FAMILY

Draw-A-Family Projective Test

Metoda proiectivă Desenul Familiei (FAMILIE) regrupează și compară diferite tipuri de cotare elaborate, propunând psihologilor clinicieni și cercetătorilor o metodologie ce permite analiza detaliată a rezultatelor, grație unei grile de cotare riguroase

Categorie: Cod produs: FAMILY

Metoda proiectivă Desenul Familiei (FAMILIE) pune accentul pe capacitatea testului de a releva tipul si calitățile relațiilor subiectului în cadrul familiei sale, prin familie întelegând toate modalitățile de structurare a acestui tip de unitate, de la cea nucleară, continuând cu cele monoparentale, destructurate, compozite, extinse, și terminând cu cazul subiectului fără o minimă inserție socială sau rețea de suport social.

Acesta este cel de-al doilea test din seria de teste proiective de desen conceputa de Editura Profex, fiind precedat de Testul arborelui (K. Koch). Alegerea sa de catre editor se datoreaza grilei de cotare care însoteste manualul si care ofera un model de inventariere a aspectelor de interpretat ale unui desen al familiei.

Desi publicatiile disponibile pe tema desenului familiei ofera diferite tipuri de cotare elaborate, lucrarea prezentata de Editura Profex le regrupeaza si le compara, propunând psihologilor clinicieni si cercetatorilor o metodologie ce permite analiza detaliata a rezultatelor, gratie unei grile de cotare, în acelasi timp riguroasa, si oferind elemente de interpretare în vederea integrarii aspectelor developmentale cu conceptele psihanalitice.

Întocmita sub forma unui formular ce se completeaza la fiecare aplicare a probei, grila ce însoteste manualul constituie un model de interpretare a oricarei probe proiective, în conformitate cu cele mai noi principii stiintifice din domeniu, autoarele fiind cadre universitare la Fac. de Psihologie din Québec, Canada.

Desi manualul include si un capitol dedicat calitatilor psihometrice ale probei care a fost consacrata în timp de studiile lui L. Corman, autoarele de fata pun accentul pe capacitatea testului de-a releva tipul si calitatile relatiilor subiectului în cadrul familiei sale, prin familie întelegând toate modalitatile de structurare a acestui tip de unitate, de la cea nucleara, continuând cu cele monoparentale, destructurate, compozite, extinse, si terminând cu cazul subiectului fara o minima insertie sociala sau retea de suport social.

Analiza desenului este una multi-stratificata, de la un plan global, la detalii, interpretarile având loc într-un câmp ce se restrânge pe masura confirmarii/infirmarii ipotezelor, ceea ce permite obtunerea unei fidelitati ridicate a probei, mai ales prin coroborarea interpretarii desenului cu observatiile pe timpul evaluarii psihologice, cu rezultatele altor probe psihologice, precum si cu datele anamnestice. Toate aceste aspecte se regasesc în cadrul grilei de cotare întocmite de cele doua autoare.

Sunt reluate si aprofundate aspecte de proiectivitate specifica desenului: amplasare, dimensiune, dispunerea si componenta familiei, calitatile liniei, culorile utilizate, etc. (elemente expuse pe larg de K. Koch în manualul Testului arborelui), cu exemplificari concrete în cazul desenului familiei.

Abordarea metapsihologica este una psihodinamica, apropriata mai ales pentru considerente de ordin clinic, utila surprinderii si descrierii tulburarilor în planul relational si al maturizarii psiho-afective. Astfel, testul se încadreaza în categoria instrumentelor clinice de descriere, rezultatele identificând prezenta unor aspecte precum:

 • relatiile cu membrii familiei si organizarea acesteia;
 • tipul de relatii intra-familiale, în special în cazul copiilor cu parinti separati, recasatoriti sau al copiilor care au pierdut un parinte;
 • elementele de identificare cu membrii familiei;
 • tendinte de valorizare/devalorizare;
 • organizarea personalitatii si în special a spatiului psihic (delimitarea Eu/non-Eu, interior/exterior);
 • angoasele, conflictele interne, fantasmele, introiectiile identificatoare, imago-urile Supra-Eului, obiectele interne bune sau rele;
 • aspecte nevrotice ale personalitatii cum ar fi sadismul, agorafobia, nevroza obsesionala;
 • - trasaturi psihotice precum ar fi tendintele depresive sau cele maniacale, schizofrenia;
 • Valoarea cea mai mare o constituie capacitatea testului de-a descrie subiectul în termenii teoriei psihodinamice, ca nivel de dezvoltare psihoafectiva, tip de relatii de obiect, precum si din punctul de vedere al relatiilor sale cu mediul, al gradului de adecvare la acesta.

Toate aceste aspecte identificate în urma interpretarii sunt integrate conceptelor psihanalitice pentru a formula un diagnostic.

Utilizând capacitatea testului de-a surprinde un anumit nivel de dezvoltare afectiva si tipul mecanismelor de aparare utilizate în relatiile obiectale, utilizarea sa la anumite intervale de timp poate evidentia sensul evolutiei subiectului, acesta constituind aspectul de monitorizare în utilizarea testului.

De asemenea, testul are valente terapeutice, el putând fi utilizat într-un context de interventie cu toti membrii familiei sau doar cu pacientul singur. În acest caz, testul permite clarificarea perceptiilor membrilor familiei asupra relatiilor dintre ei si a imaginilor reciproce.

Joan Lachance

-

Colette Jourdan-Ionescu

-

Prin valabilitatea cvasi-universala a legilor proiectivitatii, si prin caracterul nespecific al demersului investigativ, testul poate fi utilizat într-o gama foarte variata de domenii, în principal fiind indicat în:

 • domeniul educational, pentru investigarea unor aspecte precum:
 • maturizarea generala si afectiva;
 • gradul de sociabilitate (estimare empirica non-cantitativa);
 • gradul de integrare a relatiilor cu ceilalti si natura acestor relatii;
 • capacitatile adaptative;
 • tipurile de identificare ale subiectului;
 • problemele de adaptare (în special în relationarea cu cei din jur);
 • domeniul clinic si al sanatatii, pentru depistarea si cercetarea mai amanuntita în ce priveste:
 • organizarea/dezorganizarea personalitatii;
 • conflictele aferente problematicii oedipiene(rivalitate, dependenta, fixatii, ambivalenta);
 • raportul dintre instantele personalitatii (forta/slabiciunea Eului, asprimea Supra-Eului, intensitatea tendintelor pulsionale) si mecanismele de aparare utilizate în cazul unui dezechilibru existent între acestea;
 • trasaturile nevrotice: angoasa si tipurile mecanismelor de defensa utilizate, tendintele depresive, agresivitatea, aspectele regresive, problematici sexuale, tendinte obsesionale, ambivalenta;
 • tendintele psihotice (calitatea contactului cu realitatea);
 • simptomele de natura psihosomatica.

Vechimea testului, gradul de raspândire si utilizare, notorietatea sa, precum si apartenenta legilor proiectivitatii desenului la corpul principal de teorie al psihologiei, toate acestea au dus la introducerea în curricula universitara a disciplinei Psihologie proiectiva, în cadrul careia sunt studiate testele proiective, inclusiv testul desenului familiei.

Acest fapt elimina necesitatea unei pregatiri speciale în vederea utilizarii acestui test, cunostintele si deprinderile preliminare fiind însusite pe timpul studiilor universitare, iar manualul oferind un ghid suficient pentru aplicarea sa în conditii satisfacatoare de orice absolvent al facultatilor de specialitate, sau, de catre studenti sub îndrumarea cadrelor didactice pe timpul facultatii.

Ca manuale alternative, în România nu sunt disponibile ale versiuni ale testului, autoarele remarcând o diferenta generica în modalitatea de utilizare în Statele Unite fata de Europa: Desenul familiei în actiune (cel mai raspândit în SUA), respectiv, desenul familiei fara alte precizari în cadrul consemnului, în Europa. Din literatura internationala pe tema desenului familiei sunt de mentionat:

- Corman, L. (1970). Le test du dessin de la famille. Paris: P.U.F.
- Kos, M., Biermann, G. (1977). La famille enchantée. Paris: Centre de Psychologie Appliquée.
- Burns, R.C., Kaufmann, H. (170). Kinetic Family Drawings. New York: Brunner Mazel.
- Burns, R. C. (1990). A guide to Family-Centered Circle Drawings (F.C.C.D.).

Fii primul care scrie un review

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS