HDI®

Hamilton Depression Inventory®

Inventarul de Depresie Hamilton® (HDI®)
 
Binecunoscutul instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive
Categorie: Cod produs: HDI®
Hamilton Depression Inventory este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive. El este construit să depăşească din punct de vedere calitativ evaluarea simptomelor depresive identificate pe baza Interviului Clinic HDRS administrat de către clinician, şi să asigure evaluarea unor simptome depresive suplimentare, care nu sunt evaluate cu acesta.  

Cercetările şi studiile epidemiologice din ultima decadă sugerează că sute de mii de adulţi suferă de depresie într-o formă sau alta. În cazul multora dintre aceste persoane, depresia poate rămâne netratată dacă nu este identificată.
Evaluarea depresiei este o activitate clinică importantă. În cazul multor persoane, depresia poate fi un precursor al unor comportamente de o gravitate mai ridicată, inclusiv comportamente suicidare.

De asemenea, trebuie remarcat că sunt multe persoane care prezintă niveluri subclinice ale tulburărilor psihologie, dar care pot avea niveluri semnificative ale depresiei. Ne referim aici la persoanele care s-ar putea să se confrunte cu unul sau mai mulţi stresori specifici sau cu evenimente de viaţă majore, cum sunt divorţul, separarea, pierderea locului de muncă, probleme financiare, abuz de substanţe, probleme medicale, conflict familial, pierderi personale sau alte probleme şi dezamăgiri.  

HDI este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive considerată cea mai bună metodă de evaluare sub raportul costuri-beneficii. El oferă scurt și eficient informaţii despre simptomatologia depresivă aşa cum sunt ele conceptualizate în zilele noastre

Utilizatorii HDI vor obţine o varietate de informaţii clinice referitoare la diferite aspecte specifice ale depresiei, suplimentare unui diagnostic conform Manualului de Diagnostic a tulburărilor Mintale, Ediția a Patra Revizuită (DSM-IV-TR).

HDI constituie o revizuire şi extindere a scalei cu 17 itemi Hamilton Depression Rating Scale (HDRS, Scala de Depresie Hamilton; HDRS; Hamilton, 1960, 1967).

 Pentru publicul român sunt disponibile câteva versiuni şi configuraţii ale itemilor HDI:
 •  versiunea completă a HDI constă în 23 de itemi care sunt evaluaţi prin 38 de întrebări, unii itemi având subsumate între două şi patru întrebări, ponderate pentru calcularea unui scor per item
 •  a fost derivată o formă a HDI compusă din 17 itemi (HDI-17), care este congruentă în ceea ce priveşte conţinutul şi cotarea cu versiunea standard a Interviului Clinic HDRS
 •  versiunea scurtă a HDI, recomandată pentru screening, are 9 itemi (HDI-SF) și deține caracteristici psihometrice comparabile în termeni de magnitudine cu caracteristicile psihometrice ale versiunii complete a HDI, cu toate că administrarea și cotarea HDI-SH necesită mai puţin de jumătate din timpul necesar administrării și cotării versiunii complete a HDI
-
Abreviere HDI
Data publicării 2013
Populația vizată adulți
Forma de administrare individuală și de grup, autoevaluare
Vârsta 18-89 ani
Volumul eșantionului 917 persoane, dintre care 203 erau studenți
Calificarea necesară B
Durată 10-15 (HDI), 5 (HDI-SF)
Tipul itemilor interogații
Numărul itemilor HDI: 23 de itemi (evaluaţi prin 40 de întrebări); HDI-17: 17 itemi; HDI-SF- 9 itemi

William M. Reynolds, PhD

 •  Este licențiat în psihologie la Universitatea California din Berkeley (B.A. 1973) și absolvent al programelor de masterat și doctorat în cadrul Universității Oregon (M.A. 1974, Ph.D. 1976; temele abordate în lucrările sale de disertație și de doctorat sunt psihologia școlară, cea clinică și psihopedagogia specială
 •  În prezent, Reynolds este profesor de psihologie în cadrul Humboldt State University, din Arcata, California
 •  Anterior a ocupat timp de 9 ani, poziția de profesor de psihologie educațională în cadrul British Columbia University, din Vancouver, cât și funcția de director al programelor adresate masteranzilor în psihologie școlară
 •  A ocupat de asemenea timp de 11 ani poziția de profesor de psihologie educațională în cadrul Universității Wisconsin-Madison, unde pentru câțiva ani a fost de asemenea director al programelor de masterat în spihologie școalară
 •  În cadrul Universității Wisconsin a susținut întâniri și consultații în calitate de Principal Investigator al Waisman Center on Mental Retardation and Human Development, cât și în calitate de Discipline Chief pe psihologie, al Waisman Center
 •  Interesele sale se centrează asupra caracteristicilor educaționale ale copiilor și tinerilor, asupra evaluării psihologice, a diversității culturale, a problemelor de ordin internațional în practica psihologică și a profesionalizării psihologiei
 •  Din 1976 până în 1980, a fost Asistent profesor de psihologie educațională și statistică în cadrul State University of New York, din Albany.
 •  A fost distins cu Fellow of the American Psychological Association (1987) și cu Fellow of the Society for Personality Assessment (1987) 
 •  Face parte din mai multe consilii editoriale ale unor numeroase jurnale din domeniul psihologiei clinice și școlare, incluzând aici Journal of Consulting and Clinical Psychology, Clinical Psychology Review, Journal of Clinical Psychology, Journal of School Psychology, Professional School Psychology, School Psychology Review, Journal of Psychoeducational Assessment, Psychology in the Schools, Assessment, Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Journal of Personality Assessment, și Clinical Case Studies.
 •  Dr. Reynolds este consultantul agențiilor de sănătate mintală și mai multor inspectorate școlare din Statele Unite, Canada, Australia și Israel pe teme cum sunt procedurile necesare identificării distressului psihologic și al comportamentului suicidar la adolescenți, și cu workshopuri pe aceeași temă în America de Nord, Australia, Europa și Israel. A fost de asemenea consultant pe comportamentul suicidar la adolescenți și pe tratamentele psihosociale pentru psihopatologia copiilor și adolescenților pentru National Institute of Mental Health.
 •  În ultimii 28 de ani, dr. Reynolds a menținut un program activ de cercetare în domeniile de psihologie școlară și clinică
 •  Interesele sale de cercetare s-au concentrat asupra naturii, evaluării și tratamentului depresiei și comportamentului suicidar la copii și adolescenți, evaluarea competenței la persoanele cu retard mintal, efectele violenței asupra sănătății mentale a adolescenților, evaluarea conceptului de sine, psihopatologiei copilului și adolescentului, și mai recent asupra efectului bullying
 •  Este autorul și co-autorul a peste 130 de publicații profesionale, incluzând articole în jurnale, capitole de carte, cărți, teste psihologice 

Kenneth A. Kobak, MSSW

 •  Kobak este un psiholog cu peste 30 de ani de experiență în cercetarea clinică în cadrul medical industrial și universitar
 •  Interesele sale sunt legate de evaluarea clinică, de formarea evaluatorilor, de dezvoltarea scalelor de evaluare și de metodologia clinică
 •  Dr. Kobak a obținut BA, MSSW, și PhD în cadrul University of Wisconsin-Madison.
 •  El este co-autorul Rater Applied Performance Scale (RAPS), larg utilizată în industria medicală penteru evaluarea deprinderilor clinice ale examinatorilor de a administra scale de evaluare a simptomelor
 •  Alături de Dr. Janet Williams din partea SIGMA, este co-autorul unui ghide de interviu structurat pentru Montgomery-Asberg Depression Rating Scale.
 •  Dr. Kobak a primit numeroase burse NIMH pentru dezvoltarea și studiul cursurilor de formare adresate examinatorilor pe teme ca depresia, schizofrenia și autismul.
 •  A fost distins cu premiul New Investigator Award din partea NIMH în 1996, și este un membru de seamă al echipei Depression Rating Scale Standardization (DRSST).
 •  El este de asemenea autorul a mai multor versiuni administrabile pe computer ale scalelor de evaluare clinice, cum sunt Hamilton Depression (HAMD) și Hamilton Anxiety Scales (HAMA), utilizate la nivel pregnant în industria medicală


Dezvoltarea normelor
 •  Eșantioanele românești un inclus un număr total de 917 persoane (N = 516 femei), dintre care 203 erau studenți (N = 143 femei).
 •  Vârsta medie în eșantionul total a fost 28.73, cu o abatere standard de 9.62 (vârsta participanților a variat între 19 și 60 de ani).
 •  Toți participanții au fost recrutați din comunitate, pe bază de voluntariat.

Statistici descriptive pentru eșantionul total recrutat din comunitate
 •  Majoritatea persoanelor incluse în eșantion au raportat simptome depresive de intensitate scăzută.
 •  Amplitudinea variației scorurilor indică însă că a existat un număr de persoane care au raportat nivele moderate și severe ale simptomatologiei depresive.
 •  În cadrul manualului, sunt redate eșantioanele pentru versiunile HDI (HDI, HDI-17, HDI-SF, HDI-Mel), fiind prezentate N, M, SD
 •  Redăm valorile eșantionului total pentru HDI: N=917, M=5.95, SD=6.48

Statistici descriptive pentru eșantionul de studenți
 •  intensitatea simptomatologiei depresive este adesea mai ridicată în rândul studenților (Goldston, O’Hara, & Schwartz, 1990), am inclus în eșantionul total un număr de 203 studenți, recrutați din cadrul Universității Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca (Facultatea de Psihologie), pe bază de voluntariat.
 •  statisticile descriptive calculate pentru datele provenite de la eșantionul de studenți sunt redate în tabelul din manual, separat pentru fiecare formă a Inventarului HDI și în funcție de apartenența de gen 

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS