarea (So), Autocontrolul (Sc), Impresia bună (Gi), Comunalitatea (Cm), Starea de bine (Wb) și Toleranța (To); 

(c) Măsuri ale funcționarii cognitive și intelectuale, cu scale precum Realizarea prin conformare (Ac), Realizarea prin independență (Ai) și Eficiența intelectuală (Ie); 

(d) Măsurile rolului și stilului interpersonal, cu scale precum Intuiția psihologică (Py), Flexibilitatea (Fx) și Feminitatea/Masculinitatea (F/M). 

Scalele secundare ale CPI® sunt: 

  • Scala Mp (Potențial managerial, Managerial Potential
  • Scala Wo (Orientarea spre muncă, Work Orientation
  • Scala Ct (Temperament creativ, Creative Temperament
  • Scala Lp (Leadership, Leadership
  • Scala Ami (Amabilitate, Amicability
  • Scala Leo (Orientarea spre aplicarea legii, Law Enforcement Orientation
  • Scala Tm (Încăpățânare, Tough-mindedness
  • Scalele B-Ms și B-Fm (Scalele Baucom pentru Feminitate/Masculinitate) 
  • Scala Anx (Anxietate, Anxiety) 
  • Scala Nar (Narcisism, Narcissism)


Profiluri demonstrative CPI®

Revizie BUROS DA, in B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook.
Abreviere CPI® 434
Data publicării 2006
Populația vizată adolescenți și adulți
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 2500
Calificarea necesară B
Durată 45-55 minute
Tipul itemilor itemi verbali scorați pe o scală dihotomică (A/F)
Numărul itemilor 434 (CPI® 434)

Harrison G. Gough, PhD

După aproape patru ani pe care i-a petrecut în serviciul militar în timpul ultimului Război Mondial, Harrison Gough s-a înscris la programul doctoral al Universității din Minnesota, unde a și primit titlul de Doctor în Psihologie, în 1949.

Ulterior a acceptat să predea la Facultatea de Psihologie a Universității Berkeley, din California. A urmat o carieră academică strălucită pâna la retragerea sa, în 1986. Înca își păstreaza titlul onorific de Profesor de Psihologie al Facultății ("Professor Emeritus").

În același timp, în 1956 devine co-fondator al Consulting Psychologists Press (CPP, Inc.), companie care este unul dintre cei mai mari editori de teste și furnizori de produse și servicii adresate profesionistilor centrați pe dezvoltarea personală și organizațională. De la apariția CPP și până în 1996, Gough a fost de asemenea în consiliul director al companiei.

Harrison Gough este autorul unui număr semnificativ de inventare de personalitate printre care cele mai cunoscute sunt California Psychological Inventory (CPI), Adjective Check List (ACL) și Personnel Reaction Blank (PRB). Cel mai cunoscut dintre acestea este, de departe, CPI, publicat pentru prima oara în 1956. Efortul depus de H. G. Gough pentru rafinarea și optimizarea CPI se întinde pe durata a aproape jumătate de secol și a fost rezumat chiar de către autor, în 2002, prin publicarea unei bibliografii comprehensive a CPI care conține mai mult de 2000 de titluri de lucrări dedicate instrumentului. CPI este probabil - după evaluarea BUROS - cel mai puternic și complet instrument de diagnoză a personalității normale, adulte din câte există în prezent.

Cariera strălucită a lui Harrison Gough în domeniul psihologiei a fost încununată recent, în aprilie 2005, când SPSP (Society for Personality and Social Psychology) cea mai mare organizație mondială reunind psihologi și psiho-sociologi i-a oferit doctorului Harrison Gough premiul Jack Block, oferit anual pentru contribuții majore, remarcabile în psihologia personalității. Cei interesați vor dori poate să știe ca Harrison Gough și Jack Block au o lungă istorie de colaborare în cercetări științifice, cea mai marcantă legătură dintre cei doi iluștri cercetători plasându-se tot pe marginea CPI, căci Jack Block este autorul California Q, un Q-Sort standardizat folosit deseori în confluență cu CPI-ul.

Eșantionul normativ al CPI® 

Adaptarea CPI® s-a realizat în România începând cu anii '70, continuând mai mult sau mai putin susținut în toată această perioadă. Majoritatea cercetărilor s-au realizat sub directa îndrumare a autorului testului, iar volumul impresionant de studii, publicate și nepublicate, care utilizează CPI® în România califică această probă ca probă internațională cu cea mai serioasa validare în România. 

Adaptarea a inclus nu doar aspecte legate de traducere și semantică, ci și aspecte ce țin de semnificația culturală a anumitor itemi. În plus, au fost considerate aspecte statistice care probează echivalența formelor, precum distribuțiile comparative ale răspunsurilor pe anumite grupuri-criteriu, stabilitatea soluției factoriale etc. 

Manualul testului expune de asemenea o seamă de studii autohtone de validare prin diverse metode, precum validarea concurentă sau validarea prin raportarea directă la criteriu, prin hetero-evaluari adjectivale ori prin peer-nomination. Etaloanele actuale ale CPI® sunt realizate pe baza unor eșantioane normative, reprezentative la nivel național atât în mediu urban, cât și în cel rural. Eșantionul normativ pentru CPI® 434 conține 2500 de subiecți, iar cel pentru CPI® 260 conține 3200 de subiecți.

Manualul romanesc al CPI este un manual integral românesc, valabil pentru toate versiunile CPI® (480, 462, 434, 260) cu o prefață a autorului original al testului, Harrison G. Gough. Este o lucrare excelentă, voluminoasă și care acoperă un gol în sfera celui mai iubit chestionar de personalitate utilizat în România. Este o lucrare complexă, adresată deopotrivă utilizatorilor începători și celor avansați. Manualul are 420 de pagini și este structurat în 11 capitole: Introducere în CPI®. Istoric si versiuni, Bazele filosofice ale CPI®, Fidelitatea CPI®, Structura factorială a CPI®, Scalele vectoriale și modelul cuboid, Semnificațiile scalelor standard ale CPI®, Scalele speciale ale CPI®, Interpretarea profilurilor individuale, Studiul echipelor din organizații, Asistența psihologică a managerilor, Promovare și selecție profesională.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS